Inkomsten genereren tijdens Content ID-geschillen

De optie voor het genereren van inkomsten tijdens Content ID-geschillen is ingeschakeld wanneer zowel de creator als de Content ID-eiser inkomsten wil genereren met de video. Je kunt een Content ID-claim op elk moment betwisten. Als je de claim binnen vijf dagen na ontvangst betwist, houden we de voor de video gegenereerde inkomsten in vanaf de dag waarop de Content ID-claim is ingediend. Als je de Content ID-claim later dan vijf dagen na de indiening betwist, houden we de inkomsten in vanaf de datum waarop het geschil is geopend.

Tijdens de geschilprocedure houden we de opbrengst apart. Zodra het geschil is opgelost, betalen we de opbrengst uit aan de rechthebbende partij.

In elke fase van de procedure voor Content ID-geschillen kunnen zowel jijzelf als de eiser verschillende acties ondernemen. Klik op elke fase hieronder voor meer informatie over wat er met de inkomsten gebeurt bij elke mogelijke actie.

Een Content ID-geschil openen

Nadat een Content ID-claim voor je video is ingediend, kun je op drie manieren reageren. 

 • Niets doen, de claim voor je video laten bestaan: Na 5 dagen worden alle ingehouden inkomsten vrijgegeven voor de eiser. 
 • De claim binnen 5 dagen na indiening ervan betwisten: In dit scenario gaan we door met de weergave van advertenties en houden we alle inkomsten in die met de video worden gegenereerd terwijl de eiser het geschil beoordeelt.
 • De claim later dan 5 dagen na indiening ervan betwisten: We houden inkomsten in vanaf de datum waarop het geschil is geopend.
Meer informatie over de procedure voor Content ID-geschillen

Wanneer je een Content ID-claim betwist, wordt de eiser op de hoogte gesteld en heeft deze 30 dagen de tijd om te reageren. Gedurende deze periode gaan we door met de weergave van advertenties en houden we alle inkomsten in die met de video worden gegenereerd.

In reactie op je geschil kan de eiser een paar dingen doen:

 • De claim opheffen: Als de eiser het eens is met je geschil, kan hij de claim intrekken. Mits er geen andere claims op je video zijn, worden de inkomsten die tijdens het geschil zijn gegenereerd, voor jou vrijgegeven. 
 • De claim behouden: Als de eiser van mening is dat de claim toch geldig is, kan hij deze handhaven. Als je vindt dat de claim ten onrechte is gehandhaafd, kun je beroep instellen tegen dit besluit.
 • Een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indienen: De eiser kan een verzoek indienen om je video vanwege auteursrechtschending van YouTube te laten verwijderen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account.
Beroep instellen tegen een Content ID-claim

Als de eiser de claim handhaaft nadat je deze hebt betwist, kun je een paar dingen doen. Je hebt de volgende opties:

 • Niets doen, de claim voor je video laten bestaan: Na 5 dagen worden alle ingehouden inkomsten vrijgegeven voor de eiser.
 • Binnen vijf dagen na indiening van de claim beroep instellen: in dit scenario gaan we door met de weergave van advertenties en houden we alle inkomsten in die met de video worden gegenereerd, terwijl de eiser je beroep beoordeelt.
 • Later dan vijf dagen na indiening van de claim beroep instellen: we houden inkomsten in vanaf de datum waarop het beroep is ingesteld.

Meer informatie over de beroepsprocedure voor Content ID-claims

Wanneer je beroep instelt tegen een Content ID-claim, wordt de eiser op de hoogte gesteld en moet hij binnen 30 dagen reageren. Gedurende deze periode gaan we door met de weergave van advertenties en houden we alle inkomsten in die met de video worden gegenereerd. 
In reactie op je bezwaar kan de eiser een paar dingen doen:
 • De claim opheffen: Als de eigenaar het eens is met je beroep, kan deze de claim intrekken. Mits er geen andere claims op je video zijn, worden de inkomsten die tijdens het geschil zijn gegenereerd, voor jou vrijgegeven. 
 • Een verwijderingsverzoek voor je video inplannen: Als de eiser een vertraagd verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indient, kun je je beroep binnen zeven dagen annuleren. Hiermee voorkom je de verwijdering en blijft de claim voor je video actief. Tijdens deze zeven dagen gaan we door met de weergave van advertenties en houden we alle inkomsten in die met de video worden gegenereerd.
 • Een verwijderingsverzoek vanwege auteursrechtschending indienen: Als de eiser de claim nog steeds geldig vindt, kan deze persoon een verzoek indienen om je video vanwege auteursrechtschending van YouTube te laten verwijderen. Je krijgt dan een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account.

Als de eiser je beroep afwijst en een verzoek indient om je video vanwege auteursrechtschending te verwijderen, kun je een verweer indienen. Het is op elk moment mogelijk om een verweer in te dienen. Als je een verweer indient binnen 5 dagen na ontvangst van het verwijderingsverzoek, worden de inkomsten ingehouden totdat de claimprocedure volledig is afgehandeld. Meer informatie over de verweerprocedure.

Als een Content ID-claim op je video na een geschil is vrijgegeven en je in de geschilperiode inkomsten met de video hebt gegenereerd, zie je deze informatie mogelijk niet in YouTube Analytics. Opbrengstgegevens in YouTube Analytics worden niet geüpdatet als een geschil in verschillende maanden is geopend en opgelost. Als je in Content Manager toegang hebt tot downloadbare rapporten, vind je deze informatie in het Aanpassingsrapport. 
 
Als je om welke reden dan ook geen inkomsten met je video wilt genereren tijdens het geschil, kun je de optie voor het genereren van inkomsten uitschakelen in het gedeelte Videobeheer van Creator Studio.

Meer informatie over Content ID

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?