ייצור רווח בזמן שמתנהל ערעור על הצהרת מערכת Content ID

אפשר להפעיל ייצור רווח בזמן שמתנהל ערעור על הצהרת מערכת Content ID, רק אם שני הצדדים מעוניינים להפעיל ייצור רווח בסרטון: יוצר הסרטון ומגיש התלונה על הפרת זכויות יוצרים באמצעות מערכת Content ID. בכל שלב אפשר לערער על הצהרה של מערכת Content ID. אם מגישים ערעור על ההצהרה תוך 5 ימים ממועד קבלתה, אנחנו נשהה את ההכנסות שיתקבלו מהסרטון החל מהיום הראשון לשליחת ההצהרה על ידי מערכת Content ID. אם מגישים ערעור על הצהרת מערכת Content ID ‏5 ימים לאחר שליחת ההצהרה המקורית, נתחיל להשהות את ההכנסות מהסרטון מהיום שבו הוגש הערעור.

בתקופה שבה מתנהל הערעור, נשהה את ההכנסות שיתקבלו ונחזיק בהן בנפרד. לאחר שהטיפול בערעור יסתיים, נשלם אותן לצד הרלוונטי.

בכל שלב בתהליך הערעור במערכת Content ID קיימות כמה פעולות שאתם או המתלונן על הפרת זכויות יוצרים יכולים לבצע. תוכלו ללחוץ על כל אחד מהשלבים ברשימה בהמשך, כדי לקבל מידע נוסף על הפעולות שיבוצעו והשפעתן על ההכנסות מהסרטון.

הגשת ערעור במערכת Content ID

לאחר שנשלחה תלונה של מערכת Content ID נגד הסרטון שלכם, עומדות לרשותכם שלוש אפשרויות: 

 • לא לעשות דבר ולהשאיר את התלונה נגד הסרטון כפי שהיא: לאחר 5 ימים, כל ההכנסות מהסרטון שהושהו יועברו למתלונן על הפרת זכויות יוצרים. 
 • להגיש ערעור תוך 5 ימים משליחת התלונה: בזמן שהמתלונן יבדוק את הערעור, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו.
 • להגיש ערעור לאחר 5 ימים משליחת התלונה: נתחיל להשהות את ההכנסות מהסרטון מהיום שבו הוגש הערעור.
מידע נוסף על תהליך הערעור על תלונת זכויות יוצרים במערכת Content ID

לאחר הגשת ערעור על תלונה בגין הפרת זכויות יוצרים שנשלחה באמצעות מערכת Content ID, המתלונן יקבל הודעה ויעמדו לרשותו 30 יום להשיב. בזמן שמתנהל הערעור החוזר, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו.

קיימות מספר דרכים שבהן המתלונן על הפרת זכויות יוצרים יכול להגיב לערעור:

 • לבטל את התלונה: אם המתלונן מסכים עם הערעור, הוא יכול לבטל את התלונה. אם לא נשלחו נגד הסרטון תלונות נוספות, נעביר לכם את ההכנסות שהתקבלו בזמן שהערעור התנהל. 
 • לאשר את התלונה: אם המתלונן סבור שהתלונה שלו עדיין תקפה, הוא יכול לאשר אותה. אם לדעתכם התלונה אושרה בטעות, תוכלו לערער על ההחלטה הזו.
 • לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים: המתלונן יכול לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים כדי להסיר את הסרטון שלכם מ-YouTube. המשמעות היא שתירשם בחשבון שלכם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
הגשת ערעור חוזר במערכת Content ID

אם המתלונן בוחר לאשר את התלונה, תוכלו לפעול בכמה דרכים. בוחרים אחת מהפעולות הבאות:

 • לא לעשות דבר ולהשאיר את התלונה נגד הסרטון כפי שהיא: לאחר 5 ימים, כל ההכנסות מהסרטון שהושהו יועברו למתלונן על הפרת זכויות יוצרים.
 • להגיש ערעור חוזר תוך 5 ימים משליחת התלונה: בזמן שהמתלונן יבדוק את הערעור, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו.
 • להגיש ערעור חוזר לאחר 5 ימים משליחת התלונה: נתחיל להשהות את ההכנסות מהסרטון מהיום שבו הוגש הערעור החוזר.

מידע נוסף על תהליך הערעור החוזר על תלונת זכויות יוצרים במערכת Content ID

לאחר הגשת ערעור חוזר על תלונה בגין הפרת זכויות יוצרים שנשלחה באמצעות מערכת Content ID, המתלונן יקבל הודעה ויעמדו לרשותו 30 יום להשיב. בזמן שמתנהל הערעור החוזר, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות שיתקבלו ממנו. 
קיימות מספר דרכים שבהן המתלונן על הפרת זכויות יוצרים יכול להגיב לערעור החוזר:
 • לבטל את התלונה: אם המתלונן מסכים עם הערעור החוזר, הוא יכול לבטל את התלונה. אם לא נשלחו נגד הסרטון תלונות נוספות, נעביר לכם את ההכנסות שהתקבלו בזמן שהערעור התנהל. 
 • לתזמן בקשת הסרה של הסרטון למועד מאוחר יותר: אם המתלונן שלח בקשת הסרה מתוזמנת בגין הפרת זכויות יוצרים, תוכלו לבטל את הערעור החוזר תוך 7 ימים. פעולה זו תמנע את הסרת הסרטון ותשאיר את התלונה נגד הסרטון שלכם כפי שהיא. במהלך הימים האלה, נמשיך להציג מודעות בסרטון ונשהה את כל ההכנסות ממנו.
 • לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים: אם המתלונן סבור שהתלונה שלו עדיין בתוקף, הוא יכול לשלוח בקשת הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים כדי להסיר את הסרטון שלכם מ-YouTube. המשמעות היא שתירשם בחשבון שלכם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.

אם המתלונן דחה את הערעור החוזר ושלח בקשה להסרה של הסרטון שלכם בגין הפרת זכויות יוצרים, תוכלו לשלוח הודעה נגדית. אפשר לשלוח הודעה נגדית בכל זמן. אם שולחים הודעה נגדית תוך 5 ימים מהסרת הסרטון, נמשיך להשהות את ההכנסות ממנו עד לסיומו המוחלט של תהליך הטיפול בתלונה בגין הפרת זכויות היוצרים. תוכלו למצוא כאן מידע נוסף על תהליך שליחת הודעה נגדית.

אם הצהרת מערכת Content ID על הפרת זכויות יוצרים בוטלה בעקבות ערעור ששלחתם, והסרטון הרוויח הכנסות בתקופת הטיפול בערעור – עשוי לחלוף זמן מה עד שתראו את הנתונים האלה ב-YouTube Analytics. אנחנו מחשבים את ההכנסות כ-10 ימים לאחר סוף החודש, והנתונים ב-YouTube Analytics מתעדכנים 30 יום לאחר מכן. 
 
אם מסיבה כלשהי אינכם מעוניינים להפעיל ייצור רווח בסרטון בזמן שהערעור מתנהל, אפשר להשבית את ייצור הרווח בסטודיו ליוצרים בקטע מנהל הסרטונים.

עזרה נוספת בנושא מערכת Content ID

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?