Länkar i ditt innehåll

Våra kreatörers, tittares och partners säkerhet är vår högsta prioritet. Vi behöver er för att kunna skydda den här unika och levande communityn. Det är viktigt att du förstår våra riktlinjer för communityn och vilken roll de spelar i vårt gemensamma ansvar att se till att YouTube är säkert. Se till att du läser policyn nedan noggrant.den här sidan finns en fullständig lista med våra riktlinjer.

Länkar som skickar användare till webbplatser med innehåll som bryter mot våra riktlinjer för communityn är inte tillåtna på YouTube.

Om du hittar innehåll som strider mot policyn får du gärna rapportera det. Här hittar du anvisningar för hur du rapporterar brott mot våra riktlinjer för communityn. Om du hittar flera videor eller kommentarer som du vill rapportera kan du rapportera kanalen.

Vad den här policyn innebär för dig

Om du lägger upp innehåll

Lägg inte upp länkar på YouTube om de stämmer med någon av beskrivningarna nedan.

 • Länkar till pornografi
 • Länkar till webbplatser eller appar som installerar skadlig kod
 • Länkar till webbplatser eller appar med nätfiske för att få tag i användarens inloggningsuppgifter, finansiell information och så vidare
 • Länkar till webbplatser, appar eller annan informationsteknik som ger obehörig kostnadsfri åtkomst till ljudinnehåll, audiovisuellt innehåll, fullständiga tv-spel, mjukvara eller streamingtjänster som i vanliga fall kräver betalning
 • Länkar till webbplatser som försöker samla in pengar eller rekrytera till terroristorganisationer
 • Länkar till webbplatser med innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn
 • Länkar till webbplatser som säljer varor som noteras i våra riktlinjer för reglerade varor

Den här policyn gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Observera att det här inte är en fullständig lista.

Obs! Partnerinnehåll strider inte mot YouTubes användarvillkor. Om du lägger upp stora mängder partnerinnehåll på särskilda konton kan det dock strida mot vår policy kring spam. Du kan läsa mer om vad som är tillåtet i våra policyer för spam, bedrägligt beteende och bedrägerier.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • En video med sexuellt innehåll vars beskrivning säger ”klicka här om du vill se vad YouTube inte tillåter!” och innehåller en länk till en pornografisk webbplats.
 • En spelvideo vars beskrivning innehåller en länk till en webbplats som lovar gratis spelvaluta eller kredit i onlinebutiker, men som i själva verket länkar till en webbplats som infekterar användarens dator med skadlig kod.
 • Att lägga upp en länk till en phishing-webbplats som stjäl användares bankinloggningar och lösenord.
 • Att instruera tittare att kopiera och klistra in en oklickbar länk i videon som tar dem till en webbplats med pornografi eller mycket spam.
 • Alla länkar som leder användare till en webbplats, filservicetjänst och så vidare där de kan komma åt eller ladda ner innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn.

Kom ihåg att det här bara är några exempel. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan bryta mot den här policyn.

Vad händer om innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?