Výber stratégie na oslovenie globálneho publika

Po tom, ako sa váš kanál rozšíri a oslovíte divákov na celom svete, mali by ste zvážiť vytvorenie rozličných kanálov pre jednotlivé jazyky alebo krajiny/regióny. Nižšie uvádzame tri stratégie oslovenia globálneho publika.

Jeden kanál s obsahom vo viacerých jazykoch

Všetok svoj obsah máte na jednom mieste. Videá môžete nahrávať vo viacerých jazykoch pre jednotlivé geografické oblasti.

Budovanie značky

Vaša značka bude jednotná vo všetkých krajinách/regiónoch. Ak vaše publikum používa na vyhľadávanie v rôznych jazykoch rovnaké výrazy, váš kanál sa bude dať ľahko objaviť.

Interakcia

Používaním len jedného kanála získate konsolidovanú sledovanosť a zjednotených odberateľov. Diváci váš kanál tiež ľahšie nájdu vo vyhľadávaní na YouTube.

V kanáli sa budú zobrazovať príspevky, komentáre a aktualizácie informačných kanálov v mnohých rôznych jazykoch. Pre používateľov to môže byť mätúce.

Ako pomôcť publiku:

  • Pridajte k videám popisy a titulky, vďaka ktorým budú vaše videá prístupnejšie.
  • Pridajte do kanála časti a zoznamy vo viacerých jazykoch alebo zamerané na rôzne geografické oblasti.

Správa

Keď máte všetok svoj obsah na jednom mieste, váš tím môže sústrediť všetky zdroje na správu tohto jedného kanála a ľahšie zachová konzistentnosť, pokiaľ ide o celosvetové budovanie značky a tón, akým sa používateľom prihovára. 

Rozličné kanály pre jednotlivé jazyky

Vytvorte rozličné kanály pre jednotlivé jazyky a geografické oblasti. Táto stratégia je praktická v prípade jazykov s rôznymi abecedami alebo rôznych hľadaných výrazov.

Budovanie značky

Každý kanál môžete prispôsobovať miestnemu publiku a ľahko do obsahu začleňovať miestne udalosti a promá. Ak sa identita vašej značky v jednotlivých krajinách/regiónoch mierne líši, budete môcť tieto rozdiely zakomponovať do stratégie kanála.

Interakcia

Rozličné kanály vám umožňujú viesť sústredenú komunikáciu s rôznymi publikami. Všetky položky v kanáli budú zacielené na konkrétne publikum, čo môže zlepšiť dojem používateľov. Divákov nebude mýliť a odrádzať obsah v iných jazykoch.

Ako zlepšiť viditeľnosť

  • Uveďte jazyk a geografickú oblasť každého kanála, aby diváci vo vyhľadávaní na YouTube našli svoj miestny kanál.
  • V záujme zvýšenia viditeľnosti je dôležité, aby sa kanály v rôznych jazykoch navzájom propagovali. 
  • Dané kanály pridajte do sekcie odporúčané kanály na stránke svojho kanála. 

Správa

Každý kanál bude vyžadovať stálu pozornosť a údržbu. Uistite sa, že vaša značka dokáže vyčleniť dostatočné prostriedky na údržbu každého kanála (pravidelné nahrávanie obsahu a interakcia s publikom).

Jeden celosvetový kanál a podporné miestne kanály

Vytvorte si jeden kanál, ktorý bude slúžiť ako hlavný kanál značky s globálnymi kampaňami. Pre jednotlivé jazyky a krajiny/regióny vytvorte samostatné podporné miestne kanály.

Budovanie značky

Svoj hlavný kanál môžete používať na globálny obsah a miestne kanály na udalosti a promá. Aby ste ľahšie udržali konzistentnosť značky vo svojich rôznych kanáloch, vytvorte si šablóny pre metadátaminiatúry videí.

Interakcia

Hoci sa diváci a odberatelia rozdelia medzi rozličné kanály, získajú jednotne pôsobiace prostredie, ktoré však bude v ich miestnom jazyku. Prostredníctvom hlavného globálneho kanála odporúčajte divákom svoje miestne kanály, a to pomocou metadát videí, popisov kanálov či programového riadenia odporúčaných kanálov. 

Častejším nahrávaním obsahu do miestnych kanálov môžete dosiahnuť lepšiu viditeľnosť vo vyhľadávaní na YouTube.

Správa

Táto štruktúra organizácie kanálov vyžaduje koordináciu medzi globálnymi a miestnymi tímami, no umožňuje prispôsobovať posolstvo značky pre miestne trhy. Chod kanála na základe tejto stratégie vyžaduje najviac času a úsilia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?