שאלות נפוצות בנושא שימוש הוגן

שימוש הוגן הוא גישה משפטית הגורסת שניתן לעשות שימוש חוזר בחומר המוגן בזכויות יוצרים בתנאים מסוימים בלי לקבל לכך אישור מבעלי זכויות היוצרים.

קיימת תפיסה מוטעית שעלולה לגרום לאנשים להאמין שעקרונות שימוש הוגן חלים באופן אוטומטי, אם אומרים מספר מילות קסם. למעשה אין פתרון קסם שיבטיח הגנה במסגרת שימוש הוגן כאשר משתמשים בחומר המוגן בזכויות יוצרים שאינו בבעלותכם.

שאלות נפוצות בנושא שימוש הוגן

מהם עקרונות השימוש ההוגן?
בארה"ב שימוש הוגן נקבע על ידי שופט שבוחן מקרה ספציפי על פי מערכת עקרונות. במדינות שונות נהוגים כללים שונים לגבי האופן שבו ניתן להשתמש בחומרים ללא אישור מבעלי זכויות היוצרים. בארה"ב, למשל, יצירות הכוללות פרשנות, ביקורת, מחקר, הוראה או דיווח חדשותי עשויות להיחשב כשימוש הוגן. במדינות אחרות מתקיים רעיון דומה שנקרא טיפול הוגן שעקרונותיו עשויים להיות שונים.
מהי ההגדרה של שימוש הוגן?

1. המטרה של השימוש ואופיו, כולל השיקול אם שימוש כזה הוא בעל אופי מסחרי או נועד למטרות חינוכיות ללא כוונת רווח

בתי משפט בדרך כלל מתמקדים בשאלה אם השימוש הוא 'טרנספורמטיבי'. כלומר, אם השימוש מוסיף צורת ביטוי חדשה או משמעות חדשה למקור, או אם מדובר רק בהעתקה מהמקור. שימושים מסחריים יהיו בעלי סיכוי נמוך יותר להיחשב כשימוש הוגן, אם כי ניתן לייצר רווחים מסרטון ועדיין לנצל את ההגנה של עקרונות השימוש ההוגן.

2. אופי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

השימוש בחומר מיצירות המבוססות בעיקר על עובדות נוטה להיחשב כשימוש הוגן פעמים רבות יותר מאשר שימוש ביצירות בדיוניות.

3. הכמות והחשיבות של החלק שבו נעשה שימוש ביחס למכלול היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

השאלת קטעים קטנים של חומר מיצירה מקורית נחשבת בדרך כלל לשימוש הוגן יותר מאשר השאלת חלקים גדולים. עם זאת, גם השימוש בקטע קטן עשוי למנוע את הגדרת השימוש ההוגן במקרים מסוימים, אם מדובר ב"לב" היצירה.

4. ההשפעה של השימוש על השוק הפוטנציאלי או על הערך של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים

שימושים הפוגעים ביכולתו של בעל זכויות היוצרים להפיק רווח מיצירתו המקורית בדרך כלל אינם נחשבים לשימושים הוגנים. לעתים, במקרים של פרודיות, אפשרו בתי משפט חריגות מהעיקרון הזה.

מתי חל עקרון השימוש ההוגן?
השימוש שלכם אינו נחשב אוטומטית כשימוש הוגן, אם השתמשתם בחומר המוגן בזכויות יוצרים שאינו בבעלותכם; גם אם נתתם קרדיט לבעלי זכויות היוצרים, פרסמתם כתב ויתור בסגנון של 'ללא כוונת הפרת זכויות יוצרים' או הוספתם מעט תוכן מקורי לתוכן של מישהו אחר. במיוחד כאשר נעשה שימוש בתוכן לא כתגובה או ביקורת לגביו (ואף יותר מכך, כאשר השימוש שנעשה בתוכן מוצג כתחליף ליצירה המקורית), לא סביר שהשימוש ייחשב לשימוש הוגן.

איך פועלת מערכת Content ID לגבי שימוש הוגן?

אם אתם מעלים סרטון שכולל תוכן המוגן בזכויות יוצרים, ללא הרשאה מהבעלים של זכויות היוצרים – גם אם מדובר בשניות ספורות, למשל שימוש בקטע קצר משיר פופולרי – אתם עלולים לקבל ממערכת Content ID תלונה על הפרת זכויות יוצרים שתשלול מכם את האפשרות לייצר רווחים מהסרטון.

מערכות אוטומטיות כמו Content ID אינן מסוגלות לקבוע שימוש הוגן מאחר שזו החלטה סובייקטיבית, על בסיס כל מקרה לגופו, שרק בית משפט יכול לקבוע. אולם, למרות שאין ל-YouTube אפשרות לקבוע מהו שימוש הוגן או לתווך בסכסוכים על זכויות יוצרים, איננו מתעלמים ב-YouTube מהמושג 'שימוש הוגן'. אם לדעתכם הסרטון שלכם מתאים לסיווג של שימוש הוגן, תוכלו להגן על עמדתכם באמצעות הליך הערעורים במערכת Content ID. אין להתייחס להחלטה זו בקלות ראש – בחלק מהמקרים, תידרשו להגיע עם מחלוקת זו עד לשלב של ערעור ואולי אף לעבור את הליך ההודעה הנגדית של ה-DMCA.

אם גם אתם וגם הצד התובע מנסים לייצר רווחים מסרטון שיש לגביו מחלוקת, אנו נמשיך עם המונטיזציה עד ליישוב המחלוקת ונעביר את הרווחים שהצטברו לצד המתאים.  

מה ניתן לעשות כדי ליישב תלונות מבלי לעבור את הליך הערעור?

הדרך הפשוטה ביותר להתמודד עם תלונות Content ID היא פשוט להימנע מהן מלכתחילה. אל תשתמשו בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, אלא אם כן זה ממש הכרחי לסרטון. נסו את ספריית האודיו של YouTube הכוללת מוזיקה לשימוש ללא תשלום בסרטונים שלכם. אם החלטתם להוריד את המוזיקה לסרטון מאתרים אחרים המציעים מוזיקה עם רישיונות או ללא תמלוגים, חשוב לקרוא בעיון את התנאים וההגבלות. חלק מהשירותים הללו לא בהכרח מספקים זכויות לשימוש במוזיקה ב-YouTube או לייצור רווחים ממנה, כך שאתם עדיין עלולים לקבל תלונת Content ID על הפרת זכויות יוצרים.

אם אכן הוגשה נגדכם תלונת Content ID עקב שימוש במוזיקה שאינה הכרחית לסרטון, תוכלו להסיר אותה או להחליף אותה בטראקים מספריית האודיו שלנו. הטראקים האלה בטוחים לשימוש מבחינת זכויות יוצרים. תמיד אפשר גם לבחור להעלות גרסה ערוכה חדשה לגמרי של הסרטון בכתובת דף חדשה, ללא התוכן שלגביו נטענה הפרה של זכויות יוצרים.

האם חלה עלי ההגנה של עקרון השימוש ההוגן אם...

נתתי קרדיט לבעלים של זכויות היוצרים?

טרנספורמטיביות היא בדרך כלל גורם מפתח בניתוח השימוש ההוגן. מתן קרדיט לבעלים על יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, כשלעצמו, לא יהפוך עותק לא טרנספורמטיבי של החומר הזה למקרה של שימוש הוגן. ביטויים כמו 'כל הזכויות שמורות למחבר' ו'התוכן אינו בבעלותי' אינם מתפרשים אוטומטית כשימוש הוגן בחומר זה, כמו כן אין משמעותם שקיבלתם אישור מבעלי זכויות היוצרים.

פרסמתי כתב ויתור בסרטון שלי?
אין פתרון קסם שיבטיח הגנה במסגרת שימוש הוגן כאשר אתם משתמשים בחומר המוגן בזכויות יוצרים שאינו בבעלותכם. הוספת הביטוי 'ללא כוונה להפר זכויות יוצרים' לא תגן עליכם אוטומטית מפני תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.
השתמשתי בתוכן למטרות 'בידור' או למטרות 'ללא כוונת רווח'?

בתי משפט יבחנו בקפידה את מטרות השימוש שלכם בניסיון לקבוע אם הוא היה הוגן. למשל, אין זה סביר שההצהרה כי ההעלאה שלכם היא 'למטרות בידור בלבד' תעמוד במבחן ותטה את הכף לטובת עקרון השימוש ההוגן. באופן דומה, יש עדיפות לשימושים 'ללא כוונת רווח' בעת ניתוח מקרים של שימוש הוגן, אך אין בהם כשלעצמם משום הגנה אוטומטית.

הוספתי חומר מקורי משלי ליצירה של מישהו אחר המוגנת בזכויות יוצרים?
גם אם הוספתם 'משהו קטן' שיצרתם בעצמכם לתוכן של מישהו אחר, ייתכן שלא תוכלו ליהנות מההגנה של עקרון השימוש ההוגן – במיוחד אם היצירה שלכם לא מוסיפה משמעות, ביטוי או מסר חדשים נוסף על המקור. כמו במקרים האחרים שנדונו כאן, בתי המשפט ישקלו את כל ארבעת העקרונות המגדירים שימוש הוגן, כולל את היקף חומר המקור שנעשה בו שימוש.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?