תצוגה מקדימה של סרטונים

התכונה 'תצוגה מקדימה של סרטונים' מאפשרת לצופים לראות תצוגה מקדימה באורך 3 שניות לפני הצפייה בסרטון עצמו.

כשהצופים יעבירו את העכבר מעל התמונה הממוזערת של הסרטון במחשב או יגללו על פני סרטון בחיפוש בנייד, תופעל תצוגה מקדימה של 3 שניות. לאחר סיום התצוגה המקדימה, תופיע שוב התמונה הממוזערת של הסרטון.

דרישות הסף להפעלת תצוגה מקדימה

הצופים יכולים לצפות בתצוגות מקדימות בכרטיסיות 'דף הבית', 'מינויים' ו'הסרטונים החמים'. אפשר לראות תצוגות מקדימות גם בדפי צפייה ובתוצאות חיפוש. תצוגות מקדימות זמינות במחשב רק בדפדפנים נבחרים (Chrome גרסה 32 ומעלה ו-Opera גרסה 19 ומעלה), וכן בחיפוש בנייד ל-iOS.

אפשר להפעיל תצוגה מקדימה ברוב הסרטונים שאורכם יותר מ-30 שניות. בסרטונים שעומדים בדרישות הסף, התכונה הזו מופעלת אוטומטית. ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בכל סרטון שאורכו יותר מ-30 שניות.

הגדרנו מספר קריטריונים, כולל נושאי הסרטונים והתוכן שלהם, כדי לקבוע באילו מהם אפשר להפעיל תצוגה מקדימה. אם התצוגה המקדימה לא תהיה זמינה בסרטון תוך יומיים, המשמעות היא שהסרטון אינו עומד בדרישות בשלב זה.

הפעלת התכונה 'תצוגה מקדימה של סרטונים'

התכונה 'תצוגה מקדימה של סרטונים' מופעלת אוטומטית עבור צופים וסרטונים שעומדים בדרישות; אין צורך לבצע פעולה מיוחדת כדי להפעיל אותה. המערכת שלנו בוחרת אוטומטית קליפ להצגה מהמחצית הראשונה של הסרטון.

מומלץ להתאים אישית את התמונה הממוזערת של הסרטון גם אם מופעלת בו תצוגה מקדימה. תמונות ממוזערות מוצגות כשהתצוגה המקדימה של הסרטונים אינה פעילה.

השבתת התכונה 'תצוגה מקדימה של סרטונים'

תכונה זו זמינה רק ב-iOS.

כדי להשבית את התכונה 'תצוגה מקדימה של סרטונים', יש לעבור ל'הגדרות' And then 'השתקת הפעלות ותצוגות מקדימות בפידים', ולבחור 'מופעל תמיד', 'Wi-Fi בלבד' או 'כבוי'. הגדרה זו גם משביתה את ההפעלה האוטומטית בדף הבית.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?