ดูข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube

สมัครแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube เพื่อแชร์การเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวได้สูงสุด 5 คน

วิธีการทำงานของแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

 • แพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube ให้คุณแชร์การเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินกับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 5 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน (ที่อยู่ซึ่งเป็นที่พักอาศัย)
 • คุณจะสร้างกลุ่มครอบครัวบน Google ได้ในฐานะเจ้าของบัญชีหรือผู้จัดการครอบครัว และเชิญสมาชิกในครอบครัวเข้ากลุ่มเพื่อแชร์การเป็นสมาชิก YouTube Premium, YouTube Music Premium หรือ YouTube TV กับพวกเขาได้
 • ในฐานะสมาชิกในครอบครัว คุณจะใช้บัญชี Google ของตัวเองเพื่อเข้าถึงการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ รวมถึงกำหนดค่าการดูและการฟังทั้งหมดได้ โดยคุณจะยังคงเห็นคลังส่วนตัว การติดตาม และวิดีโอแนะนำของตนได้ต่อไป และจะไม่มีการแชร์ค่ากำหนดเหล่านี้กับบัญชีอื่น
 • การแชร์การเป็นสมาชิก YouTube Premium, YouTube Music Premium หรือ YouTube TV ในฐานะสมาชิกของกลุ่มครอบครัวยังให้คุณแชร์บริการอื่นๆ ของ Google กับคนในกลุ่มได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มครอบครัวบน Google
หมายเหตุ: ขณะนี้แพ็กเกจสำหรับครอบครัวยังไม่พร้อมให้บริการในเกาหลีใต้ เบลารุส เวเนซุเอลา สโลวีเนีย อิสราเอล หรือไอซ์แลนด์

ข้อกำหนดสำหรับกลุ่มครอบครัว

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการครอบครัว

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณจะซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube หรือตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกสำหรับกลุ่มครอบครัวได้แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงกำหนดตำแหน่งที่พักอาศัย และเชิญหรือนำสมาชิกในครอบครัวออกได้

หากต้องการแชร์แพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube กับกลุ่มครอบครัว คุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ)
 • มีบัญชี Google
 • อาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่มี YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium ให้บริการ (หมายเหตุ: แพ็กเกจสำหรับครอบครัวยังไม่พร้อมให้บริการในประเทศเกาหลี)
 • ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัวอื่น
 • ไม่ได้ลงชื่อสมัครใช้ด้วยบัญชี G Suite

ข้อกำหนดสำหรับสมาชิกในครอบครัว

ผู้จัดการครอบครัวจะเชิญสมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้สูงสุด 5 คน
หากต้องการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวที่แชร์แพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube คุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 • มีบัญชี Google ที่ไม่ใช่บัญชี G Suite
 • อาศัยในครัวเรือน (ที่อยู่ที่พักอาศัย) เดียวกันกับผู้จัดการครอบครัว
 • ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัวอื่น

 

 

เคล็ดลับ: ดูวิธีตั้งค่าและจัดการแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube นอกจากนี้ คุณยังติดต่อทีมสนับสนุนได้ทุกเมื่อ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร