Tìm hiểu về gói YouTube dành cho gia đình

Khi mua gói YouTube dành cho gia đình, bạn có thể sử dụng chung gói thành viên trả phí của YouTube với tối đa 5 thành viên khác trong gia đình.

Cách hoạt động của gói dành cho gia đình

 • Gói YouTube dành cho gia đình cho phép bạn sử dụng chung gói thành viên có tính phí của YouTube với tối đa 5 thành viên sống trong cùng một hộ gia đình (theo địa chỉ thường trú).
 • Với vai trò là chủ tài khoản hay người quản lý gia đình, bạn sẽ tạo một nhóm gia đình trên Google. Bạn có thể mời các thành viên trong gia đình vào nhóm này để chia sẻ gói thành viên của YouTube Premium, YouTube Music Premium hoặc YouTube TV với họ.
 • Nếu là một thành viên trong gia đình, thì bạn có thể sử dụng tài khoản Google của riêng mình để sử dụng gói dịch vụ trả phí của YouTube. Các tùy chọn xem video và nghe nhạc là của riêng bạn, nghĩa là bạn sẽ tiếp tục nhìn thấy thư viện, các kênh đã đăng ký và đề xuất cá nhân của mình. Các tài khoản trong nhóm sẽ không sử dụng chung những tùy chọn này.
 • Việc chia sẻ gói thành viên YouTube Premium, YouTube Music Premium hoặc YouTube TV của bạn trong một nhóm gia đình sẽ cho phép bạn dùng chung các dịch vụ khác của Google. Tìm hiểu thêm về nhóm gia đình trên Google.
Lưu ý: Các gói dành cho gia đình hiện chưa có tại Belarus, Iceland, Israel, Slovenia, Hàn Quốc hoặc Venezuela.

Yêu cầu đối với nhóm gia đình

Những yêu cầu đối với người quản lý gia đình

Là người quản lý gia đình, bạn là người duy nhất có thể mua gói YouTube dành cho gia đình hoặc đưa ra quyết định về gói thành viên cho nhóm gia đình của mình. Bạn có thể thiết lập địa điểm của hộ gia đình và mời hoặc xóa bỏ các thành viên gia đình.

Để chia sẻ gói YouTube dành cho gia đình với nhóm gia đình, bạn phải:

 • Đủ 18 tuổi trở lên (hoặc đủ độ tuổi quy định ở khu vực địa lý của bạn)
 • Có Tài khoản Google
 • Sinh sống ở một quốc gia có YouTube Premium hoặc YouTube Music Premium (Lưu ý: Không có gói dành cho gia đình ở Hàn Quốc)
 • Không thuộc một nhóm gia đình khác
 • Không đăng ký bằng một tài khoản Google Workspace

Các yêu cầu đối với thành viên gia đình

Người quản lý gia đình có thể mời tối đa 5 thành viên gia đình tham gia một nhóm gia đình.
Để tham gia vào nhóm gia đình sử dụng cùng một gói YouTube dành cho gia đình, bạn phải:
 • Có một Tài khoản Google không phải là tài khoản Google Workspace
 • Sống trong cùng một hộ gia đình (theo địa chỉ thường trú) với người quản lý gia đình
 • Không thuộc một nhóm gia đình khác

 

 

Mẹo: Tìm hiểu cách thiết lập và quản lý gói YouTube dành cho gia đình. Nếu cần được hỗ trợ về gói dành cho gia đình, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false