Konfigurowanie filtrów komentarzy i czatów na żywo

Od 9 listopada 2018 roku komentarze w YouTube nie będą obsługiwać kręgów i społeczności na listach ukrytych użytkowników. Komentarze od użytkowników z kręgów lub społeczności Google+, które wcześniej były ukryte, nadal takie pozostaną.

Od 9 listopada nowe komentarze od takich użytkowników nie będą już ukryte. Aby je ukryć, musisz dodać poszczególne osoby do listy ukrytych użytkowników. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ukrytymi użytkownikami.

Możesz skonfigurować filtry ułatwiające zarządzanie nowymi komentarzami i wiadomościami, na przykład wybrać użytkowników, których komentarze i wiadomości na czatach na żywo będą zawsze zatwierdzane lub blokowane. 

Jak wybrać użytkowników, których komentarze mają być automatycznie zatwierdzane

Wybierz zatwierdzonych użytkowników, których komentarze będą automatycznie akceptowane i wyświetlane (nawet jeśli zdecydujesz się przesłać nieodpowiednie komentarze do sprawdzenia albo zablokować linki lub słowa). Ci użytkownicy mogą też uczestniczyć w czatach na żywo dostępnych tylko dla zaproszonych osób.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Komentarze.
 3. W komentarzu pozostawionym przez użytkownika, którego chcesz zatwierdzić, wybierz Więcej  a potem Zawsze zatwierdzaj komentarze tego użytkownika.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Studio twórców.
 2. Przejdź na kartę Komentarze na kanale, wybierając Społeczność > Komentarze w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok ikony flagi przy komentarzu osoby, którą chcesz ustawić jako zatwierdzonego użytkownika.
 4. Wybierz Zawsze zatwierdzaj komentarze tego użytkownika.
Jak blokować dodawanie komentarzy i wysyłanie wiadomości na czacie na żywo przez konkretnych użytkowników

Wybierz ukrytych użytkowników, których aktualne, przyszłe i dotychczasowe komentarze oraz wiadomości na czacie na żywo nigdy nie będą wyświetlane. Usunięcie dotychczasowych komentarzy i wiadomości na czacie na żywo napisanych przez tych użytkowników może zająć kilka dni.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Komentarze.
 3. W komentarzu użytkownika, którego chcesz ustawić jako ukrytego, wybierz Więcej  a potem Ukryj użytkownika na kanale

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Studio twórców.
 2. Przejdź na kartę Komentarze na kanale, wybierając Społeczność a potem Komentarze w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij strzałkę w dół obok ikony flagi przy komentarzu osoby, którą chcesz ustawić jako ukrytego użytkownika.
 4. Zaznacz Ukryj komentarze tego użytkownika na tym kanale.
Jak dodawać słowa i zwroty do blokowanych słów

Możesz stworzyć listę zablokowanych słów i zwrotów, które nie będą pojawiać się w komentarzach. Komentarze, które zawierają słowa bardzo zbliżone do słów zamieszczonych na tej liście, będą czekały na sprawdzenie (chyba że ich autorem jest osoba z listy zatwierdzonych użytkowników). Wiadomości na czacie na żywo zawierające te słowa również zostaną zablokowane.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia a potem Społeczność.
 3. W polu „Zablokowane słowa” dodaj słowa lub wyrażenia, które chcesz zablokować – oddziel je przecinkami.
 4. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Studio twórców.
 2. Przejdź na kartę Komentarze na kanale, wybierając Społeczność > Komentarze w menu po lewej stronie.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia Settings.  
 4. Wpisz słowa w polu Zablokowane słowa w sekcji Zablokowane słowa. Rozdziel poszczególne słowa i zwroty przecinkami.

Przesyłanie komentarzy z linkami do sprawdzenia

Możesz przesyłać do sprawdzenia komentarze, które zawierają linki. 

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia a potem Społeczność.
 3. Zaznacz pole obok opcji „Blokuj linki”.
 4. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Studio twórców.
 2. Przejdź do Ustawień społeczności swojego kanału, wybierając Społeczność > Ustawienia społeczności w menu po lewej stronie.
 3. W sekcji Blokowanie linków zaznacz odpowiednie pole wyboru, by automatycznie przesyłać do sprawdzenia nowe komentarze z linkami.
 
Dowiedz się, jak moderować i sprawdzać komentarze, które zostały przesłane do sprawdzenia. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?