Vanliga frågor: min kanal har godkänts för intäktsgenerering

Funktioner för intäktsgenerering

På vilka sätt kan jag tjäna pengar?

Din åtkomst till funktioner kan komma att ändras beroende på hur många prenumeranter du har och vilka avtalsmoduler du har godkänt. Läs mer om våra olika funktioner och behörighetskrav.

Varför kan jag inte aktivera en funktion om jag uppfyller alla kraven?

Våra granskare bedömer också om kanalen är lämplig för aktivering av de olika funktionerna. Det kan även bero på lokala lagkrav, eller att YouTube-funktionen inte är tillgänglig i landet/regionen där du bor eller på ditt språk. Kom ihåg att godkänna det relevanta avtalet för att få åtkomst till vissa funktioner för intäktsgenerering.

Ikoner för intäktsgenerering och videoöverklaganden

Vad betyder alla ikoner?

Ikonerna visar videons status för intäktsgenerering. Läs mer om ikoner för intäktsgenerering och hur dina intäkter påverkas.

Kan jag överklaga en gul ikon?

Du kan kontrollera att ditt innehåll följer våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll och jämföra med de angivna exemplen. Om ditt innehåll uppfyller alla kriterier för Det här innehållet kan generera annonsintäkter kan du Skicka in ett överklagande.

Åtkomst till intäktsgenerering

Vad händer om kanalen inte längre uppfyller kraven för intäktsgenerering?

YouTube stänger inte automatiskt av intäktsgenerering för din kanal om den inte längre uppfyller kraven. YouTube förbehåller sig dock rätten att, efter eget gottfinnande, stänga av intäktsgenereringen för kanaler som är inaktiva och inte laddar upp innehåll eller gör inlägg i communityn under sex månader eller längre.

Intäktsgenereringen stängs av för kanaler som bryter mot någon av policyerna för intäktsgenerering från YouTube-kanaler, oavsett antal prenumeranter, offentliga visningstimmar eller offentliga Shorts-visningar.

Vad händer om jag förlorar åtkomsten till intäktsgenerering?

Om det har fastställts att din kanal inte längre är kvalificerad för intäktsgenerering får kanalen inte längre åtkomst till alla verktyg och funktioner för intäktsgenerering.

Om vi har stängt av intäktsgenerering på din kanal på grund av en policyöverträdelse bör du börja med att besöka avsnittet Intäkter i YouTube Studio, där du kan läsa mer om policyn som kanalen brutit mot. Kontrollera sedan att dina videor följer våra policyer för intäktsgenerering från YouTube-kanaler och riktlinjerna för communityn.Nästa steg är att redigera eller ta bort de videor som bryter mot våra policyer.

Du kan fortsätta ladda upp originalinnehåll för att få fler tittare på YouTube. Om din kanal stängs av från YouTubes partnerprogram kan du överklaga beslutet inom 21 dagar eller ansöka till programmet igen efter 90 dagar.

Annat

Påverkas sökresultat av intäktsgenerering?

Status för intäktsgenerering används inte för att informera om hur videor visas på YouTube.Läs mer om intäktsgenerering och hur det fungerar med våra system för sökning och upptäckt. 

Jag hittar inte svaret på min fråga. Hjälp!

Om du är kvalificerad för intäktsgenerering har du åtkomst till vårt supportteam för kreatörer. Läs mer om hur du kan få hjälp.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny