Najnovšie správy a hlavné správy na YouTube

Informačný panel s najnovšími správami vo vyhľadávaní

Keď dôjde k významnej spravodajskej udalosti, môže sa zobraziť informačný panel s najnovšími správami. V takom prípade uvedieme úryvky správ z overeného spravodajského článku, kým udalosť ešte prebieha. V informačnom paneli bude tiež odkaz priamo na spravodajský web, aby ste mohli ľahšie nájsť a prečítať si celý článok o udalosti.

Polička Najnovšie správy na domovskej stránke

Polička Najnovšie správy sa objavuje na domovskej stránke služby YouTube (používateľom do 18 rokov sa nezobrazuje). Keď dôjde k významnej spravodajskej udalosti, poličku najnovších správ na domovskej stránke služby YouTube nájdete tak, že sa posuniete po stránke nadol. Ak používateľ o poličku najnovších správ na domovskej stránke nemá záujem, môže ju odmietnuť. 

Poznámka: Polička najnovších správ sa líši od informačného panela s najnovšími správami vo výsledkoch vyhľadávania, pretože informačný panel bude obsahovať iba úryvky spravodajských článkov, zatiaľ čo obsah na domovskej stránke bude zahŕňať videá zo služby YouTube, ak budú k dispozícii.

Polička Hlavné správy vo vyhľadávaní

Polička Hlavné správy vo vyhľadávaní sa zobrazí, ak vyhľadávate správy, ku ktorým máme relevantný obsah z overených spravodajských zdrojov. Zobrazí sa všetkým používateľom bez ohľadu na vek.

Poznámka: Medzi kanálmi, ktorých obsah sa zobrazuje na poličke Najnovšie správy na domovskej stránke a na poličke Hlavné správy vo vyhľadávaní, sú len spravodajské weby, ktoré boli schválené Správami Google. Ak ste partner a chcete sa so svojím kanálom alebo webom uchádzať o zahrnutie do tejto skupiny, prečítajte si ďalšie pokyny.

Polička Hlavné správy na domovskej stránke

Polička Hlavné správy vo vyhľadávaní sa zobrazí, ak sledujete alebo vyhľadávate spravodajský obsah. Zobrazí sa všetkým používateľom bez ohľadu na vek a bude zahŕňať len relevantný obsah z overených spravodajských zdrojov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?