Εμπορικό σήμα

Εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, ένα σύμβολο ή ένας συνδυασμός αυτών που προσδιορίζει την προέλευση του προϊόντος και το διαφοροποιεί από τα άλλα προϊόντα. Η απόκτηση του εμπορικού σήματος γίνεται από μια εταιρεία ή άλλη οντότητα μέσω νομικής διαδικασίας. Αφότου αποκτηθεί, εκχωρεί στον κάτοχο αποκλειστικά δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος όσον αφορά τα προϊόντα.

Η παραβίαση εμπορικού σήματος συνιστά την ακατάλληλη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εμπορικού σήματος με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση ως προς την πηγή του προϊόντος. Οι πολιτικές του YouTube απαγορεύουν τα βίντεο ή τα κανάλια που παραβιάζουν εμπορικά σήματα. Αν το περιεχόμενό σας χρησιμοποιεί εμπορικά σήματα τρίτων με τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ενδέχεται να αποκλειστούν τα βίντεό σας. Επίσης, το κανάλι σας μπορεί να ανασταλεί.

Αν πιστεύετε ότι το εμπορικό σας σήμα έχει παραβιαστεί, λάβετε υπόψη ότι το YouTube δεν είναι σε θέση να μεσολαβήσει σε διαφωνίες περί εμπορικών σημάτων μεταξύ δημιουργών και κατόχων εμπορικών σημάτων. Συνεπώς, προτείνουμε στους κατόχους εμπορικών σημάτων να απευθυνθούν απευθείας στον δημιουργό που δημοσίευσε το εν λόγω περιεχόμενο. Αν επικοινωνήσετε με τον χρήστη, μπορεί να επιλύσετε το πρόβλημά σας πιο γρήγορα προς όφελος όλων. Ορισμένοι δημιουργοί αναφέρουν στο κανάλι τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί τους.

Αν δεν καταφέρετε να καταλήξετε σε κάποια λύση με τον εν λόγω κάτοχο λογαριασμού, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με εμπορικό σήμα μέσω της φόρμας για καταγγελίες σχετικά με εμπορικά σήματα. 

Υποβολή καταγγελίας σχετικά με εμπορικά σήματα

Το YouTube είναι πρόθυμο να πραγματοποιήσει περιορισμένο έλεγχο στις εύλογες καταγγελίες και να καταργήσει περιεχόμενο σε περίπτωση σαφούς παραβίασης. Για να βοηθήσει στην επίλυση διαφωνιών, το YouTube προωθεί κάθε καταγγελία σχετικά με εμπορικό σήμα στον χρήστη που ανέβασε το περιεχόμενο, προτού κάνει οποιαδήποτε ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη που το ανέβασε να διευθετήσει τυχόν πιθανά προβλήματα με εμπορικά σήματα. 

Δεχόμαστε επίσης καταγγελίες σχετικά με εμπορικό σήμα ελεύθερης μορφής που υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ και ταχυδρομικής επιστολής.

Αν η καταγγελία σας αφορά την πώληση ή προώθηση απομιμήσεων προϊόντων, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία για απομιμήσεις προϊόντων.

Αν η καταγγελία σας αφορά έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως τραγούδι, ταινία ή βιβλίο, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

 

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
59
false
false