Zrušenie, pozastavenie alebo obnovenie plateného členstva YouTube


Platené členstvo YouTube môžete zrušiť alebo pozastaviť podľa nasledujúcich pokynov. Ak máte členstvo momentálne pozastavené, zistite, ako si môžete odber obnoviť.

Ak zrušíte svoje členstvo počas bezplatného skúšobného obdobia, na jeho konci sa už vaše skúšobné členstvo automaticky nezmení na platený odber, prístup však budete mať naďalej až do konca skúšobného obdobia.

Ako zrušiť členstvo YouTube Premium alebo YouTube Music Premium

Zrušenie plateného členstva

 
 1. Klepnite na svoju profilovú fotku > Platené členstvá.
 2. Klepnite na členstvo, ktoré chcete zrušiť.
 3. Klepnite na Pokračovať a zrušiť.
 4. Vyberte dôvod zrušenia členstva a klepnite na Ďalej.
 5. Klepnite na Áno, zrušiť.

Máte problémy so zrušením?

Skontrolujte, či pre vás neplatí niektorá z nasledujúcich možností:

 1. Vaša fakturácia prebieha cez spoločnosť Apple. Ak ste sa do služby zapojili cez aplikáciu YouTube pre iOS, platené členstvo môžete zrušiť v svojom účte iTunes.
 2. Vaša fakturácia prebieha cez Hudbu Google Play. Ak máte prístup k platenému členstvu YouTube prostredníctvom predplatného Hudby Google Play, môžete ho zrušiť v nastaveniach svojho účtu Hudby Google Play.
 3. Členstvo ste už zrušili. Skontrolovať to môžete na stránke youtube.com/paid_memberships v poli Stav.
Poznámky:
 • Keď sa stanete platiacim členom YouTube, cena členstva sa vám automaticky naúčtuje na začiatku každého nového fakturačného cyklu, až kým členstvo nezrušíte.
 • Po zrušení členstva sa vám už nebudú účtovať poplatky, pokiaľ sa znova neprihlásite k členstvu. Vaše výhody plateného členstva YouTube budú pokračovať až do konca fakturačného obdobia.

Ako pozastaviť platené členstvo

POZASTAVIŤ

 

 1. Klepnite na svoju profilovú fotku > Platené členstvá.
 2. Klepnite na členstvo, ktoré chcete pozastaviť.
 3. Klepnite na Deaktivovať.
 4. Klepnite na Radšej pozastaviť.
 5. Pomocou posúvača vyberte, na koľko mesiacov si chcete členstvo pozastaviť, a potom klepnite na Pozastaviť členstvo.

Čo treba vedieť, keď si pozastavujete členstvo:

 • Pri pozastavovaní členstva môžete vybrať dobu pozastavenia (jeden až šesť mesiacov).
 • Členstvo vám pozastavíme po skončení súčasného fakturačného cyklu.
 • Kým bude členstvo pozastavené, vy (ani iní členovia rodiny, ktorí využívajú vašu tarifu) nebudete mať prístup k žiadnym výhodám služby YouTube Premium alebo YouTube Music Premium.
 • Členstvo môžete v dobe pozastavenia kedykoľvek zrušiť.
 • Ak máte predplatné YouTube Premium, všetky videá alebo hudba, ktoré ste si stiahli, budú zachované, no nebudete k nim mať prístup, kým si členstvo neobnovíte.
 • Ak máte predplatné YouTube Music Premium, všetka hudba, ktorú ste si stiahli, bude zachovaná, no nebudete k nej mať prístup, kým si členstvo neobnovíte.
 • Po skončení pozastavenia vám automaticky naúčtujeme bežnú mesačnú cenu za nový mesiac služby a daný deň bude vaším novým dátumom fakturácie.
 • Pozastavenie môžete zrušiť a členstvo si obnoviť aj kedykoľvek pred plánovaným dátumom obnovenia. Stačí prejsť na YouTube vo webovom prehliadači alebo použiť aplikáciu YouTube.

Ako si obnoviť členstvo

OBNOVIŤ

 1. Klepnite na svoju profilovú fotku > Platené členstvá.
 2. Klepnite na členstvo, ktoré chcete obnoviť.
 3. Klepnite na Obnoviť.
 4. Znova klepnite na Obnoviť
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?