Handelsmerk

Een handelsmerk is een woord, symbool of combinatie hiervan waarmee de herkomst van een product wordt aangegeven en waarmee het zich onderscheidt van andere producten. Een handelsmerk wordt specifiek door een bedrijf of een andere entiteit aangeschaft via een juridisch proces. Na aankoop bezit de eigenaar de exclusieve rechten op het gebruik van het handelsmerk ten aanzien van deze goederen.

Inbreuk op een handelsmerk is het incorrecte of ongeautoriseerde gebruik van een handelsmerk op een manier die waarschijnlijk tot verwarring leidt over de bron van het product. Het beleid van YouTube verbiedt video's en kanalen die inbreuk maken op handelsmerken. Als je content uploadt op YouTube waarin de handelsmerken van andere partijen worden gebruikt op een manier die waarschijnlijk tot verwarring leidt, kunnen je video's worden geblokkeerd en kan je kanaal worden opgeschort.

Als je de eigenaar van een handelsmerk bent en denkt dat iemand inbreuk maakt op je handelsmerk, is het niet aan YouTube om te bemiddelen in handelsmerkgeschillen tussen gebruikers en eigenaren van handelsmerken. Daarom raden wij eigenaren van handelsmerken ten zeerste aan om geschillen direct op te lossen met de gebruiker die de content heeft geplaatst. Je kunt het probleem sneller en beter oplossen voor jou, de gebruiker die de video heeft geüpload, en de YouTube-community, door contact op te nemen met de gebruiker die de video heeft geüpload. Sommige gebruikers geven op hun kanaal aan hoe je contact met ze kunt opnemen. Hier vind je meer informatie over manieren om contact te leggen met andere gebruikers.

Als je geen overeenkomst kunt bereiken met de accounthouder, kun je een handelsmerkklacht indienen via ons formulier voor handelsmerkklachten. 

Een handelsmerkklacht indienen

YouTube is bereid een beperkte controle uit te voeren voor redelijke klachten en zal bij duidelijke gevallen van inbreuk de content verwijderen. YouTube wil graag dat gebruikers samen tot een oplossing komen en stuurt daarom elke handelsmerkklacht naar de gebruiker die de video heeft geüpload voordat het actie onderneemt, zodat de gebruiker die de video heeft geüpload de kans krijgt om te reageren op mogelijke problemen met handelsmerken. 

We accepteren ook handelsmerkklachten die je zelf hebt opgesteld en die zijn ingediend per e-mail, fax of post.

Als je klacht samenhangt met de verkoop of promotie van namaakartikelen, kun je een klacht over namaak indienen.

Als je klacht betrekking heeft op een beschermd werk, zoals een nummer, film of boek, kun je een auteursrechtklacht indienen.

 

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?