Nástroje na správu autorských práv

YouTube poskytuje vlastníkom autorských práv rôzne nástroje na ochranu a správu ich obsahu na YouTube. Či už ste novým autorom na YouTube a žiadosti o zastavenie šírenia odosielate zriedka, alebo ste uznávaná firma so špecializovaným tímom na správu práv, prípadne niečo medzi tým, máme pre vás ten správny nástroj. YouTube sa používateľom snaží poskytnúť ten správny nástroj na základe:

 • vašej preukázanej potreby správy práv,
 • vašich dostupných zdrojov na správu práv a obsahu,
 • vašej znalosti systému autorských práv služby YouTube.

Všetci na YouTube majú predvolene prístup k najmenej jednému nástroju na správu autorských práv, ktorým je webový formulár žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv. Viac informácií o tomto webovom formulári nájdete nižšie.

Neustále pracujeme na rozširovaní prístupu k ďalším nástrojom a naďalej chránime náš ekosystém pred závažnými narušeniami, ktoré môžu vyplynúť zo zneužitia.

Webový formulár používajte, ak žiadosť o zastavenie šírenia potrebujete podať len občas

Ak je dielo chránené autorskými právami uverejnené na YouTube bez povolenia, na zastavenie šírenia videa môžete použiť náš webový formulár. Pre väčšinu vlastníkov autorských práv predstavuje najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako požiadať o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv.

Tento formulár je k dispozícii pre všetkých používateľov služby YouTube, odosielať by ho však mali len vlastníci autorských práv alebo zástupcovia oprávnení konať v mene vlastníka.

Viac o zastavení šírenia pre porušenie autorských práv a webový formulár nájdete tu.

Získajte prístup k ďalším nástrojom na správu autorských práv

Jednotlivé osoby alebo organizácie, ktoré pravidelne podávajú žiadosti o zastavenie šírenia alebo si myslia, že webový formulár o autorských právach nerieši ich potreby, by mali zvážiť možnosť použiť jeden z nástrojov uvedených nižšie. 

Najskôr vyplňte tento formulár, v ktorom nám poskytnete viac informácií o svojich potrebách v oblasti správy autorských práv. Vaše odpovede skontrolujeme, pošleme vám e‑mail s informáciami o tom, ktorý nástroj je pre vás najvhodnejší, a dáme vám úvodné pokyny.

Pozrieme sa na vašu históriu a určíme, ktorý nástroj je pre vás vhodný. Okrem iného preveríme:

 • ako často nahrávate videá,
 • ako často sú vaše videá znova nahrané,
 • či účet spravujete v mene firmy alebo nie,
 • vašu históriu podávania žiadostí o zastavenie šírenia cez webový formulár.

Preskúmame najmä to, ako vaše predchádzajúce žiadosti podané cez webový formulár preukázali vašu znalosť autorských práv a potrebu častých zastavení šírenia.

Poznámka: Pri odosielaní formulára skontrolujte, či ste sa prihlásili s e‑mailovou adresou, ktorú ste použili na odoslanie predchádzajúcich žiadostí o zastavenie šírenia cez webový formulár. Pomáha nám to pochopiť vašu históriu s webovým formulárom. Viacnásobné vyplnenie formulára kontrolu vašej žiadosti neurýchli.

 Nástroje pre častú potrebu zastavenia šírenia

Copyright Match Tool

Ak váš audiovizuálny obsah často nahrávajú iní používatelia, môžete používať Copyright Match Tool. Tento nástroj vyhľadá výskyty vašich kompletných opätovne nahraných videí bez ohľadu na to, aké máte nastavenie ochrany súkromia. Následne môžete vybrať rôzne akcie, ktoré sa majú vykonať. Môžete:

 • používateľovi, ktorý video nahral, poslať e‑mail o obsahu so zhodou;
 • požiadať o okamžité odstránenie obsahu;
 • požiadať o plánované odstránenie obsahu (7 dní vopred);
 • archivovať zhodu bez toho, aby ste v súvislosti s videom vykonali nejaké opatrenia.

Copyright Match Tool používa rovnakú technológiu vyhľadávania zhôd ako Content ID, ale spravuje sa jednoduchšie a vyžaduje menej zdrojov. Copyright Match Tool je k dispozícii tým kanálom, ktoré o to požiadali a preukázali, že potrebujú rozšírený nástroj na správu práv. Tento nástroj je tiež automaticky dostupný na stránke Autorské práva v Štúdiu pre všetky kanály v Partnerskom programe YouTube

Prečítajte si viac o nástroji Copyright Match Tool.

Nástroje pre rozšírené potreby zastavenia šírenia 

Program overovania obsahu

Program overovania obsahu je určený pre vlastníkov autorských práv, ktorí často potrebujú odstrániť obsah zo služby YouTube a sústavne odosielajú množstvo úplných a platných žiadostí o zastavenie šírenia. Nástroj umožňuje vlastníkom vyhľadávať materiál, ktorý podľa nich porušuje autorské práva, a podávať žiadosti o zastavenie šírenia (pre porušenie autorských práv) mnohých videí naraz. 

Ak nemusíte neustále vyhľadávať veľké množstvo obsahu a žiadať o odstránenie mnohých videí, môžete používať webový formulár žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv.

Prečítajte si viac o programe overovania obsahu.

Content ID

Pre používateľov, ktorí majú zložitejšie potreby správy práv (napríklad hudobné vydavateľstvo alebo filmové štúdio), odosielajú veľký počet úplných a platných žiadostí o zastavenie šírenia a majú možnosť vyčleniť zdroje potrebné na správu svojho obsahu, máme Content ID. Content ID je systém, ktorý pomáha vlastníkom autorských práv jednoducho spravovať duševné vlastníctvo na YouTube. 

Ako to funguje

Videá nahrané na YouTube sa porovnávajú s databázou súborov, ktoré nám doručili vlastníci autorských práv. Ak systém Content ID nájde materiál, ktorý sa zhoduje s niektorým z vašich diel, môžete:

 • zablokovať zobrazenie celého videa;
 • speňažiť video tak, že sa v ňom budú zobrazovať reklamy, a v niektorých prípadoch zdieľať výnosy s používateľom, ktorý video nahral;
 • sledovať štatistiky sledovanosti videa.

Tieto akcie môžu byť pre každú krajinu iné. Video napríklad môžete v jednej krajine speňažovať a v inej blokovať alebo sledovať.

Content ID nie je nástroj pre každého. Dokonca aj neúmyselné zneužitie systému Content ID môže mať pre YouTube a autorov vážne dôsledky. Súčasťou systému sú komplikované kontrolné mechanizmy, ktoré si vyžadujú nepretržitú správu a vysokú úroveň znalostí autorských práv. Vlastníci autorských práv, ktorí používajú Content ID, musia tiež dbať na to, aby ich obsah spĺňal podmienky systému Content ID a aby sa pri ňom mohla bezpečne používať technológia automatického vyhľadávania zhôd.

Poznámka:  Mnohí držitelia práv uprednostňujú na spravovanie svojich práv prostredníctvom systému Content ID poskytovateľa služieb tretej strany. Títo existujúci poskytovatelia služieb pre Content ID zastupujú držiteľov práv za poplatok. Ak chcete nejakého nájsť, najskôr si pozrite tento adresár.
Odoslaním žiadosti o zastavenie šírenia pomocou ktoréhokoľvek z týchto nástrojov začnete právny proces. Zneužitie tohto procesu môže viesť k pozastaveniu vášho účtu alebo iným právnym následkom. Je dôležité zvážiť, či sa v jednotlivých situáciách neuplatňuje princíp fair use, fair dealing alebo iná výnimka z autorských práv.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?