Narzędzia do zarządzania prawami autorskimi

YouTube daje właścicielom praw autorskich wiele narzędzi do ochrony ich treści w YouTube i zarządzania nimi. Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich, Twoje potrzeby związane z zarządzaniem tymi prawami pomogą w określeniu, które narzędzie jest dla Ciebie odpowiednie. Więcej informacji o dostępnych opcjach znajdziesz poniżej.

Jeżeli żądanie usunięcia treści wysyłasz od czasu do czasu

Formularz internetowy z żądaniem usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich

Jeśli Twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało opublikowane w YouTube bez pozwolenia, możesz użyć tego formularza, aby usunąć taki film. W przypadku większości właścicieli praw jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób, by zażądać usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich.

Ten formularz może przesłać każdy użytkownik YouTube, jednak powinien to zrobić właściciel praw autorskich lub przedstawiciel upoważniony do występowania w imieniu właściciela.

Więcej informacji o żądaniach usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich i dostęp do formularza znajdziesz tutaj.

Jeżeli często wysyłasz żądania usunięcia treści

Osoby lub organizacje, które regularnie przesyłają żądania usunięcia treści lub uważają, że formularz internetowy dotyczący praw autorskich nie spełnia ich potrzeb, powinny rozważyć skorzystanie z jednego z poniższych narzędzi. 

Zacznij od wypełnienia tego formularza, by przekazać nam więcej informacji o swoich potrzebach związanych z zarządzaniem prawami autorskimi. Zapoznamy się z Twoimi odpowiedziami i poinformujemy Cię e-mailem, które narzędzie do zarządzania prawami autorskimi będzie dla Ciebie najlepsze. Podamy Ci też instrukcje, jak zacząć z niego korzystać.

Bierzemy pod uwagę, jak często przesyłasz filmy, jak często Twoje treści są przesyłane przez innych oraz czy zarządzasz kontem w imieniu firmy. Przeanalizujemy też historię przesłanych przez Ciebie do YouTube żądań usunięcia treści.

Uwaga: wypełnienie tego formularza więcej niż raz nie przyspieszy procedury sprawdzania Twojego zgłoszenia.

Narzędzie Copyright Match Tool

Jeśli Twoje treści są często przesyłane przez innych użytkowników, możesz skorzystać z narzędzia Copyright Match Tool. Narzędzie znajduje filmy, które zawierają Twoje materiały w całości. Na jego stronie możesz wybrać różne działania. Wykonaj jedną z nich:

  • wyślij e-maila do osoby, która przesłała dopasowaną treść;
  • poproś o natychmiastowe usunięcie treści;
  • prześlij prośbę o zaplanowanie usunięcia (z 7-dniowym wyprzedzeniem);
  • zarchiwizuj dopasowanie bez podejmowania działań związanych z filmem.

Stopniowo wprowadzamy tę funkcję na kanałach, których właściciele należą do programu partnerskiego YouTube. Jeśli masz dostęp do tego narzędzia, po lewej stronie w YouTube Studio zobaczysz kartę Prawa autorskie.

Jeśli nie masz dostępu do narzędzia, możesz przesłać formularz, korzystając z linka u dołu tej strony, a my ocenimy, czy kwalifikujesz się do korzystania z narzędzia Copyright Match Tool oraz innych wymienionych w tym artykule.

Dowiedz się więcej o narzędziu Copyright Match Tool.

Program weryfikacji treści

Program weryfikacji treści jest przeznaczony dla właścicieli praw autorskich, którzy często muszą usuwać treści z YouTube i regularnie przesyłają wiele kompletnych i prawidłowych żądań usunięcia treści. Narzędzie pozwala właścicielom wyszukiwać materiały, które według nich naruszają prawa autorskie, i przesyłać żądania usunięcia wielu filmów naraz. 

Jeśli nie musisz regularnie wyszukiwać filmów i żądać ich usunięcia, skorzystaj z formularza internetowego do przesyłania żądania usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich.

Dowiedz się więcej o Programie weryfikacji treści.

Content ID

Użytkownicy, którzy mają wyłączne prawa do dużej liczby oryginalnych treści (np. wytwórnie płytowe czy studia filmowe), przesyłają wiele kompletnych i prawidłowych żądań usunięcia treści oraz mają zasoby do zarządzania nimi, mogą korzystać z Content ID. Jest to system, który pomaga właścicielom praw autorskich łatwo zarządzać ich własnością intelektualną w YouTube. 

Jak to działa

Filmy przesłane do YouTube są porównywane z bazą plików przesłanych nam przez właścicieli praw autorskich. Jeśli system Content ID znajdzie materiał pasujący do Twoich treści, możesz:

  • zablokować możliwość oglądania filmu;
  • zarabiać na filmie, wyświetlając w nim reklamy, a w niektórych przypadkach dzielić się przychodami z przesyłającym;
  • monitorować statystyki oglądalności filmu.

Każde z tych działań można zastosować w odniesieniu do wybranego kraju. Na filmie można zarabiać w jednym kraju, a blokować lub monitorować go w innym.

Content ID nie jest narzędziem dla wszystkich. Nawet niezamierzone nieprawidłowe użycie tego systemu może mieć poważne konsekwencje dla YouTube i dla twórców. Zawiera on skomplikowane funkcje kontroli, które wymagają ciągłego zarządzania i zrozumienia praw autorskich na wysokim poziomie. Właściciele praw autorskich, którzy korzystają z systemu Content ID, muszą też sprawdzić, czy ich treści mogą być objęte przez system Content ID i czy można wobec nich bezpiecznie stosować technologię automatycznego dopasowywania.

Uwaga: jeśli nie możesz bezpośrednio korzystać z systemu Content ID, możliwe, że masz do niego dostęp poprzez zewnętrznego dostawcę usług. Ci istniejący partnerzy Content ID reprezentują mniejszych posiadaczy praw. Aby znaleźć takiego partnera, zajrzyj do tego katalogu.
Użycie któregoś z opisanych narzędzi do przesłania żądania usunięcia treści rozpoczyna proces prawny. Nadużycie tego procesu może spowodować zawieszenie konta i inne konsekwencje prawne. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy w każdym konkretnym przypadku nie ma zastosowania zasada dozwolonego użytku, działania w dobrej wierze lub inny wyjątek.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?