Använd IFTTT när du genererar intäkter

Om du deltar i YouTubes partnerprogram kan du skapa roliga upplevelser för tittarna med hjälp av IFTTT (en kostnadsfri, webbaserad tjänst från tredje part som sammankopplar olika appar, tjänster och enheter).

Du kan använda IFTTT-applets för att automatiskt utlösa verkliga aktiviteter under en livestream, känna igen betalande fans, hantera din community och mycket annat som skapar unika och roliga interaktioner. IFTTT är för närvarande kompatibelt med följande funktioner för intäktsgenerering på YouTube:

 • SuperchattÅtgärder utlöses när tittarna köper superchattmeddelanden.
 • KanalmedlemskapÅtgärder utlöses när tittarna blir kanalmedlemmar.

Vanliga frågor om IFTTT

Hur fungerar integreringen?

När du har anslutit ditt YouTube-konto till IFTTT kan du länka anslutna appar, tjänster och enheter med Superchatt och kanalmedlemskap. Då kan tittare som köper superchattar eller blir kanalmedlemmar under en livestream utlösa verkliga åtgärder.
Åtgärderna utlöses av applets. Applets kopplar ihop onlinetjänster som Google Drive och sociala medier eller internetanslutna enheter som smarta lampor eller strömbrytare med Superchatt eller kanalmedlemskap. Det finns färdiga applets som du kan använda med Superchatt och kanalmedlemskap. Du kan även läsa mer om IFTTT här.

Behöver jag köpa något?

Det beror på vilken typ av interaktion du vill skapa för dina tittare. Vissa kräver att du köper en internetansluten enhet. Men i vissa fall kan du använda internetanslutna enheter som du redan äger.
Vi har valt ut några interaktioner som är relevanta för Superchatt eller kanalmedlemskap. Du kan också skapa egna. Du måste bara se till att appen, tjänsten eller enheten fungerar med IFTTT.

Hur aktiverar jag den?

Först måste du ansluta din YouTube-kanal till IFTTT.
 1. Skapa ett IFTTT-konto om du inte redan har ett.
 2. Anslut till YouTube med samma YouTube-konto och kanal som du använder för intäktsgenerering.
När dina konton är anslutna kan du skapa interaktioner med hjälp av egna applets som utlöser åtgärder i IFTTT. Du kan även använda en befintlig, publicerad applet.

Skaffa eller skapa IFTTT-applets för Superchatt

Kvalificering

För att aktivera den här funktionen måste du

Använda färdiga applets

Det finns många färdiga applets. Du kan till exempel hitta applets som gör att tittarna kan utlösa verkliga aktiviteter under en livestream, som gör att du känner igen betalande fans eller som hjälper dig att hantera din community.

Skapa en egen applet

Du kan anpassa användarupplevelsen genom att skapa egna applets. Följ de här anvisningarna för att skapa en egen applet:
 1. Öppna ifttt.com/create.
 2. Klicka på +this.
 3. Välj YouTube-logotypen.
 4. Följ anvisningarna för att ansluta ditt YouTube-konto.
 5. Välj New Super Chat Message (Nytt Superchattmeddelande) som utlösare och välj vilken färgnivå du vill använda.
 6. Klicka på +that och välj en tjänst för åtgärden.
 7. Följ anvisningarna för att ansluta tjänsten och välj åtgärd.
 8. Granska din applet och klicka på Finish (Slutför).

Testa applets för Superchatt

När du har skapat dina applets måste du testa dem. Du testar enklast en applet via e-post. Så här testar du:
 1. Öppna ifttt.com/create.
 2. Klicka på +this.
 3. Välj YouTube-logotypen.
 4. Följ anvisningarna för att ansluta ditt YouTube-konto.
 5. Välj email (e-post) som utlösare och Send IFTTT any email (Skicka e-postmeddelande till IFTTT) som utlösare.
 6. Klicka på +that och välj en tjänst för åtgärden.
 7. Följ anvisningarna för att ansluta tjänsten och välj åtgärd.
 8. Granska din applet och klicka på Finish (Slutför).
 9. Skicka ett e-postmeddelande till IFTTT:s e-post. Din applet bör utlösas inom några sekunder.

​Innehållsskapare och tittare måste följa YouTubes användarvillkor och riktlinjer för communityn. De måste även skydda upphovsrätten och andras sekretessrättigheter.

Felsökning

Om din applet inte fungerar kan det vara problem med utlösaren, åtgärden eller själva IFTTT. Prova följande om du har problem.
 • Se till att dina enheter är påslagna och anslutna till internet.
 • Kontrollera ditt aktivitetsflöde på IFTTT. Där ser du statusen för varje körning av en utlösare på dina applets samt eventuella fel.

Du hittar fler felsökningstips på IFTTT-webbsidan.

Skaffa eller skapa IFTTT-applets för medlemskap

Kvalificering

För att aktivera den här funktionen måste du

Använda färdiga applets

Det finns många färdiga applets. Du kan till exempel hitta applets som gör att tittarna kan utlösa verkliga aktiviteter under en livestream, som gör att du känner igen betalande fans eller som hjälper dig att hantera din community.

Skapa en egen applet

Du kan anpassa användarupplevelsen genom att skapa egna applets. Följ de här anvisningarna för att skapa en egen applet:
 1. Öppna ifttt.com/create.
 2. Klicka på +this.
 3. Välj YouTube-logotypen.
 4. Följ anvisningarna för att ansluta ditt YouTube-konto.
 5. Välj Nytt kanalmedlemskap som utlösare.
 6. Klicka på +that och välj en tjänst för åtgärden.
 7. Följ anvisningarna för att ansluta tjänsten och välj åtgärd.
 8. Granska din applet och klicka på Finish (Slutför).

Testa applets för medlemskap

När du har skapat dina applets måste du testa dem. Du testar enklast en applet via e-post. Så här testar du:
 1. Öppna ifttt.com/create.
 2. Klicka på +this.
 3. Välj YouTube-logotypen.
 4. Följ anvisningarna för att ansluta ditt YouTube-konto.
 5. Välj email (e-post) som utlösare och Send IFTTT any email (Skicka e-postmeddelande till IFTTT) som utlösare.
 6. Klicka på +that och välj en tjänst för åtgärden.
 7. Följ anvisningarna för att ansluta tjänsten och välj åtgärd.
 8. Granska din applet och klicka på Finish (Slutför).
 9. Skicka ett e-postmeddelande till IFTTT:s e-post. Din applet bör utlösas inom några sekunder.

Innehållsskapare och tittare måste följa YouTubes användarvillkor och riktlinjer för communityn. De måste även skydda upphovsrätten och andras sekretessrättigheter.

Felsökning

Om din applet inte fungerar kan det vara problem med utlösaren, åtgärden eller själva IFTTT. Prova följande om du har problem.
 • Se till att dina enheter är påslagna och anslutna till internet.
 • Kontrollera ditt aktivitetsflöde på IFTTT. Där ser du statusen för varje körning av en utlösare på dina applets samt eventuella fel.

Läs fler felsökningstips.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?