מונטיזציה בזמן שמתנהל ערעור על תלונה ממערכת Content ID

אפשר להרוויח כסף מסרטון בזמן שמתנהל ערעור על תלונה ממערכת Content ID, רק אם שני הצדדים מעוניינים להפעיל בו מונטיזציה: יוצר הסרטון והמתלונן. תמיד אפשר לערער על תלונה ממערכת Content ID. אם תערערו על תלונה תוך 5 ימים, כל ההכנסות שיתקבלו מהסרטון יושהו החל מהיום הראשון להגשת התלונה. אם תערערו על תלונה ממערכת Content ID אחרי שעברו 5 ימים מתאריך התלונה המקורית, נשהה את ההכנסות מהסרטון החל מהתאריך שבו הוגש הערעור.

במהלך הטיפול בערעור ההכנסות יושהו ויוחזקו בנפרד. לאחר שהטיפול בערעור יסתיים, נעביר את ההכנסות לצד הרלוונטי.

ריכזנו כאן פרטים נוספים בנוגע להכנסות מהסרטונים בזמן שמתנהל תהליך התנגדות לתלונה ממערכת Content ID:

הגשת ערעור על תלונה ממערכת Content ID

לאחר שנשלחה תלונה ממערכת Content ID לגבי הסרטון שלכם, אתם יכולים:

  • לא לעשות דבר ולהשאיר את התלונה כפי שהיא בסרטון: 5 ימים לאחר תאריך שליחת התלונה, כל ההכנסות שהושהו יועברו למתלונן.
  • להגיש ערעור תוך 5 ימים: הצגת המודעות בסרטון תימשך. כל ההכנסות מהסרטון יושהו בזמן שהמתלונן יבדוק את הערעור.
  • להגיש ערעור אחרי 5 ימים: ההכנסות מהסרטון יושהו מהיום שבו הוגש הערעור עד שהמתלונן יסיים לבדוק את הערעור.

למידע נוסף על מה שקורה כשאתם מערערים על תלונה של מערכת Content ID

הגשת ערעור חוזר על תלונה של מערכת Content ID

אם תבחרו לשלוח ערעור חוזר על תלונה שהתוקף שלה חודש או להסלים לערעור חוזר, אתם יכולים:

  • לא לעשות דבר ולהשאיר את התלונה כפי שהיא בסרטון: אחרי 5 ימים, כל ההכנסות שהושהו יועברו למתלונן.
  • להגיש ערעור חוזר תוך 5 ימים: הצגת המודעות בסרטון תימשך. כל ההכנסות מהסרטון יושהו בזמן שהמתלונן יבדוק את הערעור החוזר.
  • להגיש ערעור חוזר אחרי 5 ימים: ההכנסות מהסרטון יושהו מהתאריך שבו הוגש הערעור החוזר עד שהמתלונן יסיים לבדוק את הערעור החוזר.

למידע נוסף על מה שקורה כשאתם שולחים ערעור על תלונה ממערכת Content ID

נתונים ב-YouTube Analytics על הכנסות בתקופה שבה מתנהל ערעור

אם קיימת תלונה פעילה ממערכת Content ID על הסרטון שלכם, ושלחתם ערעור או ערעור-חוזר לגביה, לא יופיעו נתונים על הכנסות מהסרטון ב-YouTube Analytics. אם התלונה תבוטל, הנתונים על ההכנסות בפרק הזמן שבו נבדק הערעור יתווספו ל-YouTube Analytics בהמשך. אם הטיפול בתלונה יסתיים בתחילת החודש, הנתונים האלה אמורים להופיע בין 10 ל-20 בחודש הבא. אם הטיפול בתלונה יסתיים לקראת סוף החודש, הנתונים יופיעו בין 10 ל-20 בחודש השני לאחר מכן.

למשל:
  • אם הגשתם ערעור על תלונה ממערכת Content ID ב-12 ביולי, ולאחר בדיקת הערעור התקבלה החלטה לטובתכם ב-6 באוגוסט, הנתונים על ההכנסות בתקופה שבין 12 ביולי עד 6 באוגוסט יופיעו ב-Analytics בין התאריכים 10 בספטמבר עד 20 בספטמבר.
  • אם הגשתם ערעור על תלונה ממערכת Content ID ב-4 באוגוסט, ולאחר בדיקת הערעור התקבלה החלטה לטובתכם ב-29 באוגוסט, הנתונים על ההכנסות בתקופה שבין 4 באוגוסט עד 29 באוגוסט יופיעו ב-Analytics בין התאריכים 10 באוקטובר עד 20 באוקטובר.
אם יש לכם גישה לדוחות שניתן להוריד במערכת ניהול התוכן, המידע הזה יופיע בדוח ההתאמות.
אתם יכולים לקבוע שלא תופעל מונטיזציה בסרטון בזמן שהערעור מתנהל. לשם כך, תצטרכו להשבית את המונטיזציה בדף תוכן ב-YouTube Studio.

עזרה נוספת בנושא מערכת Content ID

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
14420656993032517246
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
59