Patakaran sa mga thumbnail

Pangunahin naming priyoridad ang kaligtasan ng aming mga creator, manonood, at partner. Inaasahan naming tutulungan kami ng bawat isa sa inyo na panatilihin at protektahan ang natatangi at masiglang komunidad na ito. Mahalagang maunawaan mo ang aming Mga Alituntunin ng Komunidad, at ang tungkuling ginagampanan ng mga ito sa ating pinaghahatiang responsibilidad na panatilihing ligtas ang YouTube. Maglaan ng oras para mabasa nang mabuti ang patakaran sa ibaba. Puwede mo ring tingnan ang page na ito para sa kumpletong listahan ng aming mga alituntunin.

Hindi pinapayagan sa YouTube ang mga thumbnail na lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad.

Kung may makita kang mga thumbnail na lumalabag sa patakarang ito, iulat ang mga ito. Available dito ang mga tagubilin para sa pag-uulat ng mga paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung nakakita ka ng ilang video o komentong gusto mong iulat, puwede mong iulat ang channel.

Ano ang magiging epekto nito sa iyo

Huwag mag-post ng thumbnail sa YouTube na tumutugma sa alinman sa mga paglalarawang nakasaad sa ibaba.

  • Mga thumbnail na may mga pornograpikong larawang nagpapakita ng mga sekswal na aktibidad, kahubaran, o iba pang koleksyon ng imahe na nagbibigay ng sekswal na kasiyahan 
  • Marahas na koleksyon ng imahe na naglalayong manindak o magdulot ng pagkasuklam
  • Graphic o nakakagambalang koleksyon ng imahe na may dugo o karahasan
  • Mga thumbnail na may bulgar o bastos na pananalita
  • Mga thumbnail na nililinlang ang mga manonood sa pag-aakalang may isang bagay silang makikita sa video na wala naman sa video

Tandaang hindi ito kumpletong listahan.

Mga thumbnail na hindi lumalabag sa aming mga patakaran, pero hindi naaangkop para sa lahat ng audience

Kung minsan, posibleng hindi naaangkop para sa lahat ng audience ang isang thumbnail, pero hindi ito lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad Kapag nangyari iyon, posible kaming maglagay ng paghihigpit sa edad sa video o posibleng naming alisin ang thumbnail, pero hindi kami maghahain ng strike sa iyong channel. Ipapaalam namin sa iyong inalis namin ito at makakapag-upload ka ng ibang thumbnail.

Narito ang isinasaalang-alang namin kapag nag-aalis kami ng o pinaghihigpitan namin ayon sa edad ang mga ganitong uri ng mga thumbnail:

  • Kung ang mga suso, puwit, o ari (may saplot o walang saplot) ang pinagtutuunan ng thumbnail
  • Kung ang paksa ay ipinapakita sa isang pose o pananamit na sinadyang sekswal na pumukaw sa manonood
  • Kung marahas o madugong koleksyon ng imahe ang pinagtutuunan ng thumbnail
  • Kung layunin ng nakasulat na text na maging bulgar o masindak o masuklam ang mga manonood
  • Kung ang pamagat, paglalarawan, mga tag, o iba pang data ay nagpapahiwatig ng layuning masindak o masuklam ang mga manonood

Ano ang mangyayari kapag lumabag ang mga thumbnail sa aming mga patakaran

Kung naglalaman ng pornograpiya ang iyong thumbnail, posibleng wakasan namin ang channel mo. Kung lumalabag ang iyong thumbnail sa iba pang patakaran, paghihigpitan namin ayon sa edad ang video mo o aalisin ang thumbnail at posible kaming maghain ng strike laban sa iyong account. Kung ito ang unang beses na nag-post ka ng content na lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, makakatanggap ka ng babala nang walang parusa sa iyong channel. Kung hindi, maghahain kami ng strike laban sa iyong channel. Wawakasan ang iyong channel kung makakatanggap ka ng 3 strike. Puwede kang matuto pa tungkol sa aming system ng mga strike dito.

Puwede naming wakasan ang iyong channel o account dahil sa mga paulit-ulit na paglabag sa Mga Alituntunin ng Komunidad o Mga Tuntunin ng Serbisyo. Puwede rin naming wakasan ang iyong channel o account pagkatapos ng isang matinding pang-aabuso, o kapag nakalaan ang channel sa isang paglabag sa patakaran. Puwede kang matuto pa tungkol sa mga pagwawakas ng channel o account dito.

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false