Mag-recover ng na-hack na channel sa YouTube

Bilang isang creator, gumugugol ka ng maraming oras sa iyong content at mga channel. Alam naming puwedeng maging nakaka-stress at mahirap ang sitwasyon kapag na-hack ang iyong channel. Sa kabutihang palad, may mga hakbang na puwede mong gawin para ma-recover ang iyong channel.

Bago magsagawa ng pagkilos, mahalagang mag-double check para sa mga senyales na posibleng na-hack ang iyong channel.

Nauugnay ang bawat channel sa YouTube sa kahit man lang isang Google Account. Kapag na-hack ang isang channel sa YouTube, nangangahulugan itong nakompromiso rin ang kahit man lang isa sa mga Google Account na nauugnay sa channel.

Kung mapapansin mo ang alinman sa mga sumusunod, posibleng na-hack, na-hijack, o nakompromiso ang iyong Google Account:

  • Mga pagbabagong hindi ikaw ang gumawa: Iba ang iyong larawan sa profile, mga paglalarawan, mga setting ng email, pagkakaugnay ng AdSense para sa YouTube, o mga ipinadalang mensahe.
  • Mga na-upload na video na hindi sa iyo: May nag-post ng mga video gamit ang iyong Google Account. Posible kang makatanggap ng mga notification sa email tungkol sa mga video na ito para sa mga penalty o strike laban sa hindi magandang content.

Posibleng ma-hack, ma-hijack, o makompromiso ang mga Google Account dahil sa iba't ibang bagay. Kabilang sa mga dahilang ito ang mapaminsalang content (malware) at mga mapanlinlang na email na kunwari ay isang uri ng serbisyong pamilyar sa iyo (phishing). Para mapanatiling ligtas ang iyong account, huwag kailanman i-share sa ibang tao ang impormasyon ng iyong email address at password. Huwag kailanman mag-download ng mga file o software mula sa isang source na hindi mo pinagkakatiwalaan.

Para ma-recover ang isang na-hack na channel sa YouTube, kinakailangang i-recover muna ang na-hack na Google Account na nauugnay sa channel sa YouTube.

May 3 hakbang para i-recover ang iyong channel sa YouTube:

1.I-recover at i-secure ang na-hack na Google Account na nauugnay sa channel sa YouTube
2.I-revert kaagad ang mga hindi gustong pagbabago sa channel sa YouTube para maiwasan ang mga epekto sa patakaran tulad ng mga paglabag sa Mga Alituntunin ng Komunidad o copyright
3.Paliitin ang posibilidad ng hindi pinapahintulutang pag-access sa iyong Google Account sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamahuhusay na kagawian sa seguridad sa lahat ng nauugnay na user ng channel

I-recover ang iyong Google Account

Nakakapag-sign in ka pa rin sa iyong Google Account

Mahalagang i-update ang iyong password at i-secure ang Google Account mo. Pagkatapos, tumuloy sa susunod na hakbang.

Hindi ka makapag-sign in sa iyong Google Account

Para sa tulong sa pagpasok ulit sa iyong Google Account:

  1. Sundin ang mga hakbang para ma-recover ang iyong Google Account o Gmail.
  2. I-reset ang iyong password kapag na-prompt. Pumili ng malakas na password na hindi mo pa nagagamit sa account na ito. Alamin kung paano gumawa ng malakas na password.

Hilingin sa iyong mga channel manager/may-ari ng channel na sundin ang mga parehong hakbang para i-secure ang kanilang Google Account.

I-revert ang iyong channel sa status nito bago ma-hack

Kapag nagkaroon ng kontrol ang hacker sa iyong channel, may ilang pagbabago siyang magagawa sa account mo at sa nauugnay na Google Account nito. Matuto pa tungkol sa pag-aayos ng na-hack na channel sa YouTube.

Paliitin ang posibilidad ng hindi awtorisadong pag-access

Kapag nakumpleto mo na ang mga hakbang sa itaas, mahalagang i-secure ang naka-link na Google Account sa iyong channel sa YouTube.

Kung winakasan ang iyong channel pagkatapos ma-hack ang Google Account mo

Kapag na-recover mo na ang iyong Google Account, makakakita ka ng email na may higit pang detalye tungkol sa kung paano mag-apela ng pagwawakas ng channel sa inbox mo. Kapag na-recover mo na ang iyong na-hack na Google Account, puwede ka nang mag-apela gamit ang form na ito. Posibleng hindi tanggapin ang iyong apela kung hindi kumpleto ang pag-recover ng account.

Makakuha ng karagdagang tulong mula sa YouTube

Kung kwalipikado ang iyong channel (halimbawa, kung nasa Partner Program ng YouTube ka), kapag na-recover mo na ang iyong Google Account, puwede kang makipag-ugnayan sa YouTube Creator Support team para sa tulong.

Kung hindi ka kwalipikado para sa Creator Support, puwede kang humingi ng tulong mula sa @TeamYouTube sa X (Twitter).

Mga madalas itanong

Na-recover ko na ang aking channel, pero paano ko malalaman kung naalis na ang hacker?

Hindi namin nagagawa sa lahat ng pagkakataon na matukoy kung naalis na ang hijacker. Inirerekomenda naming suriin mo ang iyong channel sa YouTube at tiyaking secure ang Google account mo para maiwasan ang mga pagka-hack sa hinaharap.  

Kung nag-upload ang hacker ng mga video na lumalabag sa Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube, magkakaproblema ba ako? Posible bang mawakasan ang channel ko?

Tiyaking ide-delete mo kaagad ang anumang video na hindi ikaw ang nag-upload, dahil sumusunod dapat ang lahat ng content sa YouTube sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad. Kung winakasan ang iyong channel pagkatapos ma-hack, puwede kang umapela rito kapag na-recover mo na ang iyong Google Account. Posibleng hindi tanggapin ang iyong apela kung hindi kumpleto ang pag-recover ng account. Kung may mga tanong ka pa, makipag-ugnayan sa Creator Support team.

Na-hack ang account ng isa sa mga taong namamahala ng channel ko. Ano ang puwede kong gawin para mapigilan ang pag-hijack sa hinaharap?

Karaniwan para sa mga channel sa YouTube na magkaroon ng mahigit sa isang manager. Mapapahusay mo ang kaligtasan at seguridad ng iyong channel sa pamamagitan ng mga hakbang na ito:

  • Tiyaking ginawa ninyo ng mga tao sa iyong team ang mga hakbang para i-secure ang mga account mo.
  • Gamitin ang tool para sa Mga Pahintulot ng Channel at mga tool para sa Brand Account para tiyaking mga awtorisadong account lang ang may access para pamahalaan ang iyong channel, at sa level lang ng pahintulot na gusto mo. Huwag i-share ang mga password o impormasyon sa pag-sign in sa iba pa. Naa-access lang dapat ang iyong channel sa pamamagitan ng mga account na pinahintulutan gamit ang feature na mga pahintulot ng channel.
  • Para makatulong na maiwasan ang mga paglabag sa data, gumamit ng email para sa iyong channel sa YouTube na iba sa ginagamit mo para sa iba pang account. Kung iisang email ang ginagamit mo sa lahat ng platform at na-access ito ng isang tao, sabay-sabay niyang makokontrol ang iyong YouTube at iba pang account.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu