Verktyg för upphovsrättshantering

YouTube tillhandahåller en mängd olika verktyg för att upphovsrättsinnehavare ska kunna skydda och hantera sitt innehåll på YouTube. Om du är upphovsrättsinnehavare är det dina behov av upphovsrättshantering som avgör vilket verktyg som passar dig bäst. Läs mer om de olika alternativen nedan.

Om du behöver få något borttaget vid enstaka tillfällen

Webbformulär för borttagning på grund av upphovsrätt

Om du har upphovsrättsskyddat material som har lagts upp på YouTube utan tillstånd kan du använda vårt webbformulär för att få videon borttagen. För de flesta upphovsrättsinnehavare är detta det snabbaste och enklaste sättet att begära borttagning på grund av upphovsrätt.

Formuläret är tillgängligt för alla YouTube-användare, men bör endast skickas in av upphovsrättsinnehavaren eller ett ombud med fullmakt att agera för innehavarens räkning.

Du kan läsa mer om borttagning på grund av upphovsrätt och komma åt webbformuläret här.

Om du ofta behöver få något borttaget

Fysiska personer eller organisationer som ofta skickar in begäran om borttagning eller som inte tycker att webbformuläret om upphovsrätt tillgodoser deras behov kan använda något av verktygen nedan. 

Börja med att fylla i det här formuläret och ge oss lite mer information om dina behov av att hantera upphovsrätt. Vi granskar dina svar, meddelar dig via e-post vilket verktyg för upphovsrättshantering som är bäst för dig och ger dig instruktioner om hur du kommer igång.

Vi tittar på faktorer som hur ofta du laddar upp videor, hur ofta dina videor laddas upp igen och om du hanterar ett konto på uppdrag av ett företag. Vi tittar också på tidigare begäranden om borttagning du har skickat in till YouTube.

Obs! Du kan inte skynda på granskningsprocessen genom att fylla i formuläret mer än en gång.

Copyright Match Tool

Om ditt innehåll ofta laddas upp av andra användare kan du använda Copyright Match Tool. Verktyget hittar återuppladdade videor åt dig. Därefter kan du välja bland olika åtgärder. Gör något av följande:

  • Skicka ett e-postmeddelande till det matchade innehållets innehållsleverantör.
  • Begär omedelbar borttagning av innehållet.
  • Begär en schemalagd borttagning av innehållet (7 dagars förvarning).
  • Arkivera matchningen utan att vidta åtgärder mot videon.

Vi lanserar den här funktionen gradvis för kanaler i YouTubes partnerprogram. Om du har åtkomst till verktyget ser du fliken Upphovsrätt i den vänstra navigeringsmenyn i YouTube Studio.

Om du inte har åtkomst till verktyget kan du skicka in formuläret i länken längst ner på sidan så utvärderar vi om du är kvalificerad för Copyright Match Tool tillsammans med de andra verktygen som listas i den här artikeln.

Läs mer om Copyright Match Tool.

Program för innehållsverifiering

Programmet för innehållsverifiering är till för upphovsrättsinnehavare som ofta behöver ta bort innehåll från YouTube och som regelbundet har skickat in fullständiga och giltiga begäranden om borttagning. Med det här verktyget kan innehavare söka efter material som de anser gör upphovsrättsintrång och skicka in begäran om borttagning på grund av upphovsrätt för flera videor i taget. 

Om du inte löpande behöver söka efter och begära borttagning av flera videor bör du använda webbformuläret för borttagning på grund av upphovsrätt.

Läs mer om programmet för innehållsverifiering.

Content ID

För de som har exklusiva rättigheter till stora mängder originalinnehåll (som ett skivbolag eller en filmstudio), skickar in ett stort antal fullständiga och giltiga begäranden om borttagning och har de resurser som behövs för att hantera detta erbjuder vi Content ID. Content ID är ett system som hjälper upphovsrättsinnehavare att enkelt hantera sina immateriella rättigheter på YouTube. 

Så fungerar det

Videor som laddas upp till YouTube jämförs mot en databas med filer som har skickats in av upphovsrättsinnehavare. Om Content ID hittar material som matchar något av ditt innehåll kan du välja mellan olika åtgärder:

  • Blockera en hel video så att den inte kan visas.
  • Tjäna pengar på videon genom att visa annonser i den. I vissa fall delas intäkterna med innehållsleverantören.
  • Spåra videons visningsstatistik.

Dessa åtgärder kan vara landsspecifika. En video kan till exempel användas för intäktsgenerering i ett land medan den blockeras eller spåras i ett annat.

Content ID är inte ett verktyg avsett för alla. Även oavsiktligt missbruk av Content ID kan få allvarliga konsekvenser för YouTube och innehållsskapare. Systemet har komplicerade kontroller som kräver löpande hantering och god förståelse av upphovsrätt. Upphovsrättsinnehavare som använder Content ID måste också se till att deras innehåll är kvalificerat för Content ID och lämpar sig för automatisk matchningsteknik.

Obs! Om du inte kan använda Content ID direkt kan du eventuellt anlita en tredjepartsleverantör. Våra befintliga Content ID-partner representerar mindre rättighetsinnehavare mot en avgift. Om du vill söka upp en kan du leta i den här katalogen.
När du använder något av dessa verktyg för att skicka en begäran om borttagning inleder du en juridisk process. Missbruk av den här processen kan leda till att ditt konto stängs av eller andra juridiska följder. Det är viktigt att bedöma om tillåten användning, skälig användning eller andra undantag av upphovsrätten gäller i varje enskild situation.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?