Αλλαγή ή μείωση στον αριθμό των εγγεγραμμένων

Σε γενικές γραμμές, είναι φυσιολογικό να παρατηρείτε διακυμάνσεις στον αριθμό των εγγεγραμμένων σας. Αν ο αριθμός των εγγεγραμμένων σας φαίνεται ότι έχει αλλάξει ή έχει μειωθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους:

Αν οι αλλαγές στον αριθμό των εγγεγραμμένων διαφέρουν από τον συνηθισμένο ρυθμό διακύμανσης, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα συνηθισμένο πρόβλημα. Αν πιστεύετε ότι οι διακυμάνσεις στον αριθμό των εγγεγραμμένων ξεπερνούν το φυσιολογικό ποσοστό, μπορείτε να αναφέρετε το πρόβλημα.

Έχετε κι άλλες απορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους; Διαβάστε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μας για τους εγγεγραμμένους στο YouTube
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;