Mag-fundraise para sa Mga Nonprofit gamit ang YouTube Giving

Puwedeng mag-fundraise ang mga nonprofit sa YouTube sa ilang magkakaibang paraan. Puwede mag-fundraise para sa mga kwalipikadong nonprofit sa US gamit ang Donate button ng mga channel na may access sa YouTube Giving

Mga FAQ sa Pagiging Kwalipikado ng Nonprofit

Isa akong nonprofit. Puwede ba akong mag-fundraise sa sarili kong channel sa YouTube?

Para mag-set up ng fundraiser ng YouTube Giving, kailangang matugunan ng iyong channel ang ilang partikular na kinakailangan sa pagiging kwalipikado.

Gusto kong tiyaking kwalipikadong ma-fundraise ng creator sa YouTube ang aking nonprofit gamit ang YouTube Giving. Paano ko gagawin iyon?

Puwede lumikom ng pera para sa iyong nonprofit ang mga kwalipikadong creator gamit ang YouTube Giving. Para maging kwalipikadong makakuha ng pera mula sa isang fundraiser ng YouTube Giving, ang isang nonprofit ay dapat:
  • Hilingin ng creator.
  • 501(c)(3) na Pampublikong Charity na nakarehistro sa US.
  • Miyembro ng Google for Nonprofits.
  • Naka-opt in sa online na fundraising sa pamamagitan ng GuideStar.
  • Sumusunod sa mga patakaran sa pag-monetize ng YouTube sa loob at labas ng YouTube. Kasama dito ang pagsunod sa Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube.
Matuto pa tungkol sa YouTube Giving. 

Kwalipikado ang aking nonprofit para sa YouTube Giving pero hindi ito makita o maihiling. Bakit ganoon?

Para maging kwalipikadong makatanggap ng pera mula sa isang fundraiser ng YouTube Giving, dapat matugunan ng nonprofit ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado ng nonprofit
 
Nasa ibaba ang ilang dahilan kung bakit posibleng hindi lumalabas sa request tool ang nonprofit na hinahanap mo:
  • Nag-opt out ang iyong nonprofit sa online na fundraising. Dapat magbigay ng pahintulot ang mga nonprofit para i-fundraise ang mga ito ng mga tao online. Matuto pa tungkol sa kung paano mag-opt-in para makatanggap ng mga donasyon ng third-party.
  • Nagnenegosyo ang iyong nonprofit gamit ang ibang pangalan. Gumagamit ang YouTube Giving ng data ng pangalan ng nonprofit mula sa GuideStar. Subukang maghanap ayon sa EIN sa request tool. 
  • Ang iyong nonprofit ay hindi bahagi ng Google for Nonprofits. Puwedeng humiling ang nonprofit ng Google for Nonprofits account.
  • Ang iyong nonprofit ay hindi isang 501(c)(3) na nonprofit sa US na nakarehistro sa Guidestar. Hanapin ang mga ito sa guidestar.org para kumpirmahing naroon ang nonprofit. 

Nasa labas ng United States ang nonprofit ko. Puwede bang mag-fundraise ang isang creator para sa aking nonprofit?

Available lang ang fundraising ng YouTube Giving para sa mga nonprofit sa US na nakakatugon sa mga pamantayan sa pagiging kwalipikado. Kung hindi kwalipikado ang iyong nonprofit, narito ang ilang iba pang paraan para mag-fundraise sa YouTube.

Ano ang Google for Nonprofits, at paano ako hihiling ng account?

Para maging kwalipikadong makatanggap ng pera mula sa isang fundraiser ng YouTube Giving, may account dapat ang isang nonprofit sa Google for Nonprofits. Matuto pa tungkol sa Google for Nonprofits at kung paano humiling ng account

Matuto pa tungkol sa kung paano mag-set up ng fundraiser ng YouTube Giving.

Mga FAQ sa Pag-disburse ng Donasyon

Paano makukuha ng aking nonprofit ang mga nalikom na donasyon sa pamamagitan ng YouTube Giving?

Nakikipag-partner ang Google sa Network for Good para kolektahin at ipamahagi ang mga donasyon ayon sa kahilingan ng Google. Para makatanggap ng mga donasyon, kakailanganin mong mag-opt in sa pagtanggap ng pera mula sa Network for Good.  

Mapupunta sa nonprofit ang 100% ng mga kontribusyon at YouTube ang magbabayad ng mga gastusin sa transaksyon. Ayon sa iniaatas ng U.S. IRS, mayroong eksklusibong legal na kontrol ang Network for Good sa mga donasyon kapag natanggap na nila ang mga ito. Kung hindi madi-disburse ng Network for Good ang mga pondo sa piniling nonprofit ng creator sa YouTube, ipapamahagi ng Network for Good ang mga pondo sa isang alternatibong kwalipikadong nonprofit sa U.S. Matuto pa tungkol sa kung paano gumagana ang mga disbursement ng Network for Good.

Paano mag-o-opt in ang aking nonprofit para makatanggap ng mga pagbabayad ng donasyon?

Bago ka magsimula: Tingnan kung kwalipikado ang iyong organisasyon para makatanggap ng mga pondo mula sa Network for Good sa pamamagitan ng paghahanap sa database nito.
Sundin ang mga tagubiling ito para mag-opt in na makatanggap ng mga donasyon ng third-party sa pamamagitan ng GuideStar.

Timing ng pagbabayad

Ang mga donasyon ay dini-disburse ng Network for Good, isang 501(c)(3) at pondong nagmula sa donor sa U.S., na nangongolekta at namamahagi ng mga pondo sa mga nonprofit. Puwede abutin nang hanggang 2 buwan para makarating sa iyong nonprofit ang isang donasyon. Kung mas maliit sa $10 ang nalikom, ipapamahagi ang mga pondo taon-taon. Matuto pa tungkol sa pag-disburse ng donasyon

I-update ang iyong mga pag-disburse

Ang isa sa mga kinakailangan para sa mga fundraiser ng YouTube Giving ay ang pagkakaroon ng naka-set up na direktang pagdeposito sa Network for Good. Matuto pa tungkol sa kung paano magparehistro para sa isang direktang pagdeposito.
Ayon sa kinakailangan ng U.S. IRS, mayroong eksklusibong legal na kontrol ang Network for Good sa mga donasyon kapag natanggap na nila ang mga ito. Kung hindi madi-disburse ng Network for Good ang mga pondo sa piniling nonprofit ng creator sa YouTube, ipapamahagi ng Network for Good ang mga pondo sa isang alternatibong kwalipikadong nonprofit sa U.S sa sarili nitong pagpapasya.

Impormasyon ng nonprofit sa Mga FAQ sa YouTube Giving

Ano ang GuideStar profile?

Ang ilan sa impormasyon ng nonprofit (pangalan, logo, atbp.) na ipinapakita ng isang fundraiser ng YouTube Giving ay kinukuha mula sa GuideStar profile ng iyong nonprofit. Matuto pa tungkol sa kung paano gumawa ng bagong GuideStar profile para sa iyong organisasyon, o mag-update ng kasalukuyang profile.

Paano ko ia-update ang logo ng aking nonprofit?

Kapag nag-set up ang isang channel ng fundraiser ng Giving, puwede silang pumili sa pagitan ng mga karaniwang logo at logo ng nonprofit sa GuideStar. Matuto pa tungkol sa kung paano magdagdag, mag-alis, o mag-edit ng logo na nauugnay sa GuideStar profile ng iyong nonprofit.

Paano ko ia-update ang pangalan ng aking nonprofit?

Matuto pa tungkol sa kung paano baguhin ang pangalan ng iyong organisasyong lumalabas sa GuideStar profile mo. 
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?