Wytyczne na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam

YouTube to najpopularniejsze miejsce, w którym widzowie z całego świata oglądają filmy. Ponieważ można tu znaleźć najbardziej aktualną, obszerną i atrakcyjną bibliotekę filmów przesłanych przez różnych twórców z całego świata, YouTube to także miejsce, w którym tysiące marek nawiązują kontakt ze swoimi odbiorcami.

Wszystkie treści przesyłane do YouTube muszą być zgodne z Warunkami korzystania z usługi oraz Wytycznymi dla społeczności YouTube. Aby w filmie można było wyświetlać reklamy, nie może on naruszać zasad programu AdSense i wytycznych na temat tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam opisanych w tym artykule.

YouTube zastrzega sobie także prawo do tego, by nie wyświetlać – według własnego uznania – reklam w filmach i na stronach odtwarzania filmów, w tym reklam od określonych reklamodawców lub w określonych formatach. Poważne lub notoryczne naruszanie tych zasad może prowadzić do wyłączenia zarabiania na kanale lub zawieszenia uczestnictwa w programie partnerskim YouTube.

Nie mówimy Ci, co masz tworzyć – każdy twórca w YouTube jest wyjątkowy i wpływa na żywiołowy charakter serwisu. Jednak reklamodawcy też mogą decydować, gdzie chcą wyświetlać swoje reklamy. Tak jak we wszystkich kwestiach dotyczących YouTube, warto kierować się zdrowym rozsądkiem, właściwie korzystać z funkcji serwisu i szanować innych użytkowników. W tym artykule zawarliśmy wskazówki dotyczące naszych zasad oraz sprawdzone metody, przy użyciu których możesz nagrywać filmy odpowiednie do wyświetlania reklam.

Jeżeli chcesz przesłać treści, które nie są zgodne z tymi wytycznymi, wyłącz wyświetlanie w nich reklam. W ten sposób możesz zrezygnować z zarabiania na filmach, które nie są odpowiednie do wyświetlania reklam, i jednocześnie pozostaniesz w programie partnerskim. Pamiętaj, że jeśli będziesz zarabiać na treściach naruszających nasze wytyczne, możesz utracić dostęp do funkcji zarabiania.

Wytyczne i sprawdzone metody

Filmy, które nie są odpowiednie dla większości reklamodawców

Decydując, czy film nadaje się do wyświetlania w nim reklam, YouTube wykorzystuje technologię i procesy egzekwowania zasad. Cały czas pracujemy nad tym, by nasze algorytmy były jak najdokładniejsze, i staramy się zrozumieć niuanse, również w takich kategoriach jak muzyka, gry i wiadomości. Chcemy oceniać każdy film w oparciu o jego kontekst. Dotyczy to także treści o wyraźnie komediowym, satyrycznym czy edukacyjnym charakterze.

Jeżeli podane niżej kryteria pasują do jakiejkolwiek części Twojego filmu lub jego metadanych (w tym tytułu, miniatury lub tagów), film może nie być odpowiedni do wyświetlania reklam zgodnie z zasadami programu AdSense. W niektórych przypadkach YouTube może również zdecydować się nie wyświetlać reklam od wszystkich reklamodawców lub wszystkich formatów reklam.
 • Tematy kontrowersyjne i wydarzenia budzące emocje: filmy, które skupiają się na treściach lub wydarzeniach budzących emocje (takich jak wojna, konflikty polityczne, terroryzm i ekstremizm, śmierć i katastrofy, wykorzystywanie seksualne), nie są odpowiednie do wyświetlania reklam, nawet jeżeli nie zawierają drastycznych scen. Na przykład filmy o aktualnych katastrofach, nawet jeśli mają charakter informacyjny lub dokumentalny, mogą nie nadawać się do wyświetlania reklam ze względu na poruszany temat.
 • Narkotyki, niebezpieczne produkty i substancje: treści, które zachęcają do sprzedaży, zażywania lub nadużywania narkotyków albo leków bądź substancji podlegających kontroli, a także innych niebezpiecznych produktów, albo pokazują takie działania, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Filmy, które poruszają temat narkotyków lub substancji niebezpiecznych w celach edukacyjnych, dokumentalnych bądź artystycznych, są generalnie odpowiednie do wyświetlania reklam, pod warunkiem że używanie narkotyków lub nadużywanie substancji nie jest w nich pochwalane ani pokazywane w drastyczny sposób.
 • Szkodliwe lub niebezpieczne działania: filmy, które zachęcają do podejmowania szkodliwych lub niebezpiecznych działań prowadzących do poważnych obrażeń fizycznych lub szkód emocjonalnych bądź psychicznych, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Chodzi tu np. o filmy przedstawiające bolesne lub inwazyjne zabiegi chirurgiczne i kosmetyczne bądź „żarty” z elementami molestowania seksualnego lub upokorzenia.
 • Treści szerzące nienawiść: filmy, które zachęcają do dyskryminacji, dyskredytacji albo poniżania osób lub grup ludzi z powodu ich rasy, tożsamości etnicznej lub pochodzenia, narodowości, wyznania, niepełnosprawności, wieku, statusu weterana, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej bądź innych cech związanych z systemową dyskryminacją lub marginalizacją, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Wyjątek mogą stanowić treści satyryczne lub komediowe, jednak samo stwierdzenie, że film ma charakter komediowy, nie wystarczy i taki film może nadal nie być odpowiedni do wyświetlania reklam.
 • Nieodpowiedni język: filmy, w których często pojawiają się wulgaryzmy, mogą nie być odpowiednie do wyświetlania reklam. To, że w filmie od czasu do czasu padnie jakieś niecenzuralne słowo, nie oznacza jednak, że film nie nadaje się do wyświetlania w nim reklam. W takiej sytuacji jednak duże znaczenie ma kontekst.
 • Nieodpowiednie wykorzystanie postaci cieszących się popularnością wśród rodzin: użycie treści familijnych (zarówno animowanych, jak i tych z aktorami) lub pochodzących z nich postaci w filmach przedstawiających przemoc, akty seksualne czy też nieetyczne lub inne niestosowne zachowanie, nawet w charakterze komediowym bądź satyrycznym, spowoduje, że wyświetlanie w nich reklam nie będzie możliwe.
 • Prowokowanie i poniżanie: treści, które są dosadnie prowokacyjne lub poniżające, mogą nie być odpowiednie do wyświetlania reklam. Przykładem są filmy, które zawstydzają lub obrażają osobę lub grupę osób.
 • Treści dwuznaczne o zabarwieniu erotycznym: filmy, których głównym motywem jest np. nagość, ukazanie konkretnych części ciała lub symulacja aktów seksualnych, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Reklamy mogą nie być wyświetlane również w filmach przedstawiających akcesoria erotyczne lub szczegółowe rozmowy na temat seksu. Wyjątkiem są filmy o charakterze edukacyjnym.
 • Przemoc: filmy, których głównym motywem jest krew, przemoc lub obrażenia, prezentowane bez podania odpowiedniego kontekstu, nie są odpowiednie do wyświetlania reklam. Zwykle mogą być one wyświetlane w treściach prezentujących gry komputerowe, w których przemoc jest naturalnym elementem rozgrywki. Nie dotyczy to jednak przypadków montażu, który koncentruje się na nieuzasadnionej agresji. Jeśli pokazujesz sceny zawierające przemoc w charakterze informacyjnym, edukacyjnym, artystycznym lub dokumentalnym, konieczne będzie podanie dodatkowego kontekstu.

Oferujemy też wiele narzędzi kierowania na treści i odbiorców, za pomocą których reklamodawcy mogą kontrolować, gdzie pojawiają się ich reklamy w YouTube. Większość reklam będzie wyświetlanych wyłącznie na kanałach, które należą do programu partnerskiego YouTube. W niektórych przypadkach reklamy mogą też pojawiać się w filmach sprawdzonych ręcznie przez zespół YouTube ds. zasad dotyczących reklam lub na kanałach wybranych partnerów, którzy zostali przez nas sprawdzeni i zaakceptowani. 

Jeśli uważasz, że reklamy zostały wyłączone w Twoim filmie przez pomyłkę, dowiedz się, jak odwołać się od oznaczenia filmów jako „nieodpowiednie do wyświetlania reklam”.

Sprawdzone metody tworzenia treści odpowiednich do wyświetlania reklam

Oprócz powyższych zasad i wytycznych możesz skorzystać z tych wskazówek, które pomogą zagwarantować, że Twoje treści będą odpowiednie do wyświetlania reklam:

 • Należy zawsze odnosić się z szacunkiem do innych, w tym do swoich widzów i osób, które mogą pojawiać się w Twoich filmach. 
 • Należy używać miniatur i metadanych, które dokładnie odzwierciedlają treść filmu. Niezależnie od tego, o czym jest film, jeśli jego tytuł lub miniatura nie są zgodne z tymi wytycznymi, może on nie być odpowiedni do wyświetlania reklam.
 • Nie należy umieszczać własnych reklam w swoim filmie, ponieważ narusza to nasze zasady dotyczące reklam. Dowiedz się więcej na temat zasad płatnego lokowania produktu.

Pamiętaj, że wiele zależy od kontekstu. Jeśli film zawiera treści potencjalnie kontrowersyjne lub obraźliwe, wyjaśnij to widzom, aby pomóc im zrozumieć, co oglądają. Z kolei nam będzie łatwiej ocenić, czy Twoje treści są odpowiednie do wyświetlania reklam, jeśli podasz dodatkowe informacje.

Wyłączanie reklam w treściach, które nie są odpowiednie dla reklamodawców
Jeżeli chcesz przesłać treści, które nie są zgodne z tymi wytycznymi, wyłącz wyświetlanie w nich reklam. W ten sposób możesz zrezygnować z zarabiania na filmach, które nie są odpowiednie do wyświetlania reklam, i jednocześnie pozostaniesz w programie partnerskim.
Pamiętaj, że jeśli będziesz zarabiać na treściach naruszających nasze wytyczne, możesz utracić dostęp do funkcji zarabiania.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?