Wil je de nieuwste updates krijgen over onze Richtlijnen voor advertentievriendelijke content? Bekijk dan onze posts in Richtlijnen voor advertentievriendelijke content in het Helpcentrum van YouTube en abonneer je hier.

Richtlijnen voor advertentievriendelijke content

Als je aan het YouTube-partnerprogramma deelneemt, kun je opbrengsten uit advertenties delen. In dit artikel leggen we uit welke afzonderlijke video's op je kanaal geschikt zijn voor adverteerders. Je kunt in dit artikel nalezen hoe de vragenlijst voor zelfcertificering werkt op het platform. Ook beschrijven we volgens welke specifieke regels we advertenties wel, niet of beperkt weergeven en in welke gevallen je het genereren van inkomsten moet uitzetten. Ons beleid is van toepassing op alle onderdelen van je content (video, livestream, thumbnail, titel, beschrijving en tags). Lees onze praktische tips

Onze systemen zitten er weleens naast. Daarom kun je een handmatige beoordeling aanvragen voor de beslissingen die onze geautomatiseerde systemen hebben genomen.

Opmerking: Alle content die naar YouTube wordt geüpload, moet voldoen aan onze communityrichtlijnen en het Google-beleid voor uitgevers in AdSense. Als je content onze communityrichtlijnen schendt, wordt deze mogelijk van YouTube verwijderd. Als je content tegenkomt die de richtlijnen schendt, kun je deze melden.

Inhoud van dit artikel

Dit artikel biedt voorbeelden van content die niet geschikt is voor advertenties. Voor deze content geldt Weinig of geen advertenties als status voor het genereren van inkomsten.

Dit zijn de belangrijkste elementen die content advertentieonvriendelijk maken:

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

De context is erg belangrijk. Als artistieke content (zoals muziekvideo's) elementen bevat zoals ongepast taalgebruik, niet-expliciete seksuele thema's of verwijzingen naar drugsgebruik, kan deze content toch geschikt zijn voor advertenties.

Als je deze pagina wilt doorzoeken op specifieke termen, kan het handig zijn om alle gidsen voor zelfcertificering te openen. Klik hier om alle gidsen te openen.

Ongepast taalgebruik

Het kan zijn dat er geen advertenties worden geplaatst bij content met veel grof taalgebruik of scheldwoorden. Als je video's af en toe grof taalgebruik bevatten (zoals muziekvideo's), wil dat niet zeggen dat ze niet geschikt zijn voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst

Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Afgekort, gecensureerd of lichtelijk grof taalgebruik (zoals verdomme of verdorie) in de titel, thumbnail of video. Gematigd grof taalgebruik (zoals shit of bitch) in de video. Af en toe zeer grof taalgebruik (zoals het f-woord) aan het begin van de video of maximaal 2 keer in de eerste 30 seconden van de video, of zeer grof taalgebruik in een muziekvideo.

Definities
 • 'Gecensureerd grof taalgebruik' verwijst naar het wegpiepen of dempen van het woord of het bedekken van geschreven tekst met zwarte balken, symbolen of tekst die tijdens de postproductie is toegevoegd.
 • 'Afgekort grof taalgebruik' verwijst naar afkortingen zoals WTF ('what the f*ck') waarbij de oorspronkelijke term wordt afgekort.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Grof taalgebruik in de titel of thumbnail, zeer grof taalgebruik dat vaak wordt gebruikt in de opening van een video (ongeveer de eerste 30 seconden), zeer grof taalgebruik in de titel of thumbnail van een muziekvideo.

Titels en thumbnails:
 • Grof taalgebruik, ook als er spelfouten in staan, zoals 'Dit is bullsh1t!'
Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:
 • Zeer grof taalgebruik dat vaak voorkomt in een video (bijv. in elke zin).
Definities:
 • Met 'grof taalgebruik' bedoelen we woorden zoals 'bitch', 'shit' of 'klootzak'.
 • Met 'zeer grof taalgebruik' bedoelen we woorden zoals 'l*l' of het 'f-woord'.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Extreem grof taalgebruik in de titel, thumbnail of video, zoals 'k**wijf', 'n*kker', 'fl*kker' of andere beledigende woorden.

Titels en thumbnails:
 • Zeer grof of extreem grof taalgebruik, ook als er spelfouten in staan, zoals 'fak!'.
Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:
 • Elk gebruik van extreem grof taalgebruik in een video.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Geweld

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content waarin de nadruk ligt op bloed, geweld of verwondingen zonder aanvullende context. Maar als je het geweld laat zien in een nieuwsitem, een documentaire of een educatieve of artistieke video, kan het in die context aanvaardbaar zijn. Als een video bijvoorbeeld gezaghebbende nieuwsrapportage over een gewelddadige gebeurtenis bevat in een journalistieke context, dan kan deze in aanmerking komen voor het genereren van inkomsten. Videogames met geweld in de onbewerkte gameplay zijn in het algemeen wel geschikt voor advertenties, maar dat geldt niet voor montages waarbij de nadruk ligt op onnodig geweld. Alle games (realistisch en niet-realistisch) vallen binnen het bereik van dit beleid.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Expliciete beelden van wetshandhavers in een educatieve context; geweld dat voorkomt als onderdeel van onbewerkte videogameplay, licht geweld met weinig bloed, educatieve video's met lijken die volledig gecensureerd of vervaagd zijn, klaar zijn om begraven te worden of worden laten zien in een historische context zoals oorlogen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemeen geweld

 • Gedramatiseerde content waarin niet-expliciet geweld of vluchtig expliciet geweld wordt getoond.
  • Een scène waarin vluchtig lichamelijk letsel (bijv. schotwonden) wordt getoond als onderdeel van een gewelddadige actiescène in een langer verhaal.
  • Fragmenten uit een actiefilm (bijv. content met een uitgeschreven script) waarin wordt gevochten en verwondingen vrijwel niet te zien zijn.
  • Mensen die rouwen wegens een sterfgeval in content met een uitgeschreven script.
 • Het vertonen van niet-expliciet letsel.
  • Een personage dat op de knieën valt waarbij geen of weinig bloed te zien is.
  • Per ongeluk of expres van een heuvel af rollen of tegen een muur aan lopen als onderdeel van een script of sport.
 • Vluchtige, niet-expliciete gevolgen van geweld in educatieve content of muziekcontent.
  • Ruïnes van verwoeste gebouwen ten gevolge van een gewelddadige gebeurtenis.
  • Beperkte of lichte verwondingen die niet levensbedreigend zijn (bijv. oppervlakkige snijwonden).
  • Mensen die terugdeinzen voor iets wat een lichte afkeer opwekt.
Games
 • Geweld als onderdeel van standaard videogameplay.
  • Beelden van expliciete scènes (bijv. een bloederige aanval van een persoon waarbij duidelijk zichtbaar is waar de persoon wordt geraakt) tijdens de gameplay.
  •  Geweld dat onrealistisch, speels en algemeen geschikt is voor alle leeftijden (bijv. gezinsvriendelijke videogames waarin personages wegrennen van monsters).
  • Nadrukkelijk, expliciet geweld in de context van standaard videogameplay.
  • Geweld dat gecensureerd, wazig gemaakt of op een andere manier verborgen is (bijv. een wazig gemaakte onthoofding).
Dood en tragedie
 • Educatieve of historische content met:
  • Niet-expliciete weergave van dode lichamen.
   • Openbaar eerbetoon aan een of meer overledenen waarbij een dood lichaam niet-expliciet te zien is.
  • Volledig gecensureerde (bijv. wazig gemaakte), expliciet getoonde dode lichamen.
 • Berichtgeving over tragedies met een of meer sterfgevallen (exclusief gevoelige gebeurtenissen zoals massale schietpartijen of terroristische aanvallen) waarbij weinig of geen gewelddadige handelingen of gevolgen hiervan worden getoond.
  • Meldingen van moorden in de nabije omgeving zonder een expliciete beschrijving van de slachtoffers.
Jagen
 • Content over jagen waarbij er geen expliciete verwondingen of langdurig dierenleed wordt getoond.
  • Jachtvideo's waarin het moment waarop een dier wordt gedood of verwond niet te zien is, en waarin geen expliciete beelden voorkomen van de manier waarop het dode dier tot een trofee of voedsel wordt verwerkt.
Dierlijk geweld
 • Niet-expliciete weergave van dierlijk geweld in de natuur.
  • Roofdieren die achter hun prooi aan jagen waarbij de expliciete details (zoals nadruk op bloedende lichaamsdelen van de prooi of expliciete momenten waarop de prooi wordt gevangen) niet worden getoond. Mogelijk is er kort wat bloed te zien, maar dit is niet het nadrukkelijke onderwerp van de content.
Dierenmishandeling
 • Dieren in nood tijdens aan de soort aangepaste training, medische interventie of herplaatsing.
 • Berichtgeving of gesprekken over dierenmisbruik zonder beelden van het misbruik.
Geweld tijdens sportbeoefening
 • Geweld in vechtsporten waarbij wapens worden gebruikt (bijv. schermen), ongeacht of de beoefenaars een beschermende uitrusting dragen of dat er veiligheidsmaatregelen zijn genomen.
 • Niet-expliciete verwondingen in de sport of expliciete verwondingen als onderdeel van het sporten waarbij bloed te zien is.
  • Vechtsporten zoals boksen die worden beoefend in een professionele setting (bijv. in een sportschool of ring).
 • Niet-expliciete verwondingen (bijv. het verstuiken van een enkel) tijdens het sporten.
Gevechten (exclusief vechtsporten)
 • Weergave van gevechten in een educatieve context zonder zichtbare verwondingen of knock-outs.
  • Zelfverdedigingshandelingen die als tutorial worden gedeeld.
 • Vluchtige weergave van mensen die vechten zonder zichtbaar letsel.
Ordehandhaving en fysieke confrontaties
 • Interactie met politie die niet gewelddadig of heftig is.
  • Normale interactie met de politie (bijv. om de weg vragen, een parkeerboete krijgen, enz.).
 • Gewelddadige, heftige of ruwe interactie met wetshandhavende instanties in een educatieve context.
  • Commentaar met clips uit een nieuwsbericht over een gewelddadig protest van burgers (bijv. slaan of tegen de grond duwen van burgers).
Oorlog en conflict
 • Niet-expliciete educatieve berichtgeving of gesprekken over oorlog en/of conflicten.
  • Schieten op niet-zichtbare doelen zonder dat leed of extreme angst of pijn wordt getoond.
Geweld waarbij minderjarigen betrokken zijn
 • Video's waarin minderjarigen stoeien of ravotten zonder dat dit leidt tot verwondingen of leed.
 • Muziekcontent met geweld tussen minderjarigen waarin zulke confrontaties niet of slechts vluchtig in beeld zijn.
Definities:
 • 'Licht geweld' verwijst naar vechtpartijen in realistische content of vluchtig geweld zoals slaan.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Vluchtige, expliciete beelden van wetshandhavers zonder educatieve context, dode lichamen met duidelijke verwondingen of verminkingen in een educatieve of informatieve context (zoals een educatief geschiedeniskanaal), weergave van niet-expliciete dode lichamen (inclusief dode lichamen die wazig zijn gemaakt of in een lijkzak zitten) zonder educatief oogmerk, bewerkte videogameplay met een aantal clips waarin geweld expliciet centraal staat, geweld met bloed en bloedvergieten, onbewerkte beelden van gewapende conflicten zonder verwondingen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemeen geweld

 • Realistisch of gedramatiseerd geweld dat leidt tot ernstige verwondingen met zichtbare gevolgen.
  • Scènes met bloed of verminking en zichtbaar gebroken botten.
  • Gedramatiseerde lange videocontent met een korte, uiterst expliciete geweldscène (bijv. een massamoord) of een videocompilatie van zulke expliciete scènes.
  • Zeer expliciete beschrijvingen van tragedies (in de vorm van audio of video).
  • Mensen die dreigen te stikken of in extreme angst en pijn verkeren, bijvoorbeeld door ononderbroken hoesten.
  • Beelden van rampen waarin verwondingen of het lijden van mensen zichtbaar is, bijvoorbeeld extreem emotioneel leed.

Games

 • Bewerkte videogameplay die vluchtig expliciet geweld bevatten.
  • Vluchtige scènes met brute moorden of ernstige verwondingen (bijv. onthoofdingen) waarbij lichaamsvloeistoffen en -delen nadrukkelijk in beeld worden gebracht in bepaalde delen van de video.

Dood en tragedie

 • Vluchtige weergave van expliciete dode lichamen die niet wazig zijn gemaakt of zijn gecensureerd in een educatieve context of in muziekcontent, zoals oorlogsdocumentaires.
 • Niet-educatieve content waarin dode lichamen niet expliciet zichtbaar zijn.
  • In beeld brengen van dode lichamen in lijkzakken.
 • Niet-expliciet getoonde dode lichamen in videothumbnails (mummies en skeletten vallen buiten deze richtlijn).
 • Aankondigingen van tragedies waarbij meerdere slachtoffers zijn gevallen en die expliciete of gruwelijke details bevatten.
  • Een documentaire over een recente moord waarin de omstandigheden rond het overlijden in beschrijvende taal worden vermeld.

Gevechten (exclusief vechtsporten)

 • Straatgevechten met zichtbare verwondingen of knock-outs in een educatieve context.
  • Expliciete straatgevechten met scènes waarin verwondingen en emotioneel leed (zoals schreeuwen) zichtbaar zijn.

Ordehandhaving en fysieke confrontaties

 • Vluchtige gewelddadige, heftige of ruwe interactie met wetshandhavers in een niet-educatieve context of niet-informatieve context.
  • Schokkende confrontaties met de politie waarin zwaar lichamelijk contact te zien is (zoals slaan of tegen de grond duwen van burgers).

Geweld tijdens sportbeoefening

 • Expliciete sportblessures als onderdeel van een langere video met context.
  • Compilaties of hoogtepunten met expliciete verwondingen, waarbij de verwondingen niet het hoofdonderdeel zijn.

Dierlijk geweld

 • Dierlijk geweld in de natuur dat niet wordt aangedaan door mensen of door mensen getrainde dieren (bijv. wilde leeuwen die jagen op herten, maar geen getrainde honden die konijnen vangen).
  • Wanneer nadrukkelijke, langdurige, expliciete verwondingen van dieren (bijv. bloed of botten) centraal staan in een video.

Jagen

 • Content over jagen waarin vluchtige expliciete beelden te zien zijn, bijvoorbeeld verwondingen of lijden bij dieren (bijv. bloederige lichaamsdelen).

Oorlog en conflict

 • Echte, niet-expliciete, onbewerkte beelden van gewapende conflicten (bijv. oorlog) zonder educatieve context en zonder bloederige scènes of expliciete verwondingen.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Onbewerkte beelden van gewelddadige wetshandhavers, expliciete beelden van dode lichamen in een niet-educatieve video, bewerkte videogameplay waar vooral expliciet geweld in voorkomt, huiselijk geweld

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemeen geweld

 • Nadruk op bloed, ingewanden, verminking, (menselijke of dierlijke) lichaamsvloeistoffen of foto's van plekken waar misdaden of ongelukken hebben plaatsgevonden met weinig tot geen context.
 • Weergave van zinloos geweld (bijv. agressief gedrag jegens een andere persoon), zelfs als dit gedramatiseerd is.
 • Vluchtige, niet-expliciete gevolgen van geweld.
  • Ruïnes van verwoeste gebouwen ten gevolge van een gewelddadige gebeurtenis.
  • Beperkte of lichte verwondingen die niet levensbedreigend zijn (bijv. oppervlakkige snijwonden).
  • Mensen die terugdeinzen voor iets wat een lichte afkeer opwekt.

Games

 • Bewerkte gameplay die vooral gericht is op expliciet geweld.
  • Nadruk op expliciet geweld in een gedramatiseerde context, zoals compilaties van moorden of van expliciet geweld uit videogames of films.

Dood en tragedie

 • Nadrukkelijke weergave van niet-verzorgde dode lichamen of dode lichamen met extreem expliciete verwondingen.
 • Weergave van niet-verzorgde dode lichamen in een niet-educatieve context.
 • Zichtbare weergave van het moment van overlijden van een of meer personen, ongeacht de context.
  • Dood door verstikking.
  • Auto met zichtbare inzittenden die van een brug valt.
 • Niet-educatieve gecensureerde (bijv. wazig gemaakte) expliciete dode lichamen.

Gevechten (exclusief vechtsporten)

 • Nadrukkelijke of langdurige weergave van straatgevechten, zelfs zonder verwondingen, in een niet-educatieve context.

Jagen

 • Content over jagen waarin nadrukkelijke, expliciete beelden te zien zijn, zoals gewonde of lijdende dieren (bijv. bloederige lichaamsdelen).

Dierenmishandeling

 • Weergave van dierenmishandeling (zowel fysiek als emotioneel) of wreedheid jegens dieren, zoals schoppen.
 • Promotie of verheerlijking van door mensen georganiseerd geweld tegen dieren (bijv. hanen- of hondengevechten) met of zonder expliciete beelden.
 • Beelden van dieren in nood veroorzaakt door menselijk ingrijpen, zoals dieren die opzettelijk aan gevaar worden blootgesteld of die in een belastende positie zijn geplaatst, of dieren die zich bevinden in andere gevaarlijke scenario's die als stressvol of onnatuurlijk kunnen worden beschouwd.

Ordehandhaving en fysieke confrontaties

 • Nadrukkelijke weergave van gewelddadige confrontaties, openbare demonstraties waar sprake is van wetshandhaving of politiegeweld in een niet-educatieve context.

Geweld tijdens sportbeoefening

 • Sportvideo's waarin de nadruk ligt op de expliciete vertoning van letsel.

Oorlog en conflict

 • Expliciete beelden of beschrijvingen van schietpartijen, explosies, executies of bomaanslagen.
 • Beelden van oorlog met expliciete weergave van letsel, sterfgevallen of lijden, ongeacht de context.

Geweld waarbij minderjarigen betrokken zijn

 • Content met de nadruk op geweld tussen minderjarigen, ongeacht de context, of waarin letsel of leed voor de betrokkenen zichtbaar is.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Content voor volwassenen

Content met een sterk aan seks gerelateerd thema is niet geschikt voor advertenties. We maken soms een uitzondering voor muziekvideo's en educatieve video's over seks zonder expliciete beelden. Hieronder vallen zowel echte als door een computer gegenereerde visuele elementen. Als je verklaart dat je content humoristisch bedoeld is, is deze niet zonder meer geschikt voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Romantiek of zoenen, algemene discussies over relaties of seksualiteit zonder verwijzing naar geslachtsgemeenschap, volledig gecensureerde naaktheid die niet te zien is en die niet is bedoeld om het publiek seksueel te stimuleren, sensueel dansen in een professionele setting zonder volledige of gedeeltelijke naaktheid, seksuele voorlichting zonder visuele voorbeelden of muziekvideo's met seksuele content zonder naaktheid.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Content voor seksuele bevrediging

 • Romantische scènes die niet seksueel bevredigend bedoeld zijn, zoals geanimeerde, realistische of gedramatiseerde zoen- of knuffelscènes.
  • Scènes met seksuele spanning tussen personages zonder expliciete voorstellingen van seksuele handelingen.
  • Een zoenscène als onderdeel van een groter verhaal waarbij het draait om het romantische aspect en die niet seksueel bevredigend bedoeld is.
  • Vluchtige geïmpliceerde seksuele handelingen zonder zichtbare geslachtsdelen, zoals het laten zien van een schuddend bed, kreunen of stoten met de heupen.
 • Gesprekken over seks in een niet-seksueel bevredigende of komische context:
  • Songteksten of dialogen waarin wordt verwezen naar passie, verlangen of lust.
  • Seksuele voorlichting.
  • Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) en hoe ze worden overgedragen.
  • Seksuele ervaringen (bijv. pijn na geslachtsgemeenschap) die uitsluitend gaan over hoe seks werkt en niet over een betere beleving ervan.
  • Spermadonatie.
  • Wetenschappelijke voorstellingen van geslachtsorganen door middel van tekeningen of poppen.
  • Seksuele geaardheid en/of de manier waarop iemands seksuele identiteit zich kan ontwikkelen door relaties.
  • Vluchtig of incidenteel gebruik van seksuele grappen en toespelingen zonder vulgaire termen (bijv. songteksten waarin wordt verwezen naar seksuele spanning).
  • Content die verwijst naar fetisjen op een niet-seksuele manier (bijv. 'Wat is je favoriete eten of eetfetisj?').
 • Sensuele dansbewegingen in een professionele setting die deel uitmaken van een artistieke expressie.
  • Dansbewegingen die lijken op seksuele handelingen (zoals vooruitsteken van borsten of stoten met de heupen) als onderdeel van een choreografie.
  • Dansen die doorgaans in verband worden gebracht met sensualiteit (bijv. paaldansen) en die worden opgevoerd in een professionele setting, zoals een dansstudio of een straatoptreden.

Naakt

 • Gecensureerd naakt waarbij de naaktheid niet de nadruk heeft, zoals scènes waarin personages wel naakt zijn, maar zonder zichtbare tepels, billen of geslachtsdelen (waarbij de naakte lichaamsdelen bijvoorbeeld volledig wazig zijn gemaakt).
  • Wazig gemaakt naakt van schaars geklede historische figuren in een educatieve context.
  • Volledig gecensureerde geslachtsdelen die onherkenbaar zijn en worden getoond voor niet-seksuele doeleinden (zoals medische ingrepen).
  • Beelden van borstvoeding (zonder dat de tepel zichtbaar is).
 • Beelden van schaars geklede mensen waarbij de content niet bedoeld is voor seksuele bevrediging, zoals bikini's die worden gedragen bij een zwembad.
  • Kledingbeoordelingen die gericht zijn op de vorm en functie van de kleding, waarbij de aandacht niet zozeer wordt gevestigd op de lichaamsdelen onder de kleding (zoals borsten).
  • Artistieke expressies zoals beeldhouwwerken, schetsen of door een computer gegenereerd beeldmateriaal met enige vorm van naaktheid, zoals personages in klassieke kunst of foto's van inheemse mensen in lendendoeken.
  • Met doorzichtige of zeer dunne stoffen bedekte vrouwelijke borsten/decolletés, billen of mannelijke torso's in een gepaste setting, zoals op een catwalk tijdens een modeshow, bij een medisch onderzoek of aan een recreatief strand.
  • Zichtbare gedeeltelijke naaktheid tijdens sporten zoals boksen, waarbij dit tot de verplichte uitrusting kan horen.
  • Schaars of minimaal bedekte borsten of billen (bijv. bij het dragen van zwemkleding) die niet zijn gericht op seksuele bevrediging en niet de nadruk hebben in de video.

Definities:

 • 'Gericht op seksuele bevrediging' verwijst naar de intentie om het publiek seksueel op te winden.
 • 'Seksuele insinuatie' verwijst naar het maken van toespelingen op of grappen over iets seksueels.
 • 'Seksueel suggestief' verwijst naar een zichtbare, hoorbare of uitgeschreven ondertoon waarmee de intentie om het publiek seksueel op te winden wordt geïnsinueerd.
 • 'Expliciteit' verwijst naar de mate waarin seksuele handelingen of naaktheid expliciet worden weergegeven om het publiek op te winden.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Gesprekken over intieme seksuele ervaringen, nadruk op geslachtsdelen (ook al zijn ze bedekt), wazig gemaakte of gecensureerde naaktheid met herkenbare lichaamsdelen (zelfs in een educatieve context of nieuwsreportage), geïmpliceerde seksuele handelingen, sensueel dansen in een professionele setting in onthullende kleding, seksspeeltjes zonder lichamelijk contact of naaktheid, of realistische voorstellingen van geslachtsdelen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Content voor seksuele bevrediging

 • Titels of thumbnails met aan seks gerelateerde thema's (inclusief misleidende signalen).
  • Beschrijvingen van of impliciete verwijzingen naar seksuele activiteiten (zoals impliciete verwijzing naar intieme lichaamsdelen door gebruik te maken van emoji's of grafische items).
  • Omcirkelen van of anderszins de aandacht vestigen op iets in een thumbnail waarmee seksuele handelingen worden geïmpliceerd.
  • Misleidende titel die seksuele content in een video belooft, terwijl de video deze feitelijk niet bevat (bijv. een kookvideo met de titel 'porno kijken').
  • Door een computer gegenereerd naakt in een medische context zonder de bedoeling kijkers seksueel te bevredigen.
 • Voorstellingen van niet-opwindende seksuele activiteiten in educatieve, informatieve of gedramatiseerde content.
  • Seksuele activiteiten waarvan de historie om educatieve redenen wordt uitgelegd, bijvoorbeeld bij medische onderwerpen.
 • Impliciete seksuele handeling of seksueel gedrag waar de nadruk op ligt.
  • De hoofdverhaallijn van de video suggereert dat er seksuele activiteit plaatsvindt, bijvoorbeeld door schuddende voorwerpen, gekreun, enz.
 • Weergave van seksspeeltjes, seksuele hulpmiddelen of andere producten die bedoeld zijn om seksuele activiteit te stimuleren, zelfs als die op dat moment niet in gebruik zijn.
  • Onopzettelijke vertoning van een seksueel hulpmiddel in een video zonder seksuele onderwerpen (bijv. te zien op de achtergrond).
  • Een medisch voorwerp dat lijkt op een geslachtsdeel en dat tijdens een gesprek wordt getoond.
 • Scènes met seksuele spanning, zoals bevredigend sensueel dansen, betasten of zoenen met als doel het publiek seksueel op te winden.
  • Korte scènes over seksuele activiteiten (met inbegrip van geïmpliceerde seksuele handelingen) als onderdeel van een groter verhaal.
  • Scènes waarin de nadruk ligt op seksuele spanning.
 • Professionele danschoreografieën waarin regelmatig seksueel bevredigende poses of bewegingen (bijv. schuren) in onthullende kleding (bijv. met zeer dunne stof of minimaal bedekte borsten) te zien zijn.
 • Gesprekken over intieme seksuele ervaringen, zoals masturbatie, orgasme, geslachtsgemeenschap, tips of andere seksuele handelingen. Dit omvat mogelijk ook seksuele toespelingen of seksueel expliciete tekst of audio, waaronder gedetailleerde gesprekken over seks.
  • Expliciete gesprekken met sekstips of uitleg over seks.
  • Audio of geluidscompilaties van seksuele handelingen zonder foto's of visuele scènes waarin de handeling te zien is (zoals oorlik- en bijtgeluiden).
  • Beschrijvingen van seksuele activiteiten die als doel hebben om het publiek seksueel op te winden.
  • Vermeldingen van seksuele fetisjen, zelfs als deze niet beschrijvend zijn.
  • Titels of thumbnails waarin wordt verwezen naar content voor volwassenen, zoals 18+, 21+, 'alleen voor volwassenen', 'porno', enz., tenzij de context educatief of informatief is.
  • Gebruik van emoticons of emoji's in tekst die seksuele lichaamsdelen of handelingen voorstellen om kijkers seksueel te bevredigen.
  • Grove grappen met vulgaire termen (bijv. tieten, neuken). 
 • Seksgerelateerde content, zoals documentaires over de seksindustrie.
 • Seksuele toespelingen met voorwerpen die geen seksueel genot bieden:
  • Voorwerpen die lijken op geslachtsdelen, zoals opvulmateriaal of menselijke figuren met realistische geslachtsdelen.
  • Het gebruik van alledaagse voorwerpen (zoals een aubergine) of emoji's die lijken op een geslachtsdeel en die bedoeld zijn om het publiek seksueel op te winden.

Naakt

 • Educatieve of informatieve content waarin volledige naaktheid te zien is.
  • Historische of branchespecifieke overzichten met betrekking tot seks of naakt, zoals content over bodypainting.
 • Wazig gemaakt of gecensureerd naakt waarbij intieme lichaamsdelen nog herkenbaar zijn.
  • Scènes waarin naakte lichamen worden afgedekt of zijn vervaagd, maar nog steeds te herkennen zijn aan het silhouet.
 • Niet-vluchtige weergave van naaktheid (geanimeerd, realistisch of gedramatiseerd).
  • Geseksualiseerde onthullende kleding (bijv. een bikini of lingerie) die herhaaldelijk als centraal onderwerp wordt gedragen en getoond.
 • Weergave van intieme lichaamsdelen, zoals terugkerende of nadrukkelijke beelden van decolletés of bobbels, bedoeld om het publiek seksueel op te winden.
  • Compilaties van zichbaar herkenbare opgezwollen contouren van geslachtsdelen.
  • Nauwelijks (zoals met een string) bedekte intieme lichaamsdelen (zoals borsten, decolletés en billen) die regelmatig te zien zijn.
  • Sensueel dansen (bijv. twerken) in nauwelijks bedekkende kleding in een professionele setting.

Definities:

 • 'Gecensureerde naaktheid' verwijst naar het vervagen of wazig maken van naaktheid of het bedekken ervan met zwarte balken.
 • Geïmpliceerde seksuele handeling: gedrag waarbij geslachtsgemeenschap wordt gesuggereerd, zoals stoten met de heupen.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Zichtbare borsten of volledige naaktheid, seksuele handelingen, discussies over fetisjisme of videothumbnails met seksuele content.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Content voor seksuele bevrediging

 • Seksueel expliciete audio, tekst of dialogen:
  • Seksgerelateerde entertainment zoals pornografie of andere seksuele services (inclusief links naar platforms met content voor volwassenen waarvoor een betaald abonnement nodig is).
  • Expliciete seksuele handelingen of simulaties bedoeld om mensen seksueel op te winden.
  • Beelden van fetisjen (bijv. gidsen of handleidingen).
  • Nadruk op seksschandalen of het lekken van intiem privémateriaal.
  • Het imiteren of nadoen van seksuele activiteiten (bijv. pornografische media).
  • Het promoten van seksuele handelingen in ruil voor compensatie.
  • Sensueel dansen in een niet-professionele setting, zoals thuis.
   • Schurende of stotende bewegingen die seksuele spanning opwekken.
  • Feitelijk gebruik van seksspeeltjes (of andere producten die bedoeld zijn om seksuele activiteiten te stimuleren).
  • Misleidend seksueel gedrag of aan naaktheid gerelateerde content.
   • Thumbnails die bedoeld zijn om kijkers te misleiden met geseksualiseerde voorstellingen van normale voorwerpen of scènes, die vaak geen verband houden met het echte onderwerp van de video.
  • Scènes die zijn bewerkt met de intentie om kijkers seksueel op te winden.
   • Compilaties van seksueel bevredigende handelingen, zoals scènes waarin wordt gezoend of met de heupen wordt gestoten.
   • Titels die naar seksuele bevrediging verwijzen (bijv. 'Pikante vrijpartij').
  • Seksualiteit van dieren in de volgende gevallen
   • Video's waarin dieren paren en de nadruk op de geslachtsdelen ligt.
   • Geslachtsdelen van dieren getoond op een manier die aan seksuele bevrediging kan bijdragen.
 • Seksuele videogames gericht op volwassenen of personages seksualiseren met de bedoeling het publiek te bevredigen.

Naakt

 • Echt of geanimeerd naakt, zoals het volledig tonen van intieme lichaamsdelen of seksuele handelingen.
 • Naakte kinderen
  • Content waarin geslachtsdelen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld waarin een luier wordt verschoond of volledig naakte baby's aan het zwemmen zijn.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Schokkende content

Het kan zijn dat er geen advertenties worden geplaatst bij content die kijkers aangrijpend, walgelijk of shockerend kunnen vinden. Als je video's ongecensureerde schokkende content bevatten, wil dat niet zeggen dat ze niet geschikt zijn voor advertenties. Het hangt af van de context.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Licht tot matig schokkende content die is gecensureerd of in context wordt getoond voor educatieve, informatieve of andere doeleinden

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Lichaamsdelen, -vloeistoffen, -afval

 • Lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval in content die is gemaakt voor kinderen of wordt getoond in een educatieve, wetenschappelijke, informatieve of artistieke context zonder de bedoeling om te shockeren.
 • Lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval in gedramatiseerde content met de bedoeling om te shockeren, meestal voor vermaak (zoals een goocheltruc), maar wel geplaatst in een legitieme context.

Medische en cosmetische ingrepen

 • Educatieve medische of cosmetische procedures waarbij de nadruk ligt op de procedure zelf en niet op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval.
  • Tatoeages, piercings of botoxinjecties waarbij weinig bloed te zien is.
 • Gecensureerde of vluchtige weergave van lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval tijdens medische of cosmetische ingrepen.
 • Educatieve video's over de geboorte van mensen en dieren zonder dat extra nadruk wordt gelegd op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval.

Ongevallen en verwondingen

 • Ongevallen waarbij geen open letsel zichtbaar is (zoals inwendig weefsel en bloedende wonden).
 • Ongevallen die niet echt aangrijpend zijn voor kijkers omdat alleen matige gevolgen zichtbaar zijn (bijv. van een motor vallen).
 • Ongevallen zonder verdriet of leed bij het slachtoffer (er zijn geen huilende of schreeuwende mensen te zien).
 • Ongevallen waarbij het slachtoffer geen langdurige medische zorg nodig heeft.
 • Ongevallen en letsels in een nieuwsbericht, een documentaire of een artistieke context (zoals een film of muziekvideo).

Het bereiden en opeten van dieren

 • Niet-sensatiebelust gebruik van delen van dieren.
  • Beeldmateriaal van rauw of bereid vlees of vis, bijvoorbeeld bij demonstraties van kooktechnieken of recepten.
 • Sensatiebelust eten of bereiden van dierlijke levensmiddelen die niet lijken op delen van dieren.
  • Schaaldieren eten in een restaurant terwijl deze nog leven of zichtbaar bewegen.
  • Eten van bereid voedsel (zoals garnalen) als onderdeel van een 'mukbang'- of ASMR-vertoning.
 • Vluchtige weergave van delen van dieren met expliciete gezichtskenmerken (exclusief vissen, weekdieren of schaaldieren, die wel nadrukkelijk mogen worden getoond).

Definities

 • 'Bedoeld om te shockeren' verwijst naar video's die bedoeld zijn om te shockeren, wat wordt bepaald door de context en de nadruk.
 • 'Ongevallen' verwijst naar ongelukkige incidenten die meestal tot schade of letsel leiden en waarbij letsel al of niet duidelijk zichtbaar is (zoals ongevallen waarbij auto's betrokken zijn).
 • 'Zichtbaar' verwijst naar de zichtbaarheid van lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval (zoals weefsel of bloed).
 • 'Aangrijpend' verwijst naar een verontruste of verraste reactie op zichtbare of redelijkerwijs te veronderstellen schadelijke gevolgen of verwondingen.
 • 'Leed' verwijst naar beeldmateriaal waarin een mens zichtbaar of hoorbaar pijn heeft of zelfs bewusteloos is. In dit geval houdt de term verband met personen die betrokken zijn bij een ongeval en personen die een medische of cosmetische procedure uitvoeren of ondergaan (zoals een geboorte).
 • 'Sensatiebelust' (gebruikt in de context van zichtbare delen van dieren of het eten van dieren/insecten) verwijst naar een manier die bedoeld is om nieuwsgierigheid of brede interesse te wekken, vooral via overdreven of duidelijke details.
 • 'Niet-sensatiebelust' (gebruikt in de context van zichtbare delen van dieren of het eten van dieren/insecten) verwijst naar een manier die gericht is op het gebruik van een levensmiddel zonder de intentie om nieuwsgierigheid over het dier te wekken. Het dier of de consumptie van het dier is niet bedoeld om te shockeren en er is ook geen sprake van expliciete of overdreven details.
 • 'Mishandeling' verwijst naar een wrede of brute manier waarop dieren worden bereid of opgegeten. Bijvoorbeeld: gooien, laten vallen, spelen met vermaak als doel, steken, of onthoofden. Het dier hoeft niet per se te leven om te worden mishandeld, en de mishandeling kan plaatsvinden met gereedschap, bestek of de blote hand.
 • 'Beroepscontext' verwijst naar het beroep van een slager of vishandelaar en de context waarin deze dode dieren in delen snijdt en verwerkt.
 • 'Expliciete gezichtskenmerken' verwijst naar gezichtskenmerken waardoor een publiek kan zien dat het dier een levend wezen was of nog steeds is. Onder deze kenmerken vallen de neus, oren, mond, ogen, enz.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties getoond van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Schokkende content, zoals expliciete beelden van lichaamsdelen van mensen of dieren, die niet is gecensureerd of is bedoeld om te shockeren maar wel een algemene context biedt.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Lichaamsdelen, -vloeistoffen, -afval

 • Nadruk op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval, waarbij het beeldmateriaal is bedoeld om te shockeren.
 • Gedramatiseerde beelden van lichaamsdelen, -vloeistoffen en -afval, waarbij de nadruk ligt op gruwelijke of smerige details.
  • Operatiescènes in content met een uitgeschreven script waarin veel bloed te zien is.

Medische en cosmetische ingrepen

 • Educatieve of artistieke content met medische of cosmetische ingrepen, waarbij de nadruk ligt op een gedetailleerde, ongecensureerde vertoning van lichaamsdelen, -vloeistoffen en -afval, maar waarin deze ongecensureerde elementen niet centraal staan.
  • Centrale, ongecensureerde operaties waarbij organen zichtbaar zijn maar niet per se het enige onderwerp van de video zijn.
  • Een medische professional die laat zien hoe oorsmeer wordt verwijderd of puistjes worden uitgeknepen en daarbij uitleg geeft over de aandoening.

Ongevallen en verwondingen

 • Ongevallen waarbij het moment van de impact zo heftig is dat het waarschijnlijk aangrijpend is.
 • Ongevallen waarbij sprake is van letsel dat niet zichtbaar is (bijv. wanneer bloed door kleding sijpelt of uit een voertuig loopt), maar waarbij geen leed bij het slachtoffer kan worden waargenomen.
 • Auto-ongeval op hoge snelheid waarbij het leed van slachtoffers niet wordt getoond.

Het bereiden en opeten van dieren

 • Sensatiebeluste consumptie van dieren voor een 'mukbang' of ASMR waarbij niet-bereide delen van dieren worden getoond of op barbaarse of overdreven wijze worden gegeten.
 • Nadruk op waarneembare, expliciete kenmerken van een levend wezen (zoals nadruk op de ogen van dieren tijdens de bereiding).
 • Ontvelde delen van dieren met gruwelijke of bloederige details, maar waaruit geen mishandeling blijkt (bijv. nadruk op bloedend vlees en pezen in delen van dieren die worden bereid).
Zet advertenties uit voor deze content

Zeer schokkende content die alleen is bedoeld om kijkers te shockeren. Doorgaans wordt er geen echte context gegeven, terwijl er duidelijk sprake is van gruwelijke of bloederige details, leed of mishandeling.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Lichaamsdelen, -vloeistoffen, -afval

 • Walgelijk, gruwelijk of smerig beeldmateriaal van lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval met weinig tot geen context.
  • Oorsmeer of uitknijpen van puistjes zonder nadrukkelijke uitleg over de ingreep, waarbij de nadruk in de video vooral ligt op lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval, zelfs in een educatieve context.
 • Gedramatiseerde schokkende elementen die met weinig context worden getoond en alleen zijn bedoeld om te shockeren.

Medische en cosmetische ingrepen

 • Niet-gecensureerde lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval die een groot deel van een video beslaan en die zelfs in de gegeven context gruwelijk en bloederig zijn.
  • Medische professionals die uitleggen hoe een specifieke operatie moet worden uitgevoerd.
 • Ingrepen die worden getoond zonder of met een misleidende context, waarbij in het grootste deel van de video gruwelijke en bloederige lichaamsdelen, -vloeistoffen of -afval te zien zijn.

Ongevallen en verwondingen

 • Aangrijpend beeldmateriaal van ongevallen en extreem letsel, waarbij lichaamsdelen te zien zijn of redelijkerwijs extreem letsel kan worden verondersteld.
  • Zichtbaar bloedend en blootliggend weefsel.
 • Ongelukken met een extreme impact en zonder context.

Het bereiden en opeten van dieren

 • Beelden van het bereiden of eten van levende dieren met als enige doel het shockeren van kijkers, vaak op gruwelijke en bloederige wijze.
 • Sterke nadruk op expliciete gezichtskenmerken of duidelijke mishandeling van het dier zonder context.
 • Brute of expliciete weergaven van het prepareren (villen) of doden van dieren die zichtbaar lijden.
 • Niet-educatieve beelden van de bereiding voor consumptie van levende dieren die zichtbaar lijden.
 • Niet-educatieve beelden van het eten van dieren met de nadruk op expliciete gezichtskenmerken.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Schadelijke of gevaarlijke activiteiten

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die aanzet tot schadelijke of gevaarlijke activiteiten die tot ernstig fysiek, emotioneel of psychologisch letsel leiden.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Stunts of handelingen die enigszins gevaarlijk zijn maar worden uitgevoerd in een professionele, gecontroleerde omgeving waarin niemand ernstig gewond raakt.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemene schadelijke of gevaarlijke activiteiten

 • Risicovolle activiteiten waarbij geen verwondingen zichtbaar zijn, zoals:
  • Professionele stunts of extreme sporten zoals wingsuit-vliegen.
  • Beelden van iemand die wheelies doet of een parkour aflegt op de grond.
  • Motorvoertuigen die hard rijden of driften zonder gevaarlijke stunts te doen (zoals een staande wheelie of zonder handen rijden) en zonder anderen te storen (zoals tussen rijstroken rijden).

Compilaties van bloopers

 • Videocompilaties van bloopers zonder nadruk te leggen op expliciete verwondingen (bijv. tegen een glazen deur lopen). 

Pranks en uitdagingen

 • Pranks of uitdagingen waarbij verbijstering, verwarring of ongemak optreedt, maar waarbij er geen risico op langdurige schade is, zoals de Ice Bucket Challenge.
 • Discussies of nieuwsberichten over schadelijke grappen of uitdagingen zonder beelden of audio van het daadwerkelijke schadelijke moment (bijv. een nieuwsbericht over een uitdaging waarbij iemand in brand wordt gestoken zonder details over het incident).
 • Educatieve, informatieve of nieuwscontent over grappen of uitdagingen die extreem emotioneel leed kunnen veroorzaken (bijv. gevechten, ongepast taalgebruik en beledigingen, zoals een prank dat iemand ontslagen is).

Misleidende medische en wetenschappelijke informatie

 • Neutrale content over virussen, besmettelijke ziekten en COVID-19 zonder de intentie om bang te maken (zoals een video voor kinderen over het verschil tussen virussen en bacteriën).
 • Educatieve of informatieve content die als doel heeft misleidende informatie over klimaatverandering te ontkrachten.

Schadelijke misleidende informatie

 • Educatieve of informatieve content waarin wordt geprobeerd te verklaren hoe groepen die schadelijke misleidende informatie promoten meer voet aan de grond krijgen, in de belangstelling stijgen en/of misleidende informatie verspreiden.
 • Educatieve of informatieve content met de nadruk op het ontkrachten van schadelijke misleidende informatie, zoals Pizzagate, QAnon, StopTheSteal, enz.
 • Educatieve of informatieve content die als doel heeft misleidende informatie over klimaatverandering te ontkrachten.

Vaping en tabak

 • Preventieve mededelingen van de overheid.
 • Gedramatiseerde content waarin het gebruik centraal staat.
 • Educatieve of informatieve content waarin de tabaks- of vapingindustrie aan bod komt.

Alcohol

 • De aanwezigheid van alcohol of volwassenen die alcohol drinken in content, zonder onverantwoord drinken te promoten of te verheerlijken.

Definities:

 • 'Ernstig gewond' verwijst naar verwondingen die niet kunnen worden behandeld zonder de juiste medische verzorging of die niet thuis kunnen worden behandeld, zoals gebroken botten, zichtbare ontwrichtingen of aanzienlijke hoeveelheden bloed.
 • Lichaamsaanpassingen kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld een tatoeage, piercing of medische operatie.
 • 'Gedramatiseerd' verwijst naar content met een uitgeschreven script, zoals films of een fictieve setting.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content die lichamelijk letsel of pijn toont als bijzaak. Hieronder vallen ook activiteiten die in een niet-professionele, niet-gecontroleerde omgeving worden uitgevoerd.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemene schadelijke of gevaarlijke activiteiten

 • Handelingen waarbij zeer risicovolle activiteiten horen, zoals een parkour over wolkenkrabbers, of beelden van zwaar letsel, zoals de gevolgen van een skate-ongeluk.
 • Educatieve, informatieve of nieuwscontent over: 
  • Schadelijke of gevaarlijke handelingen met expliciete beelden van verwondingen.
  • Kinderen die zijn betrokken bij gokken of die motorvoertuigen besturen die zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen.
 • Motorvoertuigen die snel rijden of driften zonder gevaarlijke stunts te doen (zoals een staande wheelie of zonder handen rijden) en zonder anderen te storen (zoals tussen rijstroken rijden).

Compilaties van bloopers

 • Visuele weergave van momenten met expliciet letsel dat niet tot de dood of terminale omstandigheden leidt (zoals een videocompilatie van fietsongelukken).

Pranks en uitdagingen

 • Educatieve, informatieve of nieuwscontent over pranks of uitdagingen met:
  • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel bij anderen, zoals het gaan liggen tussen treinrails.
  • Handelingen die niet nagedaan moeten worden, zoals een uitdaging om bleekmiddel te drinken, en die kunnen leiden tot directe en ernstige schade aan iemands gezondheid.
 • Pranks of uitdagingen die extreem emotioneel leed kunnen veroorzaken, zoals gevechten, ongepast taalgebruik en beledigingen. Het gaat hierbij ook om situaties waarin iemands persoonlijke situatie wordt bedreigd, zoals een grap over iemands ontslag of waarin iemand emotioneel wordt uitgedaagd of bedreigd in de context van een relatie (zoals het voor de grap uitmaken met iemand waarbij die persoon zeer van streek raakt of het in scène zetten van de arrestatie van een familielid).
 • Pranks waarbij nodeloos veel lichaamsvloeistoffen of expliciete beelden van geweld betrokken zijn.
 • Uitdagingen zoals het eten van niet-giftige niet-eetbare stoffen, bijvoorbeeld lijmstift of dierenvoer. Het eten van eetbare stoffen die in grote hoeveelheden schadelijk zijn, zoals de Carolina Reaper-peper, of stoffen die een milde fysieke reactie kunnen veroorzaken.

Vaping en tabak

 • Productreviews of -vergelijkingen van tabaksproducten (bijv. het vergelijken van vapingvloeistoffen).
 • Het verwijzen naar verslavingszorg in een educatieve of informatieve context.

Alcohol

 • Educatieve, informatieve of gedramatiseerde content met minderjarigen die alcohol of op alcohol gerichte producten consumeren.

Definities:

 • 'Milde fysieke reactie' verwijst bijvoorbeeld naar kokhalzen of hoesten dat leidt tot overgeven.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Focus op ongelukken, pranks of stunts met een gezondheidsrisico, zoals het innemen van producten die niet voor consumptie geschikt zijn of het bespreken van trending video's waarin dergelijke handelingen worden getoond.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

Algemene schadelijke of gevaarlijke activiteiten

 • Verheerlijking van schadelijke of gevaarlijke activiteiten of activiteiten die als gevaarlijk kunnen worden gezien.
  • Motorvoertuigen met schokkende scènes en verwondingen (zoals het moment van impact of het tonen van personen die bewusteloos op de weg liggen nadat ze door een vrachtwagen zijn aangereden).
 • Kinderen die zijn betrokken bij gokken of die motorvoertuigen besturen die zijn bedoeld voor gebruik door volwassenen.

Compilaties van bloopers

 • Compilaties van bloopers met activiteiten die de dood of zwaar letsel (zoals letsel dat onomkeerbaar is of leidt tot coma, beroerte of verlamming) tot gevolg hebben.

Pranks en uitdagingen

 • Pranks of uitdagingen die niet nagedaan moeten worden, zoals een uitdaging om chloor te drinken, en die kunnen leiden tot directe en ernstige schade aan iemands gezondheid.
 • Pranks of uitdagingen met betrekking tot: 
  • Zelfmoord, de dood, terrorisme (zoals valse bommeldingen) of bedreigingen met dodelijke wapens.
  • Seksueel ongewenste handelingen zoals gedwongen kussen, betasten, seksueel misbruik of camera's in pashokjes.
  • Lichamelijk letsel of pijn, zonder dat hierop de nadruk ligt in de video.
  • Langdurige emotionele pijn bij een minderjarige, zoals een prank die gedurende langere tijd wordt volgehouden waardoor een kind angstig of verdrietig wordt. Hieronder vallen ook pranks waarbij kinderen wordt wijsgemaakt dat hun ouders dood zijn.
  • Content die dreigt met of aanzet tot fysieke of mentale zelfbeschadiging of het toebrengen van letsel aan anderen, zoals tussen treinrails gaan liggen.
  • COVID-19-grappen die paniek veroorzaken of mensen aansporen tot gevaarlijke activiteiten, zoals zich bewust blootstellen aan het virus (bijv. een antiquarantainebeweging of in een openbare ruimte doen alsof je positief getest bent).
  • Het oproepen tot wapengebruik om anderen schade toe te brengen.
  • Content waarin stoffen in zulke grote hoeveelheden worden geconsumeerd dat er een expliciete en schokkende lichamelijke reactie volgt, zoals overgeven na het eten van een extreem hete peper.
  • Uitdagingen waarbij imitatie tot ernstig letsel kan leiden, zoals de Fire Challenge of de Bird Box Challenge.
  • Aanmoediging van bedrieglijke of illegale activiteiten (bijv. inbraak).

Misleidende medische en wetenschappelijke informatie

 • Promotie van schadelijke medische of gezondheidsclaims of ‑praktijken:
  • Het ontkennen dat bewezen gezondheidsaandoeningen, bijvoorbeeld hiv, echt bestaan.
  • Video's die aanmoedigen tot of instructies geven voor wetenschappelijk onbewezen geneeswijzen voor medische aandoeningen (bijv. genezing van kanker door diëten).
  • Verspreiden van misleidende informatie waarin bewezen medische en wetenschappelijke feiten worden ontkend, zoals het promoten van antivaccinatie.
  • Content waarin bekeringstherapieprogramma's of ‑services voor homoseksuelen worden gepromoot of goedgekeurd.
 • Promotie of aanbeveling van schadelijke misleidende informatie over COVID-19:
  • Content waarin mensen wordt afgeraden een COVID-19-vaccin te nemen.
  • Onjuiste of misleidende claims over de effecten of distributie van het vaccin. Dit kan het volgende omvatten:
   • Claims dat het vaccin onvruchtbaarheid veroorzaakt. 
   • Claims dat het vaccin een microchip bevat. 
   • Claims dat vaccins kunnen worden gebruikt om delen van een bevolking te doden.
  • Claims dat mondkapjes of social distancing het verspreiden van COVID-19 niet beperken of voorkomen.
  • Claims over de verspreiding van COVID-19 die niet zijn gebaseerd op bewezen medische en wetenschappelijke feiten (bijv. dat het wordt overgedragen via draadloze 5G-signalen).
  • Video's die het gebruik van wetenschappelijk onbewezen geneesmiddelen voor COVID-19 aanmoedigen, of die hier instructies voor aanbieden (zoals het injecteren van hydroxychloroquine).
 • Het tegenspreken van gezaghebbende, wetenschappelijke consensus over het bestaan van en de oorzaken achter klimaatverandering (bijv. klimaatverandering is een hoax, de opwarming van de aarde is niet echt, menselijke activiteiten zijn niet verantwoordelijk voor klimaatverandering).

Schadelijke misleidende informatie

 • Het promoten van schadelijke misleidende informatie (bijv. Pizzagate, QAnon, StopTheSteal).
 • Het verdedigen van groepen die schadelijke misleidende informatie promoten.
 • Het tegenspreken van gezaghebbende, wetenschappelijke consensus over het bestaan van en de oorzaken achter klimaatverandering.

Vaping en tabak

 • De promotie van tabak, aan tabak gerelateerde producten en de consumptie ervan.
 • Beelden van minderjarigen die tabaksproducten gebruiken.
 • Het mogelijk maken van de verkoop van vaping-/tabaksproducten.
 • Het gebruik van vaping-/tabaksproducten op een andere dan de door de fabrikant bedoelde wijze (bijv. het drinken van e-liquids).

Alcohol

 • De weergave van minderjarigen die alcohol drinken, zelfs als dit niet centraal staat in de video.
 • De promotie van alcoholconsumptie gericht op minderjarigen.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Hatelijke en denigrerende content

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die aanzet tot haat jegens of discriminatie van of die kleinerend of vernederend is voor een individu of groep mensen. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt voor satirische en komische content. Als je verklaart dat je content humoristisch bedoeld is, is deze niet zonder meer geschikt voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Content waarin op een onschuldige manier naar beschermde groepen wordt verwezen of de meningen en handelingen van een individu worden bekritiseerd.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Nieuwscontent waarin een beschermde groep wordt beschreven of content die op een niet-haatdragende manier rapporteert over de discriminatie van een dergelijke groep, zoals een rapportage over homofobie.
 • Komische content waarin spottende, vernederende of anderszins denigrerende opmerkingen aan beschermde groepen worden gericht.
 • Openbare debatten over beschermde groepen zonder aan te zetten tot haat en gewelddadige confrontatie.
 • Artistieke content waarin gevoelige terminologie of symbolen op een niet-haatdragende manier wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een populaire muziekvideo.
 • Educatieve of informatieve content:
  • Gecensureerde racistische laster of denigrerende termen die zijn bedoeld om het publiek iets bij te brengen (bijv. n**er).
  • Met de nadruk op haatdragende afbeeldingen.
 • Het bekritiseren van de meningen, standpunten of activiteiten van een individu of groep zonder opruiende of vernederende bedoelingen.
  • Debatten tussen personen of groepen waarin goedaardig wordt gespot met meningen, standpunten, activiteiten of overtuigingen.

Definities:

'Beschermde groep' verwijst naar groepen met de onderstaande kenmerken. Het aanzetten tot haat jegens, het bevorderen van discriminatie van, of het kleineren of vernederen van een individu of groep op basis van de onderstaande kenmerken wordt niet als advertentievriendelijk beschouwd:

 • Ras
 • Etniciteit of etnische afkomst
 • Nationaliteit
 • Religie
 • Lichamelijke beperking
 • Leeftijd
 • Veteranenstatus
 • Seksuele geaardheid
 • Genderidentiteit
 • Elke andere eigenschap die verband houdt met systematische discriminatie of marginalisatie.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content die voor individuen of groepen aanstootgevend kan zijn, maar wordt gebruikt in een educatieve video, nieuwsitem of documentaire.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Politieke discussies of debatten waarin aanstootgevend taalgebruik voorkomt, maar die educatief bedoeld zijn, zoals een politiek debat over de rechten van transgenders.
 • Educatieve content:
  • Ongecensureerde racistische laster of denigrerende termen die zijn bedoeld om het publiek iets bij te brengen (zoals ongecensureerd of volledig gespeld gebruik van het n-woord).
  • Content met onbewerkte beelden van iemand die de volgende handelingen verricht, zonder deze handelingen expliciet te promoten of te verheerlijken:
   • Richt zich op het vernederen of beledigen van een individu of groep.
   • Maakt iemand tot doelwit van misbruik of intimidatie.
   • Ontkent dat tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en beweert dat ze worden verhuld.
   • Schadelijke persoonlijke aanvallen en laster.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Haat of intimidatie gericht tegen individuen of groepen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Verklaringen die bedoeld zijn om een beschermde groep te kleineren of de inferioriteit ervan te suggereren of te benadrukken, zoals 'alle mensen uit dit land zijn walgelijk'.
 • Niet-educatieve content die racistische uitlatingen of denigrerende termen bevat.
 • Content die geweld tegen anderen promoot, verheerlijkt of goedkeurt.
  • Aanzetten tot discriminatie van beschermde groepen, bijvoorbeeld door te zeggen 'alle mensen met een beperking uit dit land verdienen jullie minachting'.
 • Promotie van haatgroepen, haatsymbolen of attributen van haatgroepen.
 • Het kwaadwillig vernederen of beledigen van een individu of groep.
 • Een individu of groep tot doelwit maken van beledigingen of intimidatie.
 • Ontkennen of verheerlijken dat tragische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden of beweren dat slachtoffers of overlevenden acteurs zijn.
 • Schadelijke persoonlijke aanvallen, laster en smaad.
 • Ideologieën of overtuigingen op kwaadwillende wijze voorstellen door ze te generaliseren of te denigreren.
  • Individuen, groepen, ideologieën of overtuigingen negatief wegzetten, bijvoorbeeld door te beweren 'feminisme is een ziekte'.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Drugs en aan drugs gerelateerde content

Content waarin de verkoop, het gebruik of het misbruik van illegale drugs, gereguleerde legale drugs of substanties, of andere gevaarlijke producten wordt gepromoot of weergegeven, is niet geschikt voor advertenties.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Educatieve, komische of muziekgerelateerde verwijzingen naar recreatieve drugs of drugsattributen die niet bedoeld zijn om illegaal drugsgebruik te promoten of te verheerlijken.

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

 • Educatieve content over drugs of drugsattributen, zoals de wetenschappelijke effecten van drugsgebruik of de geschiedenis van de drugshandel.
 • Persoonlijke verhalen over afkicken.
 • Muziekvideo's waarin drugs kort zichtbaar zijn.
 • Rapportages over de aankoop, productie of distributie van drugs, zoals een verhaal over een inval in een drugspand.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Niet-educatieve en niet-informatieve content waarin de nadruk op het gebruik of de productie van illegale drugs ligt en die niet bedoeld is om illegaal drugsgebruik te promoten of te verheerlijken.

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

 • Gedramatiseerde content waarin recreatieve drugs worden gebruikt.
  • Scènes in content met een uitgeschreven script waarin drugs worden gespoten.
 • Muziek- of gamingvideo's waarin drugs centraal staan.
  • Content waarin het kopen, maken, verkopen of distribueren van drugs centraal staat.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content waarin drugsgebruik wordt gepromoot of verheerlijkt, bijvoorbeeld door het geven van instructies om illegale drugs of drugsattributen te kopen, te produceren, te verkopen of te zoeken om recreatief gebruik aan te moedigen.

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

 • Het delen van drugsbeoordelingen en -inzichten.
  • Tips of aanbevelingen voor het gebruik of de productie van recreatieve drugs, zoals het kweken van cannabis.
  • Beoordelingen van coffeeshops, headshops, dealers, verkooppunten, enz.
  • Online of offline drugs kopen of te koop aanbieden.
   • Het delen van links naar websites of fysieke adressen waar drugs worden verkocht.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Aan vuurwapens gerelateerde content

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die is gericht op de verkoop, de assemblage, het misbruik of het verkeerde gebruik van echte of nagemaakte vuurwapens.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Niet-automatische, semi-automatische en onaangepaste wapens in een veilige omgeving, zoals een schietbaan, of een open ruimte waar omstanders en eigendommen van anderen geen gevaar lopen. Vuurwapens en paintballgeweren die in elkaar worden gezet en uit elkaar worden gehaald voor reparatie of onderhoud. Verantwoord gebruik van airsoft-geweren of BB guns.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Discussies over de wapenwetgeving of het toezicht op wapenbezit.
 • Wapenreviews en -demonstraties.
 • Content met vizieren en geluiddempers.
 • Nepvuurwapens als deze niet worden gebruikt om een persoon of eigendom te schaden.

Definities:

 • Een 'veilige omgeving' verwijst naar locaties zoals een schietbaan of afgesloten gebieden die zijn bedoeld om te oefenen met schieten.
 • 'Aanpassingen' verwijst naar alles wat de interne werking van het product verstoort, verbetert of wijzigt, naar hair triggers, bump stocks en explosieve/ontvlambare munitie, en naar opzetstukken zoals thermische/infraroodvizieren of magazijnen met een grote capaciteit.
 • Een 'nepvuurwapen' is een vuurwapen dat is ontworpen om niet te werken. Hieronder vallen wapens die zijn ontworpen om alleen losse flodders af te vuren. 
   
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties getoond van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Gebruik van geweren buiten een gecontroleerde omgeving, gebruik van airsoft-geweren of BB guns tegen andere mensen die geen beschermende uitrusting dragen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Beelden van wapens die worden gebruikt in ongeschikte of ongecontroleerde omgevingen (zoals op straat voor een huis of op andere plekken waar omstanders of eigendommen van anderen gevaar lopen).
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content die laat zien hoe je vuurwapens maakt of aanpast (inclusief in elkaar zetten en uit elkaar halen), content die vuurwapenfabrikanten of -verkopers promoot, content die de verkoop van vuurwapens mogelijk maakt en content waarin minderjarigen vuurwapens gebruiken zonder toezicht van een volwassene.Content die aangepaste wapens laat zien met bump stocks, hair triggers, een thermisch nachtvizier of infrarood vizier, of die gebruikmaken van thermische, explosieve of ontvlambare munitie. Content die magazijnen met een grote capaciteit (30 patronen of meer) laten zien die wel of niet zijn bevestigd aan een wapen. Content met volautomatische wapens of wapens die zijn aangepast om met één keer schieten meer dan één patroon af te vuren.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Handleidingen voor het plaatsen van bump stocks in een vuurwapen.
 • Aanbevelingen voor de beste wapenfabrikanten of bedrijven waar je vuurwapens kunt kopen (bijvoorbeeld '15 beste vuurwapenwinkels').
 • Content waarin gebruikers rechtstreeks worden verwezen naar een locatie waar wapens worden verkocht.
 • Content waarin het kopen van een vuurwapen of vuurwapenonderdelen wordt gepromoot, bijvoorbeeld:
  • Verkoop van vuurwapenonderdelen of -componenten die essentieel zijn voor of de werking verbeteren van een vuurwapen, waaronder:
  • Vuurwapenonderdelen die voor 80% af zijn
  • Munitie
  • Munitieclips
  • Geluiddempers
  • Patroonbanden
  • Kolven
  • Ombouwsets
  • Grepen voor vuurwapens
  • Kijkers
  • Vizieren
 • Video's waarin content voor vuurwapenwinkels wordt gepromoot.
 • Video's waarin fabrikanten of kortingscodes voor vuurwapenwinkels worden gepromoot.
 • Video's met instructies, handleidingen of software voor het maken van vuurwapens (bijv. het in elkaar zetten of uit elkaar halen van repliceerbare wapens of stappen voor het aanpassen van wapens), of apparatuur voor het 3D-printen van vuurwapens of onderdelen daarvan.
 • Video's waarin een vuurwapen uit elkaar wordt gehaald en in elkaar wordt gezet om het wapen aan te passen.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Controversiële kwesties

Controversiële kwesties zijn onderwerpen die verontrustend kunnen zijn voor onze gebruikers en die vaak het gevolg zijn van menselijk drama.Dit beleid is ook van toepassing als de content uitsluitend uit commentaar bestaat of geen expliciete beelden bevat. 
 

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Content waarin het voorkomen van controversiële kwesties wordt besproken. Content waarin de controversiële kwesties slechts vluchtig in een video worden vermeld en niet expliciet of beschrijvend zijn.

Titel en thumbnail:

 • Verwijzingen naar controversiële kwesties zonder expliciete beelden (bijv. tekst of een afbeelding van een scheermes).

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

 • Objectieve berichtgeving van een nieuwsbron (mag het hoofdonderwerp zijn en in de beschrijving voorkomen, maar mag geen expliciete afbeeldingen bevatten).
 • Content die gaat over historische feiten of wetgeving met betrekking tot abortus.
 • Content voor minderjarigen die bewustwording over eetstoornissen stimuleert.
 • Content die gaat over onderwerpen zoals huiselijk geweld, zelfverwonding of seksuele intimidatie als hoofdonderwerp, zonder gedetailleerde beschrijvingen of expliciete afbeeldingen (bijv. een onderzoek naar het leven van slachtoffers van seksueel misbruik, waarin geen gewelddadige details zijn opgenomen).

Definities:

 • De content legt geen nadruk op vluchtige verwijzingen en omvat alleen korte verwijzingen naar de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen. Als een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijvoorbeeld 'In de video van volgende week gaan we het hebben over het dalende aantal zelfmoorden'), wordt dit niet beschouwd als nadruk, maar als vluchtig.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties getoond van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Content over controversiële kwesties die visueel niet schokkend is, maar wel beschrijvende taal bevat. Content die gedramatiseerd/artistiek, educatief of informatief is of wetenschappelijke presentaties over deze kwesties bevat.

Titel en thumbnail:

 • Expliciete afbeeldingen van controversiële kwesties in de thumbnail (inclusief echte en gedramatiseerde/artistieke afbeeldingen).

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

 • Content die gaat over onderwerpen zoals kindermisbruik of seksueel misbruik als hoofdonderwerp, zonder gedetailleerde beschrijvingen of expliciete beelden.
 • Persoonlijke verhalen of opiniestukken die gaan over abortus, maar waarin geen expliciete beelden voorkomen.
 • Gedramatiseerde of artistieke beelden van controversiële problemen die niet heel expliciet zijn (bijv. een film waarin iemand van een brug springt, maar waarin het dode lichaam niet expliciet wordt getoond).
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content met expliciete afbeeldingen of gedetailleerde beschrijvingen van controversiële kwesties. Content is expliciet of zeer beschrijvend als controversiële kwesties het centrale onderwerp van de content zijn.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Persoonlijke verhalen met schokkende details over onderwerpen (bijv. een biografie of een gedetailleerd interview over overlevenden en wat ze hebben meegemaakt), zoals: 
  • Kindermishandeling
  • Pedofilie
  • Seksueel misbruik
  • Seksuele intimidatie
  • Zelfverwonding
  • Zelfmoord
  • Eetstoornissen
  • Huiselijk geweld
 • Promotie of verheerlijking van controversiële kwesties in de content, titel of thumbnail (bijv. 'hoe kun je zelfmoord plegen en op een respectabele manier overlijden').
 • Expliciete weergave van zelfverwonding waarbij littekens, bloed of verwondingen zichtbaar zijn.
 • Expliciete audio van de handeling die plaatsvindt.

Definities:

 • Nadruk of focus betekent dat een segment of volledige video over een bepaald onderwerp gaat.
 • Nadruk betekent ook dat het onderwerp uitgebreid wordt besproken. Een korte verwijzing naar een van de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen is geen reden voor het niet vertonen van advertenties. Wanneer een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijv. 'In de video van volgende week gaan we het hebben over de dalende zelfmoordcijfers.'), wordt dit niet beschouwd als nadruk. Als een videosegment echter specifiek over zo'n onderwerp gaat, wordt dat wel beschouwd als nadruk. Nadruk hoeft niet verbaal te zijn. Als het gevoelige onderwerp centraal staat in een afbeelding of tekst, wordt dat ook als nadruk beschouwd.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Gevoelige gebeurtenissen

Een gevoelige gebeurtenis is meestal een onvoorziene gebeurtenis waarbij iemand om het leven komt, doorgaans als gevolg van een geplande, doelbewuste aanval door buitenlandse terroristische organisaties of drugshandelaren. Gevoelige gebeurtenissen kunnen sombere emoties veroorzaken bij het publiek of, in sommige gevallen, leiden tot heftige lichamelijke reacties. Context is belangrijk. Video's met gezaghebbende berichtgeving of documentaires over een historische gebeurtenis kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor het genereren van inkomsten.

Dit beleid is ook van toepassing als de content uitsluitend uit commentaar bestaat of geen expliciete beelden bevat en uitsluitend betrekking heeft op gevoelige gebeurtenissen na 9/11.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Vluchtige vermelding van gevoelige gebeurtenissen, educatieve content over historische terreurdaden vóór 9/11, educatieve content over terrorisme of terroristische groepen zonder expliciete afbeeldingen of beeldmateriaal van terroristische aanslagen.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Vluchtige verwijzingen naar terroristische daden, gewapende conflicten of tragische gebeurtenissen die leiden tot het verlies van mensenlevens.
 • Buitenlandse terroristische organisaties:
  • Educatieve of gedramatiseerde content over deze groepen als algemeen onderwerp zonder beeldmateriaal van terroristische aanslagen.
  • Grappige video's met vluchtige verwijzingen naar buitenlandse terroristische organisaties of terrorisme.
 • Drugshandelaren, zoals drugskartels:
  • Educatieve video's over de internationale drugshandel als geheel.
  • Muziekvideo's die uitgaan van specifieke drugsorganisaties, leiders van die organisaties of internationale drugshandel.
  • Gedramatiseerde content (bijv. met een uitgeschreven script) waarin drugsorganisaties en daaraan gerelateerd beeldmateriaal, zoals slogans, worden getoond.
  • Komische content met drugsorganisaties of de internationale drugshandel als onderwerp.
Je kunt advertenties aanzetten, maar er worden alleen advertenties weergegeven van merken die hiervoor toestemming hebben gegeven

Educatieve of informatieve content of mededelingen van de overheid over drugshandelaren.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Drugshandelaren, zoals drugskartels:
  • Content die voornamelijk op specifieke drugsorganisaties of leiders van die organisaties is gericht.
   • Kan niet-expliciete situaties omvatten van aanvallen of de nasleep daarvan, gijzelingen, enzovoort.
  • Mededelingen van de overheid over de betreffende groepen.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Gesprekken over terroristische aanslagen, gebeurtenissen met veel dodelijke slachtoffers, niet-educatieve gesprekken over terroristische organisaties of drugshandelaren; content over deze groepen met expliciete beelden in elke context, of met de naam van deze organisaties in de titel van de video.

Enkele voorbeelden van content die ook tot deze categorie behoort:

 • Nadruk op gevoelige gebeurtenissen zoals:
  • Gruwelijke daden of tragische gebeurtenissen die leiden tot dodelijke slachtoffers, zoals massaschietpartijen door buitenlandse terroristische organisaties of drugshandelaren.
  • Gewapende conflicten (onbewerkte beelden)
  • Terroristische daden (bijv. 9/11)
 • Beelden van een gevoelige gebeurtenis of de gevolgen ervan.
 • Buitenlandse terroristische organisatie:
  • Niet-educatieve video's die gaan over terroristische organisaties of het onderwerp terrorisme, zoals: 
   • Discussies over een recente terroristische aanslag.
   • Relevante beelden of namen van de groep/leider ergens in de content (bijv. in de thumbnail).
  • Content met schokkende, expliciete en/of gewelddadige afbeeldingen of scènes waarin wordt aangezet tot geweld of waarin geweld wordt verheerlijkt.
  • Content die is gemaakt door of ter ondersteuning van terroristische groeperingen.
  • Content die terroristische aanvallen verheerlijkt of ontkent.
 • Drugshandelaren, zoals drugskartels:
  • Niet-educatieve video's over specifieke drugsorganisaties, leiders van die organisaties of internationale drugshandel.
   • Video's met willekeurige gesprekken waarin dit onderwerp onbedoeld aan de orde komt, worden beschouwd als 'niet-educatief', omdat niet expliciet wordt aangekondigd dat de video bedoeld is om uitleg over het onderwerp te geven.
  • Niet-educatieve afbeeldingen met betrekking tot drugsorganisaties, zoals vlaggen, slogans, banners, enz.
  • Rekrutering van groepsleden
  • Muziek waarin drugsorganisaties worden verheerlijkt of gepromoot.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Content die oneerlijk gedrag mogelijk maakt

Content die oneerlijk gedrag verheerlijkt of promoot, zoals inbraak, valsspelen of hacken door de persoon zelf of door iemand anders die ervoor betaald wordt.

Handleiding voor zelfcertificering
Richtlijnen voor advertenties Opties en details van vragenlijst
Je kunt advertenties aanzetten voor deze content

Educatieve, komische of muziekgerelateerde verwijzingen naar of beweringen over oneerlijk gedrag. Content waarin oneerlijk gedrag niet wordt gepromoot.

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

Verboden terrein betreden

 • Het verkennen van leegstaande gebouwen of ontmantelde bedrijfslocaties met als doel het publiek te laten weten dat hiervoor toestemming is gegeven.
  • Rondleidingen door verboden zones in Tsjernobyl met de vereiste vergunningen en toestemmingen.

Hacken

 • Penetratietesten (een service die ethische hackers aanbieden aan bedrijven om hun systemen te testen op kwetsbaarheden in de fysieke beveiliging en gegevensbeveiliging).
 • Bugbeloningen (beloningen die worden aangeboden voor het vinden van computerbugs in systemen of programma's).
 • Digitale hacks, lifehacks, tips en trucs (bijv. jailbreaks voor een telefoon, gamecheats, gamemods, VPN-services).

Misdaad

 • Documentaires over misdaad.
 • Persoonlijke verhalen van individuen die getroffen zijn door misdaad.
Je moet advertenties uitzetten voor deze content

Content die bedoeld is om kijkers te vertellen hoe ze op schadelijke wijze onbevoegde toegang kunnen krijgen tot of onbevoegde wijzigingen kunnen aanbrengen aan systemen, apparaten of eigendommen. Het onder de aandacht brengen van producten of services die misleiding of bedrog mogelijk maken, zoals schrijfservices voor academische essays.

Enkele voorbeelden van content die tot deze categorie behoort:

Inbraak

 • Inbraak promoten of verheerlijken, bijvoorbeeld met nachtelijke stunts in een beveiligd gebouw.
 • Een woninginbraak laten zien zonder verdere context, bijv. met CCTV-beeldmateriaal van een woninginbraak.

Hacken

 • Kijkers stimuleren of helpen om andere personen of hun activiteiten zonder toestemming digitaal te volgen of te controleren.
 • Tips om iemands telefoon af te luisteren zonder diens toestemming.

Onethische producten of diensten

 • Schrijfservices voor academische essays.
 • Het omzeilen van drugstesten.
 • Valse paspoorten of identiteitsbewijzen maken.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Aan tabak gerelateerde content

Er worden geen advertenties geplaatst bij content waarin tabak en aan tabak gerelateerde producten worden gepromoot.In de vragenlijst voor zelfcertificering in YouTube Studio valt dit beleid onder Schadelijke of gevaarlijke activiteiten. Lees dat gedeelte goed door voor gedetailleerde informatie.

Voorbeelden (geen volledige lijst)
Categorie Weinig of geen advertenties
Promotie van tabak
 • Sigaretten, sigaren en pruimtabak
Promotie van aan tabak gerelateerde producten
 • Tabakspijpen, vloei en vapingpennen
Promotie van producten die zijn ontworpen om het roken van tabak te simuleren
 • Kruidensigaretten, e-sigaretten en vaping

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Opruiende en vernederende content

Er worden mogelijk geen advertenties geplaatst bij content die nodeloos opruiend, stokend of vernederend is.In de vragenlijst voor zelfcertificering in YouTube Studio valt dit beleid onder Hatelijke en denigrerende content. Lees dat gedeelte goed door voor gedetailleerde informatie.

Voorbeelden (geen volledige lijst)
Categorie Weinig of geen advertenties
Content die opruiend en vernederend is
 • Content die gericht is op de vernedering of belediging van een individu of groep
Content waarmee een individu of een groep wordt lastiggevallen, geïntimideerd of gekwetst
 • Content die iemand tot doelwit maakt van misbruik of lastigvallen
 • Content die suggereert dat een tragische gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden of dat slachtoffers en hun families acteurs zijn of medeplichtig zijn aan het verhullen van de gebeurtenis
 • Schadelijke persoonlijke aanvallen, laster en smaad

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Thema's voor volwassenen in gezinsvriendelijke content

Er kunnen geen advertenties worden geplaatst bij content die geschikt lijkt voor een algemeen publiek maar thema's voor volwassenen bevat. Deze richtlijn is ook van toepassing als de content een humoristisch of satirisch karakter heeft.In de vragenlijst voor zelfcertificering in YouTube Studio valt dit beleid onder Content voor volwassenen. Lees dat gedeelte goed door voor gedetailleerde informatie.

Voorbeelden (geen volledige lijst)
Categorie Weinig of geen advertenties
Thema's voor volwassenen in gezinsvriendelijke content

Content die geschikt lijkt voor een algemeen publiek, maar die thema's voor volwassenen bevat, waaronder:

 • Seks
 • Geweld
 • Vulgariteit
 • Content waarin kinderen of populaire kinderfiguren worden afgebeeld op een manier die niet geschikt is voor een algemeen publiek.

Bekijk onze tabel met definities voor meer informatie over belangrijke termen in deze richtlijnen.

Definities

We hebben een tabel met definities samengesteld zodat je de termen die regelmatig worden gebruikt in onze richtlijnen voor advertentievriendelijke content beter begrijpt.

Definities
Termen Definities
Educatief

'Educatief' verwijst naar het informeren of onderwijzen van een publiek over een onderwerp zonder daarbij opzettelijk misleidende informatie te verstrekken. In educatieve content worden meningen op een neutrale wijze gegeven, bijvoorbeeld in een gesprek over veilig vrijen. De volgende termen houden hiermee verband:

 1. 'Informatief' verwijst naar het vastleggen en behouden van historische gebeurtenissen door naar originele documenten te verwijzen of feiten te beschrijven, bijvoorbeeld over de geschiedenis van het oude Egypte.
 2. 'Wetenschappelijk' verwijst naar het stimuleren van onderzoek door middel van wetenschappelijke experimenten en theorieën, bijvoorbeeld door informatie over de psychologie van de mens te delen.
Artistiek 'Artistiek' verwijst naar kunst als expressiemiddel van menselijke creativiteit, zoals schilderen, tekenen, architectuur, beeldhouwkunst, literatuur, poëzie, muziek, uitvoerende kunst en content met een uitgeschreven script. Denk bijvoorbeeld aan een video waarin poëzie wordt voorgedragen.
Gedramatiseerd

'Gedramatiseerd' verwijst naar content met een uitgeschreven script, zoals films of fictief werk waaronder animaties.

Expliciet

'Expliciet' verwijst naar het opnemen van nadrukkelijke en realistische beelden, zoals:

 • Wonden als gevolg van een gewelddadige handeling, zoals een straatgevecht.
 • Gewelddadige handeling tegen dieren, zoals schoppen.
 • Beelden van seksuele handelingen, lichaamsdelen en lichaamsvloeistoffen.
Realisme

'Realisme' kent 3 verschillende gradaties:

 1. 'Weinig realistisch': sterk afwijkend van de werkelijkheid, bijvoorbeeld een pratende kat.
 2. 'Enigszins realistisch': weinig afwijkend van de werkelijkheid, zoals overdreven grafische items die echte figuren voorstellen, bijvoorbeeld mensen of geanimeerde personages in videogames.
 3. 'Zeer realistisch': levensechte situaties waarin mensen als hoofdpersonages voorkomen, bijvoorbeeld in een straatgevecht.
Expliciet

'Expliciet' verwijst naar de mate waarin het onderwerp van de overtreding aanwezig of zichtbaar is in content. Enkele voorbeelden:

 • Video waarin een abortus wordt getoond of voorgesteld.
 • Audio of geluiden van iemand die wordt mishandeld.
Impliciet

'Impliciet' verwijst naar de suggestieve, indirecte aanwezigheid of zichtbaarheid van het onderwerp dat in overtreding is. Enkele voorbeelden:

 • Video waarin een schuddend bed en gekreun wordt getoond of voorgesteld om seksuele handelingen te suggereren.
 • Video waarin ontploffende voertuigen worden getoond of voorgesteld om zo een moment van overlijden te suggereren.
Nadruk, focus

Van 'nadruk' of 'focus' spreken we als een segment of volledige video over een bepaald onderwerp gaat dat de meeste aandacht krijgt en waar herhaaldelijk naar wordt verwezen. Een korte verwijzing naar een van de vermelde controversiële of gevoelige onderwerpen is geen reden voor het niet vertonen van advertenties. Wanneer een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijv. 'In de video van volgende week gaan we het hebben over de dalende zelfmoordcijfers.'), wordt dit niet beschouwd als nadruk. Als een videosegment echter specifiek over zo'n onderwerp gaat, wordt dat wel beschouwd als nadruk. Nadruk hoeft niet verbaal te zijn. Als het gevoelige onderwerp centraal staat in een afbeelding of tekst, wordt dat ook als nadruk beschouwd. Enkele voorbeelden:

 • Een video met instructies voor zelfverwonding.
 • Content die volledig is gericht op het gebruik van zeer grof taalgebruik zonder andere context of redenen.
Vluchtig

'Vluchtig' verwijst naar momenten die niet centraal staan in de content (geen nadruk). Hieronder vallen ook korte verwijzingen naar onderwerpen die als controversieel of gevoelig worden aangemerkt. Als een controversieel of gevoelig onderwerp kort wordt genoemd (bijvoorbeeld 'In de video van volgende week gaan we het hebben over het dalende aantal zelfmoorden'), wordt dit niet beschouwd als nadruk, maar als vluchtig.

Alle video's die naar YouTube worden geüpload, moeten voldoen aan de Servicevoorwaarden en de Communityrichtlijnen van YouTube. Als je inkomsten wilt genereren met advertenties, moet je je houden aan het YouTube-beleid voor het genereren van inkomsten en het Programmabeleid van Google AdSense.

We behouden ons het recht voor om advertenties uit te zetten voor je hele kanaal als het grootste deel van je content niet geschikt is voor adverteerders of als je ons beleid ernstig of herhaaldelijk hebt geschonden (bijvoorbeeld door opruiende, vernederende of haatzaaiende content te uploaden).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
59
false