Tools voor auteursrechtbeheer

YouTube biedt verschillende tools waarmee auteursrechteigenaren hun content op YouTube kunnen beschermen en beheren. We hebben altijd een tool die bij je past: of je nu een nieuwe YouTube-creator bent die af en toe verwijderingsverzoeken moet indienen, een gevestigd bedrijf met een speciaal team voor rechtenbeheer, of iets daar tussenin. YouTube wil gebruikers de juiste tool bieden op basis van:

 • Je aantoonbare behoefte aan rechtenbeheer
 • Je beschikbare middelen om rechten en content te beheren
 • Je kennis van het auteursrechtsysteem van YouTube

Iedereen op YouTube heeft standaard toegang tot minstens één tool voor auteursrechtbeheer: het webformulier voor verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschending. Hieronder vind je meer informatie over het webformulier.

We zijn altijd bezig om meer tools beschikbaar te maken en tegelijkertijd ons ecosysteem te beschermen tegen problemen door misbruik.

Gebruik het webformulier als je af en toe content moet verwijderen

Als je auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming op YouTube wordt gepost, kun je ons webformulier gebruiken om de video te verwijderen. Voor de meeste auteursrechteigenaren is dit de snelste en eenvoudigste manier om een verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending in te dienen.

Dit formulier is toegankelijk voor elke YouTube-gebruiker, maar mag alleen worden gestuurd door de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is om namens de eigenaar te handelen.

Ga naar deze pagina voor meer informatie over verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschending. Op deze pagina kun je ook het webformulier openen.

Krijg toegang tot andere tools voor auteursrechtbeheer

Individuen of organisaties die regelmatig verwijderingsverzoeken indienen of vinden dat het auteursrechtformulier niet aan hun behoeften voldoet, kunnen een van de onderstaande tools gebruiken. 

Vul dit formulier in om ons meer informatie te geven over je behoeften op het gebied van auteursrechtbeheer. We beoordelen je antwoorden en laten je per e-mail weten welke tool het meest geschikt is. We leggen ook uit hoe je ermee aan de slag gaat.

We bekijken je geschiedenis om te bepalen welke tool bij je past, bijvoorbeeld:

 • Hoe vaak je video's uploadt
 • Hoe vaak je video's opnieuw worden geüpload
 • Of je een account beheert namens een bedrijf
 • De verwijderingsverzoeken die je in het verleden hebt ingediend via ons webformulier

We kijken op basis van je eerdere verzoeken via het webformulier met name naar je begrip van auteursrecht en of je vaak video's verwijdert.

Opmerking: Controleer als je het formulier indient of je bent ingelogd met hetzelfde e-mailadres waarmee je eerdere verwijderingsverzoeken hebt ingediend via het webformulier. Zo krijgen we inzicht in je ervaring met het webformulier. We beoordelen je inzending niet sneller als je het formulier meermaals invult.

 Tools voor als je vaak content moet verwijderen

Copyright Match Tool

Als je audiovisuele content vaak wordt geüpload door andere gebruikers, kun je misschien de Copyright Match Tool gebruiken. Deze tool identificeert volledige re-uploads van je video's, ongeacht de privacyinstelling die je hebt gekozen. Vervolgens kun je verschillende maatregelen nemen. Je hebt de volgende opties:

 • Een e-mail sturen naar de gebruiker die de content heeft geüpload
 • Vragen om onmiddellijke verwijdering van de content
 • Vragen om geplande verwijdering van de content (met zeven dagen van tevoren een kennisgeving)
 • De overeenkomst archiveren zonder maatregelen te nemen tegen de video

De Copyright Match Tool gebruikt dezelfde technologie voor overeenkomsten als Content ID, maar is sneller en makkelijker te gebruiken. De Copyright Match Tool is beschikbaar voor kanalen die de tool hebben aangevraagd en hebben aangetoond dat ze een geschaalde tool voor rechtenbeheer nodig hebben. De tool is ook automatisch beschikbaar op de Studio-auteursrechtpagina voor alle kanalen in het YouTube-partnerprogramma

Meer informatie over de Copyright Match Tool.

Tools voor het geschaald verwijderen van content 

Programma voor contentverificatie

Het Programma voor contentverificatie is bedoeld voor auteursrechteigenaren die vaak content van YouTube moeten verwijderen en die consequent een groot aantal volledige en geldige verwijderingsverzoeken hebben ingediend. Met de tool kunnen eigenaren materiaal zoeken dat volgens hen inbreuk maakt op hun auteursrecht. Vervolgens kunnen ze voor veel video's tegelijk verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschending indienen. 

Als het in jouw geval niet nodig is om doorlopend naar video's te zoeken en hier op grote schaal verwijderingsverzoeken voor in te dienen, kun je het webformulier voor verwijderingsverzoeken wegens auteursrechtschending gebruiken.

Meer informatie over het Programma voor contentverificatie.

Content ID

Content ID is bedoeld voor auteursrechteigenaren met complexe behoeften op het gebied van rechtenbeheer (zoals platenmaatschappijen of filmstudio's), die een groot aantal volledige en geldige verwijderingsverzoeken indienen en die voldoende medewerkers kunnen aanstellen voor het beheer ervan. Content ID is een systeem waarmee auteursrechteigenaren eenvoudiger hun intellectuele eigendommen kunnen beheren op YouTube. 

Hoe het werkt

Video's die naar YouTube worden geüpload, worden vergeleken met een database met bestanden die auteursrechteigenaren hebben ingediend. Als Content ID materiaal vindt dat overeenkomt met een van je werken, kun je de volgende maatregelen nemen:

 • Een hele video blokkeren zodat deze niet kan worden bekeken
 • Inkomsten genereren met de video door er advertenties bij weer te geven en in sommige gevallen opbrengsten delen met de gebruiker die de video heeft geüpload
 • De statistieken over de kijkers van de video monitoren

Deze maatregelen kunnen per land verschillen. Het beleid voor een video kan in het ene land bijvoorbeeld 'Inkomsten genereren' zijn en in een ander land 'Blokkeren' of 'Monitoren'.

De tool Content ID is niet bedoeld voor alle gebruikers. Zelfs onopzettelijk misbruik van Content ID kan ernstige gevolgen hebben voor YouTube en creators. De tool omvat complexe functies die continu moeten worden beheerd en waarvoor veel kennis van auteursrecht nodig is. Auteursrechteigenaren die Content ID gebruiken, moeten er ook voor zorgen dat hun content in aanmerking komt voor Content ID en veilig is voor technologie waarmee automatisch naar overeenkomsten wordt gezocht.

Opmerking: Veel rechtenhouders gebruiken liever een externe dienstverlener om hun rechten te beheren via Content ID. Deze bestaande Content ID-dienstverleners vertegenwoordigen rechtenhouders tegen betaling. Kijk in deze gids om een dienstverlener te vinden.
Er wordt een juridische procedure gestart als je een van deze tools gebruikt om een verwijderingsverzoek in te dienen. Misbruik van deze procedure kan tot opschorting van je account leiden of andere juridische gevolgen hebben. Het is belangrijk om voor elke situatie na te gaan of er sprake is van redelijk gebruik, redelijke distributie of andere uitzonderingen op het auteursrecht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?