Trở thành hội viên của kênh trên ứng dụng và trang web chính của YouTube

Thông qua các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng, tính năng hội viên trên trang web và ứng dụng YouTube chính cho phép bạn mua huy hiệu công khai, biểu tượng cảm xúc và có quyền sử dụng các đặc quyền từ người sáng tạo do kênh cung cấp tùy từng thời điểm.

Trở thành hội viên của kênh

Để trở thành hội viên của một kênh có tính năng này trên trang web và ứng dụng YouTube chính, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào youtube.com hoặc mở ứng dụng YouTube.
 2. Chuyển đến kênh hoặc một video của người sáng tạo mà bạn muốn ủng hộ và xem người sáng tạo đó có bật tính năng hội viên không.
 3. Nhấp hoặc nhấn vào nút Tham gia.
 4. Làm theo lời nhắc để nhập thông tin thanh toán của bạn.
 5. Nhấp hoặc nhấn vào nút Mua.

Bạn sẽ nhìn thấy thông báo chào mừng sau khi giao dịch của bạn hoàn tất. Chừng nào còn duy trì tư cách hội viên trả phí thì bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng.

Hiện tại, bạn không thể trở thành hội viên trên ứng dụng YouTube dành cho iOS. Tuy nhiên, tất cả các tính năng này sẽ hiển thị trên iOS sau khi tư cách hội viên của bạn được kích hoạt trên phiên bản YouTube dành cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng YouTube trên các thiết bị khác.

Lợi ích dành cho hội viên của kênh

Khi trở thành hội viên, bạn sẽ nhận được một số lợi ích nhất định sau:

 • Huy hiệu hội viên độc quyền công khai bên cạnh tên người dùng của bạn trong tất cả các nhận xét và cuộc trò chuyện trực tiếp của bạn trên kênh mà bạn là hội viên
  • Trên một số kênh, huy hiệu này sẽ phản ánh khoảng thời gian mà bạn đã trở thành hội viên của một kênh. Điều này được thể hiện bằng các huy hiệu mặc định có màu sắc khác nhau hoặc các huy hiệu tùy chỉnh khác nhau do kênh đó tải lên
 • Nếu bạn trở thành hội viên của một kênh trong lúc kênh đó phát sự kiện trực tiếp, thì thông báo "Hội viên mới" màu xanh lục sáng sẽ được gửi và hiển thị trong cuộc trò chuyện trực tiếp và ghim ở đầu cuộc trò chuyện đó trong 5 phút
 • Quyền xem bài đăng chỉ dành cho hội viên trên tab Cộng đồng của kênh (nếu người sáng tạo kênh đó cung cấp)
 • Quyền sử dụng các đặc quyền từ người sáng tạo có thể do kênh đó cung cấp tùy từng thời điểm; các đặc quyền này có thể thay đổi theo thời gian
 • Độc quyền tham gia vào cuộc trò chuyện trực tiếp chỉ dành cho hội viên (nếu người sáng tạo kênh đó tổ chức)
 • Độc quyền sử dụng các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh công khai của một kênh trong cuộc trò chuyện trực tiếp (nếu người sáng tạo kênh đó tổ chức)
 • "Chế độ chậm" trong cuộc trò chuyện trực tiếp không áp dụng cho các hội viên trả phí đang hoạt động

Bằng việc trở thành hội viên của một kênh, huy hiệu hội viên độc quyền của bạn sẽ hiển thị trong tất cả các nhận xét và cuộc trò chuyện trực tiếp của bạn trên kênh đó.

Các đặc quyền từ người sáng tạo

Các kênh đã bật tính năng hội viên trên trang web và ứng dụng YouTube chính có thể cung cấp quyền sử dụng một số đặc quyền nhất định từ người sáng tạo cho các hội viên trả phí đang hoạt động. Bạn có thể xem các đặc quyền này bằng cách nhấp vào nút "Tham gia". Quyền sử dụng các đặc quyền từ người sáng tạo có thể do kênh cung cấp tùy từng thời điểm và thay đổi theo thời gian. Các đặc quyền từ người sáng tạo do kênh cung cấp và thực hiện; và YouTube không có trách nhiệm đối với các đặc quyền này.

Cập nhật hoặc hủy đăng ký hội viên của kênh

Khi đang là hội viên trả phí, bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng. Bạn có thể xem ngày thanh toán tiếp theo và quản lý phí hội viên của mình tại địa chỉ youtube.com/paid_memberships.

Cập nhật thông tin thanh toán phí hội viên của kênh

Bạn có thể thay đổi thẻ tín dụng đã dùng để thanh toán phí hội viên trong phần mục đăng ký của tài khoản Google. Xin lưu ý rằng, trước tiên, bạn có thể cần phải thêm thẻ mới vào tài khoản Google của mình.

Hủy thanh toán phí hội viên của kênh

Để hủy đăng ký hội viên bất cứ lúc nào, hãy mở màn hình quản lý tư cách hội viên bằng cách nhấp vào nút "Xem đặc quyền" trên trang kênh của kênh đó hoặc trên các trang xem video mà bạn nhìn thấy nút "Xem đặc quyền".

Bạn cũng có thể hủy đăng ký hội viên bất cứ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau trên máy tính:

 1. Truy cập vào youtube.com/paid_memberships.
 2. Tìm tư cách hội viên của bạn trong phần Mục đăng ký đang hoạt động.
 3. Nhấp vào Kết thúc tư cách hội viên bên cạnh tên kênh.
 4. Xác nhận rằng bạn muốn hủy bằng cách nhấp vào Kết thúc tư cách hội viên.

Khi hủy tư cách hội viên trả phí, bạn sẽ không bị tính phí lại, trừ khi bạn đăng ký lại để trở thành hội viên. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các đặc quyền dành cho hội viên cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán đó.

Bạn có thể đăng ký lại để trở thành hội viên bất cứ lúc nào. Nếu kích hoạt lại trong cùng một chu kỳ thanh toán, thì bạn sẽ không bị tính phí cho đến khi chu kỳ thanh toán hiện tại kết thúc.

Tìm hiểu về chính sách hoàn tiền của YouTube cho các mục đăng ký trả phí.

Hoàn tiền cho hội viên của kênh

Các khoản thanh toán phí Hội viên của kênh là các khoản tiền không thể hoàn lại. Nếu bạn thấy tài khoản của mình bị tính phí hội viên trái phép hoặc bạn đang gặp các vấn đề khác, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Đăng ký kênh mà bạn đã tham gia

Nếu bạn chưa đăng ký kênh mà bạn là hội viên thì chúng tôi sẽ đăng ký kênh đó cho bạn. Điều này sẽ cho phép bạn xem các bài đăng chỉ dành cho hội viên của người sáng tạo trong nguồn cấp dữ liệu Đăng ký của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Thông báo cho hội viên của kênh

Khi kênh mà bạn là hội viên tạo bài đăng chỉ dành cho hội viên, bạn sẽ nhận được thông báo về bài đăng đó trong tab Cộng đồng.

Tắt thông báo

Nếu không muốn nhận thông báo về bài đăng mới chỉ dành cho hội viên, bạn có thể:

Báo cáo các đặc quyền không thích hợp

Nếu bạn nhìn thấy một đặc quyền mà bạn cho rằng vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của YouTube (bao gồm cả nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc thù địch, các ưu đãi gây hiểu lầm hoặc spam), thì bạn có thể báo cáo đặc quyền đó bằng cách nhấp vào nút "Báo cáo đặc quyền" trên màn hình ưu đãi sau khi nhấp vào nút "Tham gia" (hoặc nút "Xem đặc quyền" nếu bạn đã là hội viên của kênh đó).

Tính năng Hội viên của Kênh bị tạm dừng

Trong một số tình huống nhất định (ví dụ: nếu một kênh rời khỏi hoặc thay đổi mạng đa kênh của mình), tính năng hội viên có thể bị tạm dừng trên kênh đó. Nếu tính năng hội viên bị tạm dừng, thì các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng của hội viên trả phí đang hoạt động, chu kỳ thanh toán hàng tháng và quyền sử dụng các đặc quyền dành cho hội viên của họ cũng sẽ bị tạm dừng. Nếu kênh được tiếp tục bật tính năng hội viên, thì các hội viên trả phí đang hoạt động trước khi tính năng này bị tạm dừng sẽ tiếp tục nhận được các ưu đãi dành cho hội viên và họ cũng sẽ tiếp tục thanh toán định kỳ hàng tháng.
Tính năng hội viên có thể bị tạm dừng trong tối đa 90 ngày. Sau thời gian này, tính năng hội viên cũng như các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng của hội viên sẽ bị hủy bỏ.

Tính năng Hội viên của Kênh bị chấm dứt

Nếu một kênh chấm dứt hoặc mất quyền sử dụng tính năng hội viên (ví dụ: nếu kênh đó không còn tham gia Chương trình Đối tác YouTube nữa), thì tất cả các khoản thanh toán định kỳ hàng tháng và quyền sử dụng tất cả các ưu đãi dành cho hội viên từ kênh đó sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Tại thời điểm kênh chấm dứt tính năng hội viên, những người xem là hội viên trả phí đang hoạt động sẽ tự động được hoàn tiền phí hội viên trong tháng gần đây nhất trên kênh của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao tôi không nhìn thấy nút Tham gia?

Có thể có một số nguyên nhân dẫn đến điều này, bao gồm:
 • Kênh đó không chạy tính năng này.
 • Tính năng này chưa ra mắt ở quốc gia của bạn.
 • Tính năng này sẽ chỉ xuất hiện trên các trang xem video đủ điều kiện của các kênh tham gia. Ví dụ: các trang xem của những video đã được một số đối tác âm nhạc xác nhận quyền sở hữu là những trang không đủ điều kiện.
Vì sao một số kênh có các mức giá khác nhau?
Một số kênh đang giúp chúng tôi thử nghiệm một tính năng mới gọi là "cấp độ". Tính năng này cho phép họ chọn tối đa 5 mức giá dành cho hội viên và cung cấp các đặc quyền khác nhau ở mỗi cấp độ. Tính năng này hiện đang áp dụng cho một số kênh trong giai đoạn thử nghiệm.

Mỗi cấp độ có một mức giá riêng. Khi tăng cấp, bạn sẽ có thêm nhiều đặc quyền. Điều đó có nghĩa là nếu tham gia ở cấp độ đắt tiền nhất, bạn sẽ có quyền sử dụng tất cả các đặc quyền của các cấp độ thấp hơn.

Tôi nhận được gì cho mỗi cấp độ và làm thế nào để tham gia?

Đặc quyền và cách tham gia thay đổi theo từng kênh. Bạn có thể thấy các đặc quyền khác nhau khi bạn nhấp Tham gia.

 1. Truy cập vào youtube.com hoặc mở ứng dụng YouTube.
 2. Chuyển đến kênh hoặc một video do người sáng tạo mà bạn muốn ủng hộ tải lên và xem người sáng tạo đó có bật tính năng Hội viên của Kênh không.
 3. Nhấp Tham gia.
 4. Bạn sẽ thấy các đặc quyền khác nhau mà kênh cung cấp. Chọn cấp bậc thành viên bạn muốn tham gia và nhấp vào giá.
 5. Làm theo lời nhắc để nhập thông tin thanh toán của bạn.
 6. Nhấp vào Mua.

Bạn sẽ nhìn thấy thông báo chào mừng sau khi giao dịch hoàn tất. Chừng nào còn là hội viên trả phí thì bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu chu kỳ thanh toán của mỗi tháng.

Tôi đã là hội viên, làm cách nào để thấy các đặc quyền khác nhau mà kênh cung cấp?

Truy cập vào trang kênh mà bạn đã tham gia > nhấn vào Xem đặc quyền.

Làm thế nào để tôi thay đổi cấp bậc?

Tại thời điểm này, bạn phải hủy tư cách hội viên của mình và tham gia lại kênh ở một cấp độ khác.

Người sáng tạo nhận được bao nhiêu phần trăm trong số tiền thanh toán phí hội viên của kênh?

Sau khi khấu trừ thuế bán hàng địa phương, người sáng tạo nhận được 70% doanh thu từ phí hội viên, còn YouTube giữ lại 30% doanh thu này. Tất cả chi phí giao dịch (bao gồm phí thẻ tín dụng) hiện do YouTube chi trả.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?