เลือกกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

เมื่อช่องของคุณเติบโตและเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก ให้ลองสร้างช่องแยกสำหรับภาษาหรือประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ ดูกลยุทธ์ 3 แบบในการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกที่ด้านล่าง

หากต้องการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้มากขึ้น คุณใช้คำบรรยายอัตโนมัติ เพิ่มคำแปลด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามได้
ดูแลจัดการช่องเดียวที่มีเนื้อหาหลายภาษา

เก็บเนื้อหาทั้งหมดไว้ในช่องเดียว อัปโหลดวิดีโอในหลายภาษาสำหรับประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ

การสร้างแบรนด์

แบรนด์ของคุณจะสอดคล้องกันในทุกประเทศ/ภูมิภาค หากผู้ชมใช้คำค้นหาเดียวกันสำหรับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด พวกเขาก็จะค้นพบช่องของคุณได้ง่ายขึ้น

การมีส่วนร่วม

ใช้ช่องเดียวเพื่อรวมผู้ชมและผู้ติดตามของคุณไว้ด้วยกัน ซึ่งจะทำให้พวกเขาค้นพบช่องในการค้นหาของ YouTube ได้ง่ายขึ้น

ช่องของคุณจะได้รับโพสต์ ความคิดเห็น และการอัปเดตฟีดในหลายภาษา ซึ่งอาจทำให้ผู้ชมสับสนได้

วิธีลดความสับสนของผู้ชมมีดังนี้

การจัดการ

การรวมเนื้อหาไว้ในที่เดียวช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การจัดการช่องเพียงช่องเดียวเท่านั้น รวมถึงดูแลการสร้างแบรนด์และแนวทางทั่วโลกให้สอดคล้องกันได้ง่ายขึ้น 

สร้างช่องแยกสำหรับภาษาต่างๆ

สร้างช่องแยกสำหรับภาษาและประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างกัน กลยุทธ์นี้มีประโยชน์สำหรับภาษาที่มีตัวอักษรหรือข้อความค้นหาหลายแบบ

การสร้างแบรนด์

คุณปรับแต่งแต่ละช่องให้เหมาะกับผู้ชมในพื้นที่ รวมทั้งจัดกิจกรรมและการโปรโมตต่างๆ ร่วมกันภายในพื้นที่ได้ง่าย หากแบรนด์แตกต่างกันเล็กน้อยในประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ กลยุทธ์นี้จะช่วยให้คุณรวมความแตกต่างเหล่านั้นไว้ในกลยุทธ์ของช่องได้

การมีส่วนร่วม

การสร้างช่องแยกช่วยให้คุณมุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ชมกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น รายการทั้งหมดในแต่ละช่องจะได้รับการปรับให้เหมาะกับผู้ชมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งอาจช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ชมด้วย นอกจากนี้ โอกาสที่ผู้ชมจะลดความสนใจหรือสับสนกับเนื้อหาหลายภาษาก็จะลดน้อยลง

วิธีปรับปรุงการค้นพบได้มีดังนี้

  • ระบุภาษาหรือประเทศ/ภูมิภาคของแต่ละช่องเพื่อให้ผู้ชมค้นพบช่องในพื้นที่ในการค้นหาของ YouTube
  • โปรโมตช่องในภาษาต่างๆ ข้ามกันไปมาเพื่อเพิ่มการค้นพบได้ 
  • เพิ่มช่องที่ต้องการลงในส่วน “ช่องเด่น” ของหน้าช่อง 

การจัดการ

คุณจะต้องดูแลจัดการและเอาใจใส่ช่องแต่ละช่องอย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบว่าแบรนด์มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลทุกช่องให้ดำเนินการตามกำหนดการอัปโหลดและการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

สร้างช่องระดับสากล 1 ช่อง พร้อมช่องสนับสนุนระดับพื้นที่

ใช้ช่องเดียวเป็นช่องหลักของแบรนด์เพื่อนำเสนอแคมเปญทั่วโลก สร้างช่องสนับสนุนระดับพื้นที่สำหรับภาษาและประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ

การสร้างแบรนด์

ใช้ช่องหลักสำหรับเนื้อหาระดับโลกและช่องในพื้นที่สำหรับกิจกรรมและการโปรโมตต่างๆ สร้างเทมเพลตที่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลเมตาและภาพขนาดย่อของวิดีโอเพื่อให้ทุกช่องสอดคล้องกัน

การมีส่วนร่วม

แม้ว่าผู้ชมและผู้ติดตามอาจกระจายไปตามช่องแยกต่างๆ แต่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในแบบที่แปลเป็นภาษาของตนเอง ใช้ช่องระดับสากลหลักในการกระตุ้นผู้ชมไปยังช่องในพื้นที่โดยใช้ข้อมูลเมตาของวิดีโอ คำอธิบายช่อง และการจัดโปรแกรมช่องเด่น 

การอัปโหลดที่บ่อยขึ้นลงในช่องในพื้นที่อาจทำให้ช่องเหล่านั้นค้นพบได้มากขึ้นในการค้นหาของ YouTube

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการช่องในลักษณะนี้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทีมงานในระดับสากลและพื้นที่ แต่คุณก็ปรับแต่งข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อสำหรับตลาดในพื้นที่ได้ด้วย กลยุทธ์นี้ต้องทุ่มเททั้งเวลาและความพยายามในการดูแลเป็นอย่างมาก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร