Trở thành hội viên của một kênh trên YouTube

Thông qua các khoản thanh toán định kỳ hằng tháng, bạn có thể đăng ký làm hội viên của một kênh trên trang web và ứng dụng YouTube chính để mua huy hiệu công khai, biểu tượng cảm xúc và hưởng các đặc quyền mà kênh đó cung cấp tùy từng thời điểm.

Phí hội viên có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực nơi bạn sinh sống hoặc nền tảng bạn sử dụng.

Bảo vệ lực lượng lao động mở rộng của chúng tôi và cộng đồng: Xin lưu ý rằng dù một số người sáng tạo có thể muốn thay đổi các đặc quyền dành cho hội viên của mình, nhưng hiện tại không thể thực hiện điều này. Đó là vì chúng tôi đang áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho lực lượng lao động mở rộng, bao gồm cả những nhân viên trong nhóm xem xét các đặc quyền do người sáng tạo cung cấp.

Tham gia, thay đổi cấp độ hoặc thôi làm hội viên

Trở thành hội viên của kênh

Để trở thành hội viên của một kênh có tính năng này trên trang web và ứng dụng YouTube chính, hãy làm như sau:
 1. Truy cập vào youtube.com hoặc mở ứng dụng YouTube.
 2. Chuyển đến kênh hoặc một video của người sáng tạo mà bạn muốn ủng hộ và xem người sáng tạo đó có bật tính năng hội viên không.
 3. Nhấp vào Tham gia.
 4. Làm theo lời nhắc để nhập thông tin thanh toán.
 5. Nhấp vào Mua.

Bạn sẽ nhìn thấy thông báo chào mừng sau khi giao dịch hoàn tất.

Mua gói hội viên trả trước

Bạn chỉ có thể mua gói này nếu bạn là người dùng ở Pháp, Đức, Ấn Độ, Tây Ban Nha hoặc Hoa Kỳ (trên một số kênh). 

Cách mua gói hội viên trả trước:

 1. Truy cập vào youtube.com hoặc mở ứng dụng YouTube.
 2. Chuyển đến kênh hoặc một video của người sáng tạo mà bạn muốn ủng hộ và xem người sáng tạo đó có bật tính năng hội viên không.
 3. Nhấp vào Tham gia.
 4. Làm theo lời nhắc để nhập thông tin thanh toán.
 5. Nhấp vào Mua.

Lưu ý: Nếu mua gói hội viên trả trước, bạn sẽ không thể thay đổi cấp độ. 

Các khoản thanh toán phí hội viên của kênh là các khoản tiền không hoàn lại. Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị tính phí hội viên trái phép hoặc bạn đang gặp các vấn đề khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi. 

Bạn sẽ nhìn thấy thông báo chào mừng sau khi giao dịch hoàn tất. 

Thay đổi cấp độ hội viên

Nâng cấp

 1. Chuyển đến trang kênh nơi bạn muốn thay đổi cấp độ hội viên và nhấp vào Xem đặc quyền.
 2. Chọn cấp độ mà bạn muốn tham gia sau đó Thay đổi cấp độ.
 3. Chọn Nâng cấp.
 4. Bạn sẽ có quyền sử dụng cấp độ cao hơn ngay sau khi thực hiện giao dịch mua. 
  1. Lưu ý về giá: Bạn sẽ chỉ phải trả phần chênh lệch về giá giữa các cấp độ với mức giá điều chỉnh theo số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán tính đến thời điểm đó. 
  2. Ví dụ: Nếu đang trả 4,99 đô la và muốn nâng cấp lên cấp độ có mức giá 9,99 đô la khi còn nửa tháng là đến lần thanh toán tiếp theo thì bạn sẽ phải trả mức giá là ($9,99 – $4,99) x (0,5) = $2,50 cho phần còn lại của tháng.  
 5. Ngày thanh toán hằng tháng sẽ không thay đổi khi bạn nâng cấp độ.

Hạ cấp

 1. Chuyển đến trang kênh nơi bạn muốn thay đổi cấp độ hội viên và nhấp vào Xem đặc quyền.
 2. Chọn cấp độ mà bạn muốn tham gia sau đó Thay đổi cấp độ.

Chi tiết thanh toán và quyền sử dụng sau khi hạ cấp

 • Ngày thanh toán hằng tháng sẽ không thay đổi khi bạn hạ cấp độ.
 • Bạn sẽ có quyền sử dụng cấp độ ban đầu cho đến ngày thanh toán tiếp theo.
 • Bạn sẽ được tính giá mới thấp hơn từ ngày thanh toán tiếp theo.
 • Bạn sẽ giữ lại mọi khoảng thời gian làm người hâm mộ trung thành tích lũy được trên huy hiệu của mình nếu người sáng tạo cung cấp tính năng này.

Bạn sẽ giữ lại mọi khoảng thời gian làm người hâm mộ trung thành tích lũy được trên huy hiệu của mình nếu người sáng tạo cung cấp tính năng này.

Thôi làm hội viên của kênh
Mở màn hình quản lý hội viên bằng cách nhấp vào mục "Xem đặc quyền" trên trang kênh sau đó chọn Cài đặt  sau đó nhấp vào Thôi làm hội viên và ngừng sử dụng đặc quyền.
Bạn cũng có thể thôi làm hội viên bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau trên máy tính:
 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Truy cập vào youtube.com/paid_memberships.
 3. Tìm gói hội viên của kênh mà bạn muốn hủy rồi nhấp vào Quản lý gói hội viên.
 4. Chọn Xem đặc quyền.
 5. Chuyển đến mục Cài đặt.
 6. Chọn Thôi làm hội viên và ngừng sử dụng đặc quyền.

Thông tin thanh toán và khoản thanh toán

Thông tin thanh toán

Hội viên mới và hội viên hiện tại

Khi đang là hội viên trả phí, bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng.

Hội viên ngừng tham gia

Khi thôi làm hội viên trả phí, bạn sẽ không bị tính phí tiếp, trừ khi bạn đăng ký lại để trở thành hội viên. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các đặc quyền dành cho hội viên cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán đó.

Hội viên đăng ký lại

Bạn có thể đăng ký lại để trở thành hội viên bất cứ lúc nào. Nếu đăng ký lại trong cùng một chu kỳ thanh toán, bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi chu kỳ thanh toán hiện tại kết thúc.

Cập nhật thông tin thanh toán

Bạn có thể thay đổi thẻ tín dụng đã dùng để thanh toán phí hội viên tại phần Gói đăng ký trong Tài khoản Google của mình. Xin lưu ý rằng, trước tiên, bạn có thể cần phải thêm thẻ mới vào Tài khoản Google của mình.
Khi đang là hội viên trả phí, bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng. Bạn có thể xem ngày thanh toán tiếp theo và quản lý phí hội viên tại youtube.com/paid_memberships.

Sự ảnh hưởng của tính năng hội viên bị tạm dừng lên khoản thanh toán của bạn

Giải thích về "chế độ bị tạm dừng"

Đôi khi, tính năng hội viên bị đưa vào "chế độ bị tạm dừng". Trường hợp này có thể xảy ra nếu một kênh thay đổi mạng đa kênh, đặt kênh là dành cho trẻ em hoặc không thể tham gia kiếm tiền. Khi ở "chế độ bị tạm dừng", kênh không thể kiếm tiền từ tính năng hội viên. Thông thường, đây chỉ là trạng thái tạm thời. Nếu một kênh ở "chế độ bị tạm dừng" thì kênh đó không thể cung cấp đặc quyền và các lợi ích khác.

Chi tiết thanh toán

Nếu bạn đang là hội viên trả phí của một kênh có tính năng hội viên ở "chế độ bị tạm dừng", thì khoản thanh toán định kỳ hằng tháng, chu kỳ thanh toán và quyền sử dụng tính năng hội viên của bạn cũng sẽ bị tạm dừng.

Nếu kênh được tiếp tục bật tính năng hội viên, thì các hội viên trả phí đang hoạt động trước khi tính năng này bị tạm dừng sẽ tiếp tục nhận được các ưu đãi dành cho hội viên và họ cũng sẽ tiếp tục thanh toán định kỳ hằng tháng.

Tính năng hội viên có thể bị tạm dừng trong tối đa 90 ngày. Sau thời gian này, tính năng hội viên cũng như các khoản thanh toán định kỳ hằng tháng của hội viên sẽ bị hủy bỏ.

Sự ảnh hưởng của việc chấm dứt tính năng hội viên của kênh đến khoản thanh toán của bạn

Nếu một kênh chấm dứt hoặc mất quyền sử dụng tính năng hội viên (chẳng hạn như khi kênh đó không còn tham gia Chương trình Đối tác YouTube nữa), thì ngay lập tức, chúng tôi sẽ chấm dứt tất cả các khoản thanh toán phí hội viên định kỳ hàng tháng và quyền sử dụng tất cả đặc quyền dành cho hội viên. Tại thời điểm chấm dứt tính năng hội viên của kênh, chúng tôi sẽ gửi email đến những người xem là hội viên của kênh đó để thông báo về việc chấm dứt cũng như cung cấp thông tin để hội viên yêu cầu hoàn tiền.

Hoàn tiền cho hội viên của kênh

Các khoản thanh toán phí hội viên của kênh là các khoản tiền không hoàn lại. Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị tính phí hội viên trái phép hoặc bạn đang gặp các vấn đề khác, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Chia sẻ doanh thu từ phí hội viên với người sáng tạo

Người sáng tạo nhận được 70% doanh thu từ phí hội viên được Google ghi nhận sau khi khấu trừ thuế bán hàng địa phương và các khoản phí khác (tùy thuộc vào quốc gia và nền tảng của người dùng). Phí xử lý thanh toán (bao gồm cả phí thẻ tín dụng) hiện do YouTube chi trả.

Trở thành hội viên miễn phí khi có YouTube Premium (Ưu đãi trong thời gian có hạn)

Sử dụng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không

Nếu đủ điều kiện thì mỗi tháng, bạn sẽ nhận được ưu đãi trở thành hội viên miễn phí một lần cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Hạn chót để dùng ưu đãi này là ngày 30 tháng 6 năm 2020.


Điều kiện sử dụng:

 • Bạn là thành viên trả phí của YouTube Premium ở Brazil, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Vương quốc Anh. 
 • Ưu đãi này dành cho những người dùng gói dành cho cá nhân, gói dành cho sinh viên, hoặc là người quản lý của gói dành cho gia đình (ở các quốc gia có gói dành cho sinh viên và gia đình). 
 • Ưu đãi này không dành cho thành viên dùng thử miễn phí hoặc không phải người quản lý của gói dành cho gia đình.

Các kênh mà bạn có thể dùng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí

Bạn có thể dùng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí trên bất kỳ kênh nào đã bật tính năng Hội viên và tham gia cấp độ mà bạn đủ điều kiện.

Giá trị của cấp độ hội viên mà bạn có thể sử dụng miễn phí tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn. Hãy xem bảng bên dưới:

Quốc gia Giá trị của cấp độ hội viên cao nhất mà bạn có thể sử dụng
Brazil R$7,99
Ireland €4,99
Nhật Bản ¥490
Hàn Quốc ₩4.990
Vương quốc Anh £4,99

Doanh thu mà người sáng tạo nhận được từ một hội viên miễn phí bằng với doanh thu mà họ nhận được từ một hội viên trả phí.

Sử dụng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí

 1. Truy cập vào youtube.com hoặc mở ứng dụng YouTube.
 2. Truy cập vào trang kênh hoặc một video của người sáng tạo mà bạn yêu thích.
 3. Nếu người sáng tạo đó đã bật tính năng Hội viên, hãy nhấp vào THAM GIA.
 4. Chọn THAM GIA MIỄN PHÍ.

Tìm hiểu thêm về ưu đãi hội viên miễn phí

Hạn chót để dùng ưu đãi và trở thành hội viên miễn phí là ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Bạn chỉ được làm hội viên miễn phí một lần trong một tháng kể từ ngày sử dụng ưu đãi. Sau khi ưu đãi đó hết hạn, bạn có thể nhận được một ưu đãi khác để trở thành hội viên miễn phí, cũng chỉ một lần. Bạn có thể dùng ưu đãi này trên cùng một kênh, hoặc dùng trên một kênh khác đã bật tính năng Hội viên.

Lưu ý: Những ưu đãi hội viên miễn phí này không thể cộng dồn và sẽ hết hạn nếu bạn không sử dụng trong thời gian ưu đãi.

Thôi làm hội viên miễn phí

Bạn không thể thôi làm hội viên miễn phí sau khi đã sử dụng ưu đãi.

Nếu nhận được ưu đãi khác để trở thành hội viên miễn phí một lần, thì bạn có thể sử dụng ưu đãi đó trên một kênh khác.

Chuyển từ hội viên miễn phí sang hội viên trả phí

Nếu bạn chuyển từ hội viên miễn phí một lần sang hội viên trả phí định kỳ và chọn cấp độ hội viên cao hơn của cùng một kênh, thì:

 • Ngay tại thời điểm đó: Bạn sẽ bị tính phí ngay cho khoảng chênh lệch giá giữa cấp độ cao hơn với cấp độ hiện tại, tỷ lệ với thời gian còn lại của ưu đãi hội viên miễn phí của bạn. Bạn sẽ ngay lập tức có quyền sử dụng các đặc quyền của cấp độ cao hơn.
 • Vào ngày thanh toán tiếp theo: Bạn sẽ bị tính mức giá đầy đủ của cấp độ hội viên cao hơn vào ngày thanh toán tiếp theo, tức là một tháng kể từ ngày bạn sử dụng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí.
 • Vào các ngày thanh toán sau đó: Bạn sẽ phải thanh toán định kỳ và trả mức giá đầy đủ của cấp độ hội viên cao hơn vào các ngày thanh toán sau đó.

Nếu bạn chuyển từ hội viên miễn phí một lần sang hội viên trả phí định kỳ và chọn cùng cấp độ trên cùng một kênh, thì:

 • Ngay tại thời điểm đó: Bạn sẽ không bị tính phí cho gói hội viên trả phí cho đến ngày thanh toán tiếp theo. Bạn sẽ tiếp tục được hưởng các đặc quyền của cấp độ hiện tại.
 • Vào ngày thanh toán tiếp theo: Bạn sẽ bị tính mức giá đầy đủ của cấp độ hội viên hiện tại vào ngày thanh toán tiếp theo, tức là một tháng kể từ ngày bạn sử dụng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí.
 • Vào các ngày thanh toán sau đó: Bạn sẽ phải thanh toán định kỳ và trả mức giá đầy đủ của cấp độ hội viên hiện tại vào các ngày thanh toán sau đó.

Nếu bạn chuyển từ hội viên miễn phí một lần sang hội viên trả phí định kỳ và chọn cấp độ thấp hơn trên cùng một kênh, thì:

 • Ngay tại thời điểm đó: Bạn sẽ không bị tính phí cho gói hội viên trả phí cho đến ngày thanh toán tiếp theo. Bạn sẽ tiếp tục được hưởng các đặc quyền của cấp độ trong gói hội viên miễn phí.
 • Vào ngày thanh toán tiếp theo: Bạn sẽ bị tính mức giá đầy đủ của cấp độ hội viên thấp hơn vào ngày thanh toán tiếp theo, tức là một tháng kể từ ngày bạn sử dụng ưu đãi để trở thành hội viên miễn phí.
 • Vào các ngày thanh toán sau đó: Bạn sẽ phải thanh toán định kỳ và trả mức giá đầy đủ của cấp độ hội viên thấp hơn vào các ngày thanh toán sau đó.

Chuyển từ hội viên trả phí sang hội viên miễn phí

Nếu muốn chuyển từ hội viên trả phí định kỳ sang hội viên miễn phí một lần, thì bạn cần thôi làm hội viên trả phí và chờ thời hạn hội viên trả phí đó hết hạn.

Sau khi gói hội viên trả phí hết hạn, nếu đủ điều kiện thì bạn có thể làm theo các bước để sử dụng ưu đãi hội viên miễn phí một lần.

Sử dụng và quản lý các lợi ích hội viên của bạn

Lợi ích dành cho tất cả hội viên của kênh

Khi trở thành hội viên, bạn sẽ nhận được một số lợi ích nhất định. Bạn sẽ được hưởng các đặc quyền khác nhau tùy theo cấp độ mà bạn tham gia. 
 • Huy hiệu hội viên độc quyền công khai bên cạnh tên kênh trong tất cả các bình luận và cuộc trò chuyện trực tiếp của bạn trên kênh mà bạn là hội viên
  • Trên một số kênh, huy hiệu này sẽ phản ánh khoảng thời gian mà bạn đã trở thành hội viên của một kênh. Điều này được thể hiện bằng các huy hiệu mặc định có màu sắc khác nhau hoặc các huy hiệu tùy chỉnh khác nhau do kênh đó tải lên
 • Nếu bạn trở thành hội viên của một kênh trong lúc kênh đó đang phát trực tiếp, thì thông báo “Hội viên mới” màu xanh lục sáng sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện trực tiếp và ảnh hồ sơ của bạn được ghim ở đầu cuộc trò chuyện đó trong 5 phút
 • Quyền xem bài đăng chỉ dành cho hội viên trên thẻ Cộng đồng của kênh (nếu người sáng tạo kênh đó cung cấp)
 • Quyền hưởng các đặc quyền mà kênh đó có thể cung cấp; các đặc quyền này có thể thay đổi theo thời gian
 • Độc quyền tham gia cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên (nếu người sáng tạo kênh đó tổ chức)
 • Độc quyền sử dụng các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh công khai của kênh trong cuộc trò chuyện trực tiếp (nếu người sáng tạo kênh đó tổ chức)
 • "Chế độ chậm" (giới hạn tần suất bạn có thể bình luận trong cuộc trò chuyện trực tiếp) không áp dụng cho các hội viên trả phí đang hoạt động

Khi bạn trở thành hội viên của một kênh, huy hiệu hội viên độc quyền của bạn sẽ xuất hiện trong tất cả các bình luận và cuộc trò chuyện trực tiếp mà bạn thực hiện trên kênh đó.

Đặc quyền từ người sáng tạo dành cho các cấp độ khác nhau 

Mỗi cấp độ có một mức giá riêng. Khi tăng cấp, bạn sẽ có thêm nhiều đặc quyền. Điều đó có nghĩa là nếu tham gia ở cấp độ có mức giá cao nhất, bạn sẽ có quyền sử dụng tất cả các đặc quyền của các cấp độ thấp hơn.

Tôi nhận được gì cho mỗi cấp độ và làm thế nào để tham gia?

Đặc quyền và cách tham gia khác nhau tùy từng kênh. Bạn có thể thấy các đặc quyền khác nhau khi nhấp vào Tham gia.

Tôi đã là hội viên, vậy làm cách nào để xem được các đặc quyền mà kênh cung cấp?

Truy cập vào trang kênh mà bạn đã tham gia sau đó chọn Xem đặc quyền.

Đăng ký kênh mà bạn đã tham gia

Nếu bạn chưa đăng ký kênh mà mình là hội viên thì chúng tôi sẽ đăng ký kênh đó cho bạn. Điều này sẽ cho phép bạn xem các bài đăng chỉ dành cho hội viên của người sáng tạo trong trang Kênh đăng ký của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Bật hoặc tắt thông báo cho hội viên của kênh

Khi các kênh mà bạn là hội viên tạo bài đăng chỉ dành cho hội viên, bạn sẽ nhận được thông báo về các bài đăng này trong thẻ Cộng đồng và nhận được email trừ khi bạn chọn không nhận email từ YouTube.

Tắt thông báo

Nếu không muốn nhận thông báo về bài đăng mới chỉ dành cho hội viên, bạn có thể:

Xem nội dung độc quyền trên thẻ cộng đồng

Nội dung độc quyền sẽ có nhãn là “Chỉ dành cho hội viên” trên thẻ Cộng đồng. Nội dung này bao gồm các bài đăng văn bản, ảnh GIF, cuộc thăm dò ý kiến, video và nhiều nội dung khác. 

Báo cáo các đặc quyền không phù hợp

Nếu bạn nhìn thấy một đặc quyền mà bạn cho rằng vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube (bao gồm cả nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc thù địch, các ưu đãi gây hiểu lầm hoặc mục đích xấu), thì bạn có thể báo cáo đặc quyền đó bằng cách nhấp vào nút Báo đặc quyền vi phạm trên màn hình ưu đãi sau khi nhấp vào nút Tham gia (hoặc nút Xem đặc quyền, nếu bạn đã là hội viên của kênh đó). 

Thông tin bảo mật

Trạng thái hội viên công khai

Sau khi bạn trở thành hội viên của một kênh, những thông tin sau đây sẽ xuất hiện công khai trên YouTube và kênh đó có thể chia sẻ những thông tin này với các công ty bên thứ ba:
 • URL kênh của bạn 
 • Tên kênh YouTube của bạn
 • Đường liên kết đến ảnh hồ sơ của bạn
 • Thời điểm bạn trở thành hội viên của kênh
 • Cấp độ hội viên của bạn
Lưu ý: Để cung cấp các đặc quyền, kênh mà bạn tham gia làm hội viên có thể chia sẻ những thông tin nêu trên với một nhóm nhỏ các công ty bên thứ ba.

Cách người khác có thể sử dụng thông tin của bạn

Những người xem khác có thể nhìn thấy thông tin của bạn theo nhiều cách. Điều này đôi khi còn tùy thuộc vào kênh mà bạn tham gia làm hội viên. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ:
 • Tất cả hội viên đều có một huy hiệu xuất hiện công khai bên cạnh tên kênh trong các bình luận và cuộc trò chuyện.
 • Nếu bạn trở thành hội viên của kênh trong lúc kênh đó đang phát trực tiếp, thì hệ thống sẽ gửi thông báo “Hội viên mới” màu xanh lục sáng trong cuộc trò chuyện trực tiếp. Đồng thời, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được ghim ở đầu cuộc trò chuyện đó trong 5 phút và khi ai đó di chuột lên ảnh hồ sơ này, tên kênh của bạn sẽ hiện ra. 
 • Một số kênh có thể thêm những thông tin của bạn ở trên vào danh sách “cảm ơn hội viên” trong những video của họ.
 • Một số kênh có thể chia sẻ những thông tin trên của bạn để cung cấp dịch vụ (chẳng hạn như để cấp quyền sử dụng phòng trò chuyện dành riêng cho hội viên do một công ty bên thứ ba tổ chức).

Kiểm tra và xóa quyền truy cập đã cấp cho trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Xóa quyền truy cập đã cấp cho trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Nếu đã cấp quyền truy cập vào Tài khoản Google của mình cho một trang web hoặc ứng dụng mà bạn không còn tin tưởng, thì bạn có thể xóa quyền truy cập đó. Trang web hoặc ứng dụng này sẽ không thể truy cập thêm vào bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Google của bạn nữa, nhưng có thể bạn cần phải yêu cầu họ xóa dữ liệu mà họ đã thu thập.
 1. Truy cập vào Tài khoản Google.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bảo mật.
 3. Trong bảng Các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản, hãy nhấp vào Quản lý quyền truy cập của bên thứ ba
 4. Chọn trang web hoặc ứng dụng bạn muốn xóa.
 5. Chọn Xóa quyền truy cập.

Báo cáo trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba vi phạm

Hãy thực hiện theo các bước sau nếu bạn tin rằng một trang web hoặc ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn sai mục đích, như tạo nội dung vi phạm, mạo danh bạn hoặc sử dụng dữ liệu của bạn theo những cách gây hại.

 1. Truy cập vào phần Ứng dụng có quyền truy cập vào tài khoản của bạn trong Tài khoản Google. Có thể bạn cần phải đăng nhập.
 2. Chọn ứng dụng mà bạn muốn báo vi phạm sau đó Báo cáo ứng dụng này.

Tìm hiểu thêm về quyền truy cập tài khoản mà bạn đã cấp cho trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?