Riktlinjer för annonsvänligt innehåll

 

Om du deltar i YouTubes partnerprogram kan du tjäna pengar med annonser. Syftet med den här artikeln är att hjälpa dig att förstå vilka videor på din kanal som är lämpliga för annonsörer. Våra policyer gäller alla delar av ditt innehåll (video- eller livestreamar, miniatyrer, titlar, beskrivningar och taggar). Läs mer om våra rekommenderade metoder

Ibland uppstår fel i våra system, men då kan du begära en mänsklig granskning av de beslut som har tagits av våra automatiserade system. 

Obs! Allt innehåll som laddas upp på YouTube måste följa YouTubes riktlinjer för communityn. Om ditt innehåll bryter mot riktlinjerna för communityn kan den tas bort från YouTube. Om du ser innehåll som bryter mot riktlinjerna kan du rapportera det.

Det här handlar artikeln om
Du kan se exempel på innehåll som inte lämpar sig för annonser och som skulle omfattas av statusen ”begränsat antal eller inga annonser” för intäktsgenerering. 

Här är alla huvudämnen som inte är annonsvänliga:

Tänk på att det är viktigt med sammanhang. Konstnärligt innehåll som musikvideor kan innehålla olämpligt språk, referenser till droganvändning eller icke-explicita sexuella teman och fortfarande vara lämpligt för annonsering.

Olämpligt språk

Innehåll som genomgående innehåller svordomar och vulgärt språk kanske inte är lämpligt för annonsering. Tillfälligt bruk av svordomar (till exempel i musikvideor) innebär inte nödvändigtvis att videon är olämplig för annonsering.

Exempel (listan är inte fullständig)

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Olämpligt språk
 • Grova svordomar i titeln eller miniatyrbilden, inklusive felstavningar som är menade att censurera (som ”Vad i helv*te!”)
 • Grova svordomar i början av videon 

Våld

Innehåll med fokus på blod, våld eller skador, som visas utan ytterligare sammanhang, är inte lämpligt för annonsering. Om du visar våldsamt innehåll i ett nyhets-, utbildnings-, konst- eller dokumentärssammanhang är det övergripande sammanhanget viktigt. Våld som ingår i normalt gameplay är vanligtvis tillåtet för annonsering, medan montage med fokus på oprovocerat våld inte är det.

Exempel (listan är inte fullständig)

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Innehåll med otäcka, detaljerade eller motbjudande skildringar eller bilder
 • Blod, inälvor, kroppsdelar, könsvätskor, avföring från människor eller djur, bilder från brottsplatser eller olyckor
Innehåll som avbildar våldshandlingar
 • Skildringar eller bilder från skjutningar, explosioner eller bombningar; avrättningsvideor, våldsamma handlingar utförda mot djur
 • Innehåll som avbildar djurplågeri eller oprovocerat våld mot djur, till exempel tuppfäktning, tjurfäktning eller hundhetsning 
 • Videor som innehåller detaljerat våld i samband med fysiska bråk, offentliga demonstrationer eller polisbrutalitet
 • Obearbetat bildmaterial på krigsoffer med detaljerade skildringar av skador eller död
 • Oprovocerat våld mot barn, även om det är dramatiserat eller påhittat
 • Jaktvideor med fokus på detaljerat våld, djurs död eller lidande

Barnförbjudet innehåll

Barnförbjudet innehåll
Innehåll med hög grad av sexualiserade teman lämpar sig inte för annonsering, med begränsat undantag av sexualundervisningsvideor som inte är stötande och musikvideor. Det räcker inte att ange en komisk avsikt. Innehållet kanske ändå inte är lämpligt för annonsering.

Exempel (listan är inte fullständig)

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Sexuellt explicit innehåll
 • Detaljerade sexuella handlingar eller simuleringar med avsikt att väcka upphetsning
 • Sexuellt explicit text eller ljud, eller att inkludera explicita samtal om sex
 • Innehåll som kan uppfattas som marknadsföring av sexuella tjänster mot betalning
 • Obearbetat bildmaterial med explicita scener på djur som parar sig
Naket
 • Människor eller avbildade människor som visar kroppsdelar med sexuell koppling, som synliga könsorgan, bröstvårtor eller skinkor
 • Innehåll med fokus på könsdelar som är oskarpa eller censurerade
 • Kroppskonst med fokus på nakenhet eller intima kroppsdelar
Sexuellt innehåll
 • Innehåll med underförstådda sexuella handlingar
 • Innehåll som avbildar utövade fetischer eller diskussioner om fetischer
 • Innehåll om sexskandaler eller läckor med privata intima foton eller videor
 • Innehåll relaterat till sexbranschen, inklusive sexrelaterad underhållning
 • Innehåll som diskuterar intima sexuella upplevelser som onani, samlag och andra sexuella handlingar
 • Innehåll med sexleksaker, sexapparater och andra produkter vars funktion är att öka den sexuella aktiviteten
 • Innehåll med råd om sexuell prestation eller återberättande av historier kring prestation

Skadligt eller farligt beteende

Innehåll som främjar skadliga eller farliga handlingar som leder till allvarlig fysisk, känslomässig eller psykisk skada är inte lämpligt för annonsering. 

Exempel (listan är inte fullständig) 

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Olämpliga spratt, utmaningar och stunts
 • Spratt relaterade till självmord, död, terrorism (som spratt med falska bombhot), eller hot med skjutvapen eller andra dödliga vapen
 • Sexuellt oönskade handlingar, som påtvingade kyssar, tafsande eller sexuella övergrepp
 • Fysiska skador eller lidande som inte är i videons fokus. Riktlinjerna gäller handlingar som utövas i miljöer som inte är yrkesmässiga och kontrollerade
 • Innehåll som framkallar långvarigt känslomässigt lidande hos en minderårig
Kroppsmodifiering och medicinska procedurer
 • Invasiva medicinska behandlingar, inräknat kosmetisk kirurgi
 • Klämma finnar och borttagande av inväxta tånaglar
 • Procedurer med hudimplantat
 • Tungklyvningskirurgi
Innehåll som hotar om eller förespråkar fysisk eller psykisk självskada eller skadande av andra
 • Hota någon med verkliga skador
 • Uppmana till angrepp på en annan person
Skada sig själv, skada andra eller bli skadad av andra
 • Innehåll relaterat till självmord, ätstörningar, mobbning, trakasserier, våld i nära relationer eller andra typer av misshandel och självskadebeteende
 • Innehåll som förespråkar användning av vapen för att skada andra
 • Innehåll relaterat till kannibalism
Farliga handlingar som inte får imiteras
 • Innehåll som visar konsumtion av ämnen i sådana mängder att det leder till en förgiftning
 • Ihopklipp av misslyckanden som innehåller detaljerade skador
 • Åkande på utsidan av tunnelbanevagnar
 • Takklättring
 • Annat utmaningsbaserat innehåll som om det imiteras kan leda till skador (som eldutmaningen, kikiutmaningen och Bird Box-utmaningen)
Marknadsföra eller förespråka skadliga behandlingar eller medicinska uttalanden
 • Grupper som är emot vaccinationer eller förnekar förekomsten av AIDS
 • Ickemedicinska behandlingar som påstås kunna bota sjukdomar som det inte finns något botemedel mot
 • Innehåll som antyder att allvarliga sjukdomstillstånd inte existerar eller är en bluff

Hatiskt innehåll

Innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av, nedvärderar eller förnedrar en individ eller grupp av personer baserat på nedanstående lämpar sig inte för annonsering:

 • Etnisk tillhörighet
 • Etniskt ursprung
 • Nationalitet
 • Religion
 • Funktionshinder
 • Ålder
 • Krigsveteranstatus
 • Sexuell läggning
 • Könsidentitet
 • Andra egenskaper som är kopplade till systematisk diskriminering eller marginalisering 

Innehåll som är satiriskt eller humoristiskt kan utgöra undantag. Det räcker inte att ange en komisk avsikt. Innehållet kanske ändå inte är lämpligt för annonsering.

Exempel (listan är inte fullständig) 

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Innehåll som uppmuntrar till hat mot, främjar diskriminering av, nedvärderar eller förnedrar
 • Innehåll som främjar, glorifierar eller uttrycker tolerans för våld mot andra
 • Innehåll som uppmuntrar andra att tro att en person eller grupp är undermänsklig, underlägsen eller förtjänar hat
 • Innehåll som främjar hatgrupper eller artiklar med koppling till hatgrupper
Främjande av terrorism och våldsam extremism
 • Innehåll som har framställts av eller som stöd för terroristgrupper
 • Innehåll som främjar terrorhandlingar, inklusive rekrytering 
 • Innehåll som firar terroristattacker

Uppviglande eller nedvärderande

Innehåll med ogrundat uppviglande, provocerande eller nedvärderande innehåll kanske inte är lämpligt för annonsering. 

Exempel (listan är inte fullständig) 

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Innehåll som är uppviglande och nedvärderande
 • Innehåll som fokuserar på att skambelägga eller förolämpa en individ eller grupp
Innehåll som trakasserar, skrämmer eller mobbar en person eller grupp
 • Innehåll som pekar ut någon för övergrepp eller trakasserier
 • Innehåll som antyder att en tragisk händelse inte har hänt eller att offer och deras familjer är skådespelare eller delaktiga i mörkläggning av händelsen i fråga
 • Skadliga personattacker, förtal och ärekränkning

Droger och drogrelaterat innehåll

Innehåll som marknadsför eller innehåller följande lämpar sig inte för annonsering:

 • Försäljning av olagliga eller reglerade droger eller ämnen, eller andra farliga produkter 
 • Användning av olagliga eller reglerade droger eller ämnen, eller andra farliga produkter 
 • Missbruk av olagliga eller reglerade droger eller ämnen, eller andra farliga produkter

Videor som handlar om droger eller farliga ämnen i utbildningsmässiga, dokumentära eller konstnärliga syften (till exempel musikvideor) brukar vara lämpliga för annonsering, så länge drog- eller ämnesanvändningen inte är stötande eller skönmålas.

Exempel (listan är inte fullständig)

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Marknadsföring av ämnen som verkar sinnesförändrande för nöjessyften eller på andra sätt leder till ”trippar”
 • Kokain, metamfetamin, heroin, marijuana, kokainsubstitut, mefedron, ”lagliga trippar”, badsalt
Marknadsföring av produkter eller tjänster som marknadsförs för att underlätta bruk av partydroger
 • Pipor, bongar, cannabis-coffeeshops
Marknadsföring av bruksanvisningar om att tillverka, köpa eller använda partydroger
 • Ge råd eller rekommendationer om droganvändning

Tobaksrelaterat innehåll

Innehåll som främjar tobak och tobaksrelaterade produkter lämpar sig inte för annonsering.

Exempel (listan är inte fullständig)

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Främja tobak
 • Cigaretter, cigarrer, tuggtobak
Främja tobaksrelaterade produkter
 • Tobakspipor, rullpapper, vaporiseringsverktyg
Främja produkter som är avsedda att simulera tobaksrökning
 • Örtcigaretter, e-cigaretter, vaporisering

Skjutvapenrelaterat innehåll

Innehåll som fokuserar på försäljning, montering, missbruk och obehörig användning av skjutvapen lämpar sig inte för annonsering.

Exempel (listan är inte fullständig) 

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Främja försäljning av skjutvapen
 • Försäljning av skjutvapen
 • Försäljning av reservdelar till skjutvapen eller komponenter som är viktiga för ett skjutvapen, alternativt som fungerar effekthöjande, som: 
  • Ofärdiga skjutvapendelar 
  • Ammunition
  • Laddramar
  • Ljuddämpare
  • Patronbälten
  • Kolvar
  • Ombyggnadssatser
  • Vapengrepp
  • Kikarsikten 
  • Sikten
 • Marknadsföringsinnehåll för skjutvapenbutiker
 • Tillverkare eller rabattkoder för skjutvapenbutiker
Instruktioner om monteringen av skjutvapen, inklusive dess delar eller komponenter
 • Instruktioner för tillverkning av skjutvapen, guider, programvara och utrustning för 3D-utskrifter av skjutvapen eller delar
Missbruk eller obehörig användning av ett skjutvapen
 • Innehåll där skjutvapen avlossas i otrygga miljöer

Kontroversiella ämnen och känsliga händelser

Som kontroversiella ämnen räknas sådana ämnen som kan vara obehagliga för våra användare och ofta har uppstått till följd av mänskliga tragedier. 

En känslig händelse är vanligtvis en oförutsedd händelse som har lett till dödsfall, ofta till följd av en planerad attack. Känsliga händelser kan ge upphov till sorg och beklaganden från allmänheten, och ibland även extrema eller starkt känslomässiga reaktioner. Händelsen måste ha inträffat relativt nyligen för att räknas som känslig. Historiska händelser får generellt användas för intäktsgenerering om de framställs i ett sammanhang av en dokumentär eller en historisk diskussion. 

Den här policyn gäller även om innehållet endast fungerar som en kommentar eller inte innehåller några detaljerade bilder. 

Exempel (listan är inte fullständig) 

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Kontroversiella ämnen
 • Övergrepp mot barn
 • Pedofili
 • Barnäktenskap
 • Sexuella övergrepp
 • Sexuella trakasserier
 • Självskada
 • Självmord
 • Ätstörning
 • Våld i nära relationer
 • Abort
 • Mobbning
Känsliga händelser
 • Brutala dåd som leder till dödsfall, exempelvis masskjutningar 
 • Väpnad konflikt 
 • Dödsfall
 • Tragiska händelser 
 • Terrordåd

Vuxenorienterade teman i familjeinnehåll

Innehåll som verkar vara lämpligt för en allmän publik men som innehåller barnförbjudna teman lämpar sig inte för annonsering. Riktlinjen gäller även om innehållet är humoristiskt eller satiriskt. 

Exempel (listan är inte fullständig) 

Kategori Begränsat antal eller inga annonser  
Vuxenorienterade teman i familjeinnehåll

Innehåll som verkar lämpa sig för en allmän publik men som innehåller barnförbjudna teman, som:

 • Sex
 • Våld
 • Vulgärt innehåll
 • Andra avbildningar av barn eller karaktärer som är populära bland barn och som inte lämpar sig för en allmän publik
   

Alla videor som laddas upp på YouTube måste följa YouTubes användarvillkor och riktlinjer för communityn. För att kunna generera intäkter med annonser måste du följa policyerna i YouTubes policyer för intäktsgenerering och programpolicyerna för Google AdSense

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?