Tổng quan về các lợi ích dành cho thành viên trả phí

Chúng tôi cung cấp một số tùy chọn để cải thiện trải nghiệm nghe nhạc và xem video của bạn trên YouTube. Hãy xem hình bên dưới để tìm hiểu thêm về các lợi ích dành cho thành viên trả phí của YouTube. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách đăng ký làm thành viên trả phí.

Tìm hiểu cách đăng ký

Cách mua YouTube Premium hoặc YouTube Music Premium

Lưu ý: các lợi ích của YouTube Premium hoặc YouTube Music Premium không bao gồm dịch vụ YouTube TV. Hãy tìm hiểu thêm về cách đăng ký làm thành viên của YouTube TV.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?