Nhận Kệ hàng hóa trên YouTube

Kệ hàng hóa cho phép một số người sáng tạo trưng bày hàng hóa mang thương hiệu chính thức của mình trên YouTube. Kệ hàng hóa xuất hiện trên trang video của các kênh đủ điều kiện. Kệ này có thể không hiện trên tất cả các trang xem video.

Chúng tôi đang từng bước cung cấp kệ hàng hóa cho một số người sáng tạo tham gia Chương trình Đối tác YouTube.

Điều kiện, phạm vi cung cấp và chính sách

Điều kiện

Để chúng tôi có thể xem xét cung cấp kệ hàng hóa cho bạn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:

Phạm vi cung cấp

Quốc gia và khu vực của người sáng tạo

Các đối tác đủ điều kiện có thể bật kệ hàng hóa ở tất cả các quốc gia và khu vực mà Chương trình Đối tác YouTube hoạt động.

Quốc gia và khu vực của người xem

Người xem có thể mua hàng hóa nếu họ ở các quốc gia hoặc khu vực sau:

 • Argentina

 • Úc

 • Bỉ

 • Brazil

 • Canada

 • Pháp

 • Đức

 • Ấn Độ

 • Ireland

 • Ý

 • Hà Lan

 • New Zealand

 • Mexico

 • Bồ Đào Nha

 • Singapore

 • Tây Ban Nha

 • Vương Quốc Anh

 • Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm về cách mua hàng hóa chính thức của người sáng tạo. 

Chia sẻ dữ liệu và tuân thủ chính sách

Bằng việc kết nối cửa hàng chính thức của bạn trên Teespring.com với tài khoản YouTube, bạn đồng ý rằng số liệu phân tích liên quan đến doanh số và số lượt truy cập sẽ được chia sẻ giữa YouTube và Teespring.
Bạn cũng đồng ý tuân thủ các điều khoản của YouTube, bao gồm:

Bạn có thể tạm dừng hoặc tắt hoàn toàn kệ hàng hóa bằng cách làm theo các hướng dẫn dưới đây.

Quản lý kệ hàng hóa

Bật kệ hàng hóa cho kênh

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để nhận mã số cửa hàng Teespring rồi liên kết mã số đó với kênh YouTube của bạn.
Tạm dừng hoặc tắt kệ hàng hóa cho kênh
 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa.
 4. Bạn có thể tạm dừng kệ hàng hóa bằng nút bật/tắt bên cạnh tùy chọn "Cho phép bán hàng trên các video của bạn".
 5. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách nhấp vào Ngắt kết nối tài khoản ở dưới cùng. 
Sắp xếp kệ hàng hóa cho toàn bộ kênh

Hệ thống tự động lựa chọn và sắp xếp các mặt hàng trên kệ hàng hóa của bạn. Bạn cũng có thể chọn tối đa 12 mặt hàng cụ thể và tự sắp xếp những mặt hàng này.

Để sắp xếp kệ hàng hóa cho toàn bộ kênh

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 5. Kéo, thả và sắp xếp tối đa 12 mặt hàng. Người xem có thể thấy ít hơn số mặt hàng đó, tùy thuộc vào thiết bị mà họ đang dùng.
  • Trên máy tính để bàn: Từ 4 đến 5 mặt hàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Người xem cần phải tương tác với kệ hàng hóa để xem nhiều mặt hàng hơn.
  • Trên thiết bị di động: Chỉ có mặt hàng đầu tiên hiển thị trên thiết bị di động. Người xem có thể thấy các mặt hàng khác bằng cách nhấn vào kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào Lưu.
  • Nếu đã từng sắp xếp mặt hàng cho các video cụ thể trước đây thì bạn sẽ nhìn thấy 2 lựa chọn:
   • Áp dụng cho các video không có chế độ xem tùy chỉnh: Cách sắp xếp mới sẽ được lưu vào các video mà bạn chưa sắp xếp tùy chỉnh các mặt hàng. 
   • Áp dụng cho tất cả video: Lựa chọn này sẽ ghi đè tất cả các cách sắp xếp ở cấp độ video và đặt cách sắp xếp kệ hàng hóa mới làm chuẩn cho toàn bộ kênh.

Để quay lại tính năng sắp xếp tự động

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 5. Kéo và thả tất cả các mặt hàng trở lại danh sách hàng hóa hoặc xóa hết lựa chọn.
 6. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Bạn cần phải sử dụng Teespring để tạo và quản lý hàng hóa hiển thị trên kệ hàng hóa trên YouTube. Sau khi bạn tạo hàng hóa, có thể mất từ 1 đến 2 ngày để hàng hóa mới xuất hiện trên YouTube.
Sắp xếp kệ hàng hóa cho từng video
 Hệ thống tự động lựa chọn và sắp xếp các mặt hàng trên kệ hàng hóa của bạn. Bạn cũng có thể chọn tối đa 12 mặt hàng cụ thể và tự sắp xếp những mặt hàng này. 
Nếu bạn không thiết lập thứ tự sắp xếp cụ thể các mặt hàng cho từng video thì hàng hóa của bạn sẽ được sắp xếp theo cách sắp xếp hàng hóa của kênh.
Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ dẫn cho bạn cách chọn thứ tự sắp xếp hàng hóa cho từng video. 

Để sắp xếp kệ hàng hóa cho từng video

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong menu bên trái, nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn tùy chỉnh kệ hàng hóa. 
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 5. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 7. Kéo, thả và sắp xếp tối đa 12 mặt hàng. Người xem có thể thấy ít hơn số mặt hàng đó, tùy thuộc vào thiết bị mà họ đang dùng.
  • Trên máy tính để bàn: Từ 4 đến 5 mặt hàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Người xem cần phải tương tác với kệ hàng hóa để xem nhiều mặt hàng hơn.
  • Trên thiết bị di động: Chỉ có mặt hàng đầu tiên hiển thị trên thiết bị di động. Người xem có thể thấy các mặt hàng khác bằng cách nhấn vào kệ hàng hóa.
 8. Nhấp vào Xong.
 9. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Lưu

Để quay lại tính năng sắp xếp theo cấp độ kênh

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong menu bên trái, nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn xóa cách sắp xếp tùy chỉnh kệ hàng hóa ở cấp độ video. 
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 5. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 7. Kéo và thả tất cả các mặt hàng trở lại danh sách hàng hóa hoặc xóa hết lựa chọn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Nếu muốn quay lại tính năng sắp xếp tự động thì bạn có thể làm điều đó ở cấp độ kênh.

Lưu ý: Bạn cần phải sử dụng Teespring để tạo và quản lý hàng hóa hiển thị trên kệ hàng hóa trên YouTube. Sau khi bạn tạo hàng hóa, có thể mất từ 1 đến 2 ngày để hàng hóa mới xuất hiện trên YouTube.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?