Εμπορικό σήμα

Εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, ένα σύμβολο ή ένας συνδυασμός αυτών που προσδιορίζει την προέλευση του προϊόντος και το διαφοροποιεί από τα άλλα προϊόντα. Η απόκτηση του εμπορικού σήματος γίνεται συγκεκριμένα από μια εταιρεία ή άλλη οντότητα μέσω νομικής διαδικασίας και παραχωρεί στον κάτοχο αποκλειστικά δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος όσον αφορά τα προϊόντα.

Η παραβίαση εμπορικού σήματος συνιστά την ακατάλληλη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εμπορικού σήματος με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ως προς την πηγή του προϊόντος. Οι πολιτικές του YouTube απαγορεύουν τα βίντεο ή τα κανάλια που παραβιάζουν εμπορικά σήματα. Αν ανεβάσετε περιεχόμενο στο YouTube που χρησιμοποιεί εμπορικά σήματα τρίτων με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ενδέχεται να αποκλειστούν τα βίντεό σας και να τεθεί σε αναστολή η λειτουργία του καναλιού σας.

Αν είστε κάτοχος εμπορικού σήματος και πιστεύετε ότι το εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, λάβετε υπόψη ότι το YouTube δεν είναι σε θέση να μεσολαβήσει σε διαμάχες περί εμπορικών σημάτων μεταξύ χρηστών και κατόχων εμπορικών σημάτων. Συνεπώς, προτείνουμε στους κατόχους εμπορικών σημάτων να επιλύσουν τις διαμάχες τους απευθείας με τον χρήστη που δημοσίευσε το εν λόγω περιεχόμενο. Αν επικοινωνήσετε με το χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο, ίσως επιλύσετε τη διαφορά σας πιο άμεσα, γεγονός που θα είναι προς όφελος δικό σας, του χρήστη αλλά και της κοινότητας του YouTube. Ορισμένοι δημιουργοί αναφέρουν στο κανάλι τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί τους. Μάθετε περισσότερα για το πώς να επικοινωνήσετε με άλλους εδώ.

Αν δεν καταφέρετε να καταλήξετε σε κάποια λύση με τον εν λόγω κάτοχο λογαριασμού, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με εμπορικό σήμα μέσω της φόρμας καταγγελίας για εμπορικά σήματα. 

Υποβολή καταγγελίας για εμπορικά σήματα

Το YouTube είναι πρόθυμο να πραγματοποιήσει περιορισμένο έλεγχο στις εύλογες καταγγελίες και να καταργήσει περιεχόμενο σε περίπτωση σαφούς παραβίασης. Προκειμένου να προάγουμε την επίλυση διαφωνιών μεταξύ των χρηστών, το YouTube προωθεί κάθε καταγγελία για εμπορικά σήματα στο χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο, προκειμένου να του δώσει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει κάθε πιθανό ζήτημα εμπορικών σημάτων. 

Δεχόμαστε επίσης καταγγελίες σχετικά με εμπορικά σήματα ελεύθερης μορφής που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ και ταχυδρομικής επιστολής.

Αν η καταγγελία σας αφορά την πώληση ή προώθηση απομιμήσεων προϊόντων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία για απομιμήσεις προϊόντων.

Αν η καταγγελία σας αφορά έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τραγούδι, ταινία ή βιβλίο, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

 

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;