Запазена марка

Запазената марка е дума, символ или комбинация, които идентифицират източника на даден продукт и го отличават от други продукти. Тя се придобива от компания или друго юридическо лице чрез законова процедура. След придобиването на запазената марка собственикът получава изключителни права върху използването ѝ във връзка с този продукт.

Нарушаването на запазена марка представлява неуместното или неупълномощеното ѝ използване по начин, който е вероятно да предизвика объркване относно източника на продукта. Правилата на YouTube забраняват видеоклипове и канали, които нарушават запазени марки. Ако в съдържанието ви са използвани чужди запазени марки по начин, който е възможно да предизвика объркване, видеоклиповете ви може да бъдат блокирани. Освен това каналът ви може да бъде спрян.

Ако считате, че запазената ви марка е нарушена, имайте предвид, че YouTube не посредничи при спорове за запазени марки между собственици на такива и създатели. Поради това насърчаваме собствениците на запазени марки да се обръщат директно към създателя, който е публикувал въпросното съдържание. Това може да доведе до по-бързото разрешаване на проблема по начин, който е от полза за всички. Някои създатели посочват информация за връзка в канала си.

Ако не можете да постигнете споразумение със собственика на въпросния профил, моля, подайте жалба за запазена марка чрез съответния формуляр.

Подаване на жалба за запазена марка

YouTube има готовност да извърши ограничена проверка на основателни жалби и ще премахва съдържание в случаите на явно нарушение. За да помогнем за разрешаването на спорове, преди да предприемем действия, препращаме всяка жалба за запазена марка до потребителя, качил съответното съдържание. Така му даваме възможност да разреши потенциални проблеми със запазени марки.

Също така приемаме жалби за запазена марка в свободна форма, изпратени по имейл, факс и поща.

Ако жалбата ви се отнася за продажба или популяризиране на фалшифицирани стоки, моля, подайте жалба относно фалшификат.

В случай че тя е свързана със защитена творба, като например песен, филм или книга, моля, подайте жалба за авторски права.

 

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню