Bedöm ditt innehåll utifrån våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll

I den här artikeln får du hjälp att bedöma ditt innehåll så att du kan förstå om en video uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Du får se fyra alternativ i den här artikeln:

  • Du kan aktivera annonser för det här innehållet: Den här typen av innehåll uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.
  • Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera: Den här typen av innehåll är lämpligt för vissa annonsörer, men andra kanske väljer bort det. Det innebär att du kan tjäna mindre pengar på det här innehållet (eftersom det troligen visas färre annonser) jämfört med innehåll som passar alla annonsörer.
  • Du bör stänga av annonser för det här innehållet: Den här typen av innehåll är inte lämpligt för några av våra annonsörer. Du bör stänga av annonser.

Tänk på att allt du lägger upp på YouTube måste uppfylla våra riktlinjer för communityn . Våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll är en extra uppsättning regler förutom riktlinjerna för communityn. De anger om annonsörer vill ha sina varumärken associerade med innehållet. Om innehållet inte är annonsvänligt bör du stänga av annonser.

Vi säger inte åt dig vad du ska skapa. Alla innehållsskapare på YouTube är unika och bidrar till att göra YouTube levande. De här riktlinjerna finns till för att du bättre ska förstå vilka typer av innehåll som annonsörer kanske inte vill förknippas med. Även om vissa typer av innehåll kanske inte är lämpliga för alla varumärken kan du fortfarande tjäna pengar på YouTube Premium och funktioner som Superchatt och kanalmedlemskap.

Bedöma innehåll själv

Olämpligt språk

Frekvent användning av grova svordomar

Du kan aktivera annonser för det här innehållet.

Inga eller milda svordomar (som ”jävlar” eller ”jäklar”) eller censurerade svordomar i början av videon, titeln eller miniatyren. Grova svordomar som används då och då (som vulgära ord) senare i videon.
Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera. Grova svordomar i början av videon, titeln eller miniatyren som används på ett komiskt, dokumenterande, nyhetsrelaterat eller utbildande sätt.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Grova svordomar som används på ett hatiskt eller förnedrande sätt.

Barnförbjudet innehåll

Sexuellt beteende, språk eller uttryck
Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inget, eller romantiskt innehåll, kyssar, allmänna diskussioner om relationer eller sexualitet som inte refererar till samlag eller innehåll med måttliga sexuella anspelningar som avklädda men inte nakna personer, sensuell dans, sexualkunskap utan bilder med sexuellt innehåll eller en musikvideo med sexuellt innehåll utan nakenhet.
Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera. Oskarp eller censurerad nakenhet, även om det används för utbildning, nyheter eller i andra sammanhang, fokus på sexuellt laddade kroppsdelar (även om de är täckta), diskussioner om intima sexuella upplevelser, insinuerade sexuella handlingar, sexleksaker utan kontakt eller nakenhet eller realistiska representationer av könsorgan.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Blottade bröst eller fullständig nakenhet, sexuella handlingar, samlag mellan djur, samtal om fetischer eller en video eller miniatyrbild med sexuellt innehåll.

Våld

Situationer som visar att någon blir skadad

Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inget eller milt våld, skador som inte visar blod eller chockerande innehåll eller dramatiserat våld som del av tv-spel, animation, komedi, drama eller musikvideor.
Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera. Riktiga skador/våld med blod som visas i samband med sport, olyckor, spratt, ”fail-videor” eller videor med djur. Dramatiserat våld som visar stora mängder blod och stötande innehåll som en del av animationer, komedi, drama, tv-spel eller musikvideor.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Allvarliga verkliga skador, riktiga dödsfall, skadade minderåriga eller djurplågeri. Skildringar av eller diskussioner om sexuella övergrepp eller våld i nära relationer.

Skadligt eller farligt beteende

Situationer som kan äventyra deltagarna
Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inga, eller stunt eller handlingar som är riskfyllda men utförda i en professionell eller kontrollerad miljö där ingen skadas allvarligt.
Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera. Innehåll som visar men inte fokuserar på fysiska skador eller lidande, även handlingar utförda i en icke-professionell, icke-kontrollerad miljö. 
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Fokus på olyckor, spratt eller stunthandlingar som riskerar hälsan, som att dricka och äta oätliga objekt, eller diskussioner om populära videor där denna typ av innehåll visas.

Drogrelaterat innehåll

Olagliga eller reglerade substanser eller partydroger
Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inga, eller utbildning, musik, uttalanden eller humoristiska referenser om droger eller drogrelaterad utrustning som inte hyllar eller förhärligar dem.
Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera. Innehåll som fokuserar på att visa upp konsumtion eller påverkan av konsumtion, tillverkning eller försäljning av droger eller drogrelaterad utrustning i musikaliska sammanhang eller för humor, nyheter, utbildning eller dokumentär.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Innehåll som skildrar eller diskuterar missbruk, inköp, tillverkning, försäljning eller sökande efter droger eller drogrelaterad utrustning på ett chockerande och detaljerat sätt.

Hatiskt innehåll

Innehåll som kan vara stötande för en marginaliserad individ eller grupp
Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inget, eller referenser till en marginaliserad grupp som görs på ett icke-förnedrande sätt som en del av en offentlig debatt eller i humoristiska sammanhang. 
Du kan aktivera annonser, men många varumärken kanske väljer att inte annonsera. Innehåll som kan vara stötande för en marginaliserad grupp men som används för utbildning, nyheter eller en dokumentär. 
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Hat mot eller diskriminering av skyddade grupper utifrån etnisk tillhörighet, ålder eller andra naturliga egenskaper. 

Skjutvapenrelaterat innehåll

Att visa eller diskutera äkta eller förfalskade vapen
Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inget, eller jaktrelaterat innehåll eller vapen som visas i en säker miljö, till exempel på en skjutbana.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Innehåll som visar vapentillverkning eller vapenmodifiering, marknadsför vapentillverkare eller vapenförsäljare eller underlättar vapenförsäljning.

Känsliga frågor

Aktuella händelser som rör krig, död eller tragedier
Du kan aktivera annonser för det här innehållet. Inga, eller analys av eller åsikter om allvarliga och aktuella händelser som inte beskrivs nedan.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet. Diskussioner om aktuella terrorhandlingar, katastrofhändelser där människor har dött eller kontroversiella sociala frågor.

Ansvarsfriskrivning: de här frågorna hjälper oss att bättre förstå hur din video förhåller sig till våra riktlinjer kring annonsvänligt innehåll. Tänk på att YouTube har rätt, men inte skyldighet, att visa annonser bredvid dina videor. Riktlinjerna är inte bindande eller uttömmande och gäller alla aspekter av din video, inklusive titel, miniatyr, bildinnehåll och beskrivning.

YouTube förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande inte visa annonser i videor och på visningssidor, inklusive annonser från vissa annonsörer eller i vissa format. Allvarliga eller upprepade överträdelser av dessa policyer kan leda till att annonser inaktiveras för din kanal eller att du blir avstängd från YouTubes partnerprogram.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?