Quản lý kệ hàng hóa

Kệ hàng hóa cho phép những người sáng tạo đủ điều kiện trưng bày hàng hóa mang thương hiệu chính thức của mình trên YouTube. Kệ này xuất hiện trên trang video của các kênh đủ điều kiện nhưng có thể không hiển thị trên tất cả các trang video. 

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách sắp xếp kệ hàng hóa của mình và xem các Câu hỏi thường gặp về hàng hóa.

Hãy tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu bật kệ hàng hóa tại đây.

Sắp xếp kệ hàng hóa

Sắp xếp kệ hàng hóa cho toàn bộ kênh

Kệ hàng hóa sẽ hiển thị tối đa 12 sản phẩm. Theo mặc định, nhà bán lẻ của bạn lựa chọn các mặt hàng cụ thể và thứ tự hiển thị các mặt hàng dựa trên lần gần đây nhất người xem tương tác với sản phẩm, hiệu suất bán hàng và tình trạng còn hàng cùng với các yếu tố khác. Bạn cũng có thể chọn tối đa 12 mặt hàng cụ thể để trưng bày trên kệ này và tự sắp xếp các mặt hàng cho toàn bộ kênh của mình.
Sản phẩm và thứ tự xuất hiện do bạn quyết định sẽ hiển thị trên các video trên kênh của bạn. Bạn cũng có thể thay đổi cho từng video.

Để sắp xếp kệ hàng hóa cho toàn bộ kênh

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 5. Kéo, thả và sắp xếp tối đa 12 mặt hàng. Người xem có thể thấy ít mặt hàng đó hơn, tùy thuộc vào thiết bị mà họ đang dùng.
  • Trên máy tính để bàn: Từ 4 đến 5 mặt hàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Người xem cần phải tương tác với kệ hàng hóa để xem nhiều mặt hàng hơn.
  • Trên thiết bị di động: Chỉ có mặt hàng đầu tiên hiển thị trên thiết bị di động. Người xem có thể thấy các mặt hàng khác bằng cách nhấn vào kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào Lưu.
  • Nếu đã từng sắp xếp mặt hàng cho các video cụ thể trước đây thì bạn sẽ nhìn thấy 2 lựa chọn:
   • Áp dụng cho các video không có chế độ xem tùy chỉnh: Cách sắp xếp mới sẽ được lưu vào các video mà bạn chưa sắp xếp tùy chỉnh các mặt hàng. 
   • Áp dụng cho tất cả video: Lựa chọn này sẽ ghi đè tất cả các cách sắp xếp ở cấp độ video và đặt cách sắp xếp kệ hàng hóa mới làm chuẩn cho toàn bộ kênh.

Để quay lại tính năng sắp xếp tự động

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên "thẻ trạng thái".
 5. Kéo và thả tất cả các mặt hàng trở lại danh sách hàng hóa hoặc xóa hết lựa chọn.
 6. Nhấp vào Lưu.

Sắp xếp kệ hàng hóa cho từng video

Kệ hàng hóa của bạn sẽ hiển thị cùng các mặt hàng trên các video theo cùng một thứ tự như trong cách bạn thiết lập kệ trên kênh của mình. Hoặc, bạn có thể chọn tối đa 12 mặt hàng cụ thể và sắp xếp các mặt hàng này để trưng bày trên kệ hàng hóa trên từng video.
Nếu bạn không thiết lập thứ tự sắp xếp cụ thể cho các mặt hàng cho từng video thì hàng hóa của bạn sẽ được sắp xếp theo cách sắp xếp hàng hóa trên kênh.
Hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ dẫn cho bạn cách chọn thứ tự sắp xếp hàng hóa cho từng video. 

Để sắp xếp kệ hàng hóa cho từng video

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn tùy chỉnh kệ hàng hóa. 
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 5. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 7. Kéo, thả và sắp xếp tối đa 12 mặt hàng. Người xem có thể thấy ít mặt hàng đó hơn, tùy thuộc vào thiết bị mà họ đang dùng.
  • Trên máy tính để bàn: Từ 4 đến 5 mặt hàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Người xem cần phải tương tác với kệ hàng hóa để xem nhiều mặt hàng hơn.
  • Trên thiết bị di động: Chỉ có mặt hàng đầu tiên hiển thị trên thiết bị di động. Người xem có thể thấy các mặt hàng khác bằng cách nhấn vào kệ hàng hóa.
 8. Nhấp vào Xong.
 9. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Lưu.

Để quay lại tính năng sắp xếp theo cấp độ kênh, hãy làm như sau: 

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn xóa cách sắp xếp tùy chỉnh kệ hàng hóa ở cấp độ video. 
 4. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 5. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào nút Sắp xếp trên "thẻ trạng thái".
 7. Kéo và thả tất cả các mặt hàng trở lại danh sách hàng hóa hoặc xóa hết lựa chọn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Nếu muốn quay lại tính năng sắp xếp tự động thì bạn có thể thực hiện ở cấp độ kênh. 

Câu hỏi thường gặp về kệ hàng hóa 

Làm cách nào để các mặt hàng hiển thị trên kệ hàng hóa?

Sau khi bạn tạo hoặc sửa đổi các mặt hàng với nhà bán lẻ hàng hóa chính thức của mình rồi gửi thông tin đến YouTube, chúng tôi sẽ xem xét để kiểm tra xem các mặt hàng đó có tuân thủ các chính sách của chúng tôi hay không. Quy trình xem xét này thường diễn ra trong một vài ngày làm việc.
Làm cách nào để biết liệu các mặt hàng của tôi có đang được xem xét hay không?
Để tìm hiểu trạng thái xem xét sản phẩm cho các mặt hàng của bạn, hãy làm như sau:
 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào tab Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên "thẻ trạng thái".
 5. Trên bảng điều khiển “Sắp xếp các mặt hàng”:
  • Các mặt hàng đang được xem xét sẽ được đánh dấu là “Đang xem xét”
  • Các mặt hàng trên bảng điều khiển không có nhãn này là các mặt hàng đã được xem xét và sẵn sàng để trưng bày trên kệ hàng hóa.

Tôi không tìm thấy một số mặt hàng của mình trong phiên bản YouTube Studio thử nghiệm

Nếu bạn có câu hỏi về mặt hàng cụ thể không xuất hiện trên bảng điều khiển “Sắp xếp các mặt hàng”, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hàng hóa của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?