Översikt över verktyg för upphovsrättshantering

YouTube har några olika verktyg som upphovsrättsinnehavare kan använda för att skydda och hantera sitt innehåll på YouTube. Verktygen för upphovsrättshantering är utformade för olika typer av kreatörer, från de som laddar upp då och då till etablerade medieföretag.

Våra verktyg för upphovsrättshantering är:

Som standard kan webbformuläret för borttagning på grund av upphovsrätt användas av alla på YouTube. Tillgängligheten för de andra verktygen för upphovsrättshantering beror på

 • påvisat behov av rättighetshantering
 • tillgängliga resurser för att hantera rättigheter och innehåll
 • kunskap om YouTubes upphovsrättssystem.

Vi arbetar hela tiden för att utöka åtkomsten till fler verktyg, men ser också till att ha ett skydd mot allvarliga störningar som kan uppstå till följd av obehörig användning.

För oregelbunden upphovsrättshantering

Webbformulär för borttagning på grund av upphovsrätt

Alla med ett YouTube-konto har åtkomst till webbformuläret för borttagning på grund av upphovsrätt. Om du har ett upphovsrättsskyddat verk som har lagts upp på YouTube utan ditt tillstånd kan du använda webbformuläret för att få videon borttagen från YouTube.

För de flesta upphovsrättsinnehavare är webbformuläret det snabbaste och enklaste sättet att begära en borttagning på grund av upphovsrätt. Webbformuläret ska skickas in av upphovsrättsinnehavaren eller av ett ombud med fullmakt att agera för innehavarens räkning.

Läs mer om borttagningar på grund av upphovsrätt och öppna webbformuläret här.

För regelbunden upphovsrättshantering

Hitta rätt verktyg för dina behov av regelbunden upphovsrättshantering genom att fylla i det här formuläret. Se till att du är inloggad med samma e-postadress som du har använt för att skicka in begäranden om borttagning med webbformuläret.

Dina svar ger oss mer information om dina behov av upphovsrättshantering så att vi kan hitta rätt verktyg för dig. När du har skickat in formuläret granskar vi dina svar och skickar våra rekommendationer via e-post baserat på

 • hur ofta du laddar upp videor
 • hur ofta dina videor laddas upp igen
 • huruvida du hanterar ett konto på uppdrag av ett företag
 • tidigare begäranden via vårt webbformulär. I synnerhet på i vilken mån du i tidigare begäranden via webbformuläret visat förståelse för upphovsrätt och ditt behov av borttagningar.

Nedan finns mer information om våra verktyg för regelbunden upphovsrättshantering:

Copyright Match Tool

Om dina videor ofta laddas upp i sin helhet av andra användare kan du använda Copyright Match Tool. Med verktyget kan du hitta återuppladdade videor oavsett vilka integritetsinställningar du angett. Sedan kan du välja åtgärd, som att

 • skicka ett e-postmeddelande till det matchade innehållets innehållsleverantör
 • begära omedelbar borttagning av innehållet
 • begära en schemalagd borttagning av innehållet (sju dagars förvarning)
 • arkivera matchningen utan att vidta åtgärder mot videon.

Copyright Match Tool använder samma teknik för matchning som Content ID, men är lättare att hantera och kräver färre resurser. Verktyget är tillgängligt för kanaler som fyllt i det här formuläret och visat ett behov av ett kraftfullare verktyg för rättighetshantering.

Copyright Match Tool är automatiskt tillgängligt på sidan Upphovsrätt i YouTube Studio för kanaler i YouTubes partnerprogram.

Läs mer om Copyright Match Tool.

Program för innehållsverifiering

Om du behöver ta bort innehåll ofta och tidigare har skickat in många giltiga begäranden om borttagning kan du vara berättigad till vårt program för innehållsverifiering. Med programmet kan upphovsrättsinnehavare söka efter innehåll som de anser gör intrång och skicka in begäranden om borttagning för flera videor åt gången.

Om du inte löpande behöver söka efter och ta bort flera videor är webbformuläret för borttagning på grund av upphovsrätt det bästa alternativet.

Läs mer om programmet för innehållsverifiering.

Content ID

Content ID är tillgängligt för upphovsrättsinnehavare med komplexa behov av upphovsrättshantering, som skivbolag och filmstudior. För att vara kvalificerade för Content ID måste upphovsrättsinnehavare tidigare ha skickat in många giltiga begäranden om borttagning och ha resurser att hantera Content ID, bland andra kriterier.

Content ID är ett matchningssystem som automatiskt identifierar innehåll som kan utgöra ett intrång. När videor laddas upp på YouTube jämförs de mot en databas med filer som upphovsrättsinnehavare har skickat till oss. Om Content ID hittar material som matchar något av dina verk kan du välja mellan olika åtgärder:

 • Blockera en hel video så att den inte kan visas.
 • Tjäna pengar på videon genom att visa annonser i den. I vissa fall delas intäkterna med innehållsleverantören.
 • Spåra videons visningsstatistik.

Åtgärderna kan vara lands- eller regionspecifika. En video kan till exempel användas för intäktsgenerering i ett land/region medan den blockeras eller spåras i ett annat.

Läs mer om Content ID.

Anmärkningar:

 • Även oavsiktligt missbruk av Content ID kan få allvarliga konsekvenser för YouTube och kreatörer.
 • Content ID har komplicerade kontroller som kräver löpande hantering och god förståelse av upphovsrätt.
 • Upphovsrättsinnehavare som använder Content ID måste också se till att deras innehåll är kvalificerat för Content ID och lämpar sig för automatisk matchningsteknik.
 • Många upphovsrättsinnehavare föredrar att en tredjepartsleverantör hanterar deras rättigheter via Content ID. Dessa Content ID-tjänsteleverantörer agerar på uppdrag av upphovsrättsinnehavare mot en avgift. I den här katalogen kan du hitta tjänsteleverantörer.
 
Kom ihåg:
 • När du använder något av dessa verktyg för upphovsrättshantering för att skicka en begäran om borttagning inleder du en juridisk process.
 • Missbruk av verktygen, som att skicka falsk information, kan leda till att ditt konto stängs av eller andra juridiska följder.
 • Innan du skickar begäranden om borttagning är det viktigt att överväga om tillåten användning, skälig användning eller liknande undantag från upphovsrätten gäller i varje enskilt fall.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?