แนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับเนื้อหาที่มีเด็ก

เราอยากให้ครีเอเตอร์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสนุกกับการสร้างเนื้อหาต่อไป แต่ก็ขอให้คุณปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนด้วย และใช้วิจารณญาณในการโพสต์เนื้อหาออนไลน์ รวมถึงขออนุญาตบุคคลที่อยู่ในวิดีโอก่อนอัปโหลดลงใน YouTube เสมอ

ทุกคนที่โพสต์เนื้อหาที่มีผู้เยาว์จะต้องทำดังต่อไปนี้

  • เคารพความเป็นส่วนตัว ขอความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ก่อนที่จะแสดงเนื้อหาที่มีผู้เยาว์อยู่ในวิดีโอ และตรวจสอบว่าผู้เยาว์สมัครใจที่จะมีส่วนร่วมในวิดีโอ
  • ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้ในวิดีโอ เรามีเครื่องมือที่พร้อมให้คุณใช้กรองและตรวจสอบความคิดเห็น คุณจึงแจ้งว่าความคิดเห็นไม่เหมาะสมได้เสมอในกรณีที่มีสแปมหรือการละเมิด
  • จัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการฝังของวิดีโอ คุณมีตัวเลือกมากมายในการควบคุมว่าใครจะดูวิดีโอของคุณได้บ้างและจะแชร์วิดีโอกับเว็บไซต์ภายนอกอย่างไร

โปรดทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับผู้เยาว์ ซึ่งเรื่องที่คุณควรรู้มีดังต่อไปนี้

  • ใบอนุญาต: ตรวจสอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นเพื่อดูว่าต้องมีการจดทะเบียนหรือใบอนุญาตเพื่อทำงานร่วมกับผู้เยาว์ในวิดีโอไหม ทั้งยังควรทราบว่าคุณต้องมีใบอนุญาตหรือสิทธิ์ในการจ้างผู้เยาว์หรือไม่
  • ค่าจ้าง/การแบ่งรายได้: คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรงให้กับผู้เยาว์ ในบางกรณีคุณอาจต้องจ่ายค่าจ้างให้กับผู้เยาว์ หรืออาจต้องแบ่งรายได้จากวิดีโอให้แก่ผู้เยาว์โดยตรง หรือแบ่งส่วนที่ได้รับการคุ้มครองไว้สำหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ
  • โรงเรียนและการศึกษา: การมีส่วนร่วมของผู้เยาว์ในเนื้อหาต้องไม่รบกวนการศึกษาและเวลาเรียนที่เหมาะสมของผู้เยาว์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
  • สภาพแวดล้อมในการทำงาน ชั่วโมงทำงาน และช่วงพัก: สภาพแวดล้อมในการทำงานต้องปลอดภัยสำหรับผู้เยาว์ และผู้เยาว์ต้องมีเวลาสำหรับการพักผ่อน การศึกษา และสันทนาการเพียงพอในแต่ละวัน รวมถึงไม่ควรทำงานจนถึงเวลากลางคืน นอกจากนี้ คุณควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงานและข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาทำงานในแต่ละวัน/สัปดาห์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
14596805100102299689
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
59