Trở thành hội viên của một kênh trên YouTube

Thông qua các khoản thanh toán định kỳ hằng tháng, bạn có thể đăng ký làm hội viên của một kênh trên trang web và ứng dụng YouTube chính để mua huy hiệu công khai, biểu tượng cảm xúc và hưởng các đặc quyền từ người sáng tạo mà kênh đó cung cấp tùy từng thời điểm.

Phí hội viên có thể có giá khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống hoặc nền tảng bạn sử dụng. 

Tham gia, thay đổi cấp độ hoặc chấm dứt làm hội viên

Trở thành hội viên của kênh

Để trở thành hội viên của một kênh có tính năng này trên trang web và ứng dụng YouTube chính, hãy làm như sau:
 1. Truy cập vào youtube.com hoặc mở ứng dụng YouTube.
 2. Chuyển đến kênh hoặc một video của người sáng tạo mà bạn muốn ủng hộ và xem người sáng tạo đó có bật tính năng hội viên không.
 3. Nhấp vào Tham gia.
 4. Làm theo lời nhắc để nhập thông tin thanh toán.
 5. Nhấp vào Mua.

Bạn sẽ nhìn thấy thông báo chào mừng sau khi giao dịch hoàn tất.

Thay đổi cấp độ hội viên

Nâng cấp

 1. Chuyển đến trang kênh mà bạn muốn thay đổi cấp độ hội viên và nhấp vào Xem đặc quyền.
 2. Chọn cấp độ bạn muốn tham gia và sau đó Thay đổi cấp độ.
 3. Nhấp vào Nâng cấp.
 4. Bạn sẽ có quyền sử dụng cấp độ cao hơn ngay lập tức. 
  • Lưu ý về giá: Bạn sẽ chỉ phải trả phần chênh lệch về giá giữa các cấp độ, chia theo tỷ lệ cho thời gian còn lại của tháng tính đến ngày thanh toán tiếp theo.

Hạ cấp

Tại thời điểm này, để hạ cấp, bạn phải chấm dứt làm hội viên rồi tham gia lại kênh ở một cấp độ khác.

 1. Chuyển đến trang kênh mà bạn muốn thay đổi cấp độ hội viên và nhấp vào Xem đặc quyền.
 2. Chọn Cài đặt  và sau đó nhấp vào Kết thúc tư cách hội viên và quyền sử dụng đặc quyền.    
 3. Chuyển đến trang kênh mà bạn muốn thay đổi cấp độ hội viên và nhấp vào Xem đặc quyền.
 4. Nhấp vào Tham gia.
 5. Làm theo lời nhắc để nhập thông tin thanh toán.
 6. Nhấp vào Mua.

Chi tiết thanh toán và quyền sử dụng sau khi hạ cấp

 • Bạn sẽ có quyền sử dụng cấp độ ban đầu cho đến ngày thanh toán tiếp theo.
 • Bạn sẽ được tính giá mới thấp hơn từ ngày thanh toán tiếp theo.
 • Bạn sẽ giữ lại mọi khoảng thời gian làm người hâm mộ trung thành tích lũy được trên huy hiệu của mình nếu người sáng tạo cung cấp tính năng này.
Chấm dứt làm hội viên của kênh
Để thực hiện, hãy mở màn hình quản lý hội viên bằng cách nhấp vào Xem đặc quyền trên trang kênh và sau đó chọn Cài đặt  và sau đó nhấp vào Kết thúc tư cách hội viên và quyền sử dụng đặc quyền.
Bạn cũng có thể chấm dứt làm hội viên bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau trên máy tính:
 1. Truy cập vào youtube.com/paid_memberships.
 2. Nhấp vào Xem các giao dịch mua trước đây.
 3. Chọn Quản lý giao dịch mua và tiền hoàn lại.
 4. Tìm kênh mà bạn muốn chấm dứt làm hội viên và sau đó chọn Kết thúc tư cách hội viên.

Thông tin thanh toán và khoản thanh toán

Thông tin thanh toán

Hội viên mới và hội viên hiện tại

Khi đang là hội viên trả phí, bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng.

Gói hội viên đã bị hủy

Khi chấm dứt làm hội viên trả phí, bạn sẽ không bị tính phí tiếp, trừ khi bạn đăng ký lại để trở thành hội viên. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các đặc quyền dành cho hội viên cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán đó.

Hội viên đăng ký lại

Bạn có thể đăng ký lại để trở thành hội viên bất cứ lúc nào. Nếu đăng ký lại trong cùng một chu kỳ thanh toán, bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi chu kỳ thanh toán hiện tại kết thúc.

Cập nhật thông tin thanh toán

Bạn có thể thay đổi thẻ tín dụng dùng để thanh toán phí hội viên tại mục Kênh tôi đăng ký trong Tài khoản Google của mình. Xin lưu ý rằng, trước tiên, bạn có thể cần phải thêm thẻ mới vào Tài khoản Google của mình.
Khi đang là hội viên trả phí, bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng. Bạn có thể xem ngày thanh toán tiếp theo và quản lý phí hội viên tại youtube.com/paid_memberships.

Việc tính năng hội viên bị tạm dừng gây ảnh hưởng đến khoản thanh toán của bạn như thế nào

Giải thích về "Chế độ bị tạm dừng"

Đôi khi, tính năng hội viên bị đưa vào "chế độ bị tạm dừng". Điều này có thể xảy ra nếu một kênh thay đổi mạng đa kênh hoặc nhận nhiều cảnh cáo do vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Khi ở trong "chế độ bị tạm dừng", kênh không thể kiếm tiền từ tính năng hội viên. Đây thường là trạng thái tạm thời. Nếu một kênh ở "chế độ bị tạm dừng" thì kênh đó không thể cung cấp đặc quyền và các lợi ích khác.

Chi tiết thanh toán

Nếu bạn đang là hội viên trả phí của một kênh có tính năng hội viên ở "chế độ bị tạm dừng", thì khoản thanh toán định kỳ hằng tháng, chu kỳ thanh toán và quyền sử dụng tính năng hội viên của bạn cũng sẽ bị tạm dừng.  

Nếu kênh được tiếp tục bật tính năng hội viên, thì các hội viên trả phí đang hoạt động trước khi tính năng này bị tạm dừng sẽ tiếp tục nhận được các ưu đãi dành cho hội viên và họ cũng sẽ tiếp tục thanh toán định kỳ hằng tháng.

Tính năng hội viên có thể bị tạm dừng trong tối đa 90 ngày. Sau thời gian này, tính năng hội viên cũng như các khoản thanh toán định kỳ hằng tháng của hội viên sẽ bị hủy bỏ.

Việc tính năng hội viên bị chấm dứt gây ảnh hưởng đến khoản thanh toán của bạn như thế nào

Nếu một kênh chấm dứt hoặc mất quyền sử dụng tính năng hội viên (ví dụ: nếu kênh đó không còn tham gia Chương trình Đối tác YouTube nữa), thì tất cả các khoản thanh toán định kỳ hằng tháng và quyền sử dụng tất cả các ưu đãi dành cho hội viên từ kênh đó sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Tại thời điểm kênh chấm dứt tính năng hội viên, những người xem đang là hội viên trả phí sẽ tự động được hoàn tiền phí hội viên trong tháng gần đây nhất trên kênh của bạn.

Hoàn tiền cho hội viên của kênh

Các khoản thanh toán phí Hội viên của kênh là các khoản tiền không thể hoàn lại. Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị tính phí hội viên trái phép hoặc bạn đang gặp các vấn đề khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Chia sẻ doanh thu từ phí hội viên kênh với người sáng tạo

Người sáng tạo nhận được 70% doanh thu từ phí hội viên được Google ghi nhận sau khi khấu trừ thuế bán hàng địa phương và các khoản phí khác (tùy thuộc vào quốc gia và nền tảng của người dùng). Phí xử lý thanh toán (bao gồm phí thẻ tín dụng) hiện do YouTube chi trả.

Sử dụng và quản lý các lợi ích hội viên của bạn

Lợi ích dành cho tất cả hội viên của kênh

Khi trở thành hội viên, bạn sẽ nhận được một số lợi ích nhất định. Bạn sẽ được hưởng các đặc quyền khác nhau tùy theo cấp độ mà bạn tham gia. 
 • Huy hiệu hội viên độc quyền công khai bên cạnh tên kênh trong tất cả nhận xét và cuộc trò chuyện trực tiếp của bạn trên kênh mà bạn là hội viên
  • Trên một số kênh, huy hiệu này sẽ phản ánh khoảng thời gian mà bạn đã trở thành hội viên của một kênh. Điều này được thể hiện bằng các huy hiệu mặc định có màu sắc khác nhau hoặc các huy hiệu tùy chỉnh khác nhau do kênh đó tải lên
 • Nếu bạn trở thành hội viên của một kênh trong lúc kênh đó đang phát trực tiếp, thì thông báo “Hội viên mới” màu xanh lục sáng sẽ được gửi trong cuộc trò chuyện trực tiếp và ảnh hồ sơ của bạn được ghim ở đầu cuộc trò chuyện đó trong 5 phút
 • Quyền xem bài đăng chỉ dành cho hội viên trên tab Cộng đồng của kênh (nếu người sáng tạo kênh đó cung cấp)
 • Quyền hưởng các đặc quyền mà kênh đó có thể cung cấp; các đặc quyền này có thể thay đổi theo thời gian
 • Độc quyền tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên (nếu người sáng tạo kênh đó tổ chức)
 • Độc quyền sử dụng các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh công khai của một kênh trong cuộc trò chuyện trực tiếp (nếu người sáng tạo kênh đó tổ chức)
 • "Chế độ chậm" (giới hạn tần suất bạn có thể nhận xét trong cuộc trò chuyện trực tiếp) không áp dụng cho các hội viên trả phí đang hoạt động

Khi bạn trở thành hội viên của một kênh, huy hiệu hội viên độc quyền của bạn sẽ xuất hiện trong tất cả các nhận xét và cuộc trò chuyện trực tiếp mà bạn thực hiện trên kênh đó.

Đặc quyền từ người sáng tạo cho các cấp độ khác nhau 

Mỗi cấp độ có một mức giá riêng. Khi tăng cấp, bạn sẽ có thêm nhiều đặc quyền. Điều đó có nghĩa là nếu tham gia ở cấp độ có mức giá cao nhất, bạn sẽ có quyền sử dụng tất cả các đặc quyền của các cấp độ thấp hơn.

Tôi nhận được gì cho mỗi cấp độ và làm thế nào để tham gia?

Đặc quyền và cách tham gia thay đổi theo từng kênh. Bạn có thể thấy các đặc quyền khác nhau khi nhấp vào Tham gia.

Tôi đã là hội viên, vậy làm cách nào để xem được các đặc quyền mà kênh cung cấp?

Hãy truy cập vào trang kênh mà bạn đã tham gia và sau đó chọn Xem đặc quyền.

Đăng ký kênh mà bạn đã tham gia

Nếu bạn chưa đăng ký kênh mà mình là hội viên thì chúng tôi sẽ đăng ký kênh đó cho bạn. Điều này sẽ cho phép bạn xem các bài đăng chỉ dành cho hội viên của người sáng tạo trong nguồn cấp dữ liệu Đăng ký của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Bật hoặc tắt thông báo cho hội viên của kênh

Khi các kênh mà bạn là hội viên tạo bài đăng chỉ dành cho hội viên, bạn sẽ nhận được thông báo về các bài đăng này trong tab Cộng đồng và nhận được email trừ khi bạn chọn không nhận email từ YouTube.

Tắt thông báo

Nếu không muốn nhận thông báo về bài đăng mới chỉ dành cho hội viên, bạn có thể:

Xem nội dung độc quyền trên tab cộng đồng

Nội dung độc quyền được gắn thẻ là “Chỉ dành cho hội viên” trên tab Cộng đồng. Nội dung này bao gồm các bài đăng văn bản, ảnh GIF, cuộc thăm dò ý kiến, video và nhiều nội dung khác. 

Báo cáo các đặc quyền không phù hợp

Nếu bạn nhìn thấy một đặc quyền mà bạn cho rằng vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube (bao gồm cả nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc thù địch, các ưu đãi gây hiểu lầm hoặc mục đích xấu), thì bạn có thể báo cáo đặc quyền đó bằng cách nhấp vào nút Báo đặc quyền vi phạm trên màn hình ưu đãi sau khi nhấp vào nút Tham gia (hoặc nút Xem đặc quyền, nếu bạn đã là hội viên của kênh đó). 

Thông tin bảo mật

Trạng thái hội viên công khai

Sau khi bạn trở thành hội viên của một kênh, những thông tin sau đây sẽ xuất hiện công khai trên YouTube và kênh đó có thể chia sẻ những thông tin này với các công ty bên thứ ba:
 • URL kênh của bạn 
 • Tên kênh YouTube của bạn
 • Đường liên kết đến ảnh hồ sơ của bạn
 • Thời điểm bạn trở thành hội viên của kênh
Lưu ý: Kênh mà bạn tham gia làm hội viên có thể chia sẻ những thông tin nêu trên với một nhóm nhỏ các công ty bên thứ ba nhằm cung cấp các đặc quyền của kênh.

Cách người khác có thể sử dụng thông tin của bạn

Những người xem khác có thể nhìn thấy thông tin của bạn theo nhiều cách. Điều này đôi khi còn tùy thuộc vào kênh mà bạn tham gia làm hội viên. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ:
 • Tất cả hội viên đều có một huy hiệu xuất hiện công khai bên cạnh tên kênh trong các nhận xét và cuộc trò chuyện.
 • Nếu bạn trở thành hội viên của kênh trong lúc kênh đó đang phát trực tiếp, thì hệ thống sẽ gửi thông báo “Hội viên mới” màu xanh lục sáng trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Đồng thời, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được ghim ở đầu cuộc trò chuyện đó trong 5 phút và khi ai đó di chuột lên ảnh hồ sơ này, tên kênh của bạn sẽ hiện ra. 
 • Một số kênh có thể thêm những thông tin của bạn ở trên vào danh sách “cảm ơn hội viên” trong những video của họ.
 • Một số kênh có thể chia sẻ những thông tin trên của bạn để cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như để cấp quyền sử dụng phòng trò chuyện dành riêng cho hội viên do một công ty bên thứ ba tổ chức).

Kiểm tra và xóa quyền truy cập đã cấp cho trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Xóa quyền truy cập đã cấp cho trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Nếu đã cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình cho một trang web hoặc ứng dụng mà bạn không còn tin tưởng, thì bạn có thể xóa quyền truy cập đó. Trang web hoặc ứng dụng này sẽ không thể truy cập thêm bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Google của bạn, nhưng bạn có thể cần yêu cầu họ xóa dữ liệu mà họ đã thu thập.
 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Bảo mật.
 3. Trong bảng Các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản, hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập của bên thứ ba
 4. Chọn trang web hoặc ứng dụng bạn muốn xóa.
 5. Chọn Xóa quyền truy cập.

Báo cáo trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba vi phạm

Hãy thực hiện theo các bước sau nếu bạn tin rằng một trang web hoặc ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn sai mục đích, như tạo nội dung vi phạm, mạo danh bạn hoặc sử dụng dữ liệu của bạn theo những cách gây hại.

 1. Truy cập vào phần Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong Tài khoản Google. Có thể bạn cần phải đăng nhập.
 2. Chọn ứng dụng bạn muốn báo cáo trường hợp vi phạm và sau đó Báo cáo ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm về quyền truy cập tài khoản mà bạn đã cấp cho trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?