Wytyczne dotyczące tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam

Jeśli należysz do programu partnerskiego YouTube, możesz zarabiać na reklamach. Aby w filmie można było wyświetlać reklamy, nie może on naruszać zasad programu partnerskiego, zasad programu AdSense i Wytycznych dotyczących tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam opisanych w tym artykule.

W tym artykule znajdziesz:

YouTube to najpopularniejsze na całym świecie miejsce do oglądania filmów. A jako że można tu znaleźć najbardziej aktualną, obszerną i atrakcyjną bibliotekę filmów przesłanych przez różnych twórców z całego świata, YouTube to także miejsce, w którym tysiące marek nawiązują kontakt ze swoimi odbiorcami.

Wszystkie treści przesyłane do YouTube muszą być zgodne z Warunkami korzystania z usługi oraz Wytycznymi dla społeczności YouTube.

Filmy, które nie są odpowiednie dla większości reklamodawców

Decydując, czy film nadaje się do wyświetlania w nim reklam, YouTube wykorzystuje technologię i procesy egzekwowania zasad. Cały czas pracujemy nad tym, by nasze algorytmy były jak najdokładniejsze, i staramy się zrozumieć wszystkie niuanse, również w takich kategoriach jak muzyka, gry i wiadomości. Chcemy oceniać każdy film na podstawie jego kontekstu. Dotyczy to także treści o wyraźnie komediowym, satyrycznym czy edukacyjnym charakterze.

Jeżeli podane niżej kryteria pasują do jakiejkolwiek części Twojego filmu lub jego metadanych (w tym tytułu, miniatury lub tagów), film może nie być odpowiedni do wyświetlania reklam zgodnie z zasadami programu AdSense. W niektórych przypadkach YouTube może również zdecydować się nie wyświetlać reklam od wszystkich reklamodawców lub wszystkich formatów reklam.

Kontrowersyjne tematy i wydarzenia o charakterze wrażliwym

Filmy, które skupiają się na treściach lub wydarzeniach budzących emocje (takich jak wojna, konflikty polityczne, terroryzm i ekstremizm, śmierć i katastrofy, wykorzystywanie seksualne), nie są odpowiednie do wyświetlania reklam, nawet jeżeli nie zawierają drastycznych scen. Na przykład filmy o aktualnych katastrofach, nawet jeśli mają charakter informacyjny lub dokumentalny, mogą nie nadawać się do wyświetlania reklam ze względu na poruszany temat.

Narkotyki i niebezpieczne produkty lub substancje

Treści, które zachęcają do sprzedaży, zażywania lub nadużywania narkotyków albo leków bądź substancji podlegających kontroli, a także innych niebezpiecznych produktów, albo pokazują takie działania, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Filmy, które poruszają temat narkotyków lub substancji niebezpiecznych w celach edukacyjnych, dokumentalnych bądź artystycznych, są generalnie odpowiednie do wyświetlania reklam, pod warunkiem że używanie narkotyków lub nadużywanie substancji nie jest w nich pochwalane ani pokazywane w drastyczny sposób.

Działania szkodliwe lub niebezpieczne

Filmy, które zachęcają do podejmowania szkodliwych lub niebezpiecznych działań prowadzących do poważnych obrażeń fizycznych lub szkód emocjonalnych bądź psychicznych, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Chodzi tu np. o filmy przedstawiające bolesne lub inwazyjne zabiegi chirurgiczne i kosmetyczne bądź „żarty” z elementami molestowania seksualnego lub upokorzenia.

Treści szerzące nienawiść

Filmy, które zachęcają do dyskryminacji, dyskredytacji albo poniżania osób lub grup ludzi z powodu ich rasy, tożsamości etnicznej lub pochodzenia, narodowości, wyznania, niepełnosprawności, wieku, statusu weterana, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej bądź innych cech związanych z systemową dyskryminacją lub marginalizacją, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Wyjątek mogą stanowić treści satyryczne lub komediowe, jednak samo stwierdzenie, że film ma charakter komediowy, nie wystarczy i taki film może nadal nie być odpowiedni do wyświetlania reklam.

Niestosowny język

Filmy, w których często pojawiają się wulgaryzmy, mogą nie być odpowiednie do wyświetlania reklam. To, że w filmie od czasu do czasu padnie jakieś niecenzuralne słowo, nie oznacza jednak, że film nie nadaje się do wyświetlania w nim reklam. W takiej sytuacji jednak duże znaczenie ma kontekst.

Nieprawidłowe wykorzystanie postaci z treści familijnych

Filmy wykorzystujące postaci cieszące się popularnością wśród rodzin lub treści familijne (zarówno animowane, jak i te z aktorami), które przedstawiają przemoc, akty seksualne czy też nieetyczne lub inne niestosowne zachowanie, nawet jeśli filmy te mają charakter komediowy lub satyryczny, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam.

Prowokowanie i poniżanie

Treści, które są dosadnie prowokacyjne lub poniżające, mogą nie być odpowiednie do wyświetlania reklam. Przykładem są filmy, które zawstydzają lub obrażają osobę lub grupę osób.

Treści z podtekstem seksualnym

Filmy, których głównym motywem jest np. nagość, ukazanie konkretnych części ciała lub symulacja aktów seksualnych, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Reklamy mogą nie być wyświetlane również w filmach przedstawiających akcesoria erotyczne lub szczegółowe rozmowy na temat seksu. Wyjątkiem są filmy o charakterze edukacyjnym, które nie są przy tym zbyt obrazowe.

Przemoc

Filmy, których głównym motywem jest krew, przemoc lub obrażenia, prezentowane bez podania odpowiedniego kontekstu, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Zwykle reklamy mogą być wyświetlane w treściach poświęconych grom komputerowym, w których przemoc jest naturalnym elementem rozgrywki. Nie dotyczy to jednak filmów zmontowanych tak, że na pierwszy plan wysuwa się nieuzasadniona agresja. Jeśli pokazujesz sceny zawierające przemoc w kontekście informacyjnym, edukacyjnym, artystycznym lub dokumentalnym, konieczne jest wytłumaczenie tego kontekstu.

Oferujemy też wiele narzędzi kierowania na treści i odbiorców, za pomocą których reklamodawcy mogą kontrolować, gdzie pojawiają się ich reklamy w YouTube. Większość reklam będzie wyświetlanych wyłącznie na kanałach, które należą do programu partnerskiego YouTube. W niektórych przypadkach reklamy mogą też pojawiać się w filmach sprawdzonych ręcznie przez zespół YouTube ds. zasad dotyczących reklam lub na kanałach wybranych partnerów, którzy zostali przez nas sprawdzeni i zaakceptowani.

Jeśli uważasz, że reklamy zostały wyłączone w Twoim filmie przez pomyłkę, dowiedz się, jak odwołać się od oznaczenia filmów jako „nieodpowiednie do wyświetlania reklam”.

Sprawdzone metody tworzenia treści odpowiednich do wyświetlania reklam

Oprócz powyższych zasad i wytycznych możesz też skorzystać z tych wskazówek, które pomogą Ci przygotowywać treści odpowiednie do wyświetlania reklam:

  • Należy zawsze odnosić się z szacunkiem do innych, w tym do swoich widzów i osób, które mogą pojawiać się w Twoich filmach.
  • Należy używać miniatur i metadanych, które dokładnie odzwierciedlają treść filmu. Niezależnie od treści danego filmu, jeśli jego tytuł lub miniatura nie są zgodne z tymi wytycznymi, może on nie być odpowiedni do wyświetlania reklam.
  • Nie należy umieszczać własnych reklam w swoim filmie, ponieważ narusza to nasze zasady dotyczące reklam. Dowiedz się więcej na temat zasad płatnego lokowania produktu.

Pamiętaj, że wiele zależy od kontekstu. Jeśli film zawiera treści potencjalnie kontrowersyjne lub obraźliwe, wyjaśnij to widzom, aby pomóc im zrozumieć, co oglądają. Z kolei nam takie dodatkowe informacje pomogą ocenić, czy Twoje treści są odpowiednie do wyświetlania reklam.

Wyłączanie reklam w treściach, które nie są odpowiednie dla reklamodawców

Jeżeli chcesz przesłać treści, które nie są zgodne z tymi wytycznymi, wyłącz wyświetlanie w nich reklam. W ten sposób możesz zrezygnować z zarabiania na filmach, które nie są odpowiednie do wyświetlania reklam, i jednocześnie pozostaniesz w programie partnerskim.
Pamiętaj, że jeśli będziesz zarabiać na treściach naruszających nasze wytyczne, możesz utracić dostęp do funkcji zarabiania.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?