Η διαφορά ανάμεσα στις καταργήσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και στις αξιώσεις Content ID

Οι κάτοχοι μπορούν να διαχειρίζονται τα συμφέροντά τους όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στο YouTube είτε μέσω της υποβολής αιτήματος κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων είτε, αν έχουν πρόσβαση στο εργαλείο Content ID, υποβάλλοντας αξίωση για ένα βίντεο και ορίζοντας μια πολιτική για την παρακολούθησή του με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, τη δημιουργία εσόδων με την τοποθέτηση διαφημίσεων και τη συλλογή εισοδήματος από τις διαφημίσεις ή τον αποκλεισμό του καθιστώντας το μη διαθέσιμο σε ορισμένες περιοχές. Ο αποκλεισμός Content ID δεν συνοδεύεται από μια προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά από κατάργηση λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Από τον Ιανουάριο του 2014, οι αξιώσεις Content ID έχουν ξεπεράσει τις καταργήσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σε αναλογία 50 προς 1.

Καταργήσεις λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί από ιστοτόπους, όπως το YouTube, να επεξεργάζονται τα αιτήματα κατάργησης και περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Για την κατάργηση λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ο κάτοχος πρέπει να υποβάλει επίσημη ειδοποίηση σε εμάς, στην οποία θα έχουν συμπληρωθεί όλες οι νομικές απαιτήσεις.

Στις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, θα δείτε τη φράση "Το βίντεο καταργήθηκε: προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων" εκτός από το βίντεό σας αν καταργήθηκε ως αποτέλεσμα προειδοποίησης κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Αν το βίντεό σας καταργήθηκε εξαιτίας μιας ειδοποίησης κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, στον λογαριασμό σας έχει εφαρμοστεί προειδοποίηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη Σχολή πνευματικών δικαιωμάτων για να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στο κανάλι σας. Μάθετε περισσότερα για τις προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν το βίντεο καταργήθηκε εσφαλμένα εξαιτίας αιτήματος κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, έχετε τις εξής επιλογές:

Διαφορετικά, η προειδοποίηση θα λήξει σε 3 μήνες.

Αξιώσεις Content ID

Σε αντίθεση με τις καταργήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη νομοθεσία, το Content ID αποτελεί ένα σύστημα του YouTube που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο συμφωνιών ανάμεσα στο YouTube και σε συνεργάτες περιεχομένου οι οποίοι έχουν ανεβάσει υλικό που κατέχουν στη βάση δεδομένων μας.

Θα γνωρίζετε αν το βίντεό σας έχει επηρεαστεί από μια αξίωση Content ID αν, στις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων σας, εμφανίζεται η φράση "Περιλαμβάνει περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα". Συνήθως, η αξίωση αφορά απλώς την παρακολούθηση του βίντεο ή τη δημιουργία εσόδων από αυτό και όχι τον αποκλεισμό του. Έτσι, το βίντεο εξακολουθεί να προβάλλεται με τις συγκεκριμένες αξιώσεις (αλλά πιθανώς να έχουν προστεθεί διαφημίσεις) και εσείς μπορείτε ακόμη να το μοιράζεστε.

Οι αξιώσεις Content ID δεν καταλήγουν σε προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή τερματισμό καναλιού. Ωστόσο, αν πιστεύετε ότι μια αξίωση υποβλήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να την αμφισβητήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις αξιώσεις Content ID.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;