Quản lý kệ hàng hóa

Kệ hàng hóa cho phép những người sáng tạo đủ điều kiện trưng bày hàng hóa mang thương hiệu chính thức của mình trên YouTube. Kệ này xuất hiện trên trang video của các kênh đủ điều kiện nhưng có thể không hiển thị trên tất cả các trang video. 

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách sắp xếp kệ hàng hóa của mình và xem các Câu hỏi thường gặp về hàng hóa.

Hãy tìm hiểu cách làm quen với kệ hàng hóa tại đây.

Sắp xếp kệ hàng hóa

Kệ hàng hóa sẽ hiển thị tối đa 12 sản phẩm cho người xem của bạn. Dưới đây là các tùy chọn có thể thay đổi thứ tự hàng hóa mà người xem của bạn nhìn thấy:

 • Theo mặc định, nhà bán lẻ của bạn lựa chọn các mặt hàng cụ thể và thứ tự hiển thị các mặt hàng dựa trên lần gần đây nhất người xem tương tác với sản phẩm, hiệu suất bán hàng và tình trạng còn hàng cùng với các yếu tố khác.
 • Nếu muốn thay đổi thứ tự mặc định do nhà bán lẻ sắp xếp trên kệ hàng hóa của mình, thì bạn có thể chọn tối đa 12 mặt hàng cụ thể để trưng bày trên kệ và tự sắp xếp các mặt hàng cho toàn bộ kênh hoặc video của mình.
Lưu ý:  Đối với một tỷ lệ người xem nhất định, chúng tôi có thể ngẫu nhiên lựa chọn và sắp xếp thứ tự của các mặt hàng trên kệ hàng hóa. Việc ngẫu nhiên lựa chọn và sắp xếp thứ tự của các mặt hàng sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cách người xem tương tác với kệ hàng hóa, bao gồm cả việc hiểu những điều có thể ảnh hưởng đến doanh số.

Sắp xếp kệ hàng hóa cho toàn bộ kênh

Để sắp xếp kệ hàng hóa cho toàn bộ kênh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào thẻ Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 5. Kéo, thả và sắp xếp tối đa 12 mặt hàng. Người xem có thể thấy số lượng mặt hàng ít hơn, tùy thuộc vào thiết bị mà họ đang dùng.
  • Trên máy tính để bàn: Từ 4 đến 5 mặt hàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Người xem cần phải tương tác với kệ hàng hóa để xem nhiều mặt hàng hơn.
  • Trên thiết bị di động: Hệ thống chỉ hiển thị 1 mặt hàng đầu tiên trên các thiết bị di động. Người xem có thể thấy các mặt hàng khác bằng cách nhấn vào kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào Lưu.
  • Nếu đã từng sắp xếp mặt hàng cho các video cụ thể trước đây thì bạn sẽ nhìn thấy 2 lựa chọn:
   • Áp dụng cho các video không có chế độ xem tùy chỉnh: Cách sắp xếp mới sẽ được lưu vào các video mà bạn chưa sắp xếp tùy chỉnh các mặt hàng. 
   • Áp dụng cho tất cả video: Lựa chọn này sẽ thay thế cho tất cả các cách sắp xếp ở cấp độ video và đặt cách sắp xếp kệ hàng hóa mới làm chuẩn cho toàn bộ kênh.

Để trở lại tính năng sắp xếp tự động

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào thẻ Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên "thẻ trạng thái".
 5. Kéo và thả tất cả các mặt hàng trở lại danh sách hàng hóa hoặc xóa hết lựa chọn.
 6. Nhấp vào Lưu.

Sắp xếp kệ hàng hóa cho từng video

Kệ hàng hóa của bạn sẽ hiển thị cùng các mặt hàng trên các video theo cùng một thứ tự như trong cách bạn thiết lập kệ trên kênh của mình. Hoặc, bạn có thể chọn tối đa 12 mặt hàng cụ thể và sắp xếp các mặt hàng này để trưng bày trên kệ hàng hóa trên từng video.
Nếu bạn không thiết lập thứ tự sắp xếp cụ thể các mặt hàng cho từng video thì hàng hóa của bạn sẽ được sắp xếp theo cách sắp xếp hàng hóa của kênh.
Phần sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn cách chọn thứ tự sắp xếp hàng hóa cho từng video. 

Để sắp xếp kệ hàng hóa cho từng video

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn tùy chỉnh kệ hàng hóa. 
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 5. Nhấp vào thẻ Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào nút Sắp xếp trên thẻ "Trạng thái".
 7. Kéo, thả và sắp xếp tối đa 12 mặt hàng. Người xem có thể thấy số lượng mặt hàng ít hơn, tùy thuộc vào thiết bị mà họ đang dùng.
  • Trên máy tính để bàn: Từ 4 đến 5 mặt hàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Người xem cần phải tương tác với kệ hàng hóa để xem nhiều mặt hàng hơn.
  • Trên thiết bị di động: Hệ thống chỉ hiển thị 1 mặt hàng đầu tiên trên các thiết bị di động. Người xem có thể thấy các mặt hàng khác bằng cách nhấn vào kệ hàng hóa.
 8. Nhấp vào Xong.
 9. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Lưu.

Để quay lại tính năng sắp xếp theo cấp độ kênh, hãy làm như sau 

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào mục Nội dung.
 3. Nhấp vào video mà bạn muốn xóa cách sắp xếp tùy chỉnh kệ hàng hóa ở cấp độ video. 
 4. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 5. Nhấp vào thẻ Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 6. Nhấp vào nút Sắp xếp trên "thẻ trạng thái".
 7. Kéo và thả tất cả các mặt hàng trở lại danh sách hàng hóa hoặc xóa hết lựa chọn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Nếu muốn quay lại tính năng sắp xếp tự động thì bạn có thể thực hiện ở cấp độ kênh. 

Trưng bày hàng hóa bên ngoài kệ

Thẻ cửa hàng trên trang kênh

Tất cả các kênh đang hoạt động có kệ hàng hóa và có ít nhất 1 sản phẩm đủ điều kiện hiển thị trên kệ sẽ tự động nhận được thẻ Cửa hàng trên kênh của họ. Thẻ này sẽ trưng bày toàn bộ các mặt hàng bạn đang hiển thị trên kệ hàng hóa. Bạn có thể liên kết đến thẻ "Cửa hàng" từ phần bình luận, nội dung mô tả và các bài đăng trên thẻ Cộng đồng bằng cách sao chép và dán URL của thẻ "Cửa hàng"
Ghim một mặt hàng trong sự kiện trực tiếp của bạn
Nếu đang phát trực tiếp và đủ điều kiện sử dụng kệ hàng hóa, thì bạn có thể quảng bá một mặt hàng ở đầu trang phát trực tiếp của mình.

Ghim hàng hóa trong khi phát trực tiếp

 1. Bắt đầu phát trực tiếp bằng Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp.
 2. Nhấp vào thẻ Hàng hóa bên dưới màn hình xem trước sự kiện trực tiếp.
 3. Chọn một mặt hàng mà bạn muốn quảng bá > nhấp vào hoặc kéo mặt hàng đó đến bảng “Xem trước hàng hóa” > nhấp vào nút Ghim hàng hóa.
 4. Lúc này, người xem sẽ nhìn thấy mặt hàng đó ở đầu sự kiện trực tiếp. 

 Bỏ ghim hàng hóa khỏi một sự kiện trực tiếp

 1. Chuyển đến Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp.
 2. Nhấp vào thẻ Hàng hóa bên dưới màn hình xem trước sự kiện trực tiếp.
 3. Nhấp vào Bỏ ghim.
Đối với các kênh có cửa hàng trên Teespring, nếu người dùng nhấp vào hàng hóa được ghim của những kênh này rồi mua hàng trên Teespring trong khi kênh phát trực tiếp trên YouTube, thì thông báo về giao dịch mua sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Điều này cũng áp dụng cho các tính năng hàng hóa khác.

Khai thác hiệu quả các đường liên kết đến cửa hàng của bạn trong phần mô tả

Nếu kênh của bạn có bật kệ hàng hóa, thì bạn có thể thêm đường liên kết đến cửa hàng YouTube chính thức của mình trong các phần mô tả video. Khi nhấp vào các đường liên kết đó, người dùng có thể xem trước mặt hàng chính thức của bạn ngay trên YouTube. Nhờ vậy, người xem có thể duyệt qua hàng hóa chính thức của bạn mà không bị gián đoạn trải nghiệm xem. Khi sẵn sàng mua, người xem có thể nhấp vào một lần nữa để chuyển đến cửa hàng chính thức của bạn rồi hoàn tất giao dịch mua.

Thêm hàng hóa vào màn hình kết thúc

Nếu đủ điều kiện sử dụng kệ hàng hóa, bạn có thể cho hàng hóa xuất hiện trên màn hình kết thúc của mình. Hãy làm theo các hướng dẫn sau:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Nội dung.
 3. Tìm video mà bạn muốn thêm hàng hóa vào màn hình kết thúc sau đó nhấp vào Trình chỉnh sửa.
 4. Để thêm hàng hóa:
  • Nếu video đó đã có màn hình kết thúc, hãy nhấp vào ô còn trống sau đó nhấp vào Hàng hóa.
  • Nếu video đó chưa có màn hình kết thúc, hãy nhấp vào Thêm màn hình kết thúc sau đó chọn mẫu bạn muốn.
 5. Đặt màn hình kết thúc chứa hàng hóa vào thời điểm và vị trí mà bạn muốn trên màn hình.

Câu hỏi thường gặp về kệ hàng hóa 

Làm cách nào để các mặt hàng hiển thị trên kệ hàng hóa?

Sau khi bạn tạo hoặc sửa đổi các mặt hàng của mình với nhà bán lẻ hàng hóa chính thức rồi gửi thông tin đến cho YouTube, chúng tôi sẽ xem xét để kiểm tra xem các mặt hàng đó có tuân thủ các chính sách của chúng tôi hay không. Quy trình xem xét này thường diễn ra trong một vài ngày làm việc.
Làm cách nào để biết liệu các mặt hàng của tôi có đang được xem xét hay không?
Để tìm hiểu trạng thái xem xét sản phẩm cho các mặt hàng của bạn, hãy làm như sau:
 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy nhấp vào Kiếm tiền.
 3. Nhấp vào thẻ Hàng hóa. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu kênh của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng kệ hàng hóa.
 4. Nhấp vào nút Sắp xếp trên "thẻ trạng thái".
 5. Trên bảng điều khiển “Sắp xếp các mặt hàng”:
  • Các mặt hàng đang được xem xét sẽ được đánh dấu là “Đang xem xét”
  • Các mặt hàng trên bảng điều khiển không có nhãn này là các mặt hàng đã được xem xét và sẵn sàng để trưng bày trên kệ hàng hóa.

Tôi không tìm thấy một số mặt hàng của mình trong YouTube Studio

Nếu bạn có câu hỏi về các mặt hàng cụ thể không xuất hiện trên bảng “Sắp xếp các mặt hàng”, vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ hàng hóa của bạn.

Tại sao kệ hàng hóa không xuất hiện trên video của tôi?

Kệ hàng hóa sẽ không xuất hiện nếu:

 • Đối tượng người xem video của bạn được đặt là dành cho trẻ em
 • Video của bạn đã hiển thị tính năng Bán vé hoặc Quyên góp
 • Video của bạn bị khiếu nại về bản quyền
 • Người xem của bạn hiện không ở tại quốc gia hoặc khu vực mà chúng tôi cung cấp tính năng kệ hàng hóa
 • Khán giả đang xem video của bạn trên trình duyệt dành cho thiết bị di động, TV thông minh hoặc máy chơi trò chơi
 • Bạn không có mặt hàng nào đã được phê duyệt và còn hàng
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false