Συνήθεις ερωτήσεις για την ορθή χρήση

H ορθή χρήση είναι ένα νομικό δόγμα σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκ νέου το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, χωρίς να απαιτείται άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Δεν υπάρχουν μαγικές λέξεις για να εφαρμόσετε αυτόματα την ορθή χρήση. Όταν χρησιμοποιείτε το έργο άλλου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι είστε προστατευμένοι στο πλαίσιο της ορθής χρήσης.

Fair Use - Copyright on YouTube

Συνήθεις ερωτήσεις για την ορθή χρήση

Πώς λειτουργεί η ορθή χρήση;
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δικαστής κρίνει μια συγκεκριμένη περίπτωση με βάση ένα σύνολο κανόνων για να αποφασίσει αν ισχύει η ορθή χρήση. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σε κάθε χώρα/περιοχή σχετικά με το αν επιτρέπεται η χρήση υλικού χωρίς την άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα έργα σχολιασμού, κριτικής, έρευνας, διδασκαλίας ή ειδησεογραφίας μπορούν να θεωρηθούν ως ορθή χρήση. Σε κάποιες άλλες χώρες, υπάρχει μια παρεμφερής έννοια, που ονομάζεται θεμιτή συμπεριφορά, η οποία μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά.
Τι συνιστά ορθή χρήση;

1. Ο σκοπός και ο χαρακτήρας της χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της φύσης της χρήσης ως εμπορικής ή για μη κερδοσκοπικούς εκπαιδευτικούς λόγους

Τα δικαστήρια συνήθως εστιάζουν στο αν η χρήση έχει "τροποποιητικό χαρακτήρα". Δηλαδή, αν προστίθενται νέες εκφράσεις ή νοήματα στο πρωτότυπο υλικό ή αν απλώς αντιγράφεται το πρωτότυπο υλικό. Η εμπορική χρήση είναι λιγότερο πιθανό να θεωρηθεί ορθή χρήση. Ωστόσο, μπορεί κανείς να δημιουργήσει έσοδα από ένα βίντεο και να εξακολουθεί να ενεργεί στο πλαίσιο της ορθής χρήσης.

2. Η φύση του έργου που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα

Η χρήση υλικού από έργα που είναι κατά κύριο λόγο πραγματικά, είναι πιθανότερο να θεωρηθεί ορθή σε σχέση με τη χρήση αποκλειστικά μυθοπλαστικών έργων.

3. Η έκταση και η ουσιαστικότητα του τμήματος που χρησιμοποιείται σε σχέση με το έργο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα στο σύνολό του

Η χρήση μικρών αποσπασμάτων υλικού από ένα πρωτότυπο έργο είναι πιθανότερο να θεωρηθεί ορθή σε σχέση με τη χρήση μεγάλων τμημάτων. Ωστόσο, η χρήση ακόμη και ενός μικρού τμήματος ενδέχεται να θεωρηθεί μη ορθή σε ορισμένες περιπτώσεις αν συνιστά τον πυρήνα του έργου.

4. Το αποτέλεσμα της χρήσης στην πιθανή αγορά ή η αξία του έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα

Οι χρήσεις που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη δυνατότητα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων να αποκομίζει κέρδος από το πρωτότυπο έργο του είναι λιγότερο πιθανό να θεωρηθούν ορθές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δικαστικές αρχές έχουν αποφανθεί υπέρ εξαιρέσεων του εν λόγω παράγοντα, στα πλαίσια παρωδιών.

Πότε εφαρμόζεται η ορθή χρήση;
Η αναφορά του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, η δημοσίευση δήλωσης αποποίησης όπως "δεν προορίζεται για παραβίαση" ή η προσθήκη πρωτότυπου περιεχομένου στο περιεχόμενο κάποιου άλλου δεν αποτελεί αυτόματα ορθή χρήση. Οι χρήσεις που προσπαθούν υποκαταστήσουν το πρωτότυπο έργο αντί για τον σχολιασμό ή την κριτική του είναι απίθανο να θεωρηθούν ορθή χρήση.
Πώς λειτουργεί το Content ID σε συνδυασμό με την ορθή χρήση;

Αν ανεβάσετε ένα βίντεο που περιέχει περιεχόμενο με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς την άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να καταλήξετε με μια αξίωση Content ID. Η αξίωση θα εμποδίσει τη δημιουργία εσόδων , ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε μόνο μερικά δευτερόλεπτα, όπως σύντομες χρήσεις δημοφιλών τραγουδιών.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα, όπως το Content ID, δεν μπορούν να καθορίσουν την ορθή χρήση, η οποία είναι μια υποκειμενική απόφαση κατά περίπτωση και μπορεί να γίνει μόνο από δικαστήριο. Παρόλο που δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τι είναι ορθή χρήση ή να μεσολαβήσουμε σε διαφωνίες πνευματικών δικαιωμάτων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ορθή χρήση στο YouTube. Αν πιστεύετε ότι το βίντεό σας υπόκειται στο πλαίσιο της ορθής χρήσης, μπορείτε να υπερασπιστείτε τη θέση σας μέσω της διαδικασίας αμφισβήτησης των αξιώσεων Content ID. Οι διαφωνίες αποτελούν σοβαρό ζήτημα. Ορισμένες φορές, μπορεί να χρειαστεί να ολοκληρώσετε την αμφισβήτηση μέσω της διαδικασίας επανεξέτασης και πιθανώς της διαδικασίας αντικοινοποίησης DMCA.

Αν εσείς και ο ενάγων προσπαθείτε να δημιουργήσετε έσοδα από βίντεο στο πλαίσιο της διαφωνίας, το βίντεο θα εξακολουθεί να δημιουργεί έσοδα μέχρι να επιλυθεί η διαφωνία. Μετά, θα καταβάλουμε τα συγκεντρωμένα κέρδη στο κατάλληλο μέρος.  

Επιλογές που υπάρχουν για την επίλυση αξιώσεων εκτός της διαδικασίας αμφισβήτησης

Ο ευκολότερος τρόπος αντιμετώπισης των αξιώσεων Content ID είναι αρχικά να τις αποφύγετε εξ αρχής. Μην χρησιμοποιείτε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για το βίντεό σας. Ανατρέξτε στη Βιβλιοθήκη ήχων YouTube για μουσική που είναι δωρεάν για χρήση στα βίντεό σας. Αν επιλέξετε να λαμβάνετε μουσική από άλλους ιστοτόπους χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης ή αδειοδότηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες ενδέχεται να μην παρέχουν δικαιώματα χρήσης ή δημιουργίας εσόδων από τη μουσική στο YouTube, οπότε θα μπορούσατε και πάλι να καταλήξετε σε αξίωση Content ID.

Αν λάβετε αξίωση Content ID για μουσική που δεν είναι σημαντική για το βίντεό σας, δοκιμάστε να την καταργήσετε ή να την εναλλάξετε με κομμάτια που δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από τη Βιβλιοθήκη ήχων. Επίσης, μπορείτε επίσης να ανεβάσετε μια εντελώς νέα έκδοση του βίντεο χωρίς το περιεχόμενο αξίωσης σε νέο URL.

Προστατεύομαι από την ορθή χρήση αν…

Έχω κάνει αναφορά στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων;

Ο "τροποποιητικός" χαρακτήρας είναι συνήθως σημαντικός στην ανάλυση της ορθής χρήσης. Η αναφορά του κατόχου ενός έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, δεν αρκεί ώστε η χρήση ενός αντιγράφου "μη τροποποιητικού" χαρακτήρα του περιεχομένου αυτού να θεωρείται ορθή. Φράσεις όπως "όλα τα δικαιώματα ανήκουν στον δημιουργό" και "Δεν είμαι ο κάτοχος" δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι χρησιμοποιείτε ορθά αυτό το υλικό. Επίσης, δεν σημαίνει ότι έχετε την άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Δημοσίευσα μια δήλωση αποποίησης στο βίντεό μου;
Δεν υπάρχουν μαγικές λέξεις για να εφαρμόσετε αυτόματα την ορθή χρήση όταν χρησιμοποιείτε το έργο άλλου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η συμπερίληψη της φράσης "δεν αποσκοπεί στην παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων" δεν σας προστατεύει αυτόματα από μια αξίωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.
Χρησιμοποιώ το περιεχόμενο για "ψυχαγωγικούς" ή "μη κερδοσκοπικούς" σκοπούς;

Τα δικαστήρια θα ελέγχουν προσεκτικά τον σκοπό της χρήσης σας αξιολογώντας αν είναι ορθή. Η δήλωση ότι η μεταφόρτωσή σας είναι "για λόγους ψυχαγωγίας μόνο" για παράδειγμα, είναι απίθανο να επηρεάσει την κρίση των δικαστικών αρχών όσον αφορά την ορθή χρήση του περιεχομένου. Παρομοίως, η χρήση "μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα" αντιμετωπίζεται ευνοϊκά κατά την ανάλυση της ορθής χρήσης, αλλά δεν επαρκεί.

Έχω προσθέσει πρωτότυπο υλικό που δημιούργησα στο έργο κάποιου άλλου, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα;
Ακόμα κι αν προσθέσατε κάτι στο περιεχόμενο άλλου, η χρήση σας μπορεί να μην θεωρείται ορθή. Αν η δημιουργία δεν προσθέτει νέα έκφραση, νόημα ή μήνυμα στο πρωτότυπο, πιθανώς δεν είναι ορθή χρήση. Όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ, οι δικαστικές αρχές θα λάβουν υπόψη και τους τέσσερις παράγοντες του ελέγχου ορθής χρήσης, καθώς και το ποσοστό του πρωτοτύπου που χρησιμοποιήθηκε.

Πόροι

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ορθή χρήση, υπάρχουν πολλοί πόροι στο διαδίκτυο. Οι παρακάτω ιστότοποι προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν υποστηρίζονται από το YouTube.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;