Výhody členství v kanálech

 

Kanály, které mohou využívat členství, mají možnost vytvářet členské výhody. Tyto výhody jsou dostupné výhradně aktivním platícím členům. Mezi ně patří vlastní emodži, odznaky a přístup k nabízeným výhodám.

Všechny nabízené výhody musí splňovat naše zásady členství v kanálech.

Úrovně členství v kanálech

Nabízet můžete různé úrovně členství za různé ceny. Upozorňujeme, že pokud máte několik úrovní členství, výhody se sčítají. To znamená, že nejdražší úrovně poskytují přístup k výhodám levnějších úrovní. 

Prohlédněte si podrobné informace o cenách různých úrovní v dostupných zemích.

Přidání úrovně

Můžete přidat až 5 úrovní za různé ceny. Každá úroveň musí nabízet alespoň jednu a maximálně pět výhod. 

Přidání úrovně členství

 1. Na svém kanálu se členstvím přejděte na stránku studio.youtube.com.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Zpeněžení.
 3. Na hlavním panelu klikněte na možnost Členství.
 4. Klikněte na možnost Upravit v poli označeném jako „Krok 1: Přidejte úrovně a výhody“. 
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení klikněte na možnost Publikovat

Než začnou vaše úrovně a výhody platit, musí být zkontrolovány. Tento proces trvá asi den. 

Jak fungují úrovně s odznaky a emodži

Věrnostní odznaky a vlastní emodži nejsou úrovněmi ovlivněny. Všichni členové obdrží na základě věrnosti stejný odznak a členové všech úrovní mají stejný přístup ke všem emodži. 

Odstranění úrovně

Jestliže úroveň odstraníte, smažete všechny členy na této úrovni. Všichni členové na odebrané úrovni okamžitě ztratí přístup k výhodám a bude jim vrácena platba za poslední měsíc. 

Odstranění úrovně

 1. Na svém kanálu se členstvím přejděte na stránku studio.youtube.com.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Zpeněžení.
 3. Na hlavním panelu klikněte na možnost Členství.
 4. Klikněte na možnost Upravit v poli označeném jako „Krok 1: Přidejte úrovně a výhody“. 
 5. Klikněte na úroveň, kterou chcete odstranit, a pak a klepněte na ikonu smazání .
 6. Postupujte podle zbývajících pokynů na obrazovce. Po dokončení klikněte na možnost Publikovat

Výhody členství v kanálech

Musíte vytvořit alespoň jednu výhodu (nejvýše pět), kterou budete nabízet svým členům. Vaše výhody musí splňovat naše zásady a podmínky a musíte zajistit každou nabízenou výhodu. YouTube nenese žádnou zodpovědnost za zajištění vašich výhod. Pečlivě zvažte, zda jste schopni splnit své sliby a uspokojit tak své členy.

Příspěvky komunity pouze pro členy
Pomocí karty komunity můžete sdílet obsah pouze se svými členy. Pokud na svém kanále využíváte úrovně členství, můžete také sdílet příspěvky komunity se členy konkrétních úrovní. 
Podle těchto pokynů vytvoříte příspěvky komunity pouze pro členy:
 1. Klikněte na svou profilovou fotku  a vyberte možnost Váš kanál.
 2. Klikněte na kartu Komunita.
 3. V rozbalovací nabídce si vyberte, zda chcete, aby byl příspěvek veřejný, nebo ho viděli pouze členové. Ve výchozím nastavení je příspěvek veřejný.
 4. Zadejte svůj příspěvek do textového pole.
 5. Klikněte na Přidat.
Video pouze pro členy (beta)
Můžete nastavit video, které bude viditelné pouze pro vaše aktivní členy. Tato funkce se dá nastavit pouze na počítači a může se lišit podle toho, zda jde o nově nahrané nebo stávající video. 

Nastavení nově nahraného videa jen pro členy

 1. Nahrajte video.
 2. Když vyberete Jen členové (beta)
  • Pokud máte více než jednu úroveň, vyberte úrovně, pro která má být tato položka viditelná. 
 3. Vyberte způsob sdílení:
  • Vytvořit příspěvek pro členy. Video se bude sdílet se členy na kartě Komunita. V této fázi můžete upravit zprávu na kartě Komunita. Po dokončení tohoto kroku vaši členové obdrží upozornění. 
  • Nyní ne: Vyberete-li tuto možnost, vašim členům nebude zasláno oznámení; členové tak video nenajdou. 
 4. Proveďte zbytek procesu nahrávání. 

Nastavení existujícího video jen pro členy

 1. Přejděte na adresu studio.youtube.com.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Najděte video, které chcete sdílet jen se svými členy a pak Klikněte na sloupec „Viditelnost“  Vyberte možnost Pouze členové (beta)  Klikněte na Uložit.
  • Pokud máte více než jednu úroveň, zvolte úrovně, pro které má být video viditelné. 
 4. Vyberte způsob sdílení:
  • Vytvořit příspěvek pro členy. Video se bude sdílet se členy na kartě Komunita. V této fázi můžete upravit zprávu na kartě Komunita. Po dokončení tohoto kroku vaši členové obdrží upozornění. 
  • Nyní ne: Vyberete-li tuto možnost, vašim členům nebude zasláno oznámení; členové tak video nenajdou. 

Propagace videa pouze pro členy

Pokud chcete divákům připomenout, že je video k dispozici, můžete adresu URL sdílet veřejně na těchto místech:

 • Karty
 • Veřejná komunita 
 • Seznamy videí

Video pouze pro členy si mohou vaši členové okamžitě pustit. Uživatelé, kteří nejsou členy, uvidí poznámku, že se jedná o video pouze pro členy, a budou jim nabídnuty možnosti, jak se stát členy.

Chat pouze pro členy
Můžete uspořádat živý chat exkluzivně pro své členy. Živý chat pouze pro členy zapnete na počítači takto:
 1. Přihlaste se k účtu Google.
 2. Ve Studiu pro autory přejděte do části Živé přenosy.
 3. V části Zahájit přímý přenos vyberte možnost Nastavení .
 4. V část Chat zapněte možnost Zapnout chat pouze pro členy.
 5. Klikněte na Uložit.

Vlastní odznaky kanálu

Členové se budou díky exkluzivním odznakům pouze pro ně v chatu, komentářích a na kartě Komunita jasně odlišovat.

Shrnutí vlastních odznaků kanálu

Existuje šest různých odznaků a každý z nich zobrazuje, jak dlouho byl divák členem daného kanálu. Období odznaku zobrazuje, jak dlouho každý člen platil dohromady za své členství. Například pokud se aktivní člen přidal k vašemu kanálu před rokem, ale zaplatil dohromady pouze devět z dvanácti měsíců, jeho odznak bude zobrazovat, že byl členem devět měsíců.
Níže najdete období každého ze šesti odznaků:
 • Nový
 • 1 měsíc
 • 2 měsíce
 • 6 měsíců
 • 1 rok
 • 2 roky

Nahrání vlastních odznaků kanálu

K dispozici jsou výchozí odznaky, doporučujeme ale nahrát a přizpůsobit si vlastní na stránce Členství a pak Věrnostní odznaky.
Pokud nenahrajete maximální počet různých odznaků, zbývající položky zaplní nahraný vlastní odznak nejvyšší úrovně nebo výchozí odznak YouTube pro danou dobu trvání (pokud jste nahráli pouze vlastní odznaky pro delší dobu sponzorství).

Specifikace vlastních odznaků kanálu

Formát souboru: soubory JPEG nebo PNG.
Velikost souboru: Maximálně 1 MB.
Rozměry obrázku: Minimálně 32 × 32 px.
Odznaky se vykreslí v rozměrech 14 × 14 px v komentářích a 16 × 16 px v živém chatu.
Podívejte se na lekci v Akademii pro autory o doporučených postupech pro vlastní odznaky kanálu a tipy a triky.

Vlastní emodži

Nahrání vlastních emodži
Členové získají přístup k jedné nebo více exkluzivním vlastním emodži, které lze používat na YouTube v kterémkoli vašem živém chatu. Ve výchozím nastavení nemáte žádné vlastní emodži. Chcete-li nahrát vlastní emodži, přejděte na stránku Členství a vyberte možnost Vložení emodži.

Příjmení

Po nahrání první emodži se vytvoří předponový název všech vašich emodži, tzv. název skupiny. Členové mohou tento název použít k automatickému dokončení při zadávání emodži.
 
Zvolte tento název pečlivě, protože po vytvoření již nelze změnit, a to ani vymazáním a opětovným nahráním všech emodži. Názvy skupin nemusí být jedinečné v rámci YouTube a obsahují 3–10 znaků.

Doporučujeme zvolit název skupiny, který má jasnou souvislost s vaší značkou.

Název emodži

Každá emodži bude mít název, který mohou členové využít k automatickému dokončení v živém chatu. Chcete-li změnit název emodži, smažte jej a znovu nahrajte. Názvy emodži musí obsahovat 3–10 znaků a být jedinečné v rámci své skupiny (nikoli v rámci YouTube).

Počet vlastních emodži, které můžete nahrát

Postupným získáváním členů se vám otevírají možnosti nahrávání dalších vlastních emodži. Na rozšíření možného počtu nebudete upozorněni.

Počet členů Počet emodži
0 4
2 5
5 6
10 7
15 8
20 9
30 10
40 11
50 12
75 13
100 14
125 15
150 16
175 17
200 18
225 19
250 20
300 21
350 22
400 23
450 24
500 25
600 26
700 27
800 28
900 29
1000 30
1200 31
1400 32
1600 33
1800 34
2000 35
2200 36
2400 37
2600 38
2800 39
3000 40
3200 41
3400 42
3600 43
3800 44
4000 45
4200 46
4400 47
4600 48
4800 49
5000 Obraťte se na nás.
Specifikace vlastních emodži
Formát souboru: preferovány jsou soubory GIF, JPEG a PNG. Poznámka: Soubory GIF se zobrazí jako statický obraz, nikoli animace.
Velikost souboru: max. 1 MB.
Rozměry obrázku: 48 × 48 px (preferované) až 480 × 480 px.

Rozdíly na zařízeních

Emodži se budou zobrazovat v různých velikostech na mobilních zařízeních a na monitorech počítačů. Zde je návod, jak zajistit, aby vaše emodži vypadaly dobře na obou platformách:
Na mobilních zařízeních: emodži se zobrazují ve velikosti 24 × 24 bodů. Obraz je přizpůsoben tak, aby odpovídal hustotě pixelů zařízení.
Na většině monitorů: emodži se zobrazují ve velikosti 24 × 24 bodů. U zařízení s Retina nebo HiDPI displejem se obraz zobrazuje ve velikosti 48 × 48 bodů nebo vyšší.

Co si mohu navrhnout?

Emodži představují způsob, jak vyjádřit svou kreativitu. Další informace o navrhování emodži.
Nezapomeňte, že všechny členské výhody – včetně odznaků, emodži, nabízených výhod, videí, živého chatu a dalšího obsahu – nabízené prostřednictvím členství YouTube podléhají také zásadám členství.
Máte více videozáznamu, můžete ho nabídnout v rámci výhod pro členy. Je to jednoduchý a rychlý způsob, jak členy odměnit. Další tipy najdete v Akademii pro autory
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?