Pangkalahatang-ideya ng mga tool sa pamamahala ng copyright

May ilang iba't ibang tool ang YouTube na magagamit ng mga may-ari ng copyright para protektahan at pamahalaan ang kanilang naka-copyright na content. Idinisenyo ang mga tool sa pamamahala ng copyright para sa iba't ibang uri ng creator, mula sa mga paminsan-minsang nag-a-upload hanggang sa mga kilalang kumpanya ng media.

Kabilang sa aming mga tool sa pamamahala ng copyright ang mga sumusunod:

Bilang default, available ang webform ng pagtanggal dahil sa copyright para magamit ng lahat ng nasa YouTube. Nakabatay ang availability ng iba pang tool sa pamamahala ng copyright sa:

 • Ipinapakitang pangangailangan para sa madalas na pamamahala ng copyright
 • Mga available na resource para pamahalaan ang iyong mga karapatan at content
 • Kaalaman tungkol sa system ng copyright ng YouTube

Bagama't nagsisikap kaming palawakin ang availability ng aming mga tool, nakatuon rin kami sa pagprotekta laban sa malalaking pagkaantala na posibleng maging resulta ng maling paggamit sa mga ito.

Para sa hindi madalas na pamamahala ng copyright

Webform ng Pagtanggal dahil sa Copyright

May access sa webform ng pagtanggal dahil sa copyright ang lahat ng may YouTube Account. Kung may mag-a-upload ng iyong gawang pinoprotektahan ng copyright nang walang pahintulot mo, puwede mong gamitin ang webform para hilinging alisin ang video sa YouTube.

Para sa karamihan ng mga may-ari ng copyright, ang webform ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para humiling ng pagtanggal dahil sa copyright. Ang may-ari ng copyright, o ang isang ahenteng pinapahintulutang kumilos sa ngalan ng may-ari, ang dapat magsumite ng webform.

Matuto pa tungkol sa mga pagtanggal dahil sa copyright at i-access ang webform dito.

Para sa madalas na pamamahala ng copyright

Para mahanap ang tamang tool para sa iyong madalas na pangangailangan sa pamamahala ng copyright, magsimula sa pamamagitan ng pagsagot sa form na ito. Tiyaking naka-sign in ka sa parehong email address na dati mong ginamit para magsumite ng mga kahilingan sa pagtanggal sa pamamagitan ng webform.

Sa pamamagitan ng iyong mga sagot, makakakuha kami ng higit pang impormasyon tungkol sa mga pangangailangan mo para sa pamamahala ng copyright para mahanap namin ang tool na angkop para sa iyo. Kapag naisumite mo na ang form, susuriin namin ang iyong mga sagot, at papadalhan ka namin ng email kaugnay ng aming mga rekomendasyon batay sa:

 • Kung gaano ka kadalas mag-upload ng mga video
 • Kung gaano kadalas ina-upload ulit ang mga video mo
 • Kung namamahala ka ng account sa ngalan ng isang kumpanya
 • Iyong history ng pagsusumite ng mga kahilingan sa pamamagitan ng aming webform Sa partikular, kung paano nagpapakita ang mga nakaraan mong kahilingan sa webform ng pag-unawa sa copyright, at ng pangangailangan para sa madalas na pagtanggal.

Makikita sa ibaba ang higit pang impormasyon tungkol sa aming mga tool para sa madalas na pamamahala ng copyright:

Copyright Match Tool

Kung madalas na nag-a-upload ng mga buong bersyon ng iyong mga video ang iba pang user sa YouTube, posibleng kwalipikado kang gamitin ang Copyright Match Tool. Naghahanap ang tool ng mga buong pag-upload ulit ng mga video, anuman ang setting ng privacy na inilapat mo, at nagbibigay-daan ito sa iyong pumili ng mga isasagawang pagkilos, gaya ng mga sumusunod:

 • Mag-email sa uploader ng katugmang content
 • Humiling ng agarang pag-aalis ng content
 • Humiling ng nakaiskedyul na pag-aalis ng content (7 araw na abiso)
 • I-archive ang tugma nang hindi gumagawa ng anumang pagkilos sa video

Ginagamit din ng Copyright Match Tool ang teknolohiya ng pagtutugma na ginagamit ng Content ID, pero mas madali itong pamahalaan at mas kaunti ang kinakailangang resource nito. Available ang tool na ito sa mga channel na nag-apply at napatunayang nangangailangan ng mas advanced na tool sa pamamahala ng mga karapatan.

Sa page na Copyright ng YouTube Studio, awtomatikong available ang Copyright Match Tool para sa mga channel sa Partner Program ng YouTube

Matuto pa tungkol sa Copyright Match Tool.

Programa para sa Pag-verify ng Content

Kung kailangan mong mag-alis ng content nang madalas at nakapagsumite ka na dati ng maraming valid na kahilingan sa pagtanggal, posibleng kwalipikado ka para sa aming Programa para sa Pag-verify ng Content. Binibigyan ng programa ang mga may-ari ng copyright ng tool para makapaghanap ng content na pinaniniwalaan nilang lumalabag, at humiling ng mga pagtanggal para sa maraming video nang sabay-sabay. 

Kung hindi mo kailangang tuluy-tuloy na maghanap at mag-alis ng maraming video, ang webform ng pagtanggal dahil sa copyright ang pinakamainam na opsyon.

Matuto pa tungkol sa Programa para sa Pag-verify ng Content.

Content ID

Available ang Content ID sa mga may-ari ng copyright na may mga pinakakumplikadong pangangailangan sa pamamahala ng copyright, gaya ng mga record label o studio ng pelikula. Para maging kwalipikado para sa Content ID, dapat ay nakapagsumite na dati ng maraming valid na kahilingan sa pagtanggal ang mga may-ari ng copyright, at may mga resource sila para mamahala ng Content ID, bukod sa iba pang pamantayan.

Ang Content ID ay isang system ng pagtutugma na awtomatikong tumutukoy ng content na posibleng lumalabag. Kapag nag-upload ng mga video sa YouTube, sina-scan ang mga ito para maikumpara sa database ng mga file na isinumite ng mga may-ari ng copyright. Kung makakahanap ang Content ID ng content na tumutugma sa isa sa iyong mga gawa, puwede kang pumili ng mga pagkilos na gagawin, gaya ng mga sumusunod:

 • Mag-block ng buong video para hindi ito mapanood
 • I-monetize ang video sa pamamagitan ng pagpapatakbo rito ng mga ad, at paminsan-minsang pagbabahagi ng kita sa uploader
 • I-track ang mga istatistika ng mga manonood ng video

Puwedeng partikular sa isang bansa/rehiyon ang mga pagkilos na ito. Halimbawa, puwedeng mino-monetize ang isang video sa isang bansa/rehiyon, at naka-block o sinusubaybayan naman ito sa isa pa.

Matuto pa tungkol sa Content ID.

Mga Tala

 • Maging ang hindi sinasadyang maling paggamit sa Content ID ay puwedeng magdulot ng malalalang kahihinatnan para sa YouTube at mga creator.
 • May mga kasamang kumplikadong kontrol ang Content ID na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pamamahala at advanced na pag-unawa sa copyright.
 • Dapat ding tiyakin ng mga may-ari ng copyright na gumagamit ng Content ID na kwalipikado para sa Content ID at ligtas para sa teknolohiya ng naka-automate na pagtutugma ang kanilang content.
 • Mas gusto ng maraming may-ari ng copyright na gumamit ng mga third-party na service provider para pamahalaan ang kanilang mga karapatan gamit ang Content ID. Kumikilos ang mga service provider ng Content ID na ito sa ngalan ng mga may-ari ng copyright nang may kapalit na bayad. Makakahanap ka ng service provider sa directory na ito.
 
Tandaan:
 • Nagsisimula ng legal na proseso ang paggamit sa alinman sa mga tool sa pamamahala ng copyright na ito para magsumite ng kahilingan sa pagtanggal.
 • Posibleng magresulta sa pagkakasuspinde ng iyong account o iba pang legal na kahihinatnan ang maling paggamit sa alinman sa mga tool na ito, gaya ng pagsusumite ng maling impormasyon.
 • Bago magsumite ng mga kahilingan sa pagtanggal, mahalagang isaalang-alang kung nalalapat sa bawat sitwasyon ang patas na paggamit, patas na transaksyon, o iba pang pagbubukod sa copyright.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?