Globalt publikum: anbefalte fremgangsmåter for lokaliserte kanaler

Når målgruppen blir større og en kanal når ut til publikum i ulike språkområder, er det vanlig å vurdere om det er best å dele inn innholdet etter språk i lokale enkeltkanaler eller fortsette å opprettholde en større (global) kanal med innhold på flere språk. Merkevarer og annonsører benytter seg ofte av én av tre modeller for å møte publikum verden over, men til syvende og sist er det opp til deg å avgjøre hva som fungerer best for din kanal og ditt publikum.

For å bidra til å nå et mer globalt publikum kan du få fellesskapet til å legge til undertekster på sine egne språk eller legge til oversettelser manuelt.
Én kanal med innhold på flere språk

I denne modellen etablerer merkevarer en hovedkanal der innhold lastes opp på flere språk for å dekke flere geografiske områder.

Merkevarebygging

Når merkevaren representeres av én kanal, vil merkevaren og eventuelt tilknyttede innholdselementer være de samme i alle regioner. Hvis målgruppen bruker den samme søketermen i flere språk (for eksempel et produktnavn), vil denne kanalen være svært relevant og lett å oppdage.

Engasjement

Ved å samle publikumet ditt i én global kanal får du samlet seerne på ett sted, og det blir lettere for brukerne å finne kanalen din i YouTube-søk.  Når kanalen først er oppdaget, kan det vise seg utfordrende å samhandle med abonnenter fra hele verden som ett enkelt publikum, da innholdet kan være tilgjengelig på forskjellige språk.  Kanalens målgruppe er derfor splittet av språk, og brukerfellesskapet for kanalen ser innlegg, kommentarer og feedoppdateringer på mange forskjellige språk. For å gjøre det lettere for publikum å engasjere seg kan du legge til teksting i videoene for å gjøre innholdet forståelig og tilgjengelig for et større publikum. Du kan også opprette unike moduler og spillelister med samlinger etter språkene i hvert av de viktigste markedene på kanalen, og dermed øke seertiden.   

Administrasjon

Når alt innholdet er samlet på ett sted, kan teamet ditt fokusere på å administrere denne ene kanalen og få en enklere jobb med å opprettholde en enhetlig merkevarebygging og tone i alle markeder. Hvor mye arbeidskraft som trengs for å administrere en kanal, er selvsagt helt avhengig av hvor regelmessig opplastinger skal gjøres, og hvor intenst kanalen skal markedsføres. Jevnlige opplastinger styrker merkeverdien og gir bedre målgruppestyring, noe som er avgjørende for at kanalen skal vokse og lykkes.   

Flere kanaler – hver med unikt språkinnhold

Her kan merkevarer markedsføres i flere kanaler, med unikt språklig og geografisk tilpasset innhold i hver av dem. Dette kan være svært nyttig for å nå ut til språkområder med ulike alfabeter eller søketermer.

Merkevarebygging

Med en unik kanal tilpasset hvert geografiske eller språklige område kan de enkelte kanalene tilpasses for å promotere merkevaren overfor lokale målgrupper, og det blir enkelt å promotere lokale arrangementer og kampanjer. Hvis merkevarens identitet varierer litt fra region til region, vil dette gjøre det mulig å ta hensyn til disse forskjellene og inkorporere dem i kanalstrategien din.

Engasjement

Med seere og abonnenter fordelt over flere kanaler etter språkinnstilling kan kommunikasjonen fokuseres mot et spesifikt, engasjert publikum. Alle elementer på kanalen rettes mot en språkspesifikk målgruppe, noe som kan føre til en bedre brukeropplevelse. Når brukerne oppdager merkekanalen på sitt foretrukne språk, er det mindre fare for at de blir forvirret eller mister interessen på grunn av varierende språkinnhold. Husk å spesifisere hvilket språk en bestemt kanal skal rettes mot, da brukerne kan finne ulike kanaler ved søk og større kanaler vanligvis foretrekkes fremfor mindre kanaler.  Det blir viktig å krysspromotere de ulike språkversjonene av kanalene på tvers av hverandre, for å gjøre dem enklere å oppdage.  Du kan for eksempel sørge for effektiv krysspromotering ved å legge til kanaler av interesse i «Fremhevede kanaler»-delen under Info-fanen for kanalen. 

Administrasjon

Med kanalinnhold spredt over flere regioner/språk må hver av de lokale kanalene tildeles ressurser slik at de kan administreres kontinuerlig. Enten kanalene følger et forhåndsdefinert rammeverk eller avhenger av lokale team for administrasjon, bør du sørge for at merkevaren kan bruke nok ressurser til å lansere og vedlikeholde hver enkelt kanal med en plan for jevnlig opplasting og engasjement. 

Én global kanal med lokale kanaler som støtte

Med én enkelt kanal som utgangspunkt for globale kampanjer på hovedspråket for merkevaren og lokale kanaler som målrettes mot ulike språk og regioner, kan merkevarer øke sin globale tilstedeværelse og samtidig opprettholde kontakten med lokale regioner gjennom spesifikt innhold.

Merkevarebygging

Når kanalinnholdet distribueres på denne måten, kan du drive konsekvent global merkevarebygging i hovedkanalen og samtidig bruke de forskjellige lokale kanalene til å promotere lokale arrangementer og kampanjer. Det kan være nyttig å ta i bruk maler for metadata og miniatyrbilder for videoer, for å holde merkevaren konsistent på tvers av de ulike kanalene.

Engasjement

Når kanalene blir mange, fordeles seere og abonnenter over flere kanaler. Brukerne kan allikevel finne innhold som er relevant for sitt språkområde og få en konsistent opplevelse når de ser på innhold og engasjerer seg i brukerfellesskapet for kanalen. Det blir viktig å bruke den globale hovedkanalen til å lose seerne til de lokale kanalene dine ved hjelp av videometadata, kanalbeskrivelser og programplanlegging med fremhevede kanaler. Hyppigere opplastinger på de lokale kanalene kan, avhengig av opplastingsfrekvens, føre til at kanalene får en mer fremtredende plassering i søk.

Administrasjon

Denne strukturen for målretting av kanalene krever koordinering mellom globale og lokale team, men gir fleksibilitet ved tilpassing av merkevarebudskapet til lokale markeder eller med lokale kampanjer. Dette kan være den mest ressurskrevende organisasjonsstrukturen for kanaler, da du må bruke tid på både en global hovedkanal og flere lokale kanaler. Den faktiske ressursbruken avhenger allikevel av hvor regelmessig opplastinger og engasjementsstrategier gjennomføres på hver kanal.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?