Zbieranie funduszy dla organizacji non-profit przy użyciu funkcji YouTube Giving

Organizacje non-profit mogą zbierać fundusze w YouTube na kilka różnych sposobów. Kwalifikujące się organizacje non-profit ze Stanów Zjednoczonych mogą skorzystać z przycisku darowizny na kanałach z dostępem do YouTube Giving.

Najczęstsze pytania o wymagania dotyczące organizacji non-profit

Prowadzę organizację non-profit. Czy mogę zbierać fundusze na własnym kanale w YouTube?

Aby można było zorganizować zbiórkę funduszy z YouTube Giving, Twój kanał musi spełniać pewne wymagania.

Chcę sprawdzić, czy twórca YouTube z dostępem do YouTube Giving może zorganizować zbiórkę funduszy na rzecz mojej organizacji non-profit. Jak to zrobić?

Kwalifikujący się twórcy mogą zbierać pieniądze na rzecz Twojej organizacji non-profit z YouTube Giving. Aby kwalifikować się do otrzymania pieniędzy ze zbiórki funduszy z YouTube Giving, organizacja non-profit musi:
Dowiedz się więcej o YouTube Giving.

Moja organizacja non-profit kwalifikuje się do korzystania z YouTube Giving, ale nie można jej znaleźć ani dodać. Dlaczego?

Aby móc otrzymywać pieniądze ze zbiórek z YouTube Giving, organizacja non-profit musi spełniać kryteria kwalifikacji.

Oto kilka powodów, dla których organizacja non-profit, której szukasz, może nie wyświetlać się w narzędziu do dodawania:
  • Organizacja non-profit zrezygnowała z otrzymywania darowizn ze zbiórek funduszy online. Organizacja musi wyrazić zgodę na zbieranie darowizn na jej rzecz w internecie. Dowiedz się więcej o tym, jak wyrazić zgodę na otrzymywanie darowizn od osoby trzeciej.
  • Organizacja non-profit działa pod inną nazwą. YouTube Giving wykorzystuje nazwy organizacji znajdujące się w bazie danych GuideStar. Spróbuj wyszukać organizację po numerze EIN w narzędziu do dodawania.
  • Organizacja non-profit nie należy do programu Google dla Organizacji Non-Profit. Taka organizacja może poprosić o utworzenie konta Google dla Organizacji Non-Profit.
  • Organizacja non-profit nie jest zarejestrowana w GuideStar w Stanach Zjednoczonych ze statusem 501(c)(3). Aby sprawdzić, czy organizacja jest tam zarejestrowana, wyszukaj ją na stronie guidestar.org.

Moja organizacja non-profit ma siedzibę poza Stanami Zjednoczonymi. Czy twórca może zbierać dla niej fundusze?

Zbieranie funduszy z YouTube Giving jest dostępne tylko w przypadku organizacji non-profit ze Stanów Zjednoczonych, które spełniają określone kryteria kwalifikacji. Jeżeli Twoja organizacja ich nie spełnia, możesz skorzystać z innych sposobów na zbieranie funduszy w YouTube.

Na czym polega program Google dla Organizacji Non-Profit i jak mogę poprosić o założenie konta?

Aby kwalifikować się do otrzymywania pieniędzy ze zbiórki funduszy z YouTube Giving, organizacja non-profit musi mieć konto w programie Google dla Organizacji Non-Profit. Dowiedz się więcej o programie Google dla Organizacji Non-Profit i o tym, jak poprosić o założenie konta.

Więcej informacji o tym, jak skonfigurować zbiórkę funduszy z YouTube Giving.

Najczęstsze pytania dotyczące wypłaty darowizn

Jak moja organizacja non-profit otrzyma darowizny zebrane za pomocą YouTube Giving?

Współpracujemy z firmą Network for Good, która zbiera i przekazuje darowizny zgodnie z naszymi instrukcjami. Aby odbierać darowizny, musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie płatności od Network for Good.  

Cały dochód ze zbiórki jest przekazywany organizacji non-profit, a wszystkie koszty transakcji pokrywa YouTube. Zgodnie z wymogami amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS) wyłączną kontrolę prawną nad otrzymanymi darowiznami sprawuje Network for Good. Jeśli Network for Good nie może przekazać środków wybranej przez twórcę organizacji non-profit, wypłaca je innej kwalifikującej się organizacji ze Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o tym, jak Network for Good przekazuje darowizny.

Jak moja organizacja non-profit ma wyrazić zgodę na otrzymywanie darowizn?

Zanim zaczniesz, poszukaj swojej organizacji w bazie danych Network for Good, by sprawdzić, czy możesz otrzymywać środki od tej firmy.
Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie darowizn od osoby trzeciej za pośrednictwem GuideStar, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Czas przekazywania płatności

Darowizny są wypłacane przez Network for Good – fundusz powierzony ze Stanów Zjednoczonych o statusie 501(c)(3), który zbiera pieniądze i przekazuje je organizacjom non-profit. Mogą minąć nawet dwa miesiące, zanim Twoja organizacja otrzyma darowiznę. Jeśli zebrane fundusze są mniejsze niż 10 USD, są one wypłacane raz w roku. Dowiedz się więcej o wypłacaniu darowizn.

Aktualizowanie wypłat

Jednym z wymagań korzystania ze zbiórek funduszy YouTube Giving jest skonfigurowanie przelewów od Network for Good. Dowiedz się więcej o tym, jak zarejestrować się do korzystania z bezpośrednich przelewów.
Zgodnie z wymogami amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS) wyłączną kontrolę prawną nad otrzymanymi darowiznami sprawuje Network for Good. Jeśli Network for Good nie może przekazać środków wybranej przez twórcę YouTube organizacji non-profit, wypłaca je innej kwalifikującej się organizacji ze Stanów Zjednoczonych.

Najczęstsze pytania dotyczące informacji o organizacji non-profit wyświetlanych w ramach YouTube Giving

Czym jest profil GuideStar?

Niektóre informacje o organizacji non-profit (takie jak nazwa czy logo) wyświetlane w ramach zbiórki funduszy z YouTube Giving są pobierane z profilu organizacji na stronie GuideStar. Dowiedz się więcej o tym, jak utworzyć nowy profil GuideStar dla swojej organizacji lub zaktualizować obecny profil.

Jak zaktualizować logo organizacji non-profit?

Podczas konfiguracji zbiórki funduszy z Giving na kanale można wybrać standardowe logo lub logo organizacji non-profit znajdujące się na stronie GuideStar. Dowiedz się więcej o tym, jak dodać, usunąć lub edytować logo powiązane z profilem organizacji non-profit na stronie GuideStar.

Jak zaktualizować nazwę organizacji non-profit?

Dowiedz się więcej o tym, jak zmienić nazwę organizacji, która wyświetla się w profilu na stronie GuideStar.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?