ระดมทุนให้องค์กรการกุศลด้วยการบริจาคผ่าน YouTube

องค์กรการกุศลระดมทุนใน YouTube ได้หลายวิธี ช่องที่มีสิทธิ์เข้าถึงการบริจาคผ่าน YouTube จะใช้ปุ่มบริจาคเพื่อระดมทุนให้องค์กรการกุศลที่มีสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกาได้ 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการมีสิทธิ์ขององค์กรการกุศล

องค์กรของฉันเป็นองค์กรการกุศล ฉันจะระดมทุนในช่อง YouTube ของตัวเองได้ไหม

ช่องของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์จึงจะตั้งค่างานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube ได้

ฉันต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรการกุศลของฉันมีสิทธิ์ได้รับเงินระดมทุนจากการบริจาคผ่าน YouTube ของครีเอเตอร์ YouTube ฉันต้องทำอย่างไร

ครีเอเตอร์ที่มีสิทธิ์จะระดมทุนให้องค์กรการกุศลของคุณได้ด้วยการบริจาคผ่าน YouTube องค์กรการกุศลต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากงานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube
  • ได้รับการเสนอชื่อจากครีเอเตอร์
  • เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีสถานะ 501(c)(3) ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
  • เป็นสมาชิกของ Google เพื่อการกุศล
  • เลือกใช้งานระดมทุนออนไลน์ผ่าน GuideStar
  • ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้ของ YouTube ทั้งในและนอก YouTube รวมถึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube ด้วย
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคผ่าน YouTube 

องค์กรการกุศลของฉันมีสิทธิ์สำหรับการบริจาคผ่าน YouTube แต่ไม่มีชื่อปรากฏหรือเสนอชื่อไม่ได้ เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

องค์กรการกุศลต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์ขององค์กรการกุศลจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากงานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube 
 
สาเหตุที่องค์กรการกุศลที่คุณค้นหาไม่ปรากฏในเครื่องมือเสนอชื่อมีดังนี้
  • องค์กรการกุศลเลือกไม่ใช้งานระดมทุนออนไลน์ องค์กรการกุศลต้องอนุญาตให้มีการบริจาคเงินแบบออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเลือกรับเงินบริจาคผ่านบุคคลที่สาม
  • องค์กรการกุศลดำเนินธุรกิจด้วยชื่ออื่น การบริจาคผ่าน YouTube ใช้ข้อมูลชื่อองค์กรการกุศลจาก GuideStar ให้ลองใช้ EIN ค้นหาในเครื่องมือเสนอชื่อ 
  • องค์กรการกุศลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Google เพื่อการกุศล แต่องค์กรการกุศลจะขอบัญชี Google เพื่อการกุศลได้
  • องค์กรการกุศลไม่ได้เป็นองค์กรการกุศลที่มีสถานะ 501(c)(3) ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาในฐานข้อมูลของ Guidestar ลองไปที่ guidestar.org เพื่อตรวจสอบชื่อองค์กรการกุศลที่กำลังค้นหา 

องค์กรการกุศลของฉันตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา ครีเอเตอร์จะระดมทุนให้องค์กรการกุศลของฉันได้ไหม

การระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube มีไว้สำหรับองค์กรการกุศลในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์เท่านั้น ในกรณีที่องค์กรการกุศลไม่มีสิทธิ์ คุณยังมีวิธีอื่นๆ ในการระดมทุนบน YouTube

Google เพื่อการกุศลคืออะไร และฉันจะขอบัญชีได้อย่างไร

องค์กรการกุศลต้องมีบัญชี Google เพื่อการกุศลจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจากงานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google เพื่อการกุศลและวิธีขอบัญชี 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่างานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดสรรเงินบริจาค

องค์กรการกุศลของฉันจะรับเงินที่บริจาคผ่าน YouTube อย่างไร

Google เป็นพาร์ทเนอร์กับ Network for Good เพื่อรวบรวมและกระจายเงินบริจาคตามคำขอของ Google ในการรับเงินบริจาค คุณต้องเลือกรับเงินจาก Network for Good  

เงินบริจาคทั้งหมดจะส่งให้องค์กรการกุศล โดย YouTube จะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ตามที่ IRS ของสหรัฐอเมริกากำหนด Network for Good มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมเงินบริจาคที่ได้รับ หาก Network for Good จัดสรรเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลที่ครีเอเตอร์ YouTube เลือกไม่ได้ Network for Good จะกระจายเงินบริจาคนั้นให้แก่องค์กรการกุศลอื่นในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดสรรเงินของ Network for Good

องค์กรการกุศลของฉันจะเลือกรับเงินบริจาคได้อย่างไร

ก่อนเริ่มต้น ให้ตรวจสอบว่าองค์กรมีสิทธิ์ได้รับเงินจาก Network for Good หรือไม่ โดยค้นหาในฐานข้อมูลของ Network for Good
ทำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อเลือกรับเงินบริจาคจากบุคคลที่สามผ่าน GuideStar

ช่วงเวลาในการรับเงิน

เงินบริจาคได้รับการจัดสรรโดย Network for Good ซึ่งเป็นกองทุนที่มีการแนะนำผู้รับและมีสถานะ 501(c)3 ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้รวบรวมและจัดสรรเงินให้แก่องค์กรการกุศล การส่งเงินบริจาคไปยังองค์กรการกุศลของคุณอาจใช้เวลาถึง 2 เดือน เงินบริจาคที่มีจำนวนน้อยกว่า $10 จะนำไปมอบให้องค์กรการกุศลเป็นรายปี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินบริจาค 

อัปเดตการรับเงิน

หนึ่งในข้อกำหนดสำหรับงานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube คือการตั้งค่าให้ Network for Good โอนเงินเข้าธนาคารโดยตรง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนให้โอนเงินเข้าธนาคารโดยตรง
ตามที่ IRS กำหนดไว้ Network for Good มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมเงินบริจาคที่ได้รับ หาก Network for Good จัดสรรเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ครีเอเตอร์ YouTube เลือกไม่ได้ Network for Good จะกระจายเงินบริจาคนั้นให้แก่องค์กรการกุศลอื่นในสหรัฐอเมริกาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนตามที่เห็นสมควร

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับข้อมูลองค์กรการกุศลในการบริจาคผ่าน YouTube

โปรไฟล์ GuideStar คืออะไร

ข้อมูลบางอย่าง (ชื่อ โลโก้ ฯลฯ) ขององค์กรการกุศลที่งานระดมทุนในการบริจาคผ่าน YouTube แสดง จะดึงมาจากโปรไฟล์ GuideStar ขององค์กรการกุศลนั้นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างโปรไฟล์ GuideStar ใหม่ให้กับองค์กร หรือวิธีอัปเดตโปรไฟล์ที่มีอยู่

ฉันจะอัปเดตโลโก้องค์กรการกุศลของฉันได้อย่างไร

เมื่อตั้งค่างานระดมทุนการบริจาค ช่องเลือกได้ว่าจะใช้โลโก้มาตรฐานหรือโลโก้องค์กรการกุศลใน GuideStar ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขโลโก้ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ GuideStar ขององค์กรการกุศล

ฉันจะอัปเดตชื่อองค์กรการกุศลของฉันได้อย่างไร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนชื่อองค์กรที่แสดงในโปรไฟล์ GuideStar 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร