Vanliga frågor: min kanal har godkänts för intäktsgenerering

Funktioner för intäktsgenerering

På vilka sätt kan jag tjäna pengar?

Din åtkomst till funktioner kan ändras beroende på hur många prenumeranter du har. Läs mer om våra olika funktioner och behörighetskrav.

Varför kan jag inte aktivera en funktion om jag uppfyller alla kraven?

Våra granskare bedömer också om kanalen är lämplig för aktivering av de olika funktionerna. Det kan även bero på lokala lagkrav, eller att YouTube-funktionen inte är tillgänglig i landet/regionen där du bor eller på ditt språk.

Ikoner för intäktsgenerering och överklaganden

Vad betyder alla ikoner?

Ikonerna visar videons status för intäktsgenerering. Läs mer om ikoner för intäktsgenerering och hur dina intäkter påverkas.

Kan jag överklaga en gul ikon?

Du kan kontrollera att ditt innehåll följer våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll och jämföra med exempel. Om ditt innehåll uppfyller alla kriterier för ”du kan aktivera annonser för det här innehållet” kan du skicka in ett överklagande.

Åtkomst till intäktsgenerering

Vad händer om kanalen inte längre uppfyller kraven för intäktsgenerering?

YouTube stänger inte automatiskt av intäktsgenerering för din kanal om den inte längre uppfyller kraven. YouTube förbehåller sig dock rätten att, efter eget gottfinnande, stänga av intäktsgenereringen för kanaler om kanalen är inaktiv och inte laddar upp eller gör inlägg i communityn under sex månader eller längre.

Intäktsgenerering stängs av för kanaler som bryter mot någon av YouTubes policyer för intäktsgenerering, oavsett antal visningstimmar och prenumeranter.

Vad händer om jag förlorar åtkomsten till intäktsgenerering?

Om det har fastställts att din kanal inte längre är kvalificerad för intäktsgenerering får kanalen inte längre åtkomst till alla verktyg och funktioner för intäktsgenerering.

Om vi har stängt av intäktsgenerering på din kanal på grund av en policyöverträdelse bör du börja med att besöka sidan för intäktsgenerering och läsa mer om policyn din kanal har brutit mot. Kontrollera sedan att dina videor följer YouTubes policyer för intäktsgenerering och riktlinjerna för communityn. Nästa steg är att redigera eller ta bort de videor som bryter mot våra policyer.

Du kan fortsätta ladda upp originalinnehåll för att få fler tittare på YouTube. Om du kanal stängs av från YouTubes partnerprogram kan du ansöka till programmet igen efter 30 dagar.

Annat

Påverkas sökresultat av intäktsgenerering?

Status för intäktsgenerering används inte för att informera om hur videor visas på YouTube. Läs mer om intäktsgenerering och hur det fungerar med våra system för sökning och upptäckt fungerar. 

Jag hittar inte svaret på min fråga. Hjälp!

Om du är kvalificerad för intäktsgenerering har du åtkomst till vårt supportteam för innehållsskapare. Läs mer om hur du kan få hjälp.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?