เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าอาจเป็นคำ สัญลักษณ์ หรือสิ่งเหล่านี้รวมกันซึ่งระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และแบ่งแยกผลิตภัณฑ์นั้นออกจากผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทหรือบุคคลอื่นๆ จะรับเครื่องหมายการค้าได้โดยผ่านกระบวนการทางกฎหมาย เมื่อได้เครื่องหมายการค้ามาแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิ์เฉพาะตัวในการใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าดังกล่าว

การละเมิดเครื่องหมายการค้าคือการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นโยบายของ YouTube ห้ามนำเสนอวิดีโอและช่องที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า หากเนื้อหาของคุณใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่นในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสน เราอาจบล็อกวิดีโอของคุณได้ และช่องของคุณอาจถูกระงับ

หากเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของคุณถูกละเมิด โปรดทราบว่า YouTube จะไม่เป็นสื่อกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างครีเอเตอร์กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าพูดคุยกับครีเอเตอร์ที่โพสต์เนื้อหาที่เป็นปัญหาโดยตรง การติดต่อกับผู้อัปโหลดอาจช่วยให้แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นในลักษณะที่เกิดประโยชน์ต่อทุกคน ครีเอเตอร์บางรายระบุช่องทางการติดต่อไว้ในช่องของตน

หากคุณตกลงกับเจ้าของบัญชีที่เป็นปัญหาไม่ได้ โปรดยื่นการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าผ่านแบบฟอร์มการร้องเรียนเครื่องหมายการค้า 

ยื่นการร้องเรียนเครื่องหมายการค้า

YouTube ยินดีที่จะตรวจสอบการร้องเรียนที่สมเหตุสมผลโดยจำกัด และจะนำเนื้อหาออกในกรณีที่มีการละเมิดอย่างชัดเจน YouTube จะส่งต่อการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าไปยังผู้อัปโหลดก่อนดำเนินการใดๆ เพื่อช่วยแก้ไขข้อขัดแย้ง ซึ่งจะทำให้ผู้อัปโหลดจัดการปัญหาเครื่องหมายการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ 

นอกจากนี้ เรายังยินดีรับการร้องเรียนเครื่องหมายการค้าด้วยแบบฟอร์มอิสระทางอีเมล โทรสาร และไปรษณีย์ด้วย

หากการร้องเรียนของคุณเกี่ยวข้องกับการขายหรือการโปรโมตสินค้าลอกเลียนแบบ โปรดส่งการร้องเรียนเรื่องการลอกเลียนแบบ

หากการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับผลงานที่ได้รับการคุ้มครอง เช่น เพลง ภาพยนตร์ หรือหนังสือ โปรดยื่นการร้องเรียนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก