นโยบายเกี่ยวกับอาวุธปืน

ความปลอดภัยของครีเอเตอร์ ผู้ชม และพาร์ทเนอร์คือสิ่งสำคัญสูงสุดของเรา เราจึงต้องการความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนเพื่อช่วยปกป้องชุมชนที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่นนี้ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ของชุมชนและบทบาทที่หลักเกณฑ์มีต่อความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการปกป้อง YouTube ให้ปลอดภัย โปรดสละเวลาอ่านนโยบายด้านล่างนี้อย่างละเอียด และดูรายการหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ที่หน้านี้
YouTube ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีจุดประสงค์เพื่อขายอาวุธปืน สอนวิธีประดิษฐ์อาวุธปืน เครื่องกระสุน และอุปกรณ์เสริมบางชนิด รวมถึงสอนวิธีติดตั้งอุปกรณ์เสริมเหล่านั้นให้กับผู้ชม YouTube ไม่ใช่แพลตฟอร์มสำหรับขายอาวุธปืนหรืออุปกรณ์เสริมตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ YouTube ไม่อนุญาตให้มีสตรีมแบบสดที่แสดงการถือ การใช้งาน หรือการขนส่งอาวุธปืน 

นโยบายนี้สำคัญกับคุณอย่างไร

หากคุณกำลังจะโพสต์เนื้อหา

อย่าโพสต์เนื้อหาบน YouTube หากมีจุดประสงค์เพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • ขายอาวุธปืนหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธปืนบางชนิดผ่านการขายตรง (เช่น การขายแบบส่วนตัวระหว่างบุคคล) หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ขายสินค้าเหล่านี้ โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่าวอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
  • อุปกรณ์เสริมที่ทำให้อาวุธปืนเลียนแบบการยิงอัตโนมัติได้
  • อุปกรณ์เสริมที่แปลงอาวุธปืนให้ยิงแบบอัตโนมัติได้ เช่น บัมพ์สต็อก ไกปืนกล เซียร์อัตโนมัติแบบดร็อปอิน หรือชุดอุปกรณ์สำหรับดัดแปลง
  • ซองกระสุนยาวหรือสายกระสุนที่บรรจุได้มากกว่า 30 นัด
 • สอนวิธีประกอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้
  • อาวุธปืน
  • กระสุนปืน
  • ซองกระสุนยาว
  • ปลอกเก็บเสียงแบบทำเอง
  • อุปกรณ์เสริมที่ทำให้อาวุธปืนเลียนแบบการยิงอัตโนมัติได้
  • อุปกรณ์เสริมที่แปลงอาวุธปืนให้ยิงแบบอัตโนมัติได้ เช่น บัมพ์สต็อก ไกปืนกล เซียร์อัตโนมัติแบบดร็อปอิน หรือชุดอุปกรณ์สำหรับดัดแปลง
 • สอนวิธีการดัดแปลงอาวุธปืนให้เป็นปืนอัตโนมัติหรือทำให้มีความสามารถในการยิงแบบอัตโนมัติ
 • สอนวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ดัดแปลงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการนี้

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเนื้อหาที่ YouTube ไม่อนุญาตมีดังนี้

 • ลิงก์ในชื่อหรือคำอธิบายของวิดีโอที่ไปยังเว็บไซต์ที่มีการขายอาวุธปืนหรืออุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ข้างต้น โดยคุณอาจลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่กล่าวถึงหรือรีวิวสินค้าเหล่านี้ได้ตราบใดที่เว็บไซต์นั้นๆ ไม่ได้ขายสินค้าโดยตรง
 • การแสดงอาวุธปืนโดยมีเจตนาขายอาวุธปืนนั้นผ่านการขายแบบส่วนตัว ซึ่งรวมถึงการให้หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ของผู้ขาย
 • การแสดงวิธีทำโครงปืนส่วนล่างแบบทีละขั้นตอนแก่ผู้ใช้เพื่อให้ประกอบอาวุธปืนสำเร็จ
 • การแสดงวิธีแปลงไฟฉาย กาหยอดน้ำมัน อุปกรณ์ดักจับตัวทำละลาย หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ให้เป็นปลอกเก็บเสียง
 • การแสดงวิธีติดตั้งบัมพ์สต็อก หรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่คล้ายกันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เลียนแบบการยิงอัตโนมัติได้
 • สตรีมแบบสดที่แสดงการถือหรือการใช้งานอาวุธปืน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยิงปืนหรือไม่ก็ตาม หมายเหตุ: กรณีนี้ไม่รวมถึงอาวุธปืนในวิดีโอเกม
 • สตรีมแบบสดที่แสดงการขนส่งอาวุธปืนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การพกหรือการเดินทางพร้อมกับอาวุธปืนด้วยรถยนต์ รถบรรทุก หรือยานพาหนะอื่น หมายเหตุ: กรณีนี้ไม่รวมถึงอาวุธปืนในวิดีโอเกม

โปรดทราบว่าตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน และอย่าโพสต์เนื้อหาที่คิดว่าอาจเป็นการละเมิดนโยบายนี้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเนื้อหาละเมิดนโยบายนี้

หากมีการละเมิดนโยบายนี้ เราจะนำเนื้อหาที่ละเมิดออกและส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบ หากไม่สามารถยืนยันได้ว่าลิงก์ที่คุณโพสต์ปลอดภัย เราอาจนําลิงก์นั้นออก โปรดทราบว่า URL ที่ละเมิดซึ่งมีการโพสต์ภายในตัววิดีโอหรือในข้อมูลเมตาของวิดีโออาจส่งผลให้วิดีโอถูกนำออก

หากนี่เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนครั้งแรก คุณอาจจะได้รับคำเตือนโดยไม่มีการลงโทษในช่อง คุณจะมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายเพื่อให้คำเตือนหมดอายุหลังผ่านไป 90 วัน อย่างไรก็ตาม หากมีการละเมิดนโยบายเดียวกันภายในช่วง 90 วันดังกล่าว คำเตือนจะไม่หมดอายุและช่องของคุณจะได้รับประกาศเตือน หากละเมิดนโยบายอื่นหลังผ่านการฝึกอบรม คุณจะได้รับคำเตือนอีก 1 รายการ

หากได้รับประกาศเตือนครบ 3 ครั้งภายใน 90 วัน การดำเนินงานของช่องคุณจะสิ้นสุดลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกาศเตือน

เราอาจยกเลิกการใช้งานช่องหรือบัญชีของคุณหากมีการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือข้อกำหนดในการให้บริการซ้ำหลายครั้ง รวมถึงหากมีการละเมิดอย่างรุนแรงเพียงครั้งเดียวหรือเมื่อเนื้อหาส่วนใหญ่ในช่องละเมิดนโยบาย ทั้งนี้ เราอาจไม่อนุญาตให้ผู้กระทำความผิดซ้ำเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องนโยบายในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสิ้นสุดการดำเนินงานของช่องหรือบัญชี

โปรดรายงานเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายนี้ หากพบเนื้อหาดังกล่าว ดูวิธีการรายงานการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนได้ที่นี่ หากพบเห็นวิดีโอหรือความคิดเห็น 2-3 รายการที่ต้องการรายงาน คุณสามารถรายงานช่องนั้นได้

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
9323514476747539756
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
59