Lapsia kuvaavia sisältöjä koskevat parhaat käytännöt

Haluamme sisällöntuottajien pitävän hauskaa ja ilmaisevan luovuuttaan, mutta pyydämme samalla kaikkia noudattamaan YouTuben yhteisön sääntöjä. Harkitse tarkkaan, millaista sisältöä julkaiset verkossa. Muista kysyä lupa aina ennen kuin lataat YouTubeen videon, jossa esiintyy joku muu kuin sinä itse.

Jos sisällössäsi esiintyy alaikäisiä, kiinnitä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Kunnioita yksityisyyttä. Jos haluat alaikäisen esiintymään videollasi, varmista ensin suostumus hänen vanhemmaltaan tai huoltajaltaan. Alaikäisten osallistujien on oltava mukana videollasi vapaaehtoisesti.
  • Valvo videoidesi kommentteja. Voit suodattaa ja tarkastaa kommentteja YouTuben työkalujen avulla. Voit myös aina tehdä meille ilmoituksen kommenteista, jotka ovat mielestäsi roskasisältöä tai väärinkäyttöä.
  • Määritä videosi yksityisyys- ja upotusasetukset. Voit määrittää useilla eri tavoilla, ketkä voivat katsella videotasi ja miten sitä jaetaan ulkoisille sivustoille.

Varmista, että olet ymmärtänyt lait ja noudatat niitä. Sinun on noudatettava kaikkia alaikäisten kanssa työskentelyyn liittyviä lakeja, sääntöjä ja säädöksiä. Kiinnitä huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

  • Luvat: Tarkista paikallisista laeista ja säädöksistä, tarvitsevatko alaikäiset työluvan videoillasi esiintymiseen. Tarkista myös, tuleeko sinun itsesi hakea erikseen lupaa alaikäisten työllistämiseen.
  • Palkka / tulojen jakaminen: Noudata lakeja, jotka koskevat alaikäisille työstä maksettavia korvauksia. Joissakin tapauksissa saatat joutua maksamaan palkkaa alaikäisille. Toisissa taas saatat joutua jakamaan osan videoilla saamistasi tuloista suoraan niillä esiintyville alaikäisille tai laittamaan syrjään tietyn heille varatun osuuden.
  • Koulutus ja opiskelu: Alaikäisten osallistumisen sisältöösi tulee tapahtua kaikkien lakien mukaan niin, että osallistuminen ei häiritse heidän koulutustaan ja opiskeluaan.
  • Työympäristö, työajat ja tauot: Työympäristön on oltava alaikäisille turvallinen. Alaikäisillä on oltava päivittäin riittävästi aikaa lepoon, opiskeluun ja virkistäytymiseen. Alaikäiset eivät saa työskennellä öisin. Pidä huolta, että noudatat myös paikallisia lakeja, jotka koskevat alaikäisten työaikoja ja päivä-/viikkokohtaisia työtuntirajoituksia.

Lisätietoja saat Creator Academyn kurssista, joka käsittelee lasten turvallisuutta YouTubessa.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?