Verktyg för upphovsrättshantering

YouTube tillhandahåller en mängd olika verktyg för att upphovsrättsinnehavare ska kunna skydda och hantera sitt innehåll på YouTube. Oavsett om du är en ny YouTuber som sällan behöver skicka in begäranden om borttagning, ett etablerat företag med ett rättighetshanteringsteam, eller något däremellan, så har vi rätt verktyg för dig.creat YouTube strävar efter att tillhandahålla rätt verktyg utifrån

 • ditt påvisade behov av rättighetshantering
 • dina tillgängliga resurser att hantera rättigheter och innehåll
 • din kunskap om YouTubes upphovsrättssystem

Som standard har alla på YouTube åtkomst till minst ett verktyg för upphovsrättshantering – webbformuläret för borttagning på grund av upphovsrätt. Mer information om webbformuläret finns nedan.

Vi arbetar hela tiden för att utöka åtkomsten till fler verktyg samtidigt som vi ser till att skydda vårt ekosystem från allvarliga störningar som kan uppstå till följd av obehörig användning.

Använda webbformuläret för enstaka borttagningar

Om du har upphovsrättsskyddat material som har lagts upp på YouTube utan tillstånd kan du använda vårt webbformulär för att få videon borttagen. För de flesta upphovsrättsinnehavare är detta det snabbaste och enklaste sättet att begära borttagning på grund av upphovsrätt.

Formuläret är tillgängligt för alla YouTube-användare, men ska endast skickas in av upphovsrättsinnehavaren eller ett ombud med fullmakt att agera för innehavarens räkning.

Du kan läsa mer om borttagning på grund av upphovsrätt och komma åt webbformuläret här.

Få åtkomst till andra verktyg för rättighetshantering

Fysiska personer eller organisationer som ofta skickar in begäran om borttagning eller som inte tycker att webbformuläret om upphovsrätt tillgodoser deras behov kan använda något av verktygen nedan. 

Börja med att fylla i det här formuläret och ge oss mer information om dina behov gällande upphovsrättshantering. Vi granskar dina svar, meddelar dig via e-post vilket verktyg som är bäst för dig och ger dig anvisningar om hur du kommer igång.

Vi avgör vilket verktyg som är bäst för dig genom att gå igenom din historik, inklusive

 • hur ofta du laddar upp videor
 • hur ofta dina videor laddas upp igen
 • huruvida du hanterar ett konto på uppdrag av företag
 • tidigare begäranden om borttagning via vårt webbformulär.

Vi tittar i synnerhet på i vilken mån du i tidigare begäranden via webbformuläret visat förståelse för upphovsrätt och ditt behov av borttagningar.

Obs! Se till att vara inloggad med den e-postadress du använt för tidigare begäranden om borttagning när du skickar in formuläret. Det hjälper oss att förstå hur du tidigare använt webbformuläret. Du kan inte skynda på granskningsprocessen genom att fylla i formuläret mer än en gång.

 Verktyg om du ofta behöver få något borttaget

Copyright Match Tool

Om ditt audiovisuella innehåll ofta laddas upp av andra användare kan du använda Copyright Match Tool. Med verktyget kan du hitta återuppladdade videor oavsett vilken sekretesspolicy du angett. Därefter kan du välja bland olika åtgärder. Gör något av följande:

 • Skicka ett e-postmeddelande till det matchade innehållets innehållsleverantör.
 • Begär omedelbar borttagning av innehållet.
 • Begär en schemalagd borttagning av innehållet (sju dagars förvarning).
 • Arkivera matchningen utan att vidta åtgärder mot videon.

Copyright Match Tool använder samma teknik för matchning som Content ID, men är lättare att hantera och kräver färre resurser. Copyright Match Tool är tillgängligt för kanaler som ansökt och visat ett behov av ett kraftfullare verktyg för rättighetshantering. Det är även automatiskt tillgängligt på sidan Upphovsrätt i Studio för alla kanaler i YouTubes partnerprogram

Läs mer om Copyright Match Tool.

Verktyg för omfattande behov av borttagningar 

Program för innehållsverifiering

Programmet för innehållsverifiering är till för upphovsrättsinnehavare som ofta behöver ta bort innehåll från YouTube och som regelbundet har skickat in fullständiga och giltiga begäranden om borttagning. Med det här verktyget kan innehavare söka efter material som de anser gör upphovsrättsintrång och skicka in begäranden om borttagning på grund av upphovsrätt för flera videor i taget. 

Om du inte löpande behöver söka efter och begära borttagning av flera videor kan du använda webbformuläret för borttagning på grund av upphovsrätt.

Läs mer om programmet för innehållsverifiering.

Content ID

För de som har de mest komplicerade behoven av rättighetshantering (till exempel ett skivbolag eller en filmstudio), skickar in ett stort antal fullständiga och giltiga begäranden om borttagning och har de resurser som behövs för att hantera detta erbjuder vi Content ID. Content ID är ett system som hjälper rättighetsinnehavare att hantera sin immateriella egendom på YouTube på ett enkelt sätt. 

Så fungerar det

Videor som laddas upp till YouTube jämförs mot en databas med filer som har skickats in av upphovsrättsinnehavare. Om Content ID hittar material som matchar något av ditt innehåll kan du välja mellan olika åtgärder:

 • Blockera en hel video så att den inte kan visas.
 • Tjäna pengar på videon genom att visa annonser i den. I vissa fall delas intäkterna med innehållsleverantören.
 • Spåra videons visningsstatistik.

Dessa åtgärder kan vara landsspecifika. En video kan till exempel användas för intäktsgenerering i ett land medan den blockeras eller spåras i ett annat.

Content ID är inte ett verktyg avsett för alla. Även oavsiktligt missbruk av Content ID kan få allvarliga konsekvenser för YouTube och innehållsskapare. Systemet har komplicerade kontroller som kräver löpande hantering och god förståelse av upphovsrätt. Upphovsrättsinnehavare som använder Content ID måste också se till att deras innehåll är kvalificerat för Content ID och lämpar sig för automatisk matchningsteknik.

Obs!  Många rättighetsinnehavare föredrar att en tredjepartsleverantör hanterar deras rättigheter via Content ID. Dessa befintliga Content ID-tjänsteleverantörer representerar rättighetsinnehavare mot en avgift. Om du vill söka upp en kan du utgå från denna katalog.
När du använder något av dessa verktyg för att skicka en begäran om borttagning inleder du en juridisk process. Missbruk av den här processen kan leda till att ditt konto stängs av eller andra juridiska följder. Det är viktigt att bedöma om tillåten användning, skälig användning eller andra undantag från upphovsrätten gäller i varje enskild situation.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?