Zbieranie pieniędzy jako organizacja non-profit w YouTube

Istnieje wiele nowych sposobów na pozyskiwanie funduszy na cele charytatywne w YouTube. Dzięki YouTube Giving możesz korzystać z funkcji dostępnych w YouTube Studio, by wspierać ponad milion organizacji non-profit. Te funkcje są obecnie w fazie testów beta. Mogą z nich korzystać twórcy, którym wcześniej za pomocą kart darowizn udało się zebrać ponad 5000 USD.  W najbliższych miesiącach będziemy stopniowo udostępniać te narzędzia kolejnym kanałom. Więcej informacji znajdziesz na blogu dla twórców.

Jak odebrać otrzymane darowizny

Organizacje non-profit w Stanach Zjednoczonych

Google współpracuje z Network for Good, funduszem powierzonym non-profit ze Stanów Zjednoczonych zajmującym się obsługą darowizn, w zakresie zbierania i przekazywania darowizn organizacjom non-profit. 

Aby odbierać darowizny, musisz wyrazić zgodę na otrzymywanie pieniędzy od Network for Good, amerykańskiego funduszu powierzonego non-profit zajmującego się obsługą darowizn, za pośrednictwem firmy GuideStar.

Nie musisz należeć do Network for Good, aby otrzymywać płatności. Jeśli nie masz konta w Network for Good, ale masz włączoną opcję otrzymywania płatności, fundusz wyśle czek na adres Twojej organizacji, który znajduje się w bazie danych amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS).

Włączanie opcji otrzymywania darowizn

Zanim zaczniesz: poszukaj swojej firmy w bazie danych Network for Good, by sprawdzić, czy możesz otrzymywać środki od tego funduszu.

 • Jeśli organizacja może otrzymywać środki, zobaczysz stronę, która umożliwia przekazywanie darowizn. 
 • Jeśli Twoja organizacja nie kwalifikuje się do programu, zobaczysz komunikat o błędzie, np. „This charity has chosen to not receive funds from Network for Good” (Ta organizacja zdecydowała, aby nie otrzymywać płatności od Network for Good). Wykonaj poniższe instrukcje, aby otrzymywać darowizny przez GuideStar:

Włączanie otrzymywania płatności za pomocą GuideStar

 1. Zaloguj się na konto w GuideStar lub utwórz nowe.
 2. Otwórz stronę Manage Nonprofit Profiles (Zarządzanie profilami non-profit).
 3. Wpisz numer EIN organizacji (xx-xxxxxxx). Pamiętaj, aby zawierał on łącznik.
 4. Kliknij „Request Permission” (Poproś o uprawnienia).
 5. Wypełnij wymagane pola.
 6. Gdy prośba zostanie zaakceptowana, jeszcze raz zaloguj się na konto w GuideStar.
 7. Otwórz stronę Manage Nonprofit Profiles (Zarządzanie profilami non-profit).
 8. Kliknij nazwę organizacji lub link Edit form (Edytuj formularz) po prawej stronie.
 9. Na ciemnoniebieskim pasku wybierz „Confirm & Publish” (Potwierdź i opublikuj).
 10. W sekcji „Program Terms” (Warunki programu), zaznacz te pola:
  • „I certify...” (Poświadczam...)
  • „This organization...” (Ta organizacja...)
  • „I accept...” (Akceptuję...)
 11. W sekcji „Options for Sharing” (Opcje udostępniania) wybierz „Yes, I want donors to be able to easily give to my organization through GuideStar partners like Network for Good and JustGive” (Tak, chcę, aby darczyńcy mogli przekazywać środki mojej organizacji za pomocą usług partnerów GuideStar, takich jak Network for Good i JustGive).
 12. Kliknij „Finish and Publish” (Zakończ i opublikuj).
Czas przekazywania płatności

Mogą minąć nawet dwa miesiące, zanim Twoja organizacja otrzyma darowiznę. Wszystkie darowizny z danego miesiąca powinny zostać przekazane przez Network for Good 15 dnia kolejnego miesiąca.

Jeśli należysz do Network for Good, możesz sprawdzić informacje dotyczące płatności na swoim koncie w Network for Good.

Jeśli Twój projekt nie otrzyma minimalnej darowizny w wysokości 10 USD w danym cyklu przekazywania darowizn, darowizny zostaną przeniesione na kolejny cykl.

Zmiana adresu pocztowego

Network for Good wyśle czek na adres organizacji, który znajduje się w bazie danych amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS). Aby zaktualizować ten adres pocztowy:

 1. Zaloguj się na konto w Network for Good albo utwórz nowe.
 2. Wpisz lub zmień adres pocztowy organizacji. 

Wskazówka: możesz także zarejestrować się, aby otrzymywać płatności elektroniczne, co pozwoli uniknąć opóźnień.

Zmiana formy płatności
 1. Zaloguj się na konto w Network for Good albo utwórz nowe.
 2. Wpisz lub zmień preferowaną formę płatności (np. drogą pocztową lub elektroniczną). 

 

Zgodnie z wymogami amerykańskiego urzędu skarbowego (IRS), Network for Good ma wyłączną kontrolę prawną nad otrzymanymi darowiznami. Jeśli Network for Good nie może przekazać środków wybranej przez twórcę YouTube organizacji non-profit, wypłaci je innej kwalifikującej się organizacji ze Stanów Zjednoczonych.

Najczęstsze pytania dotyczące profilu w GuideStar

Jak skonfigurować profil w GuideStar?

Aby skonfigurować profil w GuideStar, musisz zgłosić prawa do profilu organizacji:

 1. Utwórz konto na stronie GuideStar, korzystając z adresu e-mail powiązanego z organizacją.
 2. Na górze strony kliknij „Update Nonprofit Profile” (Aktualizuj profil organizacji non-profit).
 3. Wybierz „Get Started Now” (Rozpocznij teraz).
 4. Wpisz numer EIN organizacji. Pamiętaj, aby zawierał łącznik (xx-xxxxxxx).
 5. Kliknij „Request Permission” (Poproś o uprawnienia).
 6. Wypełnij wymagane pola i kliknij „Submit Request” (Prześlij prośbę).

Twoja prośba zostanie rozpatrzona w ciągu 1–2 dni roboczych. Po jej zatwierdzeniu otrzymasz powiadomienie od GuideStar o przyznaniu statusu „Nonprofit (NPO) Manager” (Menedżera organizacji non-profit).

Jak zaktualizować logo organizacji non-profit?

Jeśli chcesz dodać, usunąć lub edytować logo, zaloguj się na konto na stronie GuideStar i zmień logo. Obrazy muszą być czytelne, mieć dobrą ostrość i rozdzielczość co najmniej 512 pikseli.

Jak zaktualizować nazwę organizacji non-profit?
 1. Zaloguj się na konto w GuideStar.
 2. Na górze strony kliknij „Update Nonprofit Profile” (Aktualizuj profil organizacji non-profit).
 3. Kliknij nazwę organizacji.
 4. W sekcji „Basic Information” (Podstawowe informacje) po lewej stronie zmień nazwę organizacji.
 5. Wybierz „Publish Changes Now” (Opublikuj zmiany) i zaakceptuj „Terms of Use” (Warunki korzystania) usługi GuideStar.
 6. Kliknij „Finish and Publish” (Zakończ i opublikuj).

Zmiany pojawią się na profilu w ciągu 48 godzin.

Jak uzyskać informacje o darczyńcach?
Aktualnie nie przekazujemy organizacjom non-profit informacji o darczyńcach.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?