Nástroje na správu autorských práv

YouTube poskytuje vlastníkom autorských práv rôzne nástroje na ochranu a správu ich obsahu na YouTube. Ak ste vlastník autorských práv, vhodný nástroj na ich správu si zvoľte podľa toho, čo potrebujete urobiť. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete nižšie.

Ak žiadosť o zastavenie šírenia potrebujete podať len občas

Webový formulár žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv

Ak je dielo chránené autorskými právami uverejnené na YouTube bez povolenia, na zastavenie šírenie daného videa môžete použiť náš webový formulár. Pre väčšinu vlastníkov autorských práv predstavuje najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako požiadať o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv.

Tento formulár je k dispozícii pre všetkých používateľov služby YouTube, odosielať by ho však mali len vlastníci autorských práv alebo zástupcovia oprávnení konať v mene vlastníka.

Ďalšie informácie o zastavení šírenia pre porušenie autorských práv a webový formulár nájdete tu.

Ak žiadosti o zastavenie šírenia potrebujete podávať často

Jednotlivé osoby alebo organizácie, ktoré pravidelne odosielajú žiadosti o zastavenie šírenia alebo si myslia, že webový formulár o autorských právach nerieši ich potreby, by mali zvážiť možnosť použiť jeden z nástrojov uvedených nižšie. 

Na začiatok vyplňte tento formulár a poskytnite nám ďalšie informácie o svojich potrebách v oblasti správy autorských práv. Vaše odpovede skontrolujeme, pošleme vám e‑mail s informáciami o tom, ktorý nástroj na správu autorských práv je pre vás najvhodnejší, a dáme vám úvodné pokyny.

Zohľadníme napríklad, ako často nahrávate videá, ako často dochádza k opätovnému nahraniu vašich videí a či spravujete účet v mene firmy. Pozrieme sa aj na vašu históriu odosielania žiadostí o zastavenie šírenia do služby YouTube.

Poznámka: Viacnásobným vyplnením tohto formulára kontrolu svojej žiadosti neurýchlite.

Copyright Match Tool

Ak váš obsah často nahrávajú iní používatelia, možno budete môcť používať nástroj Copyright Match Tool. Tento nástroj za vás vyhľadá výskyty vašich kompletných opätovne nahraných videí. Následne môžete vybrať rôzne akcie, ktoré sa majú vykonať. Môžete:

  • používateľovi, ktorý video nahral, poslať e‑mail o obsahu so zhodou;
  • požiadať o okamžité odstránenie obsahu;
  • požiadať o plánované odstránenie obsahu (7 dní vopred);
  • archivovať zhodu bez toho, aby ste v súvislosti s videom vykonali nejaké opatrenia.

Túto funkciu postupne sprístupňujeme kanálom v Partnerskom programe YouTube. Ak máte k nástroju prístup, na ľavom navigačnom paneli v Štúdiu YouTube sa zobrazuje karta Autorské práva.

Ak k nástroju prístup nemáte, môžete odoslať formulár, na ktorý odkazujeme naspodku tejto stránky, a my posúdime, či spĺňate podmienky na používanie nástroja Copyright Match Tool a ďalších nástrojov uvedených v tomto článku.

Prečítajte si ďalšie informácie o nástroji Copyright Match Tool.

Program overovania obsahu

Program overovania obsahu je určený vlastníkom autorských práv, ktorí často potrebujú odstrániť obsah zo služby YouTube a sústavne odosielajú množstvo úplných a platných žiadostí o zastavenie šírenia. Nástroj umožňuje vlastníkom vyhľadávať materiál, ktorý podľa nich porušuje autorské práva, a podávať žiadosti o zastavenie šírenia (pre porušenie autorských práv) mnohých videí naraz. 

Ak nemusíte neustále vyhľadávať veľké množstvo obsahu a žiadať o odstránenie mnohých videí, mali by ste používať webový formulár žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv.

Prečítajte si ďalšie informácie o programe overovania obsahu.

Content ID

Pre používateľov, ktorí vlastnia výhradné práva na veľké množstvo pôvodného obsahu (napr. hudobné vydavateľstvá alebo filmové štúdiá), odosielajú veľký počet úplných a platných žiadostí o zastavenie šírenia a majú možnosť vyčleniť zdroje potrebné na správu svojho obsahu, máme Content ID. Je to systém, ktorý pomáha vlastníkom autorských práv jednoducho spravovať duševné vlastníctvo na YouTube. 

Ako fungujú

Videá nahrané na YouTube sa porovnávajú s databázou súborov, ktoré nám doručili vlastníci autorských práv. Ak systém Content ID nájde materiál, ktorý sa zhoduje s niektorým z vašich diel, môžete:

  • zablokovať zobrazenie celého videa;
  • speňažiť video tak, že sa v ňom budú zobrazovať reklamy, a v niektorých prípadoch zdieľať výnosy s používateľom, ktorý video nahral;
  • sledovať štatistiky sledovanosti videa.

Tieto akcie môžu byť pre každú krajinu iné. Video napríklad môžete v jednej krajine speňažovať a v inej blokovať alebo sledovať.

Content ID nie je nástroj pre všetkých. Dokonca aj neúmyselné zneužitie systému Content ID môže mať pre YouTube a autorov vážne dôsledky. Súčasťou systému sú komplikované kontrolné mechanizmy, ktoré si vyžadujú nepretržitú správu a vysokú úroveň znalostí autorských práv. Vlastníci autorských práv, ktorí používajú Content ID, musia tiež dbať na to, aby ich obsah spĺňal podmienky systému Content ID a aby sa pri ňom mohli bezpečne používať technológie na určovanie zhody.

Poznámka: Ak systém Content ID nemôžete využívať priamo, je možné využívať ho prostredníctvom poskytovateľa služieb v pozícii tretej strany. Títo existujúci partneri pre Content ID zastupujú menších držiteľov práv za poplatok. Ak chcete nejakého nájsť, najskôr si pozrite tento adresár.
Odoslaním žiadosti o zastavenie šírenia pomocou ktoréhokoľvek z týchto nástrojov začnete právny proces. Zneužitie tohto procesu môže viesť k pozastaveniu vášho účtu alebo iným právnym následkom. Je dôležité zvážiť, či sa v jednotlivých situáciách neuplatňuje princíp fair use, fair dealing alebo iná výnimka z autorských práv.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?