שאלות נפוצות בנושא שימוש הוגן

שימוש הוגן הוא גישה משפטית האומרת שבתנאים מסוימים ניתן לעשות שימוש חוזר בתוכן המוגן בזכויות יוצרים, גם בלי לקבל אישור מהבעלים של זכויות היוצרים.

אין פתרון קסם שיבטיח הגנה אוטומטית במסגרת עקרון השימוש ההוגן. כשאתם משתמשים ביצירה של אדם אחר המוגנת בזכויות יוצרים, אין ערובה לכך שתיהנו מההגנה של עקרונות השימוש ההוגן.

Fair Use - Copyright on YouTube

שאלות נפוצות בנושא שימוש הוגן

מהם עקרונות השימוש ההוגן?
בארה"ב, שופט בוחן מקרה ספציפי על פי מערכת עקרונות ומחליט אם מדובר בשימוש הוגן. במדינות או באזורים שונים נהוגים כללים שונים לגבי האופן שבו ניתן להשתמש בתכנים ללא אישור מהבעלים של זכויות היוצרים. בארה"ב, למשל, יצירות הכוללות פרשנות, ביקורת, מחקר, הוראה או דיווח חדשותי עשויות להיחשב כשימוש הוגן. במדינות אחרות מתקיים רעיון דומה שנקרא טיפול הוגן שעקרונותיו עשויים להיות שונים.
מהי ההגדרה של שימוש הוגן?

1. המטרה של השימוש ואופיו, כולל השיקול אם שימוש כזה הוא בעל אופי מסחרי או נועד למטרות חינוכיות ללא כוונת רווח

בתי משפט בדרך כלל מתמקדים בשאלה אם השימוש "טרנספורמטיבי", כלומר, אם השימוש מוסיף צורת ביטוי חדשה או משמעות חדשה למקור, או אם מדובר רק בהעתקה מהמקור. לשימושים מסחריים יש סיכוי נמוך יותר להיחשב כשימוש הוגן. עם זאת, בחלק מהמקרים אפשר לייצר הכנסות מסרטון ועדיין ליהנות מההגנה של עקרונות השימוש ההוגן.

2. אופי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

לשימוש בתוכן מתוך יצירות המבוססות בעיקר על עובדות יש סיכוי רב יותר להיחשב כשימוש הוגן מאשר לשימוש ביצירות בדיוניות.

3. הכמות והחשיבות של החלק שבו נעשה שימוש ביחס למכלול היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

השאלת קטעים קטנים של תוכן מיצירה מקורית נחשבת בדרך כלל לשימוש הוגן יותר מאשר השאלת חלקים גדולים. עם זאת, אם מדובר בליבת היצירה, גם כמות קטנה עלולה להיחשב לשימוש לא הוגן במצבים מסוימים.

4. ההשפעה של השימוש על השוק הפוטנציאלי או על הערך של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

שימושים שפוגעים ביכולתם של בעלי זכויות היוצרים להפיק רווח מיצירתם המקורית בדרך כלל אינם נחשבים לשימוש הוגן. לעיתים, במקרים של פרודיות, התירו בתי משפט חריגות מהעיקרון הזה.

מתי חל עקרון השימוש ההוגן?
מתן קרדיט לבעלים של זכויות היוצרים, פרסום כתב ויתור כגון "ללא כוונה להפרת זכויות", או הוספה של תוכן מקורי לתוכן של מישהו אחר אינם הופכים אוטומטית את השימוש בתוכן המועתק לשימוש הוגן. שימושים בתוכן שאין בהם כדי להגיב או לבקר על התוכן עצמו אלא הם מוצגים כתחליף ליצירה המקורית, סביר שלא ייחשבו כשימוש הוגן.
איך פועלת מערכת Content ID לגבי שימוש הוגן?

אם אתם מעלים סרטון הכולל תוכן המוגן בזכויות יוצרים, ללא רשות מהבעלים של זכויות היוצרים, אתם עלולים לקבל תלונה של מערכת Content ID. קיומה של התלונה ימנע מכם לייצר הכנסות מהסרטון, גם אם תשתמשו בשניות ספורות בלבד, כגון שימושים קצרים בשירים פופולריים.

מערכות אוטומטיות כמו Content ID אינן מסוגלות לקבוע שימוש הוגן מאחר שזו החלטה סובייקטיבית, על בסיס כל מקרה לגופו, שרק בית משפט יכול לקבוע. אולם, על אף שאין לנו אפשרות לקבוע מהו שימוש הוגן או לתווך בסכסוכים על זכויות יוצרים, איננו מתעלמים ב-YouTube מהמושג "שימוש הוגן". אם לדעתכם הסרטון שלכם מתאים לסיווג של שימוש הוגן, תוכלו להגן על עמדתכם באמצעות הליך הערעורים במערכת Content ID. אין להתייחס להחלטה הזו בקלות ראש. לפעמים תידרשו להגיע עם מחלוקת זו עד לשלב של ערעור ואף לעבור את הליך ההודעה הנגדית של ה-DMCA.

אם אתם והמתלונן מנסים לייצר הכנסות מסרטון שמתקיים לגביו ערעור, המונטיזציה תמשיך לפעול בסרטון עד שיסתיים הטיפול בערעור. לאחר מכן, נעביר את הרווחים שהצטברו לצד הרלוונטי.  

מה ניתן לעשות כדי ליישב תלונות מבלי לעבור את הליך הערעור?

הדרך הפשוטה ביותר להתמודד עם תלונות של מערכת Content ID היא פשוט להימנע מהן מלכתחילה. אל תשתמשו בתכנים המוגנים בזכויות יוצרים, אלא אם כן זה הכרחי לסרטון. נסו את ספריית האודיו של YouTube הכוללת מוזיקה לשימוש ללא תשלום בסרטונים שלכם. אם החלטתם להוריד את המוזיקה לסרטון מאתרים אחרים המציעים מוזיקה עם רישיונות או ללא תמלוגים, חשוב לקרוא בעיון את התנאים וההגבלות. חלק מהשירותים הללו לא בהכרח מספקים זכויות לשימוש במוזיקה ב-YouTube או לייצור הכנסות ממנה, כך שאתם עדיין עלולים לקבל תלונה של מערכת Content ID על הפרת זכויות יוצרים.

אם הוגשה נגדכם תלונה של מערכת Content ID עקב שימוש במוזיקה שאינה הכרחית לסרטון, נסו להסיר אותה או להחליף אותה בטראקים מספריית האודיו שלנו. הטראקים האלה בטוחים לשימוש מבחינת זכויות יוצרים. כמו כן, תמיד אפשר להעלות גרסה ערוכה חדשה לגמרי של הסרטון בכתובת URL חדשה, ללא התוכן שלגביו הוגשה התלונה.

האם חלה עליי ההגנה של עקרון השימוש ההוגן אם...

נתתי קרדיט לבעלים של זכויות היוצרים?

טרנספורמטיביות היא בדרך כלל גורם מפתח בניתוח השימוש ההוגן. מתן קרדיט לבעלים על יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, כשלעצמו, לא יהפוך עותק לא טרנספורמטיבי של התוכן הזה למקרה של שימוש הוגן. הוספת כיתובים בנוסח "כל הזכויות שמורות למחבר", או "התוכן אינו בבעלותי" אינם מעניקים ערובה אוטומטית לכך שהשימוש שלכם בתוכן הוא שימוש הוגן. כמו כן, אין משמעותם שקיבלתם רשות מהבעלים של זכויות היוצרים.

פרסמתי כתב ויתור בסרטון שלי?
אין פתרון קסם שיבטיח הגנה אוטומטית במסגרת שימוש הוגן, כאשר אתם משתמשים בתוכן המוגן בזכויות יוצרים שאינו בבעלותכם. הוספת הביטוי "ללא כוונה להפר זכויות יוצרים" לא תגן עליכם אוטומטית מפני תלונה על הפרת זכויות יוצרים.
השתמשתי בתוכן למטרות "בידור" או למטרות "ללא כוונת רווח"?

בתי משפט יבחנו בקפידה את מטרות השימוש שלכם בניסיון לקבוע אם הוא אכן בגדר שימוש הוגן. למשל, אין זה סביר שההצהרה כי ההעלאה שלכם היא "למטרות בידור בלבד" תעמוד במבחן ותטה את הכף לטובת עקרון השימוש ההוגן. באופן דומה, יש עדיפות לשימושים "ללא כוונת רווח" בעת ניתוח מקרים של שימוש הוגן, אך אין בהם כשלעצמם משום הגנה אוטומטית.

הוספתי תוכן מקורי משלי ליצירה של מישהו אחר המוגנת בזכויות יוצרים?
גם אם הוספתם משהו לתוכן של מישהו אחר, ייתכן שלא תוכלו ליהנות מההגנה של עקרון השימוש ההוגן. אם היצירה שלכם לא מוסיפה משמעות, ביטוי או מסר חדשים נוסף על המקור, סביר להניח שלא מדובר בשימוש הוגן. כמו במקרים האחרים שנדונו כאן, בתי המשפט ישקלו את כל ארבעת העקרונות המגדירים שימוש הוגן, כולל את היקף תוכן המקור שנעשה בו שימוש.

משאבים

אם אתם מעוניינים במידע נוסף על שימוש הוגן, קיימים ברשת משאבים רבים. האתרים הבאים נועדו לספק מידע בלבד והם אינם בגדר המלצה של YouTube.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false
false