Varumärke

Ett varumärke är ett ord, en symbol eller en kombination som identifierar en produkts ursprung och skiljer den från andra produkter. Ett varumärke anskaffas av ett företag eller annat rättssubjekt genom en juridisk process. När varumärket har anskaffats har ägaren ensamrätt att använda varumärket i samband med tillhörande varor.

Varumärkesintrång är olämplig eller obehörig användning av ett varumärke på ett sätt som kan skapa förvirring kring en produkts ursprung. YouTubes policyer förbjuder videor och kanaler som gör intrång i varumärken. Om någon annans varumärke ingår i ditt innehåll på ett sätt som kan orsaka förvirring kan dina videor blockeras. Kanalen kan också stängas av.

Om du misstänker att någon har gjort intrång på ditt varumärke bör du vara medveten om att YouTube inte medlar i varumärkestvister mellan kreatörer och ägare av varumärken. Därför rekommenderar vi att ägare av varumärken kontaktar kreatören som lade upp innehållet direkt. Det kan gå snabbare att nå en lösning som är gynnsammare för alla om du kontaktar innehållsleverantörer. Vissa kreatörer anger hur man kan kontakta dem på sin kanal.

Om du inte lyckas nå en lösning med kontoinnehavaren skickar du ett varumärkesanspråk via vårt formulär för varumärkesanspråk. 

Skicka ett varumärkesanspråk

YouTube kan göra en begränsad granskning av rimliga anspråk och tar bort innehåll när intrång tydligt kan påvisas. För att hjälpa till att lösa tvister vidarebefordrar YouTube alla varumärkesanspråk till innehållsleverantören innan andra åtgärder vidtas. På så sätt får innehållsleverantören möjlighet att hantera eventuella varumärkesproblem. 

Vi tar också emot varumärkesanspråk i fritt format som skickas via e-post, fax eller vanlig post.

Om din anmälan gäller försäljning eller marknadsföring av förfalskade varor skickar du en anmälan om förfalskning.

Om din anmälan gäller ett upphovsrättsskyddat verk (till exempel en låt, film eller bok) skickar du en anmälan om upphovsrättsintrång.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
59
false
false