Chi tiết về việc mua Super Chat và Hình dán đặc biệt

Tìm hiểu cách bạn có thể mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt.

Yêu cầu hệ thống
Bạn có thể xem Super Chat trên YouTube hoặc YouTube Gaming trên máy tính hay trong ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các trình duyệt hỗ trợ xem Super Chat gồm có Internet Explorer 11 trở lên, Chrome 36 trở lên, Safari 9 trở lên, FireFox 35 trở lên, Edge và Opera 23 trở lên.
Bạn có thể xem Hình dán đặc biệt trên YouTube trên máy tính hoặc một số ứng dụng của YouTube dành cho thiết bị di động. Các trình duyệt hỗ trợ xem Hình dán đặc biệt gồm có Internet Explorer 11 trở lên, Chrome 36 trở lên, Safari 9 trở lên, FireFox 35 trở lên, Edge và Opera 23 trở lên.
Lưu ý: Super Chat và Hình dán đặc biệt không được hỗ trợ trên các trình duyệt dành cho thiết bị di động.

Tiền hoàn lại

Khoản thanh toán tự nguyện để mua Super Chat và Hình dán đặc biệt là khoản thanh toán không thể hoàn lại. Vui lòng xem chính sách hoàn tiền của YouTube để biết thêm thông tin. Nếu bạn đang gặp sự cố hoặc có thắc mắc về một khoản thanh toán, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Xin nhớ rằng Super Chat và Hình dán đặc biệt là dùng để trò chuyện riêng với người sáng tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách về quảng cáo trả phí của YouTube và nghĩa vụ tuyên bố của bạn.

Biên nhận

Sau khi bạn đã thanh toán để mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt, hệ thống sẽ gửi biên lai đến bạn qua email dưới dạng hóa đơn mua hàng.

Giá theo quốc gia và phạm vi cung cấp Super Chat

 
 
Chi tiết mua hàng đối với máy tính để bàn và thiết bị Android
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Chi phí mua hàng (USD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 1,00 - 1,99 Xanh lam 0 ký tự 0 giây
$ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 5,00 - 9,99 Xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 500 USD.
           Các giao dịch mua dưới $ 5,00 USD không hiển thị trong biểu ngữ.  

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay điện thoại sang chế độ khác để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua đối với thiết bị iOS
Chi phí mua hàng (USD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 0,99 Xanh lam 0 ký tự 0 giây
$ 1,99 Lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 2,99 Lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 3,99 Lam nhạt 200 ký tự 0 giây
$ 4,99 Xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 9,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 14,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 19,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 24,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 49,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 99,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ

Lưu ý: Giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 500 USD.
           Các giao dịch mua dưới $ 5,00 USD không hiển thị trong biểu ngữ.  

Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (ARS) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 10,00 - 19,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
$ 20,00 - 49,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 50,00 - 99,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 100,00 - 199,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 200,00 - 499,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 500,00 - 999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 1000,00 - 1999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 2000,00 - 2999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 3000,00 - 3999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 4000,00 - 4999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 5000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 5000 ARS.
           Các giao dịch mua dưới $ 50,00 ARS không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (BAM) Màu Super Chat Tên Super Chat Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
KM 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
KM 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
KM 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
KM 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
KM 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
KM 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
KM 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
KM 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
KM 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
KM 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
KM 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là KM 500 BAM.
           Các giao dịch mua dưới KM 5,00 BAM không hiển thị trong biểu ngữ. 

Giao dịch mua Super Chat của bạn sẽ hiển thị bằng nội tệ khi bạn quyết định cấp độ cần mua. Khi bạn mua, giao dịch sẽ được chuyển đổi và hiển thị dưới dạng USD$.  
Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (CAD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 1,00 - 1,99 Xanh lam 0 ký tự 0 giây
$ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 5,00 - 9,99 Xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 500 CAD.
           Các giao dịch mua dưới $ 5,00 CAD không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (CHF) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
CHF 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
CHF 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
CHF 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
CHF 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
CHF 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
CHF 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
CHF 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
CHF 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
CHF 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
CHF 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
CHF 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là CHF 500.
           Các giao dịch mua dưới CHF 5,00 không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (EUR) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
€ 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
€ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
€ 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
€ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
€ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
€ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
€ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
€ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
€ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
€ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
€ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là € 500 EUR.
           Các giao dịch mua dưới € 5,00 EUR không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (AUD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 1,00 - 1,99 Xanh lam 0 ký tự 0 giây
$ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 5,00 - 9,99 Xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 500 AUD.
           Các giao dịch mua dưới $ 5,00 AUD không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (BRL) Màu Super Chat Tên Super Chat Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
R$ 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
R$ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
R$ 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
R$ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
R$ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
R$ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi
250 ký tự 30 phút
R$ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
R$ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
R$ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
R$ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
R$ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là R$ 500 BRL.
           Các giao dịch mua dưới R$ 5,00 BRL không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (CLP) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 500 - 999 Màu lam 0 ký tự 0 giây
$ 1000 - 2499 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 2500 - 4999 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 5000 - 9999 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 10000 - 24999 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 25000 - 49999 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 50000 - 99999 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 100000 - 149999 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 150000 - 199999 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 200000 - 249999 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 250000 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 250000 CLP.
           Các giao dịch mua dưới $ 2500 CLP không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (COP) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 2000 - 3999 Màu lam 0 ký tự 0 giây
$ 4000 - 9999 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 10000 - 19999 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 20000 - 39999 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 40000 - 99999 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 100000 - 199999 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 200000 - 399999 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 400000 - 599999 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 600000 - 799999 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 800000 - 999999 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 1000000 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 1000000 COP.
           Các giao dịch mua dưới $ 10000 COP không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (DKK) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
kr 10,00 - 19,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
kr 20,00 - 49,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
kr 50,00 - 99,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
kr 100,00 - 199,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
kr 200,00 - 499,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
kr 500,00 - 999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
kr 1000,00 - 1999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
kr 2000,00 - 2999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
kr 3000,00 - 3999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
kr 4000,00 - 4999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
kr 5000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là kr 5000 DKK.
           Các giao dịch mua dưới kr 50,00 DKK không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (GBP) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
£ 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
£ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
£ 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
£ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
£ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
£ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
£ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
£ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
£ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
£ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
£ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là £ 500 GBP.
           Các giao dịch mua dưới £ 5,00 GBP không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (HKD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 5,00 - 9,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
$ 10,00 - 24,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 25,00 - 49,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 50,00 - 99,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 100,00 - 249,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 250,00 - 499,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 500,00 - 999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 1000,00 - 1499,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 1500,00 - 1999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 2000,00 - 2499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 2500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 2500 HKD.
           Các giao dịch mua dưới $ 25,00 HKD không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (HUF) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
Ft 200,00 - 399,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
Ft 400,00 - 999,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
Ft 1000,00 - 1999,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
Ft 2000,00 - 3999,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
Ft 4000,00 - 9999,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
Ft 10000,00 - 19999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
Ft 20000,00 - 39999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
Ft 40000,00 - 59999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
Ft 60000,00 - 79999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
Ft 80000,00 - 99999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
Ft 100000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là Ft 100000 HUF.
           Các giao dịch mua dưới Ft 1000,00 HUF không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (INR) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
20,00 - 39,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
40,00 - 99,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
100,00 - 199,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
200,00 - 399,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
400,00 - 999,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
1000,00 - 1999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
2000,00 - 3999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
4000,00 - 5999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
6000,00 - 7999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
8000,00 - 9999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
10000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là 10000 INR.
           Các giao dịch mua dưới 100,00 INR không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (JPY) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
¥ 100 - 199 Màu lam 0 ký tự 0 giây
¥ 200 - 499 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
¥ 500 - 999 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
¥ 1000 - 1999 Vàng 200 ký tự 5 phút
¥ 2000 - 4999 Da cam 225 ký tự 10 phút
¥ 5000 - 9999 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
¥ 10000 - 19999 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
¥ 20000 - 29999 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
¥ 30000 - 39999 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
¥ 40000 - 49999 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
¥ 50000 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là ¥ 50000 JPY.
           Các giao dịch mua dưới ¥ 500 JPY không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (KRW) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
₩ 1000 - 1999 Màu lam 0 ký tự 0 giây
₩ 2000 - 4999 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
₩ 5000 - 9999 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
₩ 10000 - 19999 Vàng 200 ký tự 5 phút
₩ 20000 - 49999 Da cam 225 ký tự 10 phút
₩ 50000 - 99999 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
₩ 100000 - 199999 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
₩ 200000 - 299999 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
₩ 300000 - 399999 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
₩ 400000 - 499999 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
₩ 500000 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là ₩ 500000 KRW.
           Các giao dịch mua dưới ₩ 5000 KRW không hiển thị trong biểu ngữ. 

Giao dịch mua Super Chat của bạn sẽ hiển thị bằng nội tệ khi bạn quyết định cấp độ cần mua. Khi bạn mua, giao dịch sẽ được chuyển đổi và hiển thị dưới dạng USD$.  
Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (MKD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
din 50,00 - 99,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
din 100,00 - 249,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
din 250,00 - 499,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
din 500,00 - 999,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
din 1000,00 - 2499,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
din 2500,00 - 4999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
din 5000,00 - 9999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
din 10000,00 - 14999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
din 15000,00 - 19999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
din 20000,00 - 24999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
din 25000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là din 25000 MKD.
           Các giao dịch mua dưới din 250.00 MKD không hiển thị trong biểu ngữ. 

Giao dịch mua Super Chat của bạn sẽ hiển thị bằng nội tệ khi bạn quyết định cấp độ cần mua. Khi bạn mua, giao dịch sẽ được chuyển đổi và hiển thị dưới dạng USD$.  
Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (MXN) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 10,00 - 19,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
$ 20,00 - 49,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 50,00 - 99,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 100,00 - 199,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 200,00 - 499,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 500,00 - 999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 1000,00 - 1999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 2000,00 - 2999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 3000,00 - 3999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 4000,00 - 4999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 5000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 5000 MXN.
           Các giao dịch mua dưới $ 50,00 MXN không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (NOK) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
kr 10,00 - 19,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
kr 20,00 - 49,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
kr 50,00 - 99,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
kr 100,00 - 199,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
kr 200,00 - 499,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
kr 500,00 - 999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
kr 1000,00 - 1999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
kr 2000,00 - 2999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
kr 3000,00 - 3999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
kr 4000,00 - 4999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
kr 5000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là kr 5000 NOK.
           Các giao dịch mua dưới kr 50,00 NOK không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (NZD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
$ 1,00 - 1,99 Xanh lam 0 ký tự 0 giây
$ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
$ 5,00 - 9,99 Xanh lục 150 ký tự 2 phút
$ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
$ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
$ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
$ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
$ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
$ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
$ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
$ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là $ 500 NZD.
           Các giao dịch mua dưới $ 5,00 NZD không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (PEN) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
S/. 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
S/. 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
S/. 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
S/. 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
S/. 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
S/. 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
S/. 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
S/. 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
S/. 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
S/. 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
S/. 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là S/. 500 PEN.
           Các giao dịch mua dưới S/. 5,00 PEN không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (PHP) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
₱ 25,00 - 29,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
₱ 50,00 - 124,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
₱ 125,00 - 249,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
₱ 250,00 - 499,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
₱ 500,00 - 1249,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
₱ 1250,00 - 2499,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
₱ 2500,00 - 4999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
₱ 5000,00 - 7499,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
₱ 7500,00 - 9999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
₱ 10000,00 - 12499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
₱ 12500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là ₱ 12500 PHP.
           Các giao dịch mua dưới ₱ 125,00 PHP không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (PLN) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
zł 5,00 - 9,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
zł 10,00 - 24,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
zł 25,00 - 49,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
zł 50,00 - 99,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
zł 100,00 - 249,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
zł 250,00 - 499,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
zł 500,00 - 999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
zł 1000,00 - 1499,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
zł 1500,00 - 1999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
zł 2000,00 - 2499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
zł 2500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là zł 2500 PLN.
           Các giao dịch mua dưới zł 25,00 PLN không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (RUB) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
руб 20,00 - 39,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
руб 40,00 - 99,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
руб 100,00 - 199,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
руб 200,00 - 399,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
руб 400,00 - 999,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
руб 1000,00 - 1999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
руб 2000,00 - 3999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
руб 4000,00 - 5999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
руб 6000,00 - 7999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
руб 8000,00 - 9999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
руб 10000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là руб 10000 RUB .
           Các giao dịch mua dưới руб 100,00 RUB không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (SEK) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
kr 10,00 - 19,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
kr 20,00 - 49,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
kr 50,00 - 99,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
kr 100,00 - 199,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
kr 200,00 - 499,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
kr 500,00 - 999,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
kr 1000,00 - 1999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
kr 2000,00 - 2999,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
kr 3000,00 - 3999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
kr 4000,00 - 4999,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
kr 5000,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là kr 5000 SEK.
           Các giao dịch mua dưới kr 50,00 SEKkhông hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây: 
Số tiền mua (XOF) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
CFA 500 - 999 Màu lam 0 ký tự 0 giây
CFA 1000 - 2499 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
CFA 2500 - 4999 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
CFA 5000 - 9999 Vàng 200 ký tự 5 phút
CFA 10000 - 24999 Da cam 225 ký tự 10 phút
CFA 25000 - 49999 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
CFA 50000 - 99999 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
CFA 100000 - 149999 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
CFA 150000 - 199999 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
CFA 200000 - 249999 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
CFA 250000 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là CFA 250000 XOF.
           Các giao dịch mua dưới CFA 2500 XOF không hiển thị trong biểu ngữ. 

Giao dịch mua Super Chat của bạn sẽ hiển thị bằng nội tệ khi bạn quyết định cấp độ cần mua. Khi bạn mua, giao dịch sẽ được chuyển đổi và hiển thị dưới dạng USD$.  
Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (EUR) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
€ 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
€ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
€ 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
€ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
€ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
€ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
€ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
€ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
€ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
€ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
€ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là € 500 EUR.
           Các giao dịch mua dưới € 5,00 EUR không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (EUR) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
€ 1,00 - 1,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
€ 2,00 - 4,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
€ 5,00 - 9,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
€ 10,00 - 19,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
€ 20,00 - 49,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
€ 50,00 - 99,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
€ 100,00 - 199,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
€ 200,00 - 299,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
€ 300,00 - 399,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
€ 400,00 - 499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
€ 500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là € 500 EUR.
           Các giao dịch mua dưới € 5,00 EUR không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây:
Số tiền mua (TWD) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
NT$ 15,00 - 29,99 Màu lam 0 ký tự 0 giây
NT$ 30,00 - 74,99 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
NT$ 75,00 - 149,99 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
NT$ 150,00 - 299,99 Vàng 200 ký tự 5 phút
NT$ 300,00 - 749,99 Da cam 225 ký tự 10 phút
NT$ 750,00 - 1499,99 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
NT$ 1500,00 - 2999,99 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
NT$ 3000,00 - 4499,99 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
NT$ 4500,00 - 5999,99 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
NT$ 6000,00 - 7499,99 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
NT$ 7500,00 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là NT$ 7500 TWD.
           Các giao dịch mua dưới NT$ 75,00 TWD không hiển thị trong biểu ngữ. 

Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Bạn nhận được các mức ưu tiên khác nhau tùy theo số tiền mà bạn chọn chi tiêu. Chọn giá cho loại tiền dưới đây: 
Số tiền mua (UGX) Màu Tên màu Độ dài tin nhắn tối đa Thời gian tối đa trong biểu ngữ
1000 - 1999 Màu lam 0 ký tự 0 giây
2000 - 4999 Màu lam nhạt 50 ký tự 0 giây
5000 - 9999 Màu xanh lục 150 ký tự 2 phút
10000 - 19999 Vàng 200 ký tự 5 phút
20000 - 49999 Da cam 225 ký tự 10 phút
50000 - 99999 Đỏ tươi 250 ký tự 30 phút
100000 - 199999 Đỏ 270 ký tự 1 giờ
200000 - 299999 Đỏ 290 ký tự 2 giờ
300000 - 399999 Đỏ 310 ký tự 3 giờ
400000 - 499999 Đỏ 330 ký tự 4 giờ
500000 Đỏ 350 ký tự 5 giờ

Lưu ý: Có giới hạn hàng ngày trên toàn trang web là 500000 UGX.
           Các giao dịch mua dưới 5000 UGX không hiển thị trong biểu ngữ. 

Giao dịch mua Super Chat của bạn sẽ hiển thị bằng nội tệ khi bạn quyết định cấp độ cần mua. Khi bạn mua, giao dịch sẽ được chuyển đổi và hiển thị dưới dạng USD$.  
Người xem xem ở chế độ ngang trên thiết bị di động sẽ không nhìn thấy biểu ngữ. Hãy xoay khỏi chế độ ngang để xem biểu ngữ.
Chi tiết mua hàng
Xem các quốc gia nơi bạn có thể mua Super Chat.

Phạm vi cung cấp Super Chat và Hình dán đặc biệt

Bạn có thể mua Super Chat hoặc Hình dán đặc biệt nếu đang sinh sống tại các quốc gia sau:
 • Argentina
 • Áo
 • Úc
 • Bỉ
 • Bosnia và Herzegovina
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Colombia
 • Đan Mạch
 • Phần Lan
 • Pháp
 • Đức
 • Hy Lạp
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Ấn Độ
 • Ireland
 • Ý
 • Nhật Bản
 • Macedonia (FYROM)
 • Mexico
 • Hà Lan
 • New Zealand
 • Na Uy
 • Peru
 • Philippines
 • Ba Lan
 • Bồ Đào Nha
 • Nga
 • Senegal
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Hàn Quốc
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Thụy Sĩ
 • Đài Loan
 • Uganda
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?