Μουσική σε αυτό το βίντεο

Η περιγραφή ενός βίντεο που περιέχει μουσική μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα τραγούδια του βίντεο. Το YouTube προσθέτει αυτόματα αυτές τις πληροφορίες σε ορισμένα βίντεο όταν το βίντεο αναγνωριστεί και "διεκδικηθεί" από κατόχους δικαιωμάτων μουσικής μέσω εργαλείων διαχείρισης δικαιωμάτων του YouTube, όπως το Content ID. Αυτές οι σημειώσεις συνήθως συνδέονται με ένα μουσικό βίντεο ή άλλο επίσημο περιεχόμενο για κάθε τραγούδι, για να σας βοηθούν να ανακαλύπτετε τραγούδια και καλλιτέχνες που δεν έχετε ξανακούσει.

Why some videos include song information in video descriptions

Τι σημαίνει "Με άδεια για το YouTube από";

Τα νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στο πεδίο "Με άδεια για το YouTube από" είναι οι κάτοχοι δικαιωμάτων μουσικής που έχουν συμφωνήσει με το YouTube να επιτρέπουν στο YouTube την χρήση της αναγνωρισμένης μουσικής σε επίσημα βίντεο και βίντεο που δημιουργούνται από χρήστες και να μοιράζονται τα έσοδα που κερδίζουν αυτά τα βίντεο στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, αν βλέπετε μια διαφήμιση σε ένα βίντεο που περιέχει μουσική και στις πληροφορίες γράφει "Μουσική σε αυτό το βίντεο", οι δισκογραφικές εταιρείες και οι εκδότες που αναφέρονται στην ενότητα "Με άδεια για το YouTube από" λαμβάνουν ένα μερίδιο από τα έσοδα που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη διαφήμιση. Οι χρήστες εξακολουθούν να δεσμεύονται από τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του YouTube.

Μερικές φορές μπορεί να μοιράζονται τα έσοδα από ένα μόνο τραγούδι πολλά νομικά πρόσωπα. Εκτός από τις δισκογραφικές εταιρείες και τους εκδότες μουσικής των οποίων τα ονόματα ενδέχεται να αναγνωρίζετε, μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένα τραγούδια είναι "Με άδεια για το YouTube από" μια σειρά "εταιρειών μουσικών δικαιωμάτων". Πρόκειται για οργανισμούς που εισπράττουν δικαιώματα για λογαριασμό των μελών τους, στιχουργών και εκδοτών, σε όλο τον κόσμο. Όπως και οι μεμονωμένοι εκδότες μουσικής, το YouTube έχει συνάψει συμφωνίες άδειας χρήσης με αυτές τις νομικές οντότητες και μοιράζεται έσοδα με αυτούς για βίντεο για τα οποία υποβάλλουν αξιώσεις. Μάθετε περισσότερα

Γιατί λείπουν μερικές πληροφορίες από την ενότητα "Μουσική σε αυτό το βίντεο";

Προσθέτουμε μόνο μουσικές πληροφορίες στη σελίδα παρακολούθησης βίντεο όταν είμαστε σίγουροι τα δεδομένα που έχουμε είναι ακριβείας και υψηλής ποιότητας. Εργαζόμαστε συνεχώς με τους συνεργάτες της μουσικής βιομηχανίας για να προσθέσουμε περισσότερα δεδομένα και να βελτιώσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε.

Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι για τα βίντεο που περιέχουν πολλά τραγούδια, θα εμφανίζονται πληροφορίες μόνο για τα πρώτα δέκα.

Τι ισχύει αν ακούω το τραγούδι μου σε ένα βίντεο, αλλά δεν βλέπω τις πληροφορίες "Μουσική σε αυτό το βίντεο";

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ενότητα "Μουσική σε αυτό το βίντεο" ενδέχεται να μην εμφανίζεται, όπως περιπτώσεις κατά τις οποίες η μουσική δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, δεν έχουμε λάβει επαρκή δεδομένα από τις δισκογραφικές εταιρείες ή τους εκδότες με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την εμφάνιση χρήσιμων πληροφοριών ή όταν το βίντεο έχει πρόσφατα αξίωση. Αν συνεργάζεστε με δισκογραφική εταιρεία, εκδότη μουσικής ή/και οργανισμό διαχείρισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης που διανέμει περιεχόμενο ή/και χρησιμοποιεί το Content ID για λογαριασμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τι γίνεται αν το τραγούδι μου είναι καταχωρημένο, αλλά τα δεδομένα είναι λάθος;

Αν είστε καλλιτέχνης ηχογράφησης ή/και στιχουργός και βλέπετε ότι το τραγούδι σας προσδιορίζεται με λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
  • Στείλτε μας τα σχόλιά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα σχολίων για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε αυτήν τη λειτουργία και τη διαδικασία ποιότητας δεδομένων.
  • Βεβαιωθείτε ότι εσείς και τα τραγούδια σας είναι καταχωρημένα στην Αρχή ISNI, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε τα καλύτερα δεδομένα για να εκπροσωπήσουμε εσάς και τη μουσική σας. 

Επιπλέον, ίσως θελήσετε να απευθυνθείτε στη δισκογραφική εταιρεία σας, στον εκδότη ή/και στον οργανισμό διαχείρισης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για να βεβαιωθείτε ότι παρέχουν στο YouTube πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αναγνωριστικών όπως ISRC, ISWC, UPC και ISNI. Αυτό το είδος δεδομένων είναι πολύ σημαντικό για μελλοντικές βελτιώσεις σε αυτήν τη λειτουργία. 

 

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;