Richtlijnen voor advertentievriendelijke content

Als je aan het YouTube-partnerprogramma deelneemt, kun je opbrengsten uit advertenties delen. In dit artikel leggen we uit welke afzonderlijke video's op je kanaal geschikt zijn voor adverteerders. Je kunt in dit artikel nalezen hoe de vragenlijst voor zelfcertificering werkt op het platform. Ook beschrijven we volgens welke specifieke regels we advertenties wel, niet of beperkt weergeven en in welke gevallen je het genereren van inkomsten moet uitzetten. Ons beleid is van toepassing op alle onderdelen van je content (video, livestream, thumbnail, titel, beschrijving en tags). Lees onze praktische tips

Onze systemen zitten er wel eens naast. Daarom kun je beslissingen van onze geautomatiseerde systemen laten beoordelen door een van onze medewerkers.

Opmerking: Alle content die je naar YouTube uploadt, moet voldoen aan onze communityrichtlijnen. Als je content onze communityrichtlijnen schendt, wordt deze mogelijk van YouTube verwijderd. Als je content tegenkomt die de richtlijnen schendt, kun je deze melden.

Informatie in dit artikel
In dit artikel vind je voorbeelden van content die niet geschikt is voor advertenties. Deze content krijgt de status Weinig of geen advertenties voor het genereren van inkomsten.

Dit zijn de belangrijkste elementen die content advertentieonvriendelijk maken:

De context is erg belangrijk. Als artistieke content (zoals muziekvideo's) elementen bevat zoals ongepast taalgebruik, niet-expliciete seksuele thema's of verwijzingen naar softdrugsgebruik, kan deze content toch geschikt zijn voor advertenties.

Ongepast taalgebruik

Het kan zijn dat er geen advertenties worden geplaatst bij content met veel grof taalgebruik of scheldwoorden. Als je video's af en toe grof taalgebruik bevatten (zoals muziekvideo's), wil dat niet zeggen dat ze niet geschikt zijn voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst

Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Afgekort, gecensureerd of lichtelijk grof taalgebruik (zoals verdomme of verdorie) in de titel, thumbnail of video. Gematigd grof taalgebruik (zoals shit of bitch) in de video. Af en toe zeer grof taalgebruik (zoals het f-woord) aan het begin van de video of maximaal twee keer in de eerste 30 seconden van de video, of zeer grof taalgebruik in een muziekvideo.

Definities:

 • 'Gecensureerd grof taalgebruik' verwijst naar het wegpiepen of dempen van het woord of het bedekken van geschreven tekst met zwarte balken, symbolen of tekst die tijdens de postproductie is toegevoegd.
 • 'Afgekort grof taalgebruik' verwijst naar afkortingen zoals gvd (godverdomme) waarbij de oorspronkelijke term wordt afgekort.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Grof taalgebruik in de titel of thumbnail, zeer grof taalgebruik dat vaak wordt gebruikt in de opening van een video (ongeveer de eerste 30 seconden), zeer grof taalgebruik in de titel of thumbnail van een muziekvideo.

Titels en thumbnails:

 • Grof taalgebruik, ook als er spelfouten in staan, zoals 'Dit is bullsh1t!'

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Zeer grof taalgebruik dat vaak voorkomt in een video (bijv. in elke zin).

Definities:

 • Met 'grof taalgebruik' bedoelen we woorden zoals 'bitch', 'shit' of 'klootzak'.
 • Met 'zeer grof taalgebruik' bedoelen we woorden zoals 'l*l' of het 'f-woord'.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Extreem grof taalgebruik in de titel, thumbnail of video, zoals 'k**wijf', 'n*kker', 'fl*kker' of andere beledigende woorden.

Titels en thumbnails:

 • Zeer grof of extreem grof taalgebruik, ook als er spelfouten in staan, zoals 'fak!'.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Elke vorm van extreem grof taalgebruik in een video.

Geweld

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content waarin de nadruk ligt op bloed, geweld of verwondingen zonder aanvullende context. Maar als je het geweld laat zien in een nieuwsitem, een documentaire of een educatieve of artistieke video, kan het in die context aanvaardbaar zijn. Als een video bijvoorbeeld gezaghebbende nieuwsrapportage over een gewelddadige gebeurtenis bevat in een journalistieke context, dan kan deze in aanmerking komen voor het genereren van inkomsten. Videogames met geweld in de normale gameplay zijn over het algemeen wel geschikt voor advertenties, maar dat geldt niet voor montages waarbij de nadruk ligt op overmatig geweld.Alle games (realistisch en niet-realistisch) vallen onder dit beleid.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Expliciete beelden van wetshandhavers in een educatieve context; geweld dat voorkomt als onderdeel van onbewerkte videogameplay, licht geweld met weinig bloed, educatieve video's met lijken die volledig gecensureerd of vervaagd zijn, klaar zijn om begraven te worden of worden laten zien in een historische context zoals oorlogen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemeen geweld 

 • Gedramatiseerde content met niet-realistisch, niet-expliciet geweld, of vluchtig en heftig geweld.
  • Een vluchtige scène waarin lichamelijk letsel (zoals een schot in de buik) voorkomt als onderdeel van een gewelddadige actiescène in een groter verhaal.
  • Fragmenten uit een actiefilm waarin wordt gevochten en verwondingen vrijwel niet te zien zijn.
 • Weergave van niet-expliciete verwondingen zoals het vallen op de knieën waarbij er geen of weinig bloed wordt getoond.
  • Per ongeluk of expres van een heuvel af rollen of tegen een muur aan lopen als onderdeel van een script of sport.
 • Aankondiging van tragedies waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen en die geen expliciete gruwelijke details bevat. 
  • Verslagen van een recente moord in de stad zonder een beschrijving van de fysieke toestand van de slachtoffers.

Games

 • Geweld als onderdeel van standaard videogameplay, waarbij de beelden licht expliciet zijn.
  • Beelden van expliciete scènes (bijvoorbeeld een duidelijk zichtbare bloederige aanval) in het normale verloop van een game.

Dood en tragedie

 • Niet-expliciete weergave van dode lichamen in een educatieve context.
  • Openbaar eerbetoon aan een of meer overledenen waarbij een niet-expliciet dood lichaam te zien is.
  • Weergave van volledig gecensureerde of niet-gruwelijke dode lichamen in een historische context.

Jagen

 • Content over jagen waarbij er geen expliciete verwondingen of langdurig dierenleed wordt getoond.
  • Jachtvideo's waarin het moment waarop een dier wordt gedood of verwond niet te zien is, en waarin geen expliciete beelden voorkomen van de manier waarop het dode dier tot een trofee of voedsel wordt verwerkt.

Dierlijk geweld

 • Niet-expliciete weergave van dierlijk geweld in de natuur.
  • Roofdieren die achter hun prooi aan jagen waarbij de expliciete details (zoals nadruk op bloedende lichaamsdelen van de prooi of expliciete momenten waarop de prooi wordt gevangen) niet worden getoond. Mogelijk is er kort wat bloed te zien, maar dit is niet het nadrukkelijke onderwerp van de content.

Dierenmishandeling

 • Onbewerkte beelden van door mensen georganiseerd geweld tegen dieren (bijvoorbeeld stierenvechten) zonder promotie van de activiteiten.
 • Verslaggeving van of discussie over dierenmishandeling zonder beelden van de mishandeling.
  • Een debat over dierenmishandeling zonder details te geven over de mishandeling zelf.

Geweld tijdens sportbeoefening

 • Geweld in vechtsporten waarbij wapens worden gebruikt (bijvoorbeeld schermen), ongeacht of de beoefenaars een beschermende uitrusting dragen of dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
 • Niet-expliciete verwondingen in de sport of expliciete verwondingen als onderdeel van het sporten waarbij bloed te zien is.
  • Sport in een professionele setting (zoals in een sportschool) waarbij deelnemers degelijke handschoenen en een bitje dragen.
  • Vluchtige beelden van letsel dat expliciet kan zijn (zoals een gebroken arm), maar deel uitmaakt van de normale sportactiviteit.
  • Licht, niet-expliciet letsel (zoals iemand die op de knieën valt) tijdens het sporten.

Straatgevechten

 • Weergave van gevechten in een educatieve context.
  • Zelfverdedigingshandelingen die als tutorial worden gedeeld.
  • Mensen die vechten zonder herhaald zwaar lichamelijk contact (bijvoorbeeld vuistgevechten) als een kortstondig moment in een grotere context.

Ordehandhaving en fysieke confrontaties

 • Interactie met politie die niet gewelddadig of heftig is.
  • Vluchtige, onbewerkte beelden van interacties tussen de politie en burgers voor educatieve doeleinden zonder dat expliciete, gewelddadige, fysieke confrontaties in beschrijvingen of in vorm van audio of video worden weergegeven.
  • Normale interacties met de politie (zoals het vragen van de weg en het krijgen van een parkeerboete).
 • Gewelddadige, heftige of ruwe interactie met wetshandhavende instanties in een educatieve context:
  • Commentaar met clips uit een nieuwsbericht over een recent gewelddadig protest van burgers (zoals slaan of tegen de grond duwen van burgers).

Definities:

 • 'Licht geweld' verwijst naar vechtpartijen in realistische content of vluchtig geweld zoals slaan.
 • 'Gedramatiseerd' verwijst naar content met een uitgeschreven script, zoals films of fictief werk waaronder animaties.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Vluchtige expliciete beelden van wetshandhavers zonder educatieve context, in beeld brengen van lijken met duidelijke verwondingen en/of verminkingen in een educatieve of informatieve context (bijv. educatief geschiedeniskanaal) of weergave van ongehavende lijken zonder educatief oogmerk, bewerkte videogameplay met een aantal clips die expliciet geweld bevatten, matig geweld met bloed, beelden in niet-educatieve video's, onbewerkte beelden van gewapende conflicten zonder verwondingen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemeen geweld

 • Realistisch of gedramatiseerd geweld dat leidt tot ernstige verwondingen met zichtbare gevolgen of impact, zoals scènes met bloed of verminking en zichtbaar gebroken botten.
  • Een gedramatiseerde lange video met een korte, uiterst expliciete geweldscène (zoals een massamoord) of een videocompilatie van zulke expliciete scènes.
  • Zeer levendige beschrijvingen van tragedies (in de vorm van audio of video).

Games

 • Bewerkte videogameplay met een aantal clips die expliciet geweld bevatten.
  • Brute moorden of ernstige verwondingen (zoals onthoofdingen) waarbij lichaamsvloeistoffen en -delen nadrukkelijk in beeld worden gebracht in bepaalde delen van de video.

Dood en tragedie

 • Dode lichamen (die niet worden voorbereid voor een begrafenis) in de context van educatieve of informatieve content, zoals een oorlogsdocumentaire.
  • Een dood lichaam zonder zichtbare verwondingen of lichaamsvloeistoffen dat wordt weergegeven in een nieuwsreportage.
  • Expliciete beelden van dode lichamen (inclusief verminkingen of verwondingen) die zijn bedoeld voor educatieve doeleinden.

Straatgevechten

 • Straatgevechten in de context van educatieve of informatieve doeleinden. 
  • Expliciete scènes met straatgevechten, inclusief scènes met ernstige verwondingen, fysieke aanvallen en emotioneel leed (bijvoorbeeld schreeuwen).
  • Met nadruk op gevechten tussen mensen (bijvoorbeeld beelden van gevechten tussen gevangenen).

Ordehandhaving en fysieke confrontaties

 • Vluchtige gewelddadige, heftige of ruwe interactie met wetshandhavers in een niet-educatieve of niet-informatieve context.
  • Schokkende confrontaties met de politie waarin zwaar lichamelijk contact te zien is (zoals slaan of tegen de grond duwen van burgers).

Geweld tijdens het beoefenen van sport

 • Expliciete sportblessures als onderdeel van een langere video met context (bijvoorbeeld een compilatie met expliciete verwondingen, waarbij de verwondingen niet het hoofdonderdeel zijn).

Dierlijk geweld

 • Dierlijk geweld in de natuur met beelden van expliciete verwondingen bij dieren.
  • Wanneer duidelijk zichtbare verwondingen (zoals bloed of botten) centraal staan in een video.

Dierenmishandeling

 • Educatieve of informatieve verslaggeving van dierenmishandeling met beelden van de mishandeling.

Jagen

 • Content over jagen waarin vluchtige expliciete beelden te zien zijn, zoals dode of gewonde dieren (bijvoorbeeld bloederige lichaamsdelen).

Oorlog en conflict

 • Echte, niet-expliciete, onbewerkte beelden van gewapende conflicten (zoals oorlog) zonder educatieve context en zonder bloederige scènes of expliciete verwondingen.
  • Onbewerkte beelden van gewelddadige aanvallen die zonder duidelijke reden worden gedeeld.

Definitie:

 • De content legt geen nadruk op vluchtige verwijzingen en omvat alleen korte verwijzingen naar gewelddadige handelingen of beschrijvingen van geweld. Een korte weergave van een gewelddadige handeling (bijv. een expliciet gevecht tussen volwassenen in een film) wordt niet beschouwd als nadruk, maar als vluchtig.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Onbewerkte beelden van politiegeweld, expliciete beelden van lijken in een niet-educatieve video, bewerkte videogameplay waar vooral expliciet geweld in voorkomt, huiselijk geweld.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Algemeen geweld

 • Nadruk op bloed, ingewanden, verminking, (menselijke of dierlijke) lichaamsvloeistoffen of foto's van plekken waar misdaden of ongelukken hebben plaatsgevonden met weinig tot geen context.
 • Weergave van zinloos geweld tegen kinderen, zelfs als dit gedramatiseerd is.

Games

 • Bewerkte videogameplay die vooral gericht is op expliciet geweld.
  • Nadruk op expliciet geweld in een gedramatiseerde context, zoals compilaties van moorden of van expliciet geweld uit videogames of films.

Dood en tragedie

 • Lijken of zeer expliciete verwondingen, zoals onthoofdingen of amputaties.

Dierlijk geweld

 • Dierlijk geweld in een niet-natuurlijke context.

Dierenmishandeling

 • Wreedheid of zinloos geweld tegen dieren, zoals mishandeling (bijvoorbeeld schoppen) of door mensen georganiseerd geweld (bijvoorbeeld gedwongen deelname aan een hanengevecht).

Ordehandhaving en fysieke confrontaties

 • Expliciete beelden van geweld in de context van gevechten, openbare demonstraties of politiegeweld.

Geweld tijdens het beoefenen van sport

 • Sportvideo's waarin het draait om de expliciete vertoning van letsel.

Oorlog en conflict

 • Beschrijvingen of beelden van schietpartijen, explosies, executies of bomaanslagen.
 • Onbewerkte beelden van oorlogsslachtoffers waarbij verwondingen of sterfgevallen expliciet worden getoond.

Content voor volwassenen

Content met een sterk aan seks gerelateerd thema is niet geschikt voor advertenties. We maken soms een uitzondering voor muziekvideo's en educatieve video's over seks zonder expliciete beelden. Hieronder vallen zowel echte als door een computer gegenereerde visuele elementen. Als je verklaart dat je content humoristisch bedoeld is, is deze niet zonder meer geschikt voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Romantiek of zoenen, algemene discussies over relaties of seksualiteit zonder verwijzing naar geslachtsgemeenschap, volledig gecensureerde naaktheid die niet te zien is en die niet is bedoeld om het publiek seksueel te stimuleren, sensueel dansen in een professionele setting zonder volledige of gedeeltelijke naaktheid, seksuele voorlichting zonder visuele voorbeelden of muziekvideo's met seksuele content zonder naaktheid.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Content voor seksuele bevrediging

 • Romantische scènes die niet seksueel bevredigend bedoeld zijn, zoals geanimeerde, realistische of gedramatiseerde zoen- of knuffelscènes.
  • Scènes met seksuele spanning tussen personages zonder expliciete voorstellingen van seksuele handelingen.
  • Een zoenscène als onderdeel van een groter verhaal waarbij het draait om het romantische aspect en die niet seksueel bevredigend bedoeld is.
    
 • Gesprekken over seks in een niet-seksueel bevredigende of komische context:
  • Seksuele voorlichting.
  • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) en hoe ze worden overgedragen.
  • Seksuele ervaringen (bijvoorbeeld pijn na geslachtsgemeenschap) die uitsluitend gaan over hoe seks werkt en niet over een betere beleving ervan.
  • Spermadonatie.
  • Wetenschappelijke voorstellingen van geslachtsorganen door middel van tekeningen of poppen.
  • Seksuele geaardheid en/of de manier waarop iemands seksuele identiteit zich kan ontwikkelen door relaties.
  • Vluchtig of incidenteel gebruik van seksuele grappen en toespelingen zonder vulgaire termen.
  • Content die verwijst naar fetisjen op een niet-seksuele manier (bijv. 'Wat is je favoriete eten of eetfetisj?').
 • Sensuele dansbewegingen in een professionele setting die deel uitmaken van een artistieke expressie.
  • Dansbewegingen die lijken op seksuele handelingen (zoals vooruitsteken van borsten of stoten met de heupen) als onderdeel van een choreografie.
  • Dansen die doorgaans in verband worden gebracht met sensualiteit (bijv. paaldansen) en die worden opgevoerd in een professionele setting, zoals een dansstudio of een straatoptreden.

Naaktheid

 • Gecensureerde naaktheid waarbij de naaktheid niet de nadruk heeft, zoals scènes waarin personages wel naakt zijn, maar zonder zichtbare tepels, billen of geslachtsdelen (waarbij de naaktheid bijvoorbeeld wazig is gemaakt).
  • Wazig gemaakte naaktheid van schaars geklede historische figuren in een educatieve context.
  • Volledig gecensureerde geslachtsdelen die onherkenbaar zijn en worden laten zien voor niet-seksuele doeleinden (zoals medische ingrepen).
  • Beelden van borstvoeding (zonder dat de tepel zichtbaar is).
    
 • Beelden van schaars geklede mensen waarbij de content niet bedoeld is voor seksuele bevrediging, zoals bikini's die worden gedragen bij een zwembad.
  • Kledingbeoordelingen die gericht zijn op de vorm en functie van de kleding, waarbij de aandacht niet zozeer wordt gevestigd op de lichaamsdelen onder de kleding (zoals borsten).
  • Artistieke expressies zoals beeldhouwwerken, schetsen of door een computer gegenereerd beeldmateriaal met enige vorm van naaktheid, zoals personages in klassieke kunst of foto's van inheemse mensen in lendendoeken.
  • Met doorzichtige of zeer dunne stoffen bedekte vrouwelijke borsten/decolletés, billen of mannelijke torso's in een gepaste setting, zoals op een catwalk tijdens een modeshow, bij een medisch onderzoek of aan een recreatief strand.
  • Zichtbare gedeeltelijke naaktheid tijdens sporten zoals boksen, waarbij dit tot de verplichte uitrusting kan horen.

Definities:

 • Seksueel bevredigend: content die bedoeld is om de kijker seksueel op te winden of waarbij de kans groot is dat dit gebeurt.
 • Seksuele insinuatie: het op grappige wijze hinten naar iets seksueels.
 • Seksueel suggestief: beelden, woorden of teksten met een seksuele ondertoon, waarbij een seksuele intentie wordt gesuggereerd om seksuele opwinding uit te lokken.
 • Expliciteit: de mate waarin seksuele handelingen of naaktheid expliciet worden weergegeven om het publiek op te winden.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Gesprekken over intieme seksuele ervaringen, nadruk op geslachtsdelen (ook al zijn ze bedekt), vervaagde of gecensureerde naaktheid met herkenbare lichaamsdelen (zelfs in een educatieve context of nieuwsreportage); geïmpliceerde seksuele handelingen, sensueel dansen in een professionele setting in onthullende kleding; seksspeeltjes zonder lichamelijk contact of naaktheid, of realistische voorstellingen van geslachtsdelen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Content voor seksuele bevrediging 

 • Titels of thumbnails met aan seks gerelateerde thema's (inclusief misleidende signalen). 
  • Beschrijvingen van of impliciete verwijzingen naar seksuele activiteiten (zoals impliciete verwijzing naar intieme lichaamsdelen via emoji's of grafische items).
  • Omcirkelen van of anderszins de aandacht vestigen op iets in een thumbnail waarmee seksuele handelingen worden geïmpliceerd.
  • Misleidende titel die seksuele content in een video belooft, terwijl de video deze feitelijk niet bevat (bijv. een kookvideo met de titel 'porno kijken').
  • Door een computer gegenereerde naaktheid in een medische context zonder de bedoeling kijkers seksueel te bevredigen.
 • Voorstellingen van niet-opwindende seksuele activiteiten in educatieve, informatieve of gedramatiseerde content.
  • Seksuele activiteiten waarvan de historie om educatieve redenen wordt uitgelegd, bijvoorbeeld bij medische onderwerpen.
    
 • Impliciete seksuele handeling of seksueel gedrag.
  • Bepaalde aanwijzingen in een video die suggereren dat er seksuele activiteit plaatsvindt, zoals schuddende voorwerpen en kreungeluiden.
 • Weergave van seksspeeltjes, seksuele hulpmiddelen of andere producten die bedoeld zijn om seksuele activiteit te stimuleren, zelfs als die op dat moment niet in gebruik zijn. 
  • Onopzettelijke vertoning van een seksueel hulpmiddel in een video zonder seksuele onderwerpen (bijvoorbeeld te zien op de achtergrond).
  • Een medisch voorwerp dat lijkt op een geslachtsdeel en dat tijdens een gesprek wordt getoond.
    
 • Scènes met seksuele spanning, zoals bevredigend sensueel dansen, betasten of zoenen met als doel het publiek seksueel op te winden.
  • Korte scènes over seksuele activiteiten (met inbegrip van geïmpliceerde seksuele handelingen) als onderdeel van een groter verhaal. 
  • Scènes waarin de nadruk ligt op seksuele spanning.
  • Professionele danschoreografie waarin regelmatig seksueel bevredigende poses of bewegingen (zoals schuren) in onthullende kleding (zoals borsten die bedekt zijn met zeer dunne stof) te zien zijn.
    
 • Gesprekken over intieme seksuele ervaringen, zoals masturbatie, orgasme, geslachtsgemeenschap, tips of andere seksuele handelingen. Dit omvat mogelijk ook seksuele toespelingen of seksueel expliciete tekst of audio, waaronder gedetailleerde gesprekken over seks.
  • Audio of geluidscompilaties van seksuele handelingen zonder foto's of visuele scènes waarin de handeling te zien is (zoals oorlik- en bijtgeluiden).
  • Beschrijvingen van seksuele activiteiten die als doel hebben om het publiek seksueel op te winden.
  • Vermeldingen van seksuele fetisjen, zelfs als deze niet beschrijvend zijn.
  • Titels die verwijzen naar content voor volwassenen, zoals 18+, 21+, 'alleen voor volwassenen', 'porno', enzovoort, tenzij de context educatief of informatief is.
  • Gebruik van emoticons of emoji's in tekst die seksuele lichaamsdelen of handelingen voorstellen om kijkers seksueel te bevredigen.
  • Grove grappen met vulgaire termen (bijv. tieten, neuken).
 • Seksgerelateerde content, zoals documentaires over de seksindustrie of over betaalde abonnementen op platforms met content voor volwassenen.
 • Seksuele toespelingen met voorwerpen die geen seksueel genot bieden:
  • Voorwerpen die lijken op geslachtsdelen, zoals opvulmateriaal of menselijke figuren met realistische geslachtsdelen.
  • Het gebruik van alledaagse voorwerpen (zoals een aubergine) of emoji's die lijken op een geslachtsdeel en die bedoeld zijn om het publiek seksueel op te winden.

Naaktheid

 • Educatieve of informatieve content waarin volledige naaktheid te zien is. 
  • Historische of branchespecifieke overzichten met betrekking tot seks of naaktheid, zoals content over bodypainting.
 • Wazig gemaakte of gecensureerde naaktheid waarbij intieme lichaamsdelen nog herkenbaar zijn.
  • Scènes waarin naakte lichamen worden afgedekt of zijn vervaagd, maar nog steeds te herkennen zijn aan het silhouet.
 • Niet-vluchtige weergave van naaktheid (geanimeerd, realistisch of gedramatiseerd). 
  • Geseksualiseerde onthullende kleding (zoals een bikini of lingerie) die herhaaldelijk als centraal onderwerp wordt gedragen en getoond.
 • Weergave van intieme lichaamsdelen, zoals terugkerende of nadrukkelijke beelden van decolletés of bobbels, bedoeld om het publiek seksueel op te winden. 
  • Compilaties van zichtbaar herkenbare, opgezwollen contouren van geslachtsdelen.
  • Nauwelijks (zoals met een string) bedekte intieme lichaamsdelen (zoals borsten, decolletés en billen) die regelmatig te zien zijn.
  • Instructievideo's over borstvoeding waarin tepels zichtbaar zijn.
  • Sensueel dansen (zoals twerken) in nauwelijks bedekkende kleding in een professionele setting.

Definities:

 • 'Gecensureerde naaktheid' verwijst naar het vervagen of wazig maken van naaktheid of het bedekken ervan met zwarte balken.
 • Geïmpliceerde seksuele handeling: gedrag waarbij geslachtsgemeenschap wordt gesuggereerd, zoals stoten met de heupen.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Zichtbare borsten of volledige naaktheid, seksuele handelingen, discussies over fetisjisme of videothumbnails met seksuele content.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Content voor seksuele bevrediging

 • Seksueel expliciete audio, tekst of dialogen:
  • Seksgerelateerde entertainment zoals porno of andere seksueel getinte services.
  • Expliciete seksuele handelingen of simulaties bedoeld om mensen seksueel op te winden.
  • Beelden of besprekingen van fetisjen (bijvoorbeeld gidsen of handleidingen).
  • Nadruk op seksschandalen of het lekken van intiem privémateriaal.
  • Het imiteren of nadoen van seksuele activiteiten (bijvoorbeeld pornografische media).
  • Het promoten van seksuele handelingen in ruil voor compensatie.
  • Sensueel dansen in een niet-professionele setting, zoals thuis.
   • Schurende of stotende bewegingen die seksuele spanning oproepen. 
  • Feitelijk gebruik van seksspeeltjes (of andere producten die bedoeld zijn om seksuele activiteiten te stimuleren).

Naaktheid

 • Activiteiten voor volwassenen zoals het volledig tonen van intieme lichaamsdelen en seksuele handelingen.

Schokkende content

Het kan zijn dat er geen advertenties worden geplaatst bij content die kijkers aangrijpend, walgelijk of shockerend kunnen vinden. Als je video's ongecensureerde schokkende content bevatten, wil dat niet zeggen dat ze niet geschikt zijn voor advertenties. Het hangt af van de context.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Licht tot matig schokkende content die is gecensureerd of in context wordt getoond voor educatieve, informatieve of andere doeleinden

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Lichaamsdelen, -vloeistoffen, -afval

 • Lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval in content die is gemaakt voor kinderen of voorkomen in een educatieve, wetenschappelijke, informatieve of artistieke context zonder de bedoeling om te choqueren.
 • Lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval in gedramatiseerde content met de bedoeling om te choqueren, meestal voor vermaak (zoals een goocheltruc), maar wel geplaatst in een legitieme context.

Medische en cosmetische ingrepen

 • Educatieve medische of cosmetische procedures waarbij de nadruk ligt op de procedure zelf en niet op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval.
 • Beeldmateriaal van lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval dat is gecensureerd of ondergeschikt is aan de procedure.
 • Educatieve video's over de geboorte van mensen en dieren zonder dat extra nadruk wordt gelegd op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval.

Ongevallen en verwondingen

 • Ongevallen waarbij geen open letsel zichtbaar is (zoals inwendig weefsel en bloedende wonden).
 • Ongevallen die kijkers niet echt aangrijpen, omdat alleen lichte tot matige gevolgen zichtbaar zijn.
 • Ongevallen waarbij geen echte pijn ten gevolge van het ongeval zichtbaar is.
 • Ongevallen waarbij geen letsel zichtbaar is of waarbij geen langdurige medische zorg nodig is.
 • Ongevallen en letsels in een nieuwsbericht, een documentaire of een artistieke context (zoals een film of muziekvideo).

De bereiding en het eten van dieren

 • Beeldmateriaal van rauw of bereid vlees of vis, zoals kooktechnieken en demonstraties van recepten (bijvoorbeeld hoe je een vis fileert of vlees op de barbecue bereidt).
 • Beeldmateriaal van dieren die voor consumptie worden verwerkt door professionals, waarbij de nadruk ligt op de verkoop en hoe dieren daarvoor worden versneden.
 • Educatief, informatief, wetenschappelijk of artistiek beeldmateriaal van religieuze rituelen waarbij dieren worden geslacht voor consumptie, zonder beelden van gruwelijke of smerige details.
 • Educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke beelden van cultuurgebonden maaltijden en tradities, waarbij zonder sensatiezucht wordt laten zien hoe mensen dieren of insecten eten of mishandelen.
 • Delen van dieren zonder waarneembare kenmerken van een levend wezen (behalve vissen en schaaldieren).

Definities

 • 'Bedoeld om te choqueren' verwijst naar het doel van de video, dat wordt bepaald door de context en de nadruk op elementen.
 • 'Gedramatiseerd' verwijst naar content (zoals films of muziekvideo's) met een uitgeschreven script of fictieve setting, waaronder animaties.
 • 'Ongevallen' verwijst naar ongelukkige incidenten die meestal tot schade of letsel leiden en waarbij letsel wel of niet duidelijk zichtbaar is (zoals ongelukken waarbij auto's betrokken zijn).
 • 'Zichtbaar' verwijst naar lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval (zoals weefsel of bloed).
 • 'Aangrijpend' verwijst naar een emotie waarbij iemand wordt aangegrepen of verrast door een effect of letsel dat zichtbaar is of redelijkerwijs als schadelijk kan worden beschouwd.
 • 'Leed' verwijst naar beeldmateriaal waarop een mens zichtbaar of hoorbaar pijn heeft. In dit geval houdt de term verband met personen die betrokken zijn bij een ongeval en personen die een medische of cosmetische procedure uitvoeren of ondergaan (zoals een geboorte).
 • 'Cultuurgebonden maaltijden en tradities' verwijst naar de culinaire gebruiken en het eetgedrag van samenlevingen.
 • 'Sensatiebelust' heeft betrekking op zichtbare delen van dieren of de consumptie van dieren of insecten: in beeld gebracht om nieuwsgierigheid of brede interesse te wekken, vooral via overdreven of duidelijke details.
 • 'Mishandeling' houdt verband met een wrede of onbeschaafde manier waarop dieren worden bereid of opgegeten.
 • 'Beroepscontext' houdt verband met het beroep van een slager of vishandelaar en de context waarin ze dode dieren versnijden en verwerken.
 • 'Waarneembare kenmerken van een levend wezen' omvat kenmerken waaruit blijkt dat het dier een levend wezen is/was, zoals een neus, oren of een bek.
Je kunt advertenties aanzetten, maar we laten alleen advertenties lopen van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Schokkende content, zoals expliciete beelden van lichaamsdelen van mensen of dieren, die niet is gecensureerd of is bedoeld om te choqueren.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Lichaamsdelen, -vloeistoffen, -afval

 • Nadruk op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval, waarbij het beeldmateriaal is bedoeld om te shockeren.
 • Gedramatiseerde beelden van lichaamsdelen, -vloeistoffen en -afval, waarbij de nadruk ligt op gruwelijke of smerige details.

Medische en cosmetische ingrepen

 • Educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke beelden van medische of cosmetische procedures, waarbij de nadruk ligt op een gedetailleerde, ongecensureerde vertoning van lichaamsdelen, -vloeistoffen en -afval, tijdens of na de procedure.
 • Geboorten waarbij de nadruk ligt op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval of waarbij iemand duidelijk veel pijn heeft.

Ongevallen en verwondingen

 • Ongevallen waarbij een moment grote indruk maakt, waardoor het beeldmateriaal waarschijnlijk aangrijpend is.
 • Ongevallen waarbij letsel zichtbaar is of de noodzaak voor langdurige medische zorg redelijkerwijs kan worden verondersteld.
 • Ongevallen met duidelijk veel pijn door het ongeval.
 • Compilaties van ongevallen.

De bereiding en het eten van dieren

 • Bereiding of consumptie van dieren met de bedoeling om te choqueren.
 • Educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke beelden waarbij de nadruk ligt op de mishandeling van ongevilde of ongeschonden dieren.
 • Nadruk op waarneembare kenmerken van een levend wezen (zoals koken zonder context).
 • Sensatiebeluste presentatie of consumptie (zoals sensatiebeluste mukbang, ASMR-video's over het eten van dieren).
Advertenties uitzetten voor deze content

Zeer schokkende content die duidelijk zichtbaar of hoorbaar is of die alleen is bedoeld om kijkers te choqueren.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Lichaamsdelen, -vloeistoffen, -afval

 • Walgelijk, gruwelijk of smerig beeldmateriaal van lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval met weinig tot geen context.
 • Gedramatiseerde schokkende elementen die met weinig context worden getoond en alleen zijn bedoeld om te choqueren.

Medische en cosmetische ingrepen

 • Onbewerkt beeldmateriaal van medische of cosmetische procedures zonder context of met duidelijke beelden van lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval.
 • Onbewerkt beeldmateriaal van geboorten, met lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval of pijn en weinig tot geen context.

Ongevallen en verwondingen

 • Aangrijpend beeldmateriaal van ongevallen en extreem letsel, waarbij lichaamsdelen te zien zijn of redelijkerwijs extreem letsel kan worden verondersteld.
 • Onbewerkt beeldmateriaal van extreme ongevallen zonder context.
 • Beeldmateriaal van kinderen die zijn betrokken bij een ongeval.
 • Video's met een compilatie van ongevallen, waarbij de beelden alleen zijn bedoeld om kijkers herhaaldelijk te choqueren.

De bereiding en het eten van dieren

 • Bereiding en consumptie van echte dieren, waarbij de gruwelijke en bloederige beelden alleen zijn bedoeld om kijkers te choqueren of niet in context zijn geplaatst.
 • Gewelddadige beelden van dieren die worden gevild of geslacht.
 • Beeldmateriaal dat geen educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard heeft en waarop is te zien hoe een levend dier lijdt tijdens de bereiding.
 • Beeldmateriaal dat geen educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke aard heeft en waarin de nadruk ligt op waarneembare kenmerken van een levend wezen.

Schadelijke of gevaarlijke activiteiten

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die aanzet tot schadelijke of gevaarlijke activiteiten die tot ernstig fysiek, emotioneel of psychologisch letsel leiden.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Stunts of handelingen die enigszins gevaarlijk zijn maar worden uitgevoerd in een professionele, gecontroleerde omgeving waarin niemand ernstig gewond raakt.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Algemene schadelijke of gevaarlijke activiteiten

 • Risicovolle activiteiten waarbij geen verwondingen zichtbaar zijn, zoals:
  • Professionele stunts of extreme sporten zoals wingsuit-vliegen.
  • Beelden van iemand die wheelies doet of een parkour aflegt op de grond.
  • Motorvoertuigen die hard rijden of driften zonder gevaarlijke stunts te doen (zoals een staande wheelie of zonder handen rijden) en zonder anderen te storen (zoals tussen rijstroken rijden).

Compilaties van bloopers

 • Videocompilaties van bloopers zonder nadruk te leggen op expliciete verwondingen (bijvoorbeeld tegen een glazen deur lopen).

Pranks en uitdagingen

 • Pranks of uitdagingen waarbij verbijstering, verwarring of ongemak optreedt, maar waarbij er geen risico op langdurige schade is, zoals de Ice Bucket Challenge.
 • Discussies of nieuwsberichten over schadelijke grappen of uitdagingen zonder beelden of audio van het daadwerkelijke schadelijke moment (bijv. een nieuwsbericht over een uitdaging waarbij iemand in brand wordt gestoken zonder details over het incident).
 • Educatieve, informatieve of nieuwscontent over grappen of uitdagingen die extreem emotioneel leed kunnen veroorzaken (bijv. gevechten, ongepast taalgebruik en beledigingen, zoals een prank dat iemand ontslagen is).

Misleidende medische informatie

 • Neutrale content over virussen, besmettelijke ziekten en COVID-19 zonder de intentie om bang te maken (zoals een video voor kinderen over het verschil tussen virussen en bacteriën).

Schadelijke misleidende informatie

 • Educatieve of informatieve content waarin wordt geprobeerd te verklaren hoe groepen die schadelijke misleidende informatie promoten meer voet aan de grond krijgen, in de belangstelling stijgen en/of misleidende informatie verspreiden.
 • Educatieve of informatieve content met de nadruk op het ontkrachten van schadelijke misleidende informatie, zoals Pizzagate, QAnon, StopTheSteal, enz.

Vaping en tabak

 • Preventieve mededelingen van de overheid.
 • Gedramatiseerde content waarin het gebruik centraal staat.
 • Educatieve of informatieve content waarin de tabaks- of vapingindustrie aan bod komt.

Alcohol

 • De aanwezigheid van alcohol of volwassenen die alcohol drinken in content, zonder onverantwoord drinken te promoten of te verheerlijken.

Definities:

 • 'Ernstig gewond' verwijst naar verwondingen die niet kunnen worden behandeld zonder de juiste medische verzorging of die niet thuis kunnen worden behandeld, zoals gebroken botten, zichtbare ontwrichtingen of aanzienlijke hoeveelheden bloed.
 • Lichaamsaanpassingen kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld een tatoeage, piercing of medische operatie.
 • 'Gedramatiseerd' verwijst naar content met een uitgeschreven script, zoals films of een fictieve setting.
Je kunt advertenties aanzetten, maar we laten alleen advertenties lopen van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content die lichamelijk letsel of pijn toont als bijzaak. Hieronder vallen ook activiteiten die in een niet-professionele, niet-gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Algemene schadelijke of gevaarlijke activiteiten

 • Handelingen waarbij zeer risicovolle activiteiten horen, zoals een parkour over wolkenkrabbers, of beelden van zwaar letsel, zoals de gevolgen van een skate-ongeluk.
 • Educatieve, informatieve of nieuwscontent over:
  • Schadelijke of gevaarlijke handelingen met expliciete beelden van verwondingen.
  • Kinderen die zijn betrokken bij gokken of die motorvoertuigen besturen die zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen.
 • Motorvoertuigen die snel rijden of driften zonder gevaarlijke stunts te doen (zoals een staande wheelie of zonder handen rijden) en zonder anderen te storen (zoals tussen rijstroken rijden).

Compilaties van bloopers

 • Visuele weergave van momenten met expliciet letsel dat niet tot de dood of terminale omstandigheden leidt (zoals een videocompilatie van fietsongelukken).

Pranks en uitdagingen

 • Educatieve, informatieve of nieuwscontent over pranks of uitdagingen met:
  • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen, zoals het gaan liggen tussen treinrails.
  • Handelingen die niet nagedaan moeten worden, zoals een uitdaging om bleekmiddel te drinken, en die kunnen leiden tot directe en ernstige schade aan iemands gezondheid.
 • Pranks of uitdagingen die extreem emotioneel leed kunnen veroorzaken, zoals gevechten, ongepast taalgebruik en beledigingen. Het gaat hierbij ook om situaties waarin iemands persoonlijke situatie wordt bedreigd, zoals een grap over iemands ontslag of waarin iemand emotioneel wordt uitgedaagd of bedreigd in de context van een relatie (zoals het voor de grap uitmaken met iemand waarbij die persoon zeer van streek raakt of het in scène zetten van de arrestatie van een familielid).
 • Pranks waarbij nodeloos veel lichaamsvloeistoffen of expliciete beelden van geweld betrokken zijn.
 • Uitdagingen zoals het eten van niet-giftige niet-eetbare stoffen, bijvoorbeeld het inslikken van een lijmstift of dierenvoer. Het eten van eetbare stoffen die in grote hoeveelheden schadelijk zijn, zoals de Carolina Reaper-peper, of stoffen die een milde fysieke reactie kunnen veroorzaken.

Vaping en tabak

 • Productreviews of -vergelijkingen van tabaksproducten (bijvoorbeeld het vergelijken van vapingvloeistoffen).
 • Het verwijzen naar verslavingszorg in een educatieve of informatieve context.

Alcohol

 • Educatieve, informatieve of gedramatiseerde content met minderjarigen die alcohol of op alcohol gerichte producten consumeren.

Definities:

 • 'Milde fysieke reactie' verwijst bijvoorbeeld naar kokhalzen of hoesten dat leidt tot overgeven.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Nadruk op ongelukken, pranks of stunts met een gezondheidsrisico, zoals het innemen van producten die niet voor consumptie geschikt zijn of het bespreken van trending video's waarin dergelijke handelingen worden getoond.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

Algemene schadelijke of gevaarlijke activiteiten

 • Verheerlijking van schadelijke of gevaarlijke activiteiten of activiteiten die als gevaarlijk kunnen worden gezien.
  • Motorvoertuigen met schokkende scènes en verwondingen (zoals het moment van impact of het tonen van personen die bewusteloos op de weg liggen nadat ze door een vrachtwagen zijn aangereden).
 • Kinderen die zijn betrokken bij gokken of die motorvoertuigen besturen die zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen.

Compilaties van bloopers

 • Compilaties van bloopers met activiteiten die de dood of zwaar letsel (zoals letsel dat onomkeerbaar is of leidt tot coma, beroerte of verlamming) tot gevolg hebben.

Pranks en uitdagingen

 • Pranks of uitdagingen die niet nagedaan moeten worden, zoals een uitdaging om chloor te drinken, en die kunnen leiden tot directe en ernstige schade aan iemands gezondheid.
 • Pranks of uitdagingen met betrekking tot: 
  • Zelfmoord, de dood, terrorisme (zoals valse bommeldingen) of bedreigingen met dodelijke wapens.
  • Seksueel ongewenste handelingen zoals gedwongen kussen, betasten, seksueel misbruik of camera's in pashokjes.
  • Lichamelijk letsel of pijn, zonder dat hierop de nadruk ligt in de video.
  • Langdurige emotionele pijn bij een minderjarige, zoals een prank die gedurende langere tijd wordt volgehouden waardoor een kind angstig of verdrietig wordt. Hieronder vallen ook pranks waarbij kinderen wordt wijsgemaakt dat hun ouders dood zijn.
  • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen, zoals het gaan liggen tussen treinrails.
  • COVID-19-grappen die paniek veroorzaken of mensen aansporen tot gevaarlijke activiteiten, zoals zich bewust blootstellen aan het virus (bijvoorbeeld een antiquarantainebeweging of doen alsof je positief getest bent in een openbare ruimte).
  • Het oproepen tot wapengebruik om anderen schade toe te brengen.
  • Content waarin stoffen in zulke grote hoeveelheden worden geconsumeerd dat er een expliciete en schokkende lichamelijke reactie volgt, zoals overgeven na het eten van een extreem hete peper.
  • Challenges waarbij imitatie tot ernstig letsel kan leiden, zoals de Fire Challenge of de Bird Box Challenge.
  • Aanmoediging van frauduleuze of illegale activiteiten (bijv. inbraak).

Misleidende medische informatie

 • Promotie of aanbeveling van schadelijke medische of gezondheidsclaims of -praktijken:
  • Video's die oproepen tot of instructies geven over niet-wetenschappelijke medische informatie, zoals het thuis genezen van kanker.
  • Onjuiste verklaringen over de oorzaak, oorsprong of verspreiding van COVID-19.
  • Het verspreiden van mythen die ingaan tegen wat 'normaal' is en tegen gangbare medische procedures, zoals vaccinatieweigering.
  • Het ontkennen dat bepaalde medische aandoeningen bestaan, zoals HIV en COVID-19.
  • Content waarin mensen worden afgeraden een COVID-19-vaccin te nemen met onjuiste of misleidende claims over de effecten of distributie van het vaccin.
   • Voorbeelden: content waarin wordt geclaimd dat het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakt, een microchip bevat of wordt gebruikt om delen van een populatie te doden.
  • Content waarin conversietherapieprogramma's of -services voor homoseksuelen worden gepromoot of goedgekeurd, of waarin er op een andere manier voor wordt gepleit.

Schadelijke misleidende informatie

 • Het promoten van schadelijke misleidende informatie (bijv. Pizzagate, QAnon, StopTheSteal).
 • Het verdedigen van groepen die schadelijke misleidende informatie promoten.

Vaping en tabak

 • De promotie van tabak, aan tabak gerelateerde producten en de consumptie ervan.
 • Beelden van minderjarigen die tabaksproducten gebruiken.
 • Het mogelijk maken van de verkoop van vaping-/tabaksproducten.
 • Het gebruik van vaping-/tabaksproducten op een andere dan de door de fabrikant bedoelde wijze (bijv. het drinken van e-liquids).

Alcohol

 • De weergave van minderjarigen die alcohol drinken, zelfs als dit niet centraal staat in de video.
 • De promotie van alcoholconsumptie gericht op minderjarigen.

Hatelijke en denigrerende content

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die aanzet tot haat jegens of discriminatie van of die kleinerend of vernederend is voor een individu of groep mensen. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor satirische en komische content. Als je verklaart dat je content humoristisch bedoeld is, is deze niet zonder meer geschikt voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Content waarin op een onschuldige manier naar beschermde groepen wordt verwezen of de meningen en handelingen van een individu worden bekritiseerd.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

 • Nieuwscontent waarin een beschermde groep wordt beschreven of content die op een niet-haatdragende manier rapporteert over de discriminatie van een dergelijke groep, zoals een rapportage over homofobie.
 • Komische content waarin spottende, vernederende of anderszins denigrerende opmerkingen aan beschermde groepen worden gericht.
 • Openbare debatten over beschermde groepen zonder aan te zetten tot haat en gewelddadige confrontatie.
 • Artistieke content waarin gevoelige terminologie op een niet-haatdragende manier wordt gebruikt, zoals in een populaire muziekvideo.
 • Educatieve of informatieve content:
  • Gecensureerde racistische laster of denigrerende termen die zijn bedoeld om het publiek iets bij te brengen (bijv. n**er).
  • Met een nadruk op haatdragende afbeeldingen.
 • Het bekritiseren van de meningen en acties van een individu of groep zonder opruiende of vernederende bedoelingen.

Definities:

Beschermde groepen worden gedefinieerd op basis van de onderstaande kenmerken. Het aanzetten tot haat jegens, het bevorderen van discriminatie van, of het kleineren of vernederen van een individu of een groep mensen op basis van de onderstaande kenmerken zijn geen advertentievriendelijke praktijken:

 • Ras
 • Etniciteit of etnische afkomst
 • Nationaliteit
 • Religie
 • Lichamelijke beperking
 • Leeftijd
 • Veteranenstatus
 • Seksuele geaardheid
 • Genderidentiteit
 • Elke andere eigenschap die verband houdt met systematische discriminatie of marginalisatie.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content die voor individuen of groepen aanstootgevend kan zijn, maar wordt gebruikt in een educatieve video, nieuwsitem of documentaire.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

 • Politieke discussies of debatten waarin aanstootgevend taalgebruik voorkomt, maar die educatief bedoeld zijn, zoals een politiek debat over de rechten van transgenders.
 • Educatieve content:
  • Ongecensureerde racistische laster of denigrerende termen die zijn bedoeld om het publiek iets bij te brengen (zoals ongecensureerd of volledig gespeld gebruik van het n-woord).
  • Content met onbewerkte beelden van iemand die de volgende handelingen verricht, zonder deze handelingen expliciet te promoten of te verheerlijken:
   • Richt zich op vernedering of belediging van een individu of groep.
   • Maakt iemand tot doelwit van misbruik of intimidatie.
   • Ontkent dat tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en beweert dat ze worden verhuld.
   • Schadelijke persoonlijke aanvallen en laster.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Haat of intimidatie gericht tegen individuen of groepen.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

 • Verklaringen die bedoeld zijn om een beschermde groep te kleineren of de inferioriteit ervan te suggereren of benadrukken, zoals 'alle mensen uit dit land zijn walgelijk'.
 • Content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of goedkeurt.
 • Content die haatgroepen of attributen van haatgroepen promoot.
 • Content waardoor een individu of groep wordt vernederd of beledigd.
 • Content die een individu of groep tot doelwit maakt van misbruik of intimidatie.
 • Ontkent dat tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, beweert dat slachtoffers/overlevenden acteurs zijn.
 • Schadelijke persoonlijke aanvallen, laster en smaad.

Drugs en aan drugs gerelateerde content

Content waarin de verkoop, het gebruik of het misbruik van illegale drugs, gereguleerde legale drugs of substanties, of andere gevaarlijke producten wordt gepromoot of weergegeven, is niet geschikt voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Educatieve, muzikale of humoristische content die naar drugs of drugsattributen verwijst zonder deze te verheerlijken, drugs in een muziekvideo.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Content waarin over drugs of drugsattributen wordt gepraat in een wetenschappelijke context, zoals de wetenschappelijke effecten van drugsgebruik.
 • Content waarin over drugs wordt gepraat en die niet bedoeld is om drugsgebruik te promoten of te verheerlijken, zoals een persoonlijk verhaal over de opioïdencrisis.
 • Content met nieuws over drugsvangsten of drugshandel, maar zonder zichtbare consumptie of distributie.
 • Muziekvideo's waarin drugs kort zichtbaar zijn.
 • Content met aandacht voor de aankoop, productie of distributie van drugs, zoals de productie van zelfgemaakte opioïden of verslaggeving over cannabiskwekerijen.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content gericht op het tonen van drugsgebruik, of de gevolgen ervan, of de productie of verspreiding van drugs of drugsattributen in een humoristische, niet-educatieve of niet-informatieve context.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Gedramatiseerde content waarin drugs worden gebruikt.
 • Muziekvideo's waarin drugs een belangrijke rol spelen.
 • Drugsgebruik in een nieuwsbericht zonder verheerlijking of promotie van drugs.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content waarin drugsmisbruik of de aankoop, productie, verkoop of vondst van drugs of drugsattributen worden getoond op een expliciete, gedetailleerde manier.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Promotie of verheerlijking van drugs.
 • Tips of aanbevelingen voor drugsgebruik.
 • Aandacht voor de recreatieve drugsbranche, zoals coffeeshops, headshops of cannabiskwekerijen.
 • Handleidingen voor het gebruik (inclusief consumptie en effecten), de aankoop, productie en/of distributie van drugs, zoals tips voor het vinden van een dealer of de beste plekken om high te worden.

Aan vuurwapens gerelateerde content

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die is gericht op de verkoop, de assemblage, het misbruik of het verkeerde gebruik van echte of nagemaakte vuurwapens.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Content over de jacht of over vuurwapens in een veilige omgeving, bijvoorbeeld op een schietbaan.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

 • Beelden van schieten tijdens het jagen op een onbewoonde locatie, zoals in een bos.
 • Discussies over de wapenwetgeving of het toezicht op wapenbezit.

Definities:

 • Een 'veilige omgeving' verwijst naar locaties zoals een schietbaan of afgesloten gebieden die zijn bedoeld om te oefenen met schieten.
Je kunt advertenties aanzetten, maar we laten alleen advertenties lopen van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Gebruik van geweren buiten een gecontroleerde omgeving, beelden van zelfgemaakte, 3D-geprinte of aangepaste geweren, gebruik van airsoft-geweren of BB guns tegen andere mensen die geen beschermende uitrusting dragen.

Voorbeelden van andere content in deze categorie:

 • Beelden van wapens die worden gebruikt in ongeschikte of ongecontroleerde omgevingen (zoals op straat voor een huis of in een gebouw dat geen schietbaan is).
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content die laat zien hoe je vuurwapens maakt of aanpast (inclusief in elkaar zetten en uit elkaar halen), content die vuurwapenfabrikanten of -verkopers promoot, content die de verkoop van vuurwapens mogelijk maakt en content waarin minderjarigen vuurwapens gebruiken zonder toezicht van een volwassene.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Handleidingen voor het plaatsen van bump stocks in een vuurwapen.
 • Aanbevelingen voor de beste wapenfabrikanten of bedrijven waar je vuurwapens kunt kopen (bijvoorbeeld '15 beste vuurwapenwinkels').
 • Content waarin gebruikers rechtstreeks worden verwezen naar een locatie waar wapens worden verkocht.
 • Content waarin het kopen van een vuurwapen of vuurwapenonderdelen wordt gepromoot, bijvoorbeeld:
  • Verkoop van vuurwapenonderdelen of -componenten die essentieel zijn voor of de werking verbeteren van een vuurwapen, waaronder:
  • Vuurwapenonderdelen die voor 80% af zijn
  • Munitie
  • Munitieclips
  • Geluiddempers
  • Patroonbanden
  • Kolven
  • Ombouwsets
  • Grepen voor vuurwapens
  • Kijkers
  • Vizieren
 • Video's waarin content voor vuurwapenwinkels wordt gepromoot.
 • Video's waarin fabrikanten of kortingscodes voor vuurwapenwinkels worden gepromoot.
 • Video's met instructies, handleidingen of software voor het maken van vuurwapens (bijv. het in elkaar zetten of uit elkaar halen van repliceerbare wapens of stappen voor het aanpassen van wapens), of apparatuur voor het 3D-printen van vuurwapens of onderdelen daarvan.

Controversiële kwesties

Controversiële kwesties zijn onderwerpen die verontrustend kunnen zijn voor onze gebruikers en die vaak het gevolg zijn van menselijk drama.Dit beleid is ook van toepassing als de content uitsluitend uit commentaar bestaat of geen expliciete beelden bevat. 
 

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Content waarin het voorkomen van controversiële kwesties wordt besproken. Content waarin de controversiële kwesties slechts vluchtig in een video worden vermeld en niet expliciet of beschrijvend zijn.

Titel en thumbnail: 

 • Verwijzingen naar controversiële kwesties zonder expliciete beelden (bijv. tekst of een afbeelding van een scheermes).

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort: 

 • Objectieve berichtgeving van een nieuwsbron (mag het hoofdonderwerp zijn en in de beschrijving voorkomen, maar mag geen expliciete afbeeldingen bevatten).
 • Content die gaat over historische feiten of wetgeving met betrekking tot abortus.
 • Content voor minderjarigen die bewustwording over eetstoornissen stimuleert.
 • Content die gaat over onderwerpen zoals huiselijk geweld, zelfverwonding of seksuele intimidatie als hoofdonderwerp, zonder gedetailleerde beschrijvingen of expliciete afbeeldingen (bijv. een onderzoek naar het leven van slachtoffers van seksueel misbruik, waarin geen gewelddadige details zijn opgenomen).

Definities:

 • Vluchtige verwijzingen hebben niet de nadruk in de content en omvatten korte verwijzingen naar de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen. Als een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijvoorbeeld 'In de video van volgende week gaan we het hebben over de dalende zelfmoordcijfers'), wordt dit niet beschouwd als nadruk, maar als vluchtig.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content over controversiële kwesties die visueel niet schokkend is, maar wel beschrijvende taal bevat. Content die gedramatiseerd/artistiek, educatief of informatief is, of wetenschappelijke presentaties over deze kwesties bevat.

Titel en thumbnail:

 • Expliciete afbeeldingen van controversiële kwesties in de thumbnail (inclusief echte en gedramatiseerde/artistieke afbeeldingen).

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort: 

 • Content die gaat over onderwerpen zoals kindermisbruik of seksueel misbruik als hoofdonderwerp, zonder gedetailleerde beschrijvingen of expliciete beelden.
 • Persoonlijke verhalen of opiniestukken die gaan over abortus, maar waarin geen expliciete beelden voorkomen.
 • Gedramatiseerde of artistieke beelden van controversiële problemen die niet heel expliciet zijn (bijvoorbeeld een film waarin iemand van een brug springt, maar waarin het dode lichaam niet expliciet wordt getoond).
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content met expliciete afbeeldingen of gedetailleerde beschrijvingen van controversiële kwesties. Content is expliciet of zeer beschrijvend als controversiële kwesties het centrale onderwerp van de content zijn.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Persoonlijke verhalen met schokkende details over onderwerpen (bijv. een biografie of een gedetailleerd interview over overlevenden en wat ze hebben meegemaakt), zoals:
  • Kindermishandeling
  • Pedofilie
  • Seksueel misbruik 
  • Seksuele intimidatie
  • Zelfverwonding
  • Zelfmoord
  • Eetstoornissen
  • Huiselijk geweld
 • Promotie of verheerlijking van controversiële kwesties in de content, titel of thumbnail (bijvoorbeeld 'hoe kun je zelfmoord plegen en op een respectabele manier overlijden').
 • Expliciete weergave van zelfverwonding waarbij littekens, bloed of verwondingen zichtbaar zijn.
 • Expliciete audio van de handeling die plaatsvindt.

Definities:

 • Nadruk of focus betekent dat een segment of volledige video over een bepaald onderwerp gaat.
 • Nadruk betekent ook dat het onderwerp uitgebreid wordt besproken. Een korte verwijzing naar een van de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen is geen reden voor het niet vertonen van advertenties. Wanneer een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijvoorbeeld 'In de video van volgende week gaan we het hebben over de dalende zelfmoordcijfers.'), wordt dit niet beschouwd als nadruk. Als een videosegment echter specifiek over zo'n onderwerp gaat, wordt dat wel beschouwd als nadruk. Nadruk hoeft niet verbaal te zijn. Als het gevoelige onderwerp centraal staat in een afbeelding of tekst, wordt dat ook als nadruk beschouwd.

Gevoelige gebeurtenissen

Een gevoelige gebeurtenis is meestal een onvoorziene gebeurtenis waarbij iemand om het leven komt, doorgaans als gevolg van een geplande doelbewuste aanval door buitenlandse terroristische organisaties of drugshandelaren. Gevoelige gebeurtenissen kunnen sombere emoties veroorzaken bij het publiek of, in sommige gevallen, leiden tot heftige lichamelijke reacties. De gebeurtenis moet relatief recent zijn om te worden aangemerkt als gevoelige gebeurtenis. Context is belangrijk. Video's met gezaghebbende nieuwsrapportage of documentairevideo's over een historische gebeurtenis kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor het genereren van inkomsten.

Dit beleid is ook van toepassing als de content alleen uit commentaar bestaat of geen expliciete beelden bevat.

Handleiding voor zelfcertificering

Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Vluchtige vermelding van gevoelige gebeurtenissen, academische/informatieve content over historische terreurdaden vóór 9/11, educatieve content over terrorisme of terroristische groepen zonder expliciete afbeeldingen of beeldmateriaal van terroristische aanslagen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Vluchtige verwijzingen naar terroristische daden, gewapende conflicten of tragische gebeurtenissen die leiden tot het verlies van mensenlevens.
 • Buitenlandse terroristische organisaties:
  • Educatieve, informatieve of gedramatiseerde content over deze groepen als algemeen onderwerp, zonder beeldmateriaal van terroristische aanslagen.
  • Grappige video's met vluchtige verwijzingen naar buitenlandse terroristische organisaties of terrorisme.
 • Drugshandelaren, zoals drugskartels:
  • Educatieve of informatieve video's over de internationale drugshandel in zijn geheel (en geen specifieke drugshandelaren).
  • Gedramatiseerde content (bijv. films) over terroristische organisaties, drugsbendes of hun leden.
  • Komische content met drugshandelaren of de internationale drugshandel als onderwerp.

Definities:

 • Vluchtige verwijzingen hebben niet de nadruk in de content en zijn het tegenovergestelde van focus. Een korte verwijzing naar een van de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen valt onder deze definitie. Als een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijvoorbeeld 'In de video van volgende week gaan we het hebben over het dalende aantal terroristische aanslagen'), wordt dit niet beschouwd als nadruk, maar als vluchtig.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Educatieve of informatieve content of mededelingen van de overheid over drugshandelaren.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Drugshandelaren, zoals drugskartels:
  • Educatieve of informatieve content die voornamelijk gericht is op specifieke drugshandelaren. 
   • Kan niet-expliciete situaties omvatten van aanvallen of de nasleep daarvan, gijzelingen, enzovoort.
  • Mededelingen van de overheid over de betreffende groepen.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Gesprekken over terroristische aanslagen, gebeurtenissen met veel dodelijke slachtoffers, niet-educatieve gesprekken over terroristische organisaties of drugshandelaren; content over deze groepen met expliciete beelden in elke context, of met de naam van deze organisaties in de titel van de video.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Nadruk op gevoelige gebeurtenissen zoals:
  • Gruwelijke daden of tragische gebeurtenissen die leiden tot dodelijke slachtoffers, zoals massaschietpartijen door terroristische organisaties of drugshandelaren.
  • Gewapende conflicten (onbewerkte beelden)
  • Terroristische daden (bijvoorbeeld 9/11)
 • Beelden van een gevoelige gebeurtenis of de gevolgen ervan.
 • Buitenlandse terroristische organisaties:
  • Niet-educatieve of niet-informatieve video's die gaan over terroristische organisaties of het onderwerp terrorisme, zoals:
   • Discussies over een recente terroristische aanslag.
   • Relevante beelden of namen van de groep/leider ergens in de content (bijvoorbeeld in de thumbnail).
  • Content met schokkende, expliciete en/of gewelddadige afbeeldingen of scènes waarin wordt aangezet tot geweld of waarin geweld wordt verheerlijkt.
  • Content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groeperingen.
  • Content die terroristische aanvallen verheerlijkt of ontkent.
 • Drugshandelaren, zoals drugskartels:
  • Niet-educatieve of niet-informatieve video's die voornamelijk zijn gericht op drugshandelaren of de internationale drugshandel.
  • Niet-educatieve of niet-informatieve afbeeldingen met betrekking tot drugshandelaren, zoals vlaggen, slogans, banners, enz.
  • Rekrutering van groepsleden.
  • Verheerlijking of promotie van de groep (bijvoorbeeld door middel van artistieke expressies, inclusief muziek waarmee rechtvaardiging van het geweld wordt gesuggereerd).

Definities:

 • Een gebeurtenis moet relatief recent zijn om te worden aangemerkt als gevoelige gebeurtenis, zoals de schietpartij in een moskee in Nieuw-Zeeland.
 • Nadruk of focus betekent dat een segment of volledige video over een bepaald onderwerp gaat.
 • Nadruk betekent ook dat het onderwerp uitgebreid wordt besproken. Een korte verwijzing naar een van de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen is geen reden voor het niet vertonen van advertenties. Wanneer een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijvoorbeeld 'In de video van volgende week gaan we het hebben over de dalende zelfmoordcijfers.'), wordt dit niet beschouwd als nadruk. Als een videosegment echter specifiek over zo'n onderwerp gaat, wordt dat wel beschouwd als nadruk. Nadruk hoeft niet verbaal te zijn. Als het gevoelige onderwerp centraal staat in een afbeelding of tekst, wordt dat ook als nadruk beschouwd.

Opruiende en vernederende content

Er worden mogelijk geen advertenties geplaatst bij content die nodeloos opruiend, stokend of vernederend is.In de vragenlijst voor zelfcertificering in YouTube Studio valt dit beleid onder Hatelijke en denigrerende content. Lees dat gedeelte goed door voor gedetailleerde informatie.

Voorbeelden (geen volledige lijst)

Categorie Weinig of geen advertenties
Content die opruiend en vernederend is
 • Content die gericht is op de vernedering of belediging van een individu of groep
Content waarmee een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst
 • Content die iemand tot doelwit maakt van misbruik of lastigvallen
 • Content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families acteurs zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis
 • Schadelijke persoonlijke aanvallen, laster en smaad

Aan tabak gerelateerde content

Er worden geen advertenties geplaatst bij content waarin tabak en aan tabak gerelateerde producten worden gepromoot.In de vragenlijst voor zelfcertificering in YouTube Studio valt dit beleid onder Schadelijke of gevaarlijke activiteiten. Lees dat gedeelte goed door voor gedetailleerde informatie.

Voorbeelden (geen volledige lijst)

Categorie Weinig of geen advertenties
Promotie van tabak
 • Sigaretten, sigaren en pruimtabak
Promotie van aan tabak gerelateerde producten
 • Tabakspijpen, vloei en vapingpennen
Promotie van producten die zijn ontworpen om het roken van tabak te simuleren
 • Kruidensigaretten, e-sigaretten en vaping

Thema's voor volwassenen in gezinsvriendelijke content

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die geschikt lijkt voor een algemeen publiek maar thema's voor volwassenen bevat. Deze richtlijn is ook van toepassing als de content een humoristisch of satirisch karakter heeft.In de vragenlijst voor zelfcertificering in YouTube Studio valt dit beleid onder Content voor volwassenen. Lees dat gedeelte goed door voor gedetailleerde informatie.

Voorbeelden (geen volledige lijst)

Categorie Weinig of geen advertenties
Thema's voor volwassenen in gezinsvriendelijke content

Content die geschikt lijkt voor een algemeen publiek, maar die thema's voor volwassenen bevat, waaronder:

 • Seks
 • Geweld
 • Vulgariteit
 • Content waarin kinderen of populaire kinderfiguren worden afgebeeld op een manier die niet geschikt is voor een algemeen publiek.
   

 

Alle video's die naar YouTube worden geüpload, moeten voldoen aan de Servicevoorwaarden en de Communityrichtlijnen van YouTube. Als je inkomsten wilt genereren met advertenties, moet je je houden aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten en het Programmabeleid van Google AdSense

We behouden ons het recht voor om advertenties uit te zetten voor je hele kanaal als het grootste deel van je content niet geschikt is voor adverteerders of als je ons beleid ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden (bijvoorbeeld door opruiende, vernederende of haatzaaiende content te uploaden).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?