Funkcje eksperymentalne i ich wdrażanie w YouTube

Zdarza się, że funkcje YouTube wydają się wyglądać inaczej na różnych kontach. Może to być spowodowane tym, że nie masz najnowszej wersji aplikacji albo korzystasz z funkcji eksperymentalnej lub takiej, która dopiero jest wdrażana.

Czym jest eksperyment?

Eksperyment to test, za pomocą którego sprawdzamy, jak użytkownicy reagują na nowe i ulepszone funkcje. Do takich funkcji należą na przykład wyszukiwanie, udostępnianie filmów czy reklamy.

Cały czas pracujemy nad nowymi sposobami, dzięki którym wyszukiwanie, oglądanie i udostępnianie filmów będzie łatwiejsze. Od czasu do czasu możesz dostrzec tego typu zmiany.

Na podstawie wyników tych eksperymentów decydujemy, czy funkcja zostanie wdrożona na większą skalę.

Czym jest wdrażanie?

Wdrażanie to stopniowe wprowadzanie nowej funkcji. Czasem nie udostępniamy jej od razu wszystkim użytkownikom, żeby najpierw sprawdzić, czy działa prawidłowo. Zaczynamy wtedy od niewielkiej grupy widzów lub twórców i stopniowo ją powiększamy, aż do momentu, gdy każdy będzie mógł korzystać z nowej funkcji.

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami na temat eksperymentu, prześlij opinię, abyśmy wiedzieli, co myślisz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?